english version

06-11-2006

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie z przeglądu ksiąg metrykalnych

parafia Horyszów Polski


Archiwum Państwowe w Lublinie
 
Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
171 26-10-2005 par. Horyszów (grecko-kat) Księgi  metrykalne USC mikrofilmie sygn. 375272-375326

w języku polskim

1810-1815 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
172 27-10-2005 j.w. j.w. 1816-1821 1816 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1817 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 7 - dnia 28-01-1817 r. - ur. Marta Waszczukówna w domu nr 3 w Stabrowie - c. Pawła l. 38 i Uli z Gubasków l. 24.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 10 - dnia 18-09-1817 r. - zm. Marta Waszczak c. Pawła i Ulki z Gulaków - rolników ze Stabrowa.

1818-1821

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
173 28-10-2005 j.w. j.w. 1822-1827 1822-1825

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1826 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 9 - dnia 11-03-1826 r. - ur. Ewa Waszak c. Mateusza l. 36 i Anny z Gulaków l. 34 - włościan z Horyszowa Polskiego. Rodzice chrzestni: Irzy Miszczuk i Ewa Własowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1827 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 21 - dnia 03-06-1827 r. - ur. Marianna Waszczukówna c. Michała l. 40 i Ahafii z Wawczuków l. 40 - rolników z Horyszowa Polskiego. Rodzice chrzestni: Jan Miszczuk i Marianna Wawczukówna.
 • Akta nr 23 - dnia 10-06-1827 r. - ur. Marianna Wowczukówna c. Jana Wowczuka l. 26 i Ahafii z Bosaków l. 25 - rolników z Horyszowa Polskiego. Rodzice chrzestni: Roman Zachayczuk i Ahafia Woźniakowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 31 - dnia 20-09-1827 r. - zm. Anonina Wawczukówna l. 3 c. Stefana i Salomei - rolników z Horyszowa Polskiego.
174 02-11-2005 j.w. j.w. 1828-1833 1828 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 6 - dnia 09-01-1828 r. - ur. Stefan Wowczuk s. Grzegorza l. 60 i Marianny z Burcanów l. 45 - rolników z Horyszowa Polskiego. Rodzice chrzestni: Jan Burcan i Katarzyna Kopytkowa.
 • Akta nr 44 - dnia 26-09-1828 r. - ur. Jan Wowczuk s. Eufemii Wowszczukówny l. 27 - urodzenie zgłosił m.in. Mateusz Wowczuk l. 35 z Horyszowa Polskiego. Rodzice chrzestni: Mateusz Wowczuk i Eufemia Bziaka.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 10 - dnia 19-02-1828 r. - zm. Xenia Wowkówna l. 23 - c. Jana i Marianny z Szarugów - włościanka z Horyszowa Polskiego.

1829 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 6 -dnia 28-02-1829 r. - ur. Teodor Wowczuk s. Stefana l. 35 i Salomei z Hawryluków l. 25 w domu nr 19 w Horyszowie Polskim. Rodzice chrzestni: Teodor Wlazło i Katarzyna Chmielowska.
 • Akta nr 36 - dnia 22-11-1829 r. - w Horyszowie Polskim pod nr 102 - ur. Katarzyna Wowczukówna c. Teodora l. 36 i Melanii z Czerniejów l. 27. Rodzice chrzestni: Piotr Zawadka i Marianna Bezuchowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1830 r.

Akta urodzeń i małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 15 - dnia 03-07-1830 r. - zm. Marianna Wawczukowa l. 40 - zostawiwszy owdowiałego męża Konrada Wowczuka l. 43 w Horyszowie Polskim w domu nr 26.

