english version

18-10-2005

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie z przeglądu ksiąg metrykalnych

parafia Stary Zamość


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
91-100 08-06-2005
09-06-2005
10-06-2005
13-06-2005
14-06-2005
15-06-2005
16-06-2005
17-06-2005
20-06-2005
21-06-2005
 
par. Stary Zamość Księgi w języku łacińskim na mikrofilmie sygn. 390531-390536 1603-1690 Księgi urodzeń
 • Lata 1603-1618 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 22-11-1620 r - ur. Tomasz Wayszczak (lub Waysszak) - nie czytelne - s. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Józef Murawig i Zofia Dudziakowa z miejscowości Tarzymiechy.
 • Lata 1621-1629 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 06-01-1630 r. - ur. Tomasz Waszak - s. Stanisława i Anny. Rodzice chrzestni: Piotr Backa i Zofia Skrzypczana (wm Wólka Piasecka).
 • Dnia 25-11-1630 r. - ur. Andrzej Wawryszko s. Szymona i Anny. Rodzice chrzestni: Andrzej Dudziński i Anna Malinowa - Tarzymiechy.
 • Lata 1631-1632 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 03-04-1633 r. - ur. Zofia Wawryk - c. Wawrzyńca i Zofii. Rodzice chrzestni: Marcin Biocharczyk i Zofia Honakowska - Piaski.
 • Dnia 09-10-1633 r. - ur. Szymon Wawryszko s. Tomasza i Agnieszki. Rodzice chrzetni: Andrzej Howaczek i Zofia Zuchowska - Tarzymiechy.
 • Dnia 30-11-1633 r. - ur. Katarzyna Wawryszko - c. Szymona i Anny. Rodzice chrzestni: Jakób Kowayek i Anna Ziółkowska - Tarzymiechy.
 • 1634 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 01-09-1635 r. - ur. Katarzyna Wawryszko c. Tomasza i Agnieszki. Rodzice chrzestni: Mikołaj Organios i Agnieszka Duntysiak - Tarzymiechy.
 • 1936 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 16-04-1637 r. - ur. Wojciech Wawryszak - s. Szymona i Anny . Rodzice chrzestni: Wawrzyniec i Anna (nazwiska nieczytelne) - Tarzymiechy.
 • Dnia 02-02-1638 r. - ur. Błażej Wawryszak s. Tomasza i Agnieszki. Rodzice chrzestni: Andrzej Budzyński i Anna Ziółkowska - Tarzymiechy.
 • Lata 1639 - 1640 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 26-03-1641 r. - ur. Zofia Wawryszak c. Szymona i Anny: Rodzice chrzestni: Jakób Kamiński i Krystyna Dwerzycka - Tarzymiechy.
 • 1642 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 25-03-1643 r. - ur. Wojciech Wawryszko s. Tomasza i Agnieszki. Rodzice chrzestni: Jakób Howaczek i Anna Listkoszowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 27-10-1644 r. - ur. Katarzyna Wawryszak c. Jana i ? (nieczytelne). Rodzice chrzestni: Błażej Kileszek i Krystyna Dworzycka - Tarzymiechy.
 • Lata 1645 - 1652 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 02-10-1653 r. - ur. Tomasz Wawryszak s. Tomasza i Agnieszki. Rodzice chrzestni: Michał Baranowiec i Elżbieta Zielińska - Tarzymiechy.
 • 1654 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 14.XI.1655 r. - ur. Katarzyna Wawrzyszczak c. Stanisława i Zofii. Rodzice Chrzestni: Jakób Zis i Katarzyna Stojanowa Chomęciska.
 • Lata 1656 - 1657 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 28-04-1658 r. - ur. Wojciech Wawrzyszek s. Andrzeja i Elżbiety. Todzice chrzestni: Błażej Piwowarczyk i Elzbieta Kreszowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 11-02-1659 r. - ur. Błażej Wawrzyszek s. Szymona i Anny. Rodzice chrzestni: Jan Robaczek i Marianna Koczmarska - Tarzymiechy.
 • Dnia 04-04-1660 r. - ur. Błazej Wawrzyszek s. Andrzeja i Elżbiety. Rodzice chrzestni: Piotr Żelerkowski i Katarzyna Tuszowska - Tarzymiechy.
 • Dnia 06-01-1661 r. - ur. Agnieszka Waszak - c. Stefana i Anny. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Kostulski i Marianna Kowalska - miejscowość Wierzba.
 • Dnia 02-02-1661 r. - ur. Błażej Wawrzyszak s. Szymona i Reginy. Rodzice chrzestni: nieczytelne - Tarzymiechy.
 • Dnia 06-12-1661 r. - ur. Mikołaj Wawrzyszak s. Andrzeja i Elżbiety. Rodzice chrzestni: Błażej Biszupek i Elżbieta Kotowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 06-01-1663 r. ur. Jacenty Waszak s. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Stefan Kotarski i Zofia Kopernicka - Tarzymiechy.
 • Dnia 22-05-1663 r. - ur. Zofia Wawrzyszak c. Szymona i Reginy. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Juszko i Elżbieta Kotowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 07-07-1664 r. ur. Bartłomiej Wawrzszek s. Wojciecha i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Szymon Kościelny i Anna Olejankowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 29-10-1664 r. - ur. Jadwiga Waszuk - c. Stefana i Anny. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Kostrabala i Anna Dubina - miejscowość Wierzba.
 • Dnia 04-01-1665 r. - ur. Sebastian Waszak s, Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Łukasz Zalewski i Barbara Dybina - Stary Zamość.
