english version

01-12-2005

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie z przeglądu ksiąg metrykalnych

parafia Hrubieszów


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
152 30-09-2005 do 11-10-2005 par. Hrubieszów Księgi Metrykalne z Kurii Biskupiej na mikrofilmach 1178-1-222 w j. łacińskim. 1762-1808 Przeglądane akta są w bardzo złym stanie.

Akta obejmują niżej wymienione miejscowości, należące do parafii Hrubieszów:

Miasto Hrubieszów; wioski: Wolica, Obrowiec, Bordyca, Gozdawa, Metalin, Czorniczyn, Masłomęcz, Czemiażyn, Kozdawy, Miniany, Kosmów, Ślipcze, Czumów, Grudek, Telepiuków, Świerszczów, Szpikołazy, Darakonna, Modryn, Łodhorce, Bonutycze, Terobin, Terebnice, Łoberczany.

Po dokładnym przejrzeniu wszystkich zawartych na w/w mikrofilmach akt metrykalnych, nie stwierdzono występowania nazwiska Wajszczuk. W kilku przypadkach występowały nazwiska pokrewne, takie jak:

 1. Dnia 31-05-1762 r. - w miejscowości Sławęczyn - zmarł Kazimierz Waczuk.
 2. Dnia 15-02-1767 r. - ślub Jana Wasczuka z Hrubieszowa z Marianną Nowodworską.
 3. Dnia 10-03-1768 r. - ur. Się Franciszek Wasczuk s. Jana i Marianny.
 4. Dnia 20-05-1769 r. - ur. Katarzyna Wayszuk (Woytżuk) b. nieczytelne - c. Jana i Katarzyny z Hrubieszowa.
 5. Dnia 22-03-1772 r. - zm. Marianna Wawrzyńcówna z Hrubieszowa - bd dot. rodziców.
 6. Dnia 12-10-1775 r. zm. Blażej Waszczuk l. 5 ze Sławęczyna - brak danych dot. rodziców.
 7. 1788 r. - brak daty - nieczytelna - urodziła się Agnieszka Walczuk - c. Jana i Anny w miejscowości Obrowiec.
 8. Dnia 15-11-1795 r. - ślub Tomasza Waszczuka l. 17 - zamieszkałego w Hrubieszowie w domu nr 229 - z Katarzyną Bojarczykówną l. 15.
 9. 1795 r. - data nieczytelna - w miejscowości Łodhorce w domu nr 34 - zm. Andżelika Wawniukówna - żyła 6 dni - c. Szymona i ANdżeliki z Wawniuków.
 10. Dnia 28-05-1806 r. - w miejscowości Świerszczów zm. Franciszka Wojtasiuk l. 12 - c. piotra.
 11. Dnia 29-09-1806 r. - w miejscowości Świerszczów zm. Piotr Wojtasiuk l. 70.

Więcej akt z nazwiskami pokrewnymi nie znaleziono.