1831 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 2 - dnia 08-09-1831 r. - ślub Jana Panasińskiego - wdowca l. 30 s. Bazylego i Achimy z Kruków z Martą Wowczukówną l. 16 c. Michała i Ewy z Zasadków z Horyszowa Polskiego.
 • Akta nr 4 - dnia 02-10-1831 r. - ślub Sawy Wowczuka l. 44 wdowca po zmarłej żonie Katarzynie s. Jana i Pelagii z Łysakowskich z Horyszowa Polskiego z Marianna Parzczukówną l. 22 - c. Cyryla i Teodozji z Wołków z Horyszowa Polskiego.
 • Akta nr 7 - dnia 23-10-1831 r. - ślub Jana Bidajko l. 29 - wdowca po zmarłej żonie Ahafii - s. Grzegorza i Ewy z Supionów z Horyszowa Polskiego z Marianną Wowczukówną l. 27 c. Kondrata i Marianny z Sulaków z Horyszowa Polskiego.

Akta zgonów

 • Akta nr 10 - dnia 17-02-1831 r. - zm. Teodor Wowczuk l. 9 s. Grzegorza i Marianny w Horyszowie Polskim w domu nr 118.
 • Akta nr 18 - dnia 31-03-1831 r. - zm. Marianna Wowczukowa l. 53 - żona Grzegorza l. 63 w Horyszowie Polskim w domu nr 118.
 • Akta nr 24 - dnia 15-04-1831 r. - zm. Konrad Wowczuk l. 53 - wdowiec - w Horyszowie Polskim w domu nr 26.
 • Akta nr 25 - dnia 20-04-1831 r. - zm. (brak imienia) Wowczuk l. 56 - zostawiwszy owdowiałą żonę Ahafię - w Horyszowie Polskim w domu nr 5.
 • Akta nr 30 - dnia 01-05-1831 r. - zm. Jan Wowczuk l. 50 - zostawił owdowiałą żonę Paraskiewnę w Horyszowie Polskim w domu nr 16.
 • Akta nr 39 - dnia 13-11-1831 r. - zm. Katarzyna Wowczukowa l. 46 - zostawiwszy owdowiałego męża Sawę l. 45 - w Horyszowie Polskim w domu nr 17.

1832 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 14 - dnia 25-03-1832 r. - ur. Stefan Wowczuk s. Michała l. 50 i Ahafii z Wowczuków l. 50 w Horyszowie Polskim w domu nr 3. Rodzice chrzestni: Irzy Miszczuk im Ewa Panasiukowa.
 • Akta nr 18 - dnia 13-05-1832 r. - ur. Jan Wowczuk s. Teodora l. 47 i Melanii z Zasadków l. 33 w Horyszowie Polskim w domu nr 102. Rodzice chrzestni: Gabriel Szostak i Anna Zawadkowa.
 • Akta nr 40 - dnia 15-10-1832 r. - ur. Andrzej Wowczuk s. Sawy l. 27 i Marianny z Panczuków l. 24 w Horyszowie Polskim w domu nr 17. Rodzice chrzestni: Matwiej Wowczuk i Marianna Chmielowska.

Akta zgonów

 • Akta nr 4 - dnia 01-02-1832 r. - zm. Jan Bideyko l. 30 s. Grzegorza i Ewy - zostawiwszy żonę Mariannę zd. Wowczuk - w Horyszowie Polskim w domu nr 100.

Akta małżeństw

 • Akta nr 6 - dnia 06-05-1832 r. - ślub Grzegorza Wowczuka l. 63 - wdowca z Teklą Szuicha l. 49 - wdowca z Horyszowa Polskiego.
 • Akta nr 14 - dnia 15-06-1832 r. - ślub Jana Bezucha l. 28 s. Pantokona i Eufemii z Wołków z Justyną Wowczukówną l. 20 c. Grzegorza i Achafii z Włosów z Horyszowa Polskiego.

1833 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 38 - dnia 14-09-1833 r. = ur. Michał Bazuch s. Jana l. 39 i Justyny zd. Wowczuk l. 27 z Horyszowa Polskiego w domu nr 5. Rodzice chrzestni: Stefan Bichapczur i Cafina Muszynikowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
175 03-11-2005 j.w. j.w. 1834-1839 1834 r