 • Dnia 23-08-1665 r. - ur. Bartłomiej Wawrzyszek s. Wojciecha i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Jan Powajciuk i Zofia Jurkowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 21-12-1665 r. - ur. Jan Wawrzyszko - s. Szymona i Reginy. Rodzice chrzestni: Błażej Biszkopek i Zofia Walowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 19-11-1666 r. - ur. Mateusz Wawrzyszek - s. Andrzeja i Elzbiety. Rodzice chrzestni: Błażej Byłupek i Antonina Winiarek - Tarzymiechy.
 • Dnia 14-11-1666 r. - ur. Adam Waszak s. Stefana i Marianny. Rodzice chrzestni: Wojciech Kielbiak i Anna Waszakówna - miejscowość Wierzba.
 • Dnia 14-06-1668 r. - ur. Antoni Waszuk s. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Wojciech Kolbiuk i Katarzyna Korbińska - Stary Zamość.
 • Dnia 12-09-1668 r. - ur. Ewa Waszak c. Stefana i Anny. Rodzice chrzestni: ? Staniaszek i Barbara Dziubina - Wierzby.
 • Dnia 18-11-1868 r. - ur. Katarzyna Wawryszak c. Wojciecha i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Jan Wach i Marianna Tomkówna - Tarzymiechy.
 • Dnia 20-01-1669 r. - ur. Agnieszka Wawrzyszek c. Wojciecha i Anny. Rodzice chrzestni: Grzegorz Wiwowarczyk i Marianna Mazurkowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 17-03-1669 r. ur. Marianna Wawryszak c. Andrzeja i Elżbiety. Rodzice chrzestni: Sebastian Gryciak i Marianna Dworzajka - Tarzymiechy.
 • Dnia 17-11-1669 r. - ur. Andrzej Wawrzyszak - s. Błażeja i Agnieszki. Rodzice chrzestni: Stanisław Waliszowski i Katarzyna Jakuszykówna - Tarzymiechy.
 • Dnia 30-10-1670 r. - ur. Katarzyna Waszak - c. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Andrzej Więcławek i Dorota Dziaduchowa - Stary Zamość.
 • Dnia 22-09-1670 r. - ur. Jadwiga Wawrzyszak c. Wojciecha i Anny. Rodzice chrzestni: Piotr Pyjemski i DOrota Wawrzykówna - Paryzmiechy.
 • Dnia 11-11-1671 r. - ur. Marianna Wawrzyszak - c. Andrzeja i Elżbiety. Rodzice chrzestni: Błażej Biskupek i Anna Strumikówna - Tarzymiechy.
 • Dnia 31-08-1672 r. - ur. Krzysztof Waszak - s. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Andrzej Wielaniuk i Zofia Kobiernicka - Zamość Stary.
 • Dnia 11-12-1672 r. - ur. Marianna Wawrzyszak - s. Jana i Doroty. Rodzice chrzestni: Andrzej Buszko i Marianna Bidaska - Tarzymiechy.
 • Dnia 24-02-1673 r. - ur. Mateusz Wawrzyszak s. Wojciecha i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Piotr Bartoszek i Marianna Bielaska - Tarzymiechy.
 • 1674-1675 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 28-01-1676 r. - ur. Marianna Waszak c. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Mateusz Waszak - c. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Mateusz Bednarczyk i Agnieszka Grabinka - Stary Zamość.
 • Dnia 06-12-1676 r. - ur. Mikołaj Waszak s. Stefana i Jadwigi Rodzice chrzestni: Andrzej Kościel i Agnieszka Kotlikowa - Wierzba.
 • 1677 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 14-08-1678 r. - ur. Franciszek Waszak s. Stefana i Jadwigi Rodzice chrzestni: Jan Janowski i Agnieszka Nakumina - Wierzba.
 • Dnia 02-11-1678 r. - ur. Jadwiga Waszak c. Jana i Anny Rodzice chrzestni: Paweł Jakubiński i Marianna Wiecharkowa - Stary Zamość.
 • Dnia 27-11-1679 r. - ur. Marcin Wawryszek s. Błażeja i Zofii. Rodzice chrzestni: Jan Maturek i Marianna Janustowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 15-09-1680 r. - ur. Krzysztof Waszak s. Stefana i Marianny. Rodzice chrzestni: Wojciech Kosiczek i Zofia Radziuszkowa - WIerzba.
 • Dnia 20-12-1680 r. ur. Agnieszka Wawryszek c. Błażeja i Reginy. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piwowarczyk i Jadwiga Wlizowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 31-08-1681 r. - ur. Mateusz Waszak s. Stefana i Jadwigi. Rodzice chrzestni: Albert Koziech i Anna Płaszczycha - Wierzba.
 • Dnia 07-09-1682 r. - ur. Marianna Wawryszek c. Błażeja i Reginy. Rodzice chrzestni: Wojciech Bury i Anna Mazurkowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 08-03-1684 r - ur. Marianna Waszak - c. Stefana i Jadwigi. Rodzice chrzestni: Wojciech Kosiach i Marianna Kowalczykowa - s. Błażeja.
 • Dnia 03-09-1683 r. ur. Stanisław Wawrzyszek s. Błażeja i Zofii. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piwowarczyk i Elżbieta Wawryszkowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 03-09-1683 r. - ur. Stanisław Wawrzyszek - s. Błażeja i Zofii. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piwowarczyk i Elżbieta Wawryszkowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 24-09-1684 r. ur. Jadwiga Wawrzyszek c. Wojciecha i Marianny. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piwowarczyk i Katarzyna Urbanowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 14-03-1685 r. - ur. Kazimierz Wawrzynek s. Wojciecha i Jadwigi. Rodzice chrzestni: Marek Greciach i Elzbieta Wizłowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 21-07-1685 r. - ur. Anna Waszak c. Stefana i Jadwigi. Rodzice chrzestni: Marcin Sęp i Anna Kudlinia - Wierzba.
