english version

08-07-2017

09-10-2007

wersja polska

M072 Wacław Stanisław Skolimowski


Krotki życiorys, na podstawie informacji nadesłanych przez Martę Ojdana (M120) w listach z 8.VIII. i 28.IX. 2007:

 • Wacław Stanisław Skolimowski urodził się 5 kwietnia1909 roku w Siedlcach,

 • w 1928 r. ukończył Szkole Handlową w Międzyrzecu Podlaskim,

 • w 1929 r. ukończył Szkołę Podoficerską w 22 pułku piechoty w Siedlcach z nominacją na kaprala,

 • w latach 1930-1943 pracował jako urzędnik kolejowy w Warszawie,

 • 9 lutego 1935 r. w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie odbył się jego ślub z Jadwigą Franciszką Ziomecką, nauczycielką, córką Ludwika i Anny,

 • po ślubie w 1935 r. Jadwiga i Wacław Skolimowscy zamieszkali w Warszawie przy ul. Wroniej 65, gdzie mieszkali do 1944 r. - (kamienica ta została zburzona podczas Powstania Warszawskiego),

 • 12 listopada 1937 r. przyszedł na świat syn Jadwigi i Wacława, Stanisław Marcin

 • w 1939 r. mały Stanisław wyjechał ze swoja babka Anna Ziomecka do Milanowka,

 • w czasie okupacji hitlerowskiej Jadwiga Skolimowska pracowała jako nauczycielka w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Warszawie,

 • w lutym 1944 r. przenieśli sie do Siedlec(?) - po wyzwoleniu Wacław wstąpił ponownie do wojska,

 • od 1945 r., po zakończeniu II wojny światowej pracował w Łodzi jako kierownik Magazynów Wojskowych, a następnie zastępca dowódcy Centralnej Jednostki Mundurowo-Taborowej - doszedł do stopnia pułkownika w 1983 r.,

 • w 1951 r., w związku z awansem służbowym, rodzina Skolimowskich przeprowadziła się do Warszawy i zamieszkała przy ul. Okopowej 23, a następnie na ul. Nowolipki.

 • za udział w wojnie i zasługi wojskowe został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski “Polonia Restituta”, “Za Warszawę”, “Za Odrę, Nysę i Bałtyk”, “Za udział w walkach o Berlin”.

 


 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net