english version

07-07-2006

01-04-2006

wersja polska


Sprawozdanie z przeglądu ksiąg metrykalnych

parafia Łuków


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
201 14-12-2005 par. Łuków Księgi  metrykalne parafii rzymsko-katolickiej w języku polskim na mikrofilmie sygn. 391804-391806 1811-1822 Akta urodzeń
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
202 15-12-2005 j.w. j.w. 1821-1825 1821-1825

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1811-1815

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
203 16-12-2005 j.w j.w. 1816-1825 Akta małżeństw

1816 r.

 • Akta nr 31 - dnia 14-02-1816 r. - ślub Szymona Waszczaka (b. nieczytelnie napisane - być może Waszczuka) l. 34  -s. Józefa i Jadwigi - gospodarzy z Krynki z Marianną Kamel c. Józefa Komeckiego i Krystyny z Krzyszczaków - gospodarzy z Krynki.

1817 r.

 • Akta nr 29 - dnia 29-01-1817 r. - ślub Marcina Waszczaka l. 23 s. Pawła i Teresy - gospodarzy z Krynki z Marianną Durkówną l. 15 c. Pawła i Marianny z Baboniów - gospodarzy z Hrunki.

1818 r.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1819 r.

 • Akta nr 17 - dnia 01-02-1819 r. - ślub Macieja Chycińskiego l. 27 s. Mikołaja i Prezedy a Łukowa z Zofią Waszczkowską c. Józefa Woszczkowskiego i Anny z Melonów l. 22 z Łukowa

1820-1821

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1822 r.

 • Akta nr 31 - dnia 09-02-1822 r. - ślub Józefa Waszczaka l. 28 s. Tomasza i Marianny (już nieżyjącej) ze wsi Krytnka z Katarzyną Chruścielwną - c. Wojciecha i Franciszka l. 24 - ze wsi Krynka.

1823 r.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1824 r.

 • Akta nr 21 - dnia 05-02-1824 r. - ślub Stanisława Wereszczaka l. 28 s. Pawła i Serepii ze wsi Krynka z Agnieszką Kamułką l. 20 c. Macieja i Katarzyny z Chmielów - gospodarzy ze wsi Krynka.
 • Akta nr 24 - dnia 22-05-1824 r. - ślub Franciszka Waszczaka wdowca l. 48 s. Jana i Jadwigi - gospodarzy ze wsi Krynka z Józefą Wolińską l. 21 c. Bartłomieja i Katarzyny z Koprów ze wsi Krynka.

1825 r.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
204 19-12-2005 j.w. j.w. 1812-1822 Akta zgonów
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
205 20-12-2005 j.w. j.w. 1823-1832 Akta zgonów

1823 r.

 • Akta nr 299 - dnia 08-11-1823 r. - zm. Jadwiga Weszczakowa l. 38 - żona Franciszka Weszczuka l. 47 z Łukowa w domu nr 155.

1824 r.

 • Akta nr 102 - dnia 20-04-1824 r. - zm. Stefan Wawryszczak l. 50 - żonaty - pastuch  gromadzki w domu nr 8 - we wsi Krynka.
 • Akta nr 257 - dnia 02-12-1824 r. - zm. Katarzyna Wewreszczakówna l. 20 c. Józefa i Afnieszki ze Stanków - w domu nr 22 we wsi Krynka.

1825 r.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1826-1827

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1828 r.

Akta małżeństw

 • Dnia 06-02-1828 r. - ślub Stanisława Cichonia l. 23 s. Mateusza i Katarzyny z Łukowa z Ewą Weszczakówną l. 2 - c. Józefa i Anny z Łukowa.
 • Akta nr 320 - dnia 24-12-1828 - ur. Ludwik Ciechoń s. Stanisława l. 24 i Ewy z Waszczków z Łukowa.

1829 r.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1830 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 316 - dnia 01-11-1830 r. - ur. Adam Józef CIechoń - s. Stanisława l. 26 i Ewy z Weszczaków - gospodarzy z Łukowa.

1831 r.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1832 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 384 - dnia 27-08-1832 r. - ur. Paulina Marianna Ciechoniowa - c. Stanisława i Ewy z Weszczaków z Łukowa. qq Michał Skowencki i Weronika Wiśnicka.

Akta zgonów

 • Akta nr 17 - dnia 12-01-1832 r. - zmarł Stanisław Ciechoń l. 27 s. Mateusza i Katarzyny - pozostawił owdowiałą żone Ewę z Weszczaków z Łukowa.
206 21-12-2005 j.w. j.w. 1833-1839 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
207 22-12-2005 j.w. j.w. 1840-1846 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
208 23-12-2005 j.w. j.w. 1847-1853 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
209 28-12-2005 j.w. j.w. 1854-1860 1854-1856

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1857 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 85 - dnia 14-03-1857 r. - ur. Bronisław Wawrzyszczuk s. Magdaleny Wawrzyszczakówny - stanu wolnego l. 26 ze wsi Krynka. qq Michał Chruściel i Anna Bochyńska.

1858 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1859 r.

Akta małżeństw

 • Akta nr 73 - dnia 04-07-1859 r. - ślub Macieja Wawszczaka l. 53 - wdowca - s. Jakóba i Marianny z Przybyszów z miejscowości Świdry z Łucją Gołaską l. 39 - wdową c. Michała i Agnieszki z Jasińskich z miejscowości Świdry.

1860 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
210 29-12-2005 par. Łukowice (grekokatolicka) Mikrofilmy 391804-391806 1866-1867 1866 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 31 - dnia 15-10-1866 r. - w Sitniku par. Łukowice ur. Józef Waszczuk s. Andrzeja l. 24 i Teodory z Chwełoszczaków. qq Dawrył Izydowski i Tekla Pieńkowska.
 • Akta nr 8 - dnia 09-02-1867 r. - ur. Dominika Waszczuk c. Teodora l. 40 i Rozalii z Prokopiaków l. 40 - gospodarzy ze wsi Sitnik - par. Łukowice pow. Biała Podlaska.