 • Dnia 01-08-1685 r. - ur. Jakób Wawrzyszek - s. Błażeja i Reginy. Rodzice chrzestni: Wojciech Gorajczyk i Helena Zuszewska - Tarzymiechy.
 • Dnia 18-03-1686 r. - ur. Marianna Waszak c. Marcina i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Jakób Wlizło i Marianna Wawryszkowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 23-10-1686 r. - ur. Szymon Wawryszek s. Wojciecha i Marianny. Rodzice chrzestni: Wojciech Turek i Franciszka Gorawszanka - Tarzymiechy.
 • Dnia 18-05-1687 r. - ur. Zofia Wawryszek c. Błażeja i Zofii. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piwowar i Anna Gorawsiewczanka - Tarzymiechy.
 • Dnia 01-06-1687 r. - ur. Anna Wawryszek - c. Błażeja i Reginy. Rodzice chrzestni: Jan Mazurek i Katarzyna Urbanowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 29-12-1687 r. - ur. Stefan Waszak - s. Stefana i Jadwigi. Rodzice chrzestni: Andrzej Wlizło i Anastazja Czulakowa - Wierzba.
 • DNia 29-08-1688 r. - ur. Mateusz Wawryszek s. Wojciecha i Marianny. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piwowar i Katarzyna Urbanowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 26-12-1688 r. ur. Jan Wawryszek s. Bartłomieja i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Grzegorz Wójcik i Marianna Młynarzowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 28-03-1689 r. - ur. Zofia Walczuk c. TOmasza i Marianny. Rodzice chrzestni: Stanisław Hetmańczuk i Iwonka Wlizakowa - Krasne.
 • Dnia 01-01-1690 r. - ur. Agnieszka Wawrzyszek - c. Błażeja i Reginy. Rodzice chrzestni: Jan Gryszczak i Anna Kocikowa - Tarzymiechy.

UWAGA! Brak w Archiwum Państwowym w Lublinie akt z lat 1700-1710. Akta urodzeń kończą się na roku 1690.

1602-1699 Księgi ślubów
 • Lata 1602-1603 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 02-02-1604 r. - ślub Grzegorza Wasiora z Katarzyną Wawrzynką (nieczytelnie) - Tarzymiechy.
 • Lata 1605-1614 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 08-02-1615 r. - ślub Piotra Kozielczyka z Jadwigą Wawrzyczówną (lub Wawrychówną - nieczytelnie) - Tarzymiechy.
 • Lata 1616-1627 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 08-10-1628 r. - ślub Marcina Dudka z Dorotą Wawrzychówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 28-10-1629 r. - ślub Szymona Wawrzyszko z Anną Papluszko - Tarzymiechy.
 • Lata 1630-1634 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 18-02-1635 r. - ślub Błażeja Wawryszko z Ggnieszką Iwanową - Tarzymiechy.
 • Lata 1636-1639 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 20-05-1640 r. - ślub Grzegorza Cyzelczaka z Łopianki z Jadwigą Wawryszakoówną z Parzymiechów.
 • Dnia 07-09-1640 r. - ślub Marcina Cieszkochoła z Agnieszką Wawrychówną - Piaski.
 • Dnia 25-02-1644 r. - ślub Jana Wawryszka z Elżbietą Dudzińską - Tarzymiechy.
 • Lata 1641-1643, 1645-1649 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 13-02-1650 r. - ślub Krzysztofa Rapluszeka z Marianną Wawryszkówną.
 • Lata 1651-1653 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 15-02-1654 r. - ślub Wawrzyńca Czajkicha z Orłowa z Katarzyną Wawryszkówną z Parzymiechów.
 • Dnia 22-11-1654 r. - ślub Stanisława Wawryszka z Zofią Bukoczakówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 14-01-1655 r. - ślub Jana Wawrzyszka z Jadwigą Jakulkówną - Stary Zamość.
 • Dnia 14-01-1657 r. - ślub Wawrzyńca Bielacka z Reginą Wawrzyszkówną.
 • Lata 1656, 1658-1662 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 18-11-1663 - ślub Walentego Kupczyka z Zofią Wawrzyszkówną - Tarzymiechy.
 • Lata 1664-1672 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 19-11-1673 r. - ślub Błażeja Wawrzyszka z Marianną Gruszczanką - Tarzymiechy.
 • 1674 r. - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 10-02-1675 r. - ślub Mateusza Słupka z Dorotą Wawryszkówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 02-02-1676 r - ślub Jana Sulakula z Marianną Wawrzyszkówną - Tarzymiechy.
 • Lata 1677-1679 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 05-03-1680 r. - ślub Błażeja Wawryszka z Reginą Kluskówną - Tarzymiechy.
 • Lata 1681-1684 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 15-07-1685 r. - śłub Stanisława Waszko z Marianną Wojcieszkówną - Tarzymiechy.
 • Lata 1686-1687 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 08-02-1688 r. - ślub Bartłomieja Wawryszka z Marianną Gorzkówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 30-03-1689 r. - ślub Szymona Zelerkowicza z Katarzyną Waszakówną - Stary Zamość.
 • Dnia 13-11-1689 r. - ślub Macieja Wawryszka z Elżbietą Turasówną - Tarzymiechy.
 • DNia 19-11-1690 r. - ślub Sebastiana Waszaczka z Agnieszką Dyrkaczówną - Stary Zamość.