Akta urodzenia

 • Akta nr 26 - dnia 19-04-1834 r. - ur. Bazyli Wowczuk s. Teodora l. 47 i Małonii z Bornujów w Horyszowie Polskim w domu nr 102. Rodzice chrzestni: Dymitr Czwotnaj i Marianna Zasaczkowa.
 • Akta nr 34 - dnia 30-04-1834 r. - ur. Pelagia Wawczukówna c. Irzego l. 55 i Ewy l. 45 - w Horyszowie Polskim w domu nr 21. Rodzice chrzestni: Bazyli Duda i Marianna Chmielowska.
 • Akta nr 60 - dnia 26-11-1834 r. - ur. Jan Wowczuk s. Sabby l. 47 i Marianny z Poprzczków - l. 25 - w Horyszowie Polskim w domu nr 17. Rodzice chrzestni: Jan Chmielowski i Katarzyna Chwałowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 5 - dnia 14-09-1934 r. - zm. Bazyli Wowczuk l. 60 - wdowiec w Horyszowie Polskim.

1835 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 6 - dnia 12-01-1835 r. - ur. Bazyli Wowczuk s. Mateusza l. 45 i Anny z Guliaków l.45 w Horyszowie Polskim - w domu nr (brak). Rodzice chrzestni: Sabba Wowczuk i Marianna Dudycha

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1836 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 22 - dnia 30-09-1836 r. - ur. Grzegorz Bezuch s. Jana l. 34 i Justyny z Wowczuków l. 24 w Horyszowie Polskim. Rodzice chrzestni: Maxymilian Struk i Marianna Darciunycha.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1837 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 17 - dnia 28-02-1837 r. - ur. Tomasz Wowczuk s. Stefana l. 42 i Salomei ze Staszczyków l. 36 w Horyszowie Polskim. Rodzice chrzestni: Jan Czerniey i Anna Fornoteczna.

Akta małżeństw

 • Akta nr 13 - dnia 05-11-1837 r. - ślub Leona Łukaszczuka l. 18 s. Jakuba i Marianny z Gutów - z Martą Wowczukówną l. 21 c. Grzegorza i Achafii z Wlazów - z Horyszowa Polskiego.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1838 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 6 - dnia 17-02-1838 r. - ur. Katarzyna Walczuk c. Pawła l. 45 i Agaty z Pokonów l. 35 ze Stabrowa. Rodzice chrzestni: Jan Malinowski i Apolonia Gulakowa

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1839 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
176 04-11-2005 j.w. j.w. 1840-1845 1840 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1841 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 6 - dnia 20-02-1841 r. - ur. Józef Walczuk s. Pawła i Agaty - w. Stabrowie. Rodzice chrzestni: Michał Luchała i Elżbieta Kokocińska.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1842-1845

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
177 07-11-2005 j.w. j.w. 1846-1850 1846 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 14 - dnia 24-07-1846 r. ur. Gabriel Bazyli Bezuch s. Jana l. 48 i Justyny z Wowczuków l. 33 z Horyszowa Polskiego. Rodzice chrzestni: Sobottian Thor i Marianna Strukowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1847-1848

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1849 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 31 - dnia 22-09-1849 r. - ur. Michał Wałczuk s. Jana l. 25 i Wiktorii z Sołduchów ze Strobowa. Rodzice chrzestni: Kajetan Lichota i Franciszka Sołduchowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1850 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
178 08-11-2005 j.w. j.w. 1851-1855 1851 r.

Akta urodzeń, małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 29 - dnia 11-12-1851 r. - zm. Michał Wałczuk żył 2 lata s. Jana i Wiktorii ze Strabowa.

1852 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 29 - dnia 08-08-1852 r. - ur. Bartłomiej Wałczuk s. Jana l. 28 i Wiktorii z Sołduchów l. 26 w Storbowie. Rodzice chrzestni: Jan Lichota i Katarzyna Lichotowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 22 - dnia 24-08-1852 r. - zm. Bartłomiej Walczuk - żył 2 tygodnie s. Jana i Wiktorii ze Starbowa.

1853 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 26 - dnia 07-09-1853 r. - ur. Michał Wałczuk s. Jana l. 30 i Wiktorii z Sołduchów - rolników ze Strabrowa. Rodzice chrzestni: Teodor Jacuniak i Anastazja Lichatowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1854 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1855 r.

