english version

04-09-2005

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie z przeglądu ksiąg metrykalnych

Parafii Nielisz


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
1. 19-11-2004 par. Nielisz Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1786-1796 Mikrofilm w języku łacińskim. Nazwiska Wajszczuk nie ma. Ksiąg z lat wcześniejszych brak.
2. 23-11-2004 par. Nielisz Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1797-1810 Mikrofilm w języku łacińskim. Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
3. 24-11-2004 Zawalów, Zarudzie, Złojec,
Wólka Złojecka, Grozówka Mała i Duża, Średnia Mała i Duża
Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1786-1819 Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono. Natomiast w Zawalowie natrafiono na Mariannę Wawczuk c. Wawrzyńca i Heleny zd. Mielniszówka ur. w grudniu 1786 r.
4. 26-11-2004 jw. Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1820-1848 Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
6. 03-12-2004 par. Nielisz Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1811-1816 Mikrofilm w języku łacińskim. Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
13. 10-01-2005 par. Nielisz cała z podległymi wsiami Księgi narodzin.

Mikrofilm 382140-382146 w języku łacińskim od 1816 r. w języku polskim

1811-1813

1816

1819-1821

Brak dat: 1814, 1815, 1817, 1818,

Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
29. 08-02-2005 par. Nielisz Akta urodzin, ślubów i zgonów parafialne obrządku rzymsko-katolickiego USC Nielisz - na mikrofilmie w j. polskim.

Sygn. 51-78

Nr rolki filmu: 38166-382183

1814, 1818-1833 Po dokładnym przejrzeniu mikrofilmu z aktami z lat 1814, 1818-1821 - stwierdzono, że w latach tych nie ma członków rodu Wajszczuków. Natomiast w 1822 r. natrafiono na n/w akta:
 1. Akta nr 84 - dnia 28-10-1822 r. o godz. 4 rano zmarła Tekla Waszczakowa - wdowa l. 60 - w domu nr 8 w Średni Mniejszej - zgon zgłosili: Łukasz Wikera l. 36 - wyrobnik i Paweł Rybak - l. 34 gospodarz.
 2. Lata 1823-1826 - nazwiska Wajszczuk nie ma.
 3. Akta nr 72 - 18-09-1827 r. o godz. 4 rano urodził się Michał Woyszczuk - syn Woyciecha Woyszczuka l. 34 - włościanina z Wulki Niedzieliskiej (Nieliskiej) i Agnieszki zd. Głąbów - l. 36. Rodzice chrzestni: Antoni Strzela i Małgorzata Komarowska.
 4. Akta nr 64 - dnia 4-10-1828 r. o godz. 11.00 - zmarł Michał Woyszczuk - żył 1 rok - syn Woyciecha - l. 37 i Agnieszki z Głąbów - włościan z Wulki Niedzieliskiej. Zgon zgłosili: Woyciech Woyszczuk i Walenty Danieluk.
 5. 1829-1833 - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 6. Akta nr 47 - dnia 28-09-1834 - o godz. 15.00 zmarła Agnieszka Woyszczukowa - l. 40 zd. Głąb - żona Woyciecha Woyszczuka - włościanina par. Nielisz. Zgon zgłosili: Tomasz Chmiel, l. 40 i Woyciech Antoszak i Mateusz Celiński - włościanie z Nielisza.
30. 09-02-2005 par. Nielisz j.w.

Sygn. 78-93

filmu: 382184-382198

1835-1849
 1. 1835 r. - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 2. Akta nr 32 - dnia 13-11-1836 - ślub Woyciecha Woyszczuka - wdowca l. 45 - tkacza zamieszkałego w Wulce Niedzieliskiej, a urodzonym w Sitańcu, synem Józefa i Klary z Releiów, małżonków Waszczuków, włościan z Sitańca z panną Marianną Gruszkówną - włościanką z Wulki Nieliskiej - l. 30 - rodziców swoich nie pamiętająca - zmarli, kiedy była dzieckiem.
 3. Akta nr 65 - dnia 15-10-1837 r. - o godz. 13.00 zmarła Marianna Woyszczukowa - l. 30 - żona Woyciecha Woyszczuka - rodziców swoicj nie pamiętająca. Zgon zgłosili: Walenty Danielak l. 50 i Marcin Turek l. 35 - rolnicy z Wulki Niedzieliskiej.
 4. 1838 r. - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 5. Akta nr 85  - dnia 02-09-1839 r. - o godz. 4 rano urodził się w Średnim Michał Waszczuk - syn Joanny Waszczukówny - l. 40 (brak danych ojca dziecka, prawdopodobnie była niezamężna). Rodzice chrzestni: Kazimierz Szczypanowski i Teresa Wolska - rolnicy ze Średniego.
 6. 1840-1841 - nazwiska Wajszczuk nie ma.
 7. Akta nr 96 - dnia 25-09-1842 r. o godz. 14.00 w miejscowości staw urodził się Michał Waszczuk - syn Jadwigi Waszczukówny l. 30 - włościanki stanu wolnego. Rodzice chrzestni: Tomasz Świtalski i Tekla Suchocka - akuszerka z miejscowości Staw.
 8. 1843 r. - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 9. Akta nr 4 - dnia 28-01-1844 - ślub pomiędzy Piotrem Kuczmarskim l. 43 - synem Krzysztofa i Marianny Tymieckich, rolników z Żurawicy a Joanną Jadwigą Waszczakówną - l. 40 - córką Sebastiana i Doroty - małżonków Waszczaków - rolników z Bukowiny.
 10. Akta nr 23 - dnia 26-02-1846 - o godz. 19 urodziła się w miejscowości Staw Marianna Kaczmarska - córka Piotra l. 46 i Jadwigi l. 35 zd. Waszczak - małżonków Kuczmarskich. Rodzice chrzestni: Antoni Zielonka i Petronella Królówna
 11. 1845, 1847-1849 - nazwiska Wajszczuk nie było.
31. 10-02-2005 r. par. Nielisz Akta urodzin, ślubów i zgonów na mikrofilmie w j. polskim.

Sygn. 94-103

Nr rolki filmu: 3821119-3821208

1850-1859 Po dokładnym przejrzeniu wymienionych akt stwierdzono brak nazwiska Wajszczuk. Bardzo zła jakość mokrofilmu.
32. 11-02-2005 par. Nielisz Akta urodzin, ślubów i zgonów na mikrofilmie do 1865 r. w j. polskim a od 1866 w j. rosyjskim.

Sygn. 93-106

Nr mikrofilmu: 382198-382210

1860-1869 Nazwiska Wajszczuk brak.
    par. Nielisz Księgi metrykalne parafialne.

Sygn. akt 115-120.

1870-1875 Po dokładnym przeglądzie w/w akt stwierdzono iż w nich nie ma członków rodu Wajszczuków.