english version

07-07-2006

01-04-2006

wersja polska


Sprawozdanie z przeglądu ksiąg metrykalnych

parafia Kąkolewnica


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
231 13-02-2006 par. Kąkolewnica Akta USC parafii rzymsko-katolickiej  Kąkolewnica - akta w j. polskim - księgi 1810-1819 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów sygn. 1-9
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 
232 14-02-2006 jw. jw. 1820-1829 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów sygn. 10-19
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
233 15-02-2006 jw. jw. 1830-1837 Akta urodzeń, małżeństw sygn. 20-27
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów sygn. 20-27

 • Akta nr 87 - dnia 25-11-1834 r. - zmarł Szymon Wawrzuk l. 70 - wyrobnik z Kąkolewnicy - rodziców niewiadomych - pozostawił po sobie owdowiałą żonę z Lepiów gon zgłosili: Mikołaj Głowniak i Szymon Białecki - włościanie z Kąkolewnicy.
 • Akta nr 1 - dnia 02-01-1837 r. - zmarła Małgorzata Wawruszycha l. 51 - wdowa z Kąkolewnicy - zgon zgłosili: Szymon Bielacki - zięć zmarłej i Prokop Tomasiewicz - włościanie z Kąkolewnicy (prawdopodobnie żona zmarłego Szymona, jw.)
234 16-02-2006 jw. jw. 1838-1846 Akta urodzeń i zgonów sygn. 28-36
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw sygn. 28-36

 • Akta nr 3 - dnia 27-01-1845 r. - ślub  Antoniego Waszczuka - wdowca l. 45 s. Wojciecha i Ewy z Burdaciaków z miejscowości Olszewnica z Małgorzatą Adamczukówną l. 23 c. Pawła i Marianny ze Stolarczyków z Olszewnicy.
235 20-02-2006 jw. jw. 1847-1855 Akta urodzeń sygn. 37-45
 • Akta nr 93 - dnia 30-09-1850 r. - w Olszewnicy w domu nr 3 ur. Rozalia Waszczukówna c. Antoniego l. 37 i Małgorzaty z Adamczuków. Rodzice chrzestni:  Franciszek Grzywacz i Rozalia Gawłowska.

Akta małżeństw i zgonów sygn. 37-45

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
236 21-02-2006 jw. jw. 1856-1863 Akta urodzeń sygn. 46-53
 • Akta nr 122 - dnia 07-12-1857 r. - ur. Jan Waszczuk s. Fabiana Waszczuka l. 25 kolonisty zamieszkałego we wsi Żakowola i Ewy z Przybyszów l. 25. Rodzice chrzestni:  Paweł Żyłko i Ewa Mazurczukowa.
 • Akta nr 123 - dnia 25-10-1859 r. - ur. Szymon Tadeusz Waszczuk - syn Fabiana l. 27 - włościanina, kolonisty z Żakowoli i Konstancji z Mazurów l. 19. Rodzice chrzestni:  Wojciech Dąbrowski i Marianna Krasuska.

Akta małżeństw sygn. 46-53

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów sygn. 46-53

 • Akta nr 9 - dnia 09-02-1857 r. - zmarła Barbara Waszczukowa l. 56 - rodziców niewiadomych - zamieszkała w Żakowoli. Zgon zgłosił syn Fabian Waszczuk l. 25 - kolonista z Żakowoli.
 • Akta nr 10 - dnia 10-02-1857 r. - zmarła Paulina Waszczukówna - żyła 8 miesięcy - c. Fabiana l. 25 i Ewy z Przybyszów - kolonistów - włościan czynszowych ze wsi Żakowola.
 • Akta nr 33 - dnia 26-10-1858 r. - ślub Fabiana Waszczuka l. 24 - kolonisty - wdowca - zamieszkałego w Żakowoli - syn Wawrzyńca i Barbary z Kalaninków - kolonistów czynszwych z Żakowoli - z Konstancją Mazurkówną l. 18 c. Jana i Józefy z Przybyszów - zamieszkałych w Kąkolewnicy.
 • Akta nr 7 - dnia 18-01-1858 r. - zmarł Jan Waszczuk - żył 6 tygodni - syn Fabiana l. 25 i Ewy z Przybyszów - włościan czynszowych z Żakowoli.
 • Akta nr 54 - dnia 15-11-1858 r. - zmarła Ewa Waszczukowa l. 25 zd. Przybyszów - pozostawia po sobie owdowiałego męża Fabiana Waszczuka l. 23 - włościanina czynszowego z Żakowoli.
237 23-02-2006 jw. jw. 1864-1870 Akta urodzeń sygn. 54-60
 • Akta nr 26 - dnia 20-02-1866 r. - ur. Aleksander Wajszczuk s. Fabian Wajszczuka l. 32 kolonisty z Żakowoli i Konstancji z Mazurów l. 25. Rodzice chrzestni:  Mateusz Dąbrowski i Teofilia Grzeszykowa.