Akta urodzeń, małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 40 - dnia 15-05-1855 r. - zm. Grzegorz Bezduch l. 17 s. Jana i nieżyjącej Justyny z Wawczuków - z Horyszowa Polskiego.
179 09-11-2005 j.w. j.w. 1856-1860 1856 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1857 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 16 - dnia 25-04-1857 r. - ur. Franciszek Wałczuk s. Jana l. 33 i Wiktorii ze Sołduchów l. 30 ze Starbowa. Rodzice chrzestni: Franciszek Lichota i Pelagia Golakowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1858 r.

Akta urodzeń, małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 28 - dnia 22-09-1858 r. - zm. Kazimierz Wałczuk l. 20 s. Pawła i Agaty z Wałczuków ze Stabrowa.
 • Akta nr 29 - dnia 08-10-1858 r. - zm. Paweł Wałczuk - wdowiec l. 60 s. Łukasza i Apolonii ze Stabrowa.

1859 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 32 - dnia 29-10-1959 r. - ur. Marianna Wałczukówna c. Jana l. 37 i Wiktorii z Sołduchów l. 30 - ze Stabrowa. Rodzice chrzestni: Teodor Jacuniuk i Anna Krypiakiczuk.

Akta małżeństw

 • Akta nr 14 - dnia 06-11-1859 r. - ślub Wołka Aleksandra l. 22 s. Teodora i Melanii - włościan z Horyszowa Polskiego z Ksenią Wołczykówną l. 20 c. nieżyjącego już Józefa i Achafii - włościan z Horyszowa Polskiego.

1860 r.

Akta urodzeń, małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 23 - dnia 04-10-1860 r. - zm. Eufemia Marianna Wałczukowa l. 70 - rodziców swoich nie pamięta - ze Stabrowa.
180 14-11-2005 j.w. j.w. 1861-1865 1861 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 7 - dnia 02-02-1861 r. - ur. Julianna Wałkówna c. Aleksandra l. 23 i Kseni z Wołczyków l. 20 z Horyszowa Polskiego. Rodzice chrzestni: Sylwester Duda i Ksenia Zasadowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 2 - dnia 05-01-1861 r. - zm. Franciszek Wałczuk l. 3 s. Jana i Wiktorii ze Stabrowa.

1862-1863

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1864 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 44 - dnia 28-10-1864 r. - ur. Jan Wałczuk s. Józefa l. 23 i Katarzyny z Sołduchów l. 20 ze Stabrowa. Rodzice chrzestni: Jan Wałczuk i Anna Skubiszowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1865 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

 

Archiwum Państwowym w Zamościu

Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
37. 17-10-2006 par. Horyszów Polski Księgi USC parafii prawosławnej Horyszów Polski 1879-1885 1879 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 3 - dnia 03-01-1879 r. - ur. Katarzyna Walczuk c. Michała l. 28 i Marii zd. Repeć z ms. Strobów.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

1880 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Akta małżeństw

 • Akta nr 5 - ślub Gojtasz Michał z Anną Walczuk. Dane osobowe nie do odczytania (niewyraźne).

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

1881-1885

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
38. 18-10-2006 jw. jw. 1886-1891 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
39. 19-10-2006 jw. jw. 1892-1897 1892 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

1893 r.

Akta urodzeń i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Akta małżeństw

 • Akta nr 11 - dnia 20-11-1893 r. - ślub Mikołaja Walczuka l. 34 s. Macieja i Marii z Gryciów z Anną Wołk (Wilk) c. Iwona (Jana) i Magdaleny zd. Woźniak z Grytowa.

1894-1897

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
40. 20-10-2006 r. jw. jw. 1898-1904 1898-1900

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

1901 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Akta małżeństw

 • Akta nr 3 - dnia 31-01-1901 r. - ślub Daniła Walczuka l. 26 z Iwaną c. Antoniny zd. Szokała z Katarzyną Struk l. 19 c. Michała i Anny zd. Szutko z Horyszowa Polskiego.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

1902 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 25 - dnia 26-05-1902 r. - ur. Piotr Walczuk s. Daniła i Katarzyny zd. Struk.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

1903-1904

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych