english version

26-03-2010

08-03-2010

wersja polska

Remembering prof. Zbigniew Religa on the first anniversary of his death


First anniversary of death of prof. Zbigniew Religa fell on March 8, 2010

Grave of prof. Zbigniew Religa on the Powązki Cemetry in Warsaw  • Letter from the President of the Republic of Poland read at the memorial gathering in Zabrze- (in polish)

PREZYDENT
Rzeczpospolitej
Polskiej
 

Organizatorzy i uczestnicy
uroczystości upamiętniających
Pana Profesora Zbigniewa Religę
w pierwszą rocznicę Jego śmierci

 

Szanowni Państwo!

Dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w zabrzańskich uroczystościach z okazji pierwszej rocznicy śmierci Profesora Zbigniewa Religi.

Zbigniew Religa dla większości Polaków był i pozostanie przede wszystkim znakomitym kardiochirurgiem i transplantologiem. Ale dla Państwa, władz samorządowych i mieszkańców Zabrza, był także Zabrzaninem, Zabrzaninem z wyboru, związanym z miastem lekarzem i szefem tutejszej kliniki.

Jak pisze Phil Bosmans, pamięć serca nazywa się wdzięcznością. Jakże dosłownego znaczenia nabiera ta myśl w odniesieniu do życia i dzieła Profesora Religi. O jego wybitnych umiejętnościach kardiologa i chirurga-transplantologa, o sukcesach w pracy nad polskim prototypem sztucznego serca, o jego trafnych diagnozach i trosce o pacjenta pamiętają tysiące serc, które wciąż biją właśnie dzięki Zbigniewowi Relidze.

Z wdzięcznością i poważaniem wspominają go także jego współpracownicy, uczniowie oraz wszyscy, którym dane było zetknąć się z nim jako posłem, senatorem, ministrem. Był politykiem, który doskonale rozumiał sens i doniosłość pojęć: „służba zdrowia” i „służba publiczna”. Jego przedwczesne odejście było wielką stratą nie tylko dla polskiej nauki, dla pacjentów Profesora, ale także dla wszystkich, którzy zabiegają o sprawne funkcjonowanie publicznej opieki zdrowotnej, o kulturę i wysoki poziom merytoryczny debaty publicznej. Były to bowiem te same cele, które stawiał sobie Profesor Religa i dla realizacji których nie szczędził czasu, sił i zdrowia. To jeszcze jeden powód, dla którego powinniśmy zachować pamięć o nim, przybliżać jego postać młodzieży oraz wszystkim poszukującym godnych wzorów do naśladowania, przykładów prawdziwej postawy obywatelskiej i głębokiego humanizmu.

Raz jeszcze dziękując za ten dzisiejszy piękny wyraz pamięci i wdzięczności, serdecznie Państwa pozdrawiam.Lech Kaczyński

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Selected photographs from the official website - www.prezydent.pl

"Remembering prof. Religa"

 

see also:


Prepared by: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2010
e-mail: waldemar@wajszczuk.v.pl