Akta w języku rosyjskim

 • Akta nr 40 - dnia 28-03-1868 r. - Walerian Wajszczuk s. Fabiana i Konstancji z Mazurów - kolonistów - włościan czynszowych z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Piotr Mańko i Petronela Bożedajowa.
238 27-02-2006 jw. jw. 1871-1877 Akta urodzeń sygn. 61-67
 • Akta nr 111 - dnia 17-11-1872 r. - ur. Andrzej Wajszczuk s. Fabiana i Konstancji zd. Mazurów l. 36 - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  TOmasz Urymowski i Antonina Moikowa.

Akta małżeństw i zgonów sygn. 61-67

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
239 28-02-2006 jw. jw. 1878-1886 Akta urodzeń sygn. 68-76 (w j. rosyjskim)
 • Akta nr 43 - dnia 20-02-1878 r. - ur. Kazimiera Wajszczukówna c. Fabiana i Konstancji zd. Mazur - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Piotr Mańko i Petronela Bożedajowa.
 • Akta nr 60 - dnia 26-04-1885 r. - ur. Bronisław Wajszczuk s. Adama l. 24 i Małgorzaty z Buraczyńskich l. 27 - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Marcin Sekstyński i Teofila Wyszastkowa.

Akta małżeństw sygn. 68-76 (w j. rosyjskim)

 • Akta nr 34 - dnia 08-10-1883 r. - ślub Adama Wajszczuka l. 21 s. Fabiana i Konstancji z Mazurów - włościan z Żakowoli, z Małgorzatą Buraczyńską l. 24 c. Michała i Wiktorii z Niesków - włościan z Żakowoli.
 • Akta nr 36 - dnia 11-11-1886 r. - ślub Antoniego Śledzia l. 26 ur. w Lipnikach s. Tomasza i Marianny z Paninów z Teofilą Wajszczukówną l. 22 c. Fabiana i Konstancji z Mazurów z Żakowoli.

Akta zgonów sygn. 68-76 (w j. rosyjskim)

 • Akta nr 114 - dnia 27-11-1878 r. - zmarła Kazimiera Wajszczukówna - c. Fabiana i Konstancji z Mazurów - włościan z Żakowoli.
 • Akta nr 36 - dnia 24-05-1885 r. - zmarł Bronisław Wajszczuk s. Adama i Małgorzaty z Boraczyńskich - włościan z Żakowoli.
240 01-03-2006 jw. jw. 1887-1903 Akta urodzeń sygn. 96-113 (w j. rosyjskim)
 • Akta nr 74 - dnia 06-06-1887 r. - ur. Józef Wajszczuk s. Adama i Małgorzaty z Boraczyńskich - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Tomasz Boraczyński i Jadwiga Smolińska.
 • Akta nr 153 - dnia 18-11-1888 r. - ur. Wiktoria Wajszczukówna c. Adama i Małgorzaty z Boraczyńskich - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Wikotria Cień i Jan Rosiński.
 • Akta nr 25 - ur. Aleksandra Wajszczuk - brak bliższych danych - akta zniszczone.
 • Akta nr 138 - dnia 18-11-1892 r. - ur. Józef Wajszczuk s. Andrzeja Wajszczuka l. 20 i Wiktorii z Kuców - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Antoni Śledź i Marianna Grzesiak. Uwaga! Brak aktu ślubu Andrzeja Wajszczuka z Wiktorią zd. Kuców.
 • Akta nr 139 - dnia 21-11-1892 r. - ur. Bronisława Wajszczukówna - c. Adama i Małgorzaty zd. Boraczyńskich - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Jan Mazur i Ewa Gil.
 • Akta nr 1 - dnia 28-12-1894 r. /12-01-1895/ - ur. Wiktoria Wajszczukówna c. Andrzeja i Wiktorii z Kuców - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Roman Zając i Marianna Motyska.
 • Akta nr 130 - dnia 01-10-1894 r. - ur. Henryk Wajszczuk s. Adama i Małgorzaty z Boraczyńskich - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Jan Kot i Wiktoria Wajszczuk.
 • Akta nr 21 - dnia 20-02-1895 r. - ślub Walerego Wajsczuka l. 21 - s. Fabiana i Konstancji z Mazurów - włościan z Żakowoli z Magdaleną Dąbrowską l. 24 - c. Wojciecha i Zofii zd. Grzesiuk - włościan z Żakowoli.
 • Akta nr 165 - dnia 30-11-1895 r. - ur. Franciszek Wajszczuk s. Adama i Małgorzaty z Boraczyńskich - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Franciszek Mańko i Dominika Gil.
 • Akta nr 180 - dnia 18-12-1895 r. - ur. Apolonia Wajszczukówna - c. Walerego l. 26 i Magdaleny z Dąbrowskich l. 25 - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Antoni Zawili(?) i Jadwiga Smostnicka.
 • Akta nr 91 - dnia 29-06-1896 r. - ur. Paulina Wajszczukówna c. Andrzeja i Wiktorii z Kuców - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Dominik Gil i Jadwiga Gil (zmarła 15-11-1983 r. - w Żakowoli Starej akt zgonu nr 59/1983 USC Kąkolewnica).
 • Akta nr 66 - dnia 17-06-1897 r. - ur. Małgorzata Wajszczukówna c. Adama i Małgorzaty z Boraczyńskich - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Michał Gil - Marianna Sawicka.
 • Akta nr 30 - dnia 25-02-1898 r. - ur. Józef Wajszczuk s. Waleriana l. 27 i Magdaleny z Dąbrowskich - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Franciszek Głowniak i Kazimiera Adamiec (zmarł 13-06-1980 r. w Żakowoli - akt zgonu nr 38/1980 r. USC Kąkolewnica).
 • Akta nr 112 - dnia 15-08-1898 r. - ur. Jan Wajszczuk s. Andrzeja i Wiktorii z Kuców - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Franciszek Mazurek i Paulina Adamowa.
 • Akta nr 129 - dnia 16-09-1899 r. - ur. Marianna Wajszczukówna c. Adama i Małgorzaty z Boraczyńskich - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Andrzej Wajszczuk i Franciszka Głowiak.
 • Akta nr 140 - dnia 22-08-1901 r. - ur. Leokadia Wajszczukówna - c. Andrzeja i Wiktorii zd Kuców - włościan z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Edward Rychoń i Ewa Dąbrowska.
 • Akta nr 121 - dnia 14-08-1903 r. - ur. Bernarda Wajszczuk c. Adama i Małgorzaty z Boraczyńskich z Żakowoli. Rodzice chrzestni:  Andrzej Głowiak i Marianna Marzec (zmarła 24-01-1984 r. - w Stasinowie nr akt 7/1984 USC Radzyń Podlaski).

Akta małżeństw sygn. 96-113 (w j. rosyjskim)

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów sygn. 96-113 (w j. rosyjskim)

 • Akta nr 78 - dnia 30-07-1887 r. - zmarł Józef Wajszczuk s. Adama i Małgorzaty z Boroczyńskich - włościan z Żakowoli.
 • Akta nr 13 - dnia 12-01-1889 r. - zmarła Wiktoria Wajszczukówna c. Adama i Małgorzaty zd. Buraczyńska - włościan z Żakowoli.