 • Dnia 28-01-1691 r. - ślub Sebastiana Waszaczka z Agnieszką Dyrkaczówną - Stary Zamość.
 • DNia 28-01-1691 r. - ślub Wojciecha Wawrzyszaka z Marianną Zalkosiową - Tarzymiechy.
 • Dnia 21-01-1692 r. - ślub Jana Wawryszka z Agatą Gryciakówną - Tarzymiechy.
 • Lata 1693-1698 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 22-02-1699 - ślub Tomasza Waszaka z Jadwigą Pyszakówną - Stary Zamość.
 • Lata 1700-1704 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

UWAGA! W Archiwum Państwowym w Lublinie - brak jest ksiąg metrykalnych zmarłych z przejrzanego okresu 1609-1710.

Przejrzane akta metrykalne w języku łacińskim na mikrofilmach są bardzo nieczytelne, wyblakłe, pomazane, stąd mogą być pomyłki w odczytywaniu nazwisk - szczególnie osób z poza pokrewieństwa rodu Wajszczuków. Brak jest też akt ślubów z lat 1705-1710 - być może odnajdą się przy przeglądaniu dalszych ksiąg.
Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
101-109 22-06-2005
23-06-2005
24-06-2005
27-06-2005
28-06-2005
29-06-2005
30-06-2005
01-07-2005
05-07-2005


 
par. Stary Zamość Księgi w języku łacińskim na mikrofilmie sygn. 390531-390536 1711-1744 Księgi urodzeń
 • Dnia 04-04-1712 r. - ur. Wojciech, Jakób Waszak s. Sebastiana i Agnieszki - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Wojciech Wicilawik i Katarzyna Maliszna.
 • Dnia 20-02-1713 r. - ur. Kazimierz Waszczak s. Błażeja i Krystyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Stanisław Gorzk i Marianna Wansowa.
 • Dnia 12-04-1713 r. - ur. Zofia Waszak c. Stanisława i Magdaleny - Krasne. Rodzice chrzestni: Bazyli Iwan i Agnieszka Mazurowna.
 • Dnia 13-10-1715 r. - ur. Marcin Wawryszek s. Błażeja i Krytyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Wojciech Grycek i Agnieszka Surmina.
 • Dnia 04-04-1716 r. - ur. Paweł Waszak s. Krzysztofa i Agnieszki - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Józef Wechowik i Marianna Kitczakowa.
 • Dnia 07-08-1716 r. + ur. Marianna Wawryszek c. Szymona i Marianna + Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Józef Obuszek i Marianna Hredobikowa.
 • Dnia 29-11-1716 r. - ur. Marianna Waszczak c. Józefa i Agnieszki - Krasne. Rodzice chrzestni: Mateusz Wawryszek i Marianna Sidorowa.
 • Dnia 26-04-1717 r. - ur. Wojciech Wawryszek s. Stanisława i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Józef Obuszek i Jadwiga Łyszkowa.
 • 29-07-1718 r. - ur. Marianna Waszak c. Krzysztofa i Agnieszki - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Antoni Kamiński i Helena Radzimińska.
 • 10-08-1718 r. - ur. Wawrzyniec Wawrzyszek s. Mateusza i Zofii - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Stanisław Wawryszek i Michalikowa.
 • 02-10-1718 r. - ur. Franciszek Wawryszek s. Szymona i Marianny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Kowalczuk i Marianna Mazurkowa.
 • Dnia 16-10-1718 r. - ur. Jadwiga Wawryszak c. Stanisława i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Jan Gryciak i Zofia Surmina.
 • Dnia 29-08-1720 r. - ur. Jan Waszak s. Krzysztofa i Agnieszki - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Jan Gil i Katarzyna Czechlawska.
 • Dnia 08-12-1720 r. - ur. Tomasz Wawrzyszek s. Błażeja i Krystyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Stanisław Gorzki i Agnieszka Surmina.
 • Dnia 05-04-1721 r. - ur. Grzegorz Wawryszek s. Stanisława i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Mikołaj Mazurek i Łucja Mazurkowa.
 • Dnia 01-08-1721 r. - ur. Bartłomiej Wawryszek s. Szymona i Marianny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Andrzej Mazurek i Agnieszka Surmina.
 • Dnia 17-08-1721 r. - ur. Bartłomiej Wawryszek s. Stanisława i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Mazurek i Katarzyna Parczyna.
 • Dnia 07-09-1721 r. - ur. Mateusz Wawryszak s. Mateusza i Zofii - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Mikołaj Mazurek i Jadwiga Hałaska.
 • Dnia 01-04-1723 r. - ur. Marianna Wawryszek c. Błażeja i Krystyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Stanisław Gorzko i Krystyna Oliwińska.
 • Dnia 01-07-1723 r. - ur. Piotr Waszczuk. s. Wojciecha i Katarzyny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Królik i Marianna Misiarzowa.
 • Dnia 03-01-1724 r. - ur. Paweł Wawrzuk* s. Stanisława i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Andrzej Mazurek i Agnieszka Kowalkowa.

Uwaga! Prawdopodobnie nazwisko pomylone - powinno być Wawryszek?

 • Dnia 21-03-1724 r. ur. Wojciech Jakób Wawrzyszek - s. Macieja i Zofii - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Stanisław Mazurek i Katarzyna Parczyna.
 • Dnia 18-10-1724 r. - ur. Urszula Waszczuk c. Wojciecha i Katarzyny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Błażej Iwan i Jadwiga Kastrubalina.
 • Dnia 27-10-1724 r. - ur. Szymon Waszak s. Krzysztofa i Agnieszki - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Antoni Kwatkowski i Teodora Mędzliczowa.
 • Dnia 29-10-1724 r. - ur. Marcin Wawryszek - s. Szymona i Marianny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Piotr Parzelak i Katarzyna Biskupówna.
 • Dnia 07-11-1724 r. - ur. Marcin Wawryszek s. Wawrzyńca i Marianny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Mikołaj Mazur i Marianna Duchwalina.
 • Dnia 31-01-1726 r. - ur. Błażej Wawrzyszek s. Stanisława i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Andrzej Durak i Marianna Dudkowa.
 • Dnia 24-03-1726 r. - ur. Zofia Wawryszek c. Błażeja i Krystyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Stanisław Gorzki i Katarzyna Parczyna.
 • Dnia 07-11-1726 r. - ur. Katarzyna Wawryszek c. Macieja i Zofii - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Marcin Burak i Łucja Mazurkowa.
 • Dnia 24-11-1726 r. - ur. Katarzyna Wawryszek - c. Stanisława i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Jakób Zderkiewicz i Łucja Mazurkowa.
 • Dnia 11-04-1727 r. - ur. Wojciech Wawryszek - s. Macieja i Jadwigi - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Maciej Misiołek i Marianna Hiechilbitowa.
 • Dnia 13-04-1727 r. - ur. Hanna Waszak - c. Krzysztofa i Agnieszki - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Jakób Czechlawski i Katarzyna Mazurkowa.
 • Dnia 21-01-1729 r. ur. Agnieszka Wawryszek - c. Stanisława i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Józef Mazurek i Anna Siersowska.
 • Dnia 30-01-1729 r. - ur. Błażej Wawryszek s. Macieja i Jadwigi - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Andrzej Żutko i Anna Wawrzyszkowa.
 • Dnia 28-02-1729 r. - ur. Marianna Wawryszak c. Szymona i Marianny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Maciej Wawryszek i Agnieszka Zatkosiowa.
 • Dnia 22-05-1729 r. - ur. Marianna Wawrzyszek c. Macieja i Zofii - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Maciej Misiołek i Katarzyna Wawryszkowa.
 • Dnia 13-08-1729 r. - ur. Jakób Wawryszek - s. Stanisława i Zofii - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Maciej Wawryszek i Anna Cieślakowa.
 • Dnia 29-11-1729 r. - ur. Michał Wawryszek s. Jana i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Piotr Gil i Anna Wawryszkowa.
 • Dnia 22-12-1730 r. - ur. Jan Wawryszek - s. Stanisława i Zofii - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Stanisław Habor i Krystyna Gryczakówna.
 • Dnia 12-02-1731 r. - ur. Maciej Waszak - s. Krzysztofa i Agnieszki - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Paweł Czulak i Agnieszka Potowinka.
 • Dnia 01-10-1731 r. - ur. Jadwiga Wawrzyszek - c. Jana i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Tomasz Biskupek i Marianna Kwaskowa.
 • Dnia 15-04-1732 r. - ur. Zofia Wawryszek c. Jakóba i Anny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Andrzej Frącek i Marianna Kuna.
 • Dnia 15-11-1732 r. - ur. Marianna Jadwiga Waszak c. Wawrzyńca i Anny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Jan Howasadzik i Katarzyna Mazurkowa.
 • Dnia 29-02-1733 r. - ur. Marianna Wawryszek c. Stanisława i Zofii - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Jan Gryciak i Jadwiga Mazurkowa.
 • Dnia 25-10-1733 r. - ur. Szymon Wawryszek s. Macieja i Jadwigi - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Stanisław Nebesz i Katarzyna Bednarczykowa.
 • Dnia 31-01-1734 r. ur. Błażej Wawrzyszek s. Jakóba i Anny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Józef Mazurek i Agnieszka Howitkowa.
 • Dnia 24-02-1734 r. - ur. Maciej Wawryszek - s. Jana i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Andrzej Żotko i Anna Sierczakowa.
 • Dnia 29-05-1734 r. - ur. Jan Wawryszek - s. Macieja i Zofii - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Piotr Wawryszek i Zofia Miziutkowa.
 • Dnia 28-08-1735 r. - ur. Róża Wawryszek - c. Jana i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Stanisław Habok i Anna Kozikowa.
 • Dnia 27-06-1736 r. - ur. Marianna Wawryszek - c. Szymona i Marianny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Andrzej Żutka i Jadwiga Juszkowa.
 • Dnia 08-07-1736 r. - ur. Anna Wawryszek c. Jakóba i Anny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Stanisław Gryciak i Agnieszka Śniko.
 • Dnia 14-10-1738 r. - ur. Szymon Wawryszek s. (napisy nieczytelne) - Tarzymiechy.
 • Dnia 08-02-1739 r. - ur. Maciej Wawryszek s. Jakóba i Anny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Wojciech Mazurek i Jadwiga Hałasowa.
 • Dnia 04-03-1739 r. - ur. Marianna Wawrzak - c. Adama i Anny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Stanisław Kwoka i Anna Paradowska.
 • Dnia 23-03-1740 r. - ur. Marianna Wawryszek c. Kazimierza i Marianny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Jan Gorzkarz i Marianna Mazurkowa.
 • Dnia 10-10-1742 r. - ur. Katarzyna Waszak c. Pawła i Marianny - Wierzba. Rodzice chrzestni: Kazimierz Gochlewski i Anastazja Zawadzka.
 • Dnia 04-11-1743 r. ur. Łucja Wawryszek s. Marcina (imię matki nieczytelne) - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Antoni Kasperek i (?) Miewiczowa.
 • Dnia 19-11-1743 r. - ur. Agnieszka Wawryszek - c. Kazimierza i Marianny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Piotr Mazurek i Regina Wlazłowa.
 • Dnia 21-01-1744 r. ur. Józef Waszak s. Pawła i Marianny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Jakób Wawryszak i Marianna Derkaczowa.
 • Dnia 17-04-1744 r. - ur. Wojciech Wawryczek s. Jakóba i Anny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Antoni Musioł i Agnieszka Bednarska.
1704-1747 Księgi ślubów
 • Dnia 13-02-1704 r. - ślub Marcina Kościelniaka z Marianną Wawryszkówną - Stary Zamość.
 • Dnia 08-02-1705 r. - ślub Kazimierza Dudka z Jadwigą Wawryszukówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 20-02-1707 r. - ślub Sebastiana Górniczaka z Marią Wawryszkówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 20-01-1709 r. - ślub Andrzeja Suszka z Werbkowic z Anną Wawryszkówną z Tarzymiechów.
 • Dnia 27-10-1709 r. - ślub Antoniego Trąby z Piask z Agnieszką Wawryszukówną z Tarzymiechów.
 • Dnia 08-01-1711 r. - ślub Błażeja Wawrzyszka z Krystyną Gorzkówną z Tarzymiechów.
 • Dnia 15-05-1712 r. ślub Krzysztofa Waszaka z Agnieszką Korwalcówną - Stary Zamość.
 • Dnia 29-01-1713 r. - ślub Pawła Czulaka z Wierzby z Zofią Waszakówną - Stary Zamość.
 • Dnia 09-02-1713 r. - ślub Stanisława Romaniewskiego z Warkowic z Jadwigą Wawryszakówną z Deszkowic.
 • Dnia 20-11-1713 r. ślub Szymona Wawryszka z Marianną Siwaszkówną  - Tarzymiechy.
 • Dnia 07-06-1716 r. - ślub Stanisława Wawryszaka z Katarzyną Mazurkówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 15-11-1716 r. - ślub Macieja Wawryszaka z Zofią Gorzkówną z Tarzymiechów.
 • Dnia 17-01-1717 r. - ślub Andrzeja Mazurka z Jadwigą Wawryszakówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 30-01-1718 r. - ślub Wawrzyńca Kowalczyka z Agnieszką Wawryszukówną - tarzymiechy.
 • Dnia 06-02-1718 r. - ślub Macieja Wójcika z Marianną Wawryszukówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 15-01-1719 r. ślub Andrzeja Nowosadzika z Marianną Wawryszakówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 22-01-1719 r. - ślub Stanisława Wawryszaka z Katarzyną Łagoszczówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 19-02-1719 r. - ślub Stanisława Kołodziejczyka z Anną Wawryszkówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 05-02-1720 r. - ślub Jakóba Bochdarza z Anną Wawryszakówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 05-10-1721 r. - ślub Wojciecha Waszaka z Katarzyną Gralikówną - Stary Zamość.
 • Dnia 24-01-1723 r. ślub Wojciecha Derdacza z Anną Waszczakówną z Wierzby.
 • Dnia 21-01-1725 r. - ślub Kazimierza Hubiaka z Marianną Waszakówną - Chomecińską.
 • Dnia 21-01-1725 r. - ślub Macieja Wawryszaka z Jadwigą Grzaciakówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 11-02-1726 r. - ślub Kazimierza Woytowicza z Płonki z Anną Wawryszakówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 10-01-1728 r. - ślub Stanisława Wawryszaka z Zofią Basiówką - Tarzymiechy.
 • Dnia 24-11-1728 r. - ślub Jana Wawryszaka z Katarzyną Biskupówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 23-01-1729 r. - ślub Jakóba Wawryszaka z Anną Basionkówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 15-01-1733 r. - ślub Macieja Wawryczaka z Katarzyną Nowikówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 13-02-1735 r. - ślub Macieja Gosidzia z Heleną (?)? Wawryszkówną - Tarzymiechy.
 • 23-02-1735 r. - ślub Adama Kocika z Zofią Wawryszkówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 18-11-1736 r. - ślub Jakóba Hermaka z Chomycisk z Marianna Waszakówną - Stary Zamość.
 • Dnia 21-01-1737 r. - ślub Kazimierza Wawryszka z Marianną Heklidorówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 14-06-1737 r. - ślub Franciszka Walczuka z Jadwigą Rybkowską - Stary Zamość.
 • Dnia 19-10-1740 r. - ślub Piotra z Jadwigą Glaboszówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 17-01-1742 r. - ślub Wawrzyńca Wawrzysiaka z Katarzyną Biskówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 28-01-1742 r. - ślub Pawła Waszaka z Marianną Młynarczanką - Stary Zamość.
 • Dnia 03-02-1742 r. - ślub Kazimierza Wawrzyszaka z Agnieszką Mazurkówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 01-01-1745 r. - ślub Jakóba Wawrzyszaka z Krystyną Kwaszakówną - Tarzymiechy.
1738-1747 Akta zgonów
 • Dnia (brak danych) 1743 r. - zmarł Franciszek Walczuk - l. 5 - Chomyciska.
 • Dnia 10-09-1747 r. - zmarła Anna Waszak l. 50 - Stary Zamość.
 • Akt z okresu 1700-1737 - brak.
Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
110 06-07-2005
07-07-2005
08-07-2005
09-07-2005
11-07-2005
12-07-2005
13-07-2005
14-07-2005
15-07-2005
16-07-2005
par. Stary Zamość Księgi w języku łacińskim na mikrofilmie sygn. 390531-390536 1743-1765 Akta urodzin
 • Dnia 06-08-1743 r. - ur. Bartłomiej Warzek s. Wojciecha i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Adam Załkop i Agnieszka Bednarska.
 • Dnia 07-12-1743 r. - ur. Łucja Wawryszak c. Marcina (brak imienia matki) - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Antoni Korpalski i Anna Zirys.
 • Dnia 13-12-1743 r. - ur. Agnieszka Warzyszczak c. Kazimierza i Marianny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Piotr Mazurek i Regina Wlasłowa.
 • Dnia 21-01-1744 r. - ur. Józef Waszczak s. Pawła i Marianny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Marianna Derkaczowa, Jakób Wawrzyszczak.
 • Dnia 19-04-1744 r. - ur. Wojciech Wawrzyszczak s. Jakóba i Anny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Mateusz Mizioł i Agnieszka Bednarska.
 • Dnia 27-08-1744 r. - ur. Krystyna Walczuk c. Franciszka i Jadwigi - st. Zamość. Rodzice chrzestni: Szymon Głowala i Anna Głowalina.
 • Dnia 14-09-1745 r. - ur. Mateusz Wawrzyszek s. Marcina i Agnieszki St. Zamość. Rodzice chrzestni: Kazimierz Wawrzyszczak i Agnieszka Bednarczykowa.
 • Dnia 10-11-1745 r. - ur. Ewa Wawrzyszczak c. Kazimierza i Marianny Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Marcin Lewak i Marianna Wawrzyszakowa.
 • Dnia 30-07-1746 r. - ur. Wawrzyniec Wawrzyszczak s. Jakóba i Anny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Andrzej Hałas i Anna Gorzkojka.
 • Dnia 02-10-1746 r. - ur. Jadwiga Waszczak c. Pawła i Maruszki - Chomeciska. Rodzice chrzestni: Andrzej Zachiszko i Anastazja Kotfuszko.
 • Dnia 04-12-1746 r. - ur. Mikołaj Wawrzyszek s. Marcina i Agnieszki Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Piotr Mazurek i Marianna Wawrzyszkowa.
 • Dnia 05-11-1747 r. - ur. Mateusz Wawrzyszko s. Kazimierza i Marianny Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Wojciech Mazurek i Anna Mazurkówna.
 • Dnia 13-07-1749 r. - ur. Jakón Wawrzyszak s. Marcina i Agnieszki Tarzymiechy.
 • Dnia 27-12-1749 r. - ur. Agnieszka Wawrzyszko c. Jakóba i Anny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Maciej Zułkas i Marianna Mazurkowa.
 • Dnia 24-11-1750 r. - ur. Andrzej Wawrzyszko s. Andrzeja i Zofii Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Andrzej Wlizło i Marianna Bednarczykowa.
 • Dnia 29-06-1751 r. - ur. Anna Waszak - c. Pawła i Marianny - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Jan Waszak i Marianna Ziębina.
 • Dnia 31-08-1751 r. - ur. Mateusz Wawrzyszko - s. Marcina i Agnieszki - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Jan Złocki i Marianna Parczyna.
 • Dnia 13-02-1752 r. - ur. Maciej Wawrziszko s. Wawrzyńca i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Wojciech Mazurek i Agnieszka Parczyna.
 • Dnia 19-03-1752 r. - ur. Józef Wawrzyszek - s. Jakóba i Krystyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Grzegorz Wawrzyszek i Zofia Wawrychówna c. Jakóba i Agnieszki - Stary Zamość.
 • Dnia 13-06-1753 r. - ur. Anastazja Waszak c. Pawła i Marianny - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Jan Waszak i Marianna Waszakowa.
 • Dnia 05-01-1755 r. - ur. Marianna Wawrzyczak - c. Jakóba i Krystyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Andrzej Kowalczyk i Zofia Szwedowa.
 • Dnia 01-04-1755 r. - ur. Ignacy Wawrzyszak s. Kazimierza i Marianny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Jakób Wójcik i Jadwiga Mazurkowa.
 • Dnia 30-05-1755 r. - ur. Antoni Waszak s. Macieja i Marianny - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Błażej Parabara i Marianna Wertesówna.
 • Dnia 05-12-1755 r. - ur. Mikołaj Wawrzeyszek s. Jakóba i Teresy - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Szymon Burak i Regina Burakowa.
 • Dnia 20-???-1755 r. - ur. Ewa Waszak c. Jana i Marianny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Paweł Toczek i Marianna Potuniowa.
 • Dnia 13-02-1756 r. - ur. Marianna Waszak c. Szymona i Katarzyny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Jakób Patroń i Anna Cechanowska.
 • Dnia 26-04-1756 r. - ur. Wojciech Wawrzyszak s. Marcina i Agnieszki - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Jan Bryciak i Marianna Mazurkowa.
 • Dnia 10-08-1756 r. - ur. Wawrzyniec Wawryszko s. Kazimierza i Marianny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Wojciech Mazurek i Marianna Bednarczykowa.
 • Dnia 12-09-1756 r. - ur. Łukasz Wawrzyszek s. Jakóba i Agnieszki Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Krzysztof Klimkiewicz i Krystyna Ceklarska.
 • Dnia 01-06-1758 r. - ur. Margeryta Wawryszko c. Jakóba i Krystyny Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Paweł Nowak i Katarzyna Mazurkowa.
 • Dnia 08-10-1758 r. - ur. Łukasz Waszak s. Pawła i Marianny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Paweł Toczek i Anastazja Grzypowa.
 • Dnia 14-11-1758 r. - ur. Elżbieta Wawrzyszek c. Marcina i Agnieszki - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Sergiusz Mazurek i Zofia Tabakowa.
 • Dnia 01-01-1759 r. - ur. Agnieszka Wasiak c. Szymona i Katarzyny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Jan Tokarz i Katarzyna Przestrzelska.
 • Dnia 11-08-1759 r. - ur. Marianna Walczuk c. Tomasza i Zofii - Wierzba. Rodzice chrzestni: Andrzej Jóźwiński i Marianna Karwatowa.
 • Dnia 08-10-1759 r. ur. Franciszek Waszak s. Macieja i Katarzyny - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Andrzej Taraban i Katarzyba Waszakowa.
 • Dnia 26-03-1760 r. - ur. Wojciech Wawryszko s. Jakóba br. imienia marki - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Tomasz Nizioł i Zofia Tabaczyna.
 • Dnia 17-08-1760 r. - ur. Klara Wawrzyszko - c. Marcina i Agnieszki - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Grzegorz Kowal i Anna Połczyna.
 • Dnia 17-11-1760 r. - ur. Teresa Waszak c. Jana i Marianny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Szymon Korzak i Helena Iwanowa.
 • Dnia 09-10-1760 r. - ur. Marcin Waszak s. Szymona i Katarzyny Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Bartłomiej Okruch i Zofia Okruchówna.
 • Dnia 07-03-1761 r. - ur. Kazimierz Wawrzyszko s. Grzegorza i Katarzyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Błażej Weruszek i Katarzyna Mazurówna.
 • Dnia 08-101761 r. - ur. Szymon Wawryszek s. Marcina i Agnieszki - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Grzegorz Wawryszek i Zofia Tabaczyna.
 • Dnia 13-07-1762 r. - ur. Jakób Wawrzyszek s. Jakóba i Krystyny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Jacenty Kot i Katarzyna Wawruszka.
 • Dnia 03-12-1762 r. - ur. Katarzyna Waszak c. Jana i Marianny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Paweł Gabaty i Helena Thórzowa.
 • Dnia 09-04-1763 r. - ur. Franciszek Waszak s. Szymona i Katarzyny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Paweł Toczek i Helena Rusinowa.
 • Dnia 13-07-1763 r. - ur. Jakób Wawryszek s. Marcina i Agnieszki - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Bartłomiej Kocior i Marianna Parczyna.
 • Dnia 17-11-1763 r. - ur. Stanisław Wawryszko s. Antoniego i Marianny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Jan Cieśluk i Agata Cieślowa.
 • Dnia 29-01-1764 r. - ur. Paweł Waszak s. Jana i Marianny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Michał Celkarski i Anna Bednarzówna.
 • Dnia 07-09-1764 r. - ur. Bartłomiej Waszak s. Macieja i Marianny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Andrzej Taraban i Jadwiga Węgrzynówna.
 • W latach 1765, 1748, 1754 i 1757 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1743-1765 Akta ślubów
 • 1743-1744 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 14-01-1745 r. - slub Jakóba Wawrzyszak z Katarzyną Ewakówną - Tarzymiechy.
 • 1746-1748 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 23-11-1749 r. - ślub Stanisława Wawrzyszaka z Zofią Biskupową - Tarzymiechy.
 • Dnia 10-05-1750 r. - ślub Jana Waszaka z Marianną Żelaszczakówną - Chomęciska.
 • Dnia 14-01-1750 r. - ślub Macieja Smyka z miejscowości Krasne z Marianną Wawrzyszkówną z Tarzymiechów.
 • Dnia 14-02-1751 r. - slub Marcina Gryczaka z Katarzyną Wawrzyszkówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 21-03-1752 r. - ślub Bartłomieja Wawrzyszaka z Marianną Kiczanką - Tarzymiechy.
 • Dnia15-06-1753 r. - ślub Franciszka Kucharskiego z Marianną Wawryszkówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 03-02-1754 r. - ślub Błażeja Weruszaka z Katarzyną Wawryszkówną - Tarzymiechy.
 • 1755 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 04-02-1756 r. - slub Szymona Buraka z Jadwigą Wawrzyszkówną - Tarzymiechy.
 • 1757-1758 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 01-10-1759 r. - slub Jana Waszaka z Marianną Korhanówną - Stary Zamość.
 • 1760-1763 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 05-01-1764 r. - ślub Macieja Waszaka z Marianną Kuszkowską - Chamęciska.
 • Dnia 25-08-1764 r. - ślub Pawła Waszaka z Jadwigą Królikową - Stary Zamość.
 • 1765 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1743-1765 Akta zgonów
 • 1743-1746 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 08-10-1747 r. - zm. Józef Waszak - l. 50 - Stary Zamość.
 • Dnia 14-05-1752 r. - zm. Wawrzyniec Wawryszek l. 27 (brak imion rodziców) Tarzymiechy.
 • Dnia 14-01-1753 r. - zm. Franciszek Walczuk l. 40 - Krasne.
 • 27-08-1753 r. - zm. Kazimierz Wojtaszek s. Macieja - Krasne.
 • Dnia 04-08-1754 r. - zm. Marianna Wawrzyszakówna l. 40 (brak imion rodziców) - Tarzymiechy.
 • Dnia 10-08-1754 r. - zm. Błażej Wawrzyszek l. 23 - s. Jana i Anny - Tarzymiechy.
 • Dnia 16-11-1754 r. - zm. Anna Wawrzyszak - l. 3 - c. Kazimierza i Marianny - Tarzymiechy.
 • Dnia 20-10-1755 r. - zm. Ignacy Wawrzyszak s. Kazimierza i Marianny - Tarzymiechy (brak wieku zmarłego).
 • Dnia 12-04-1756 r. - zm. Maciej Wawryszuk s. Marcina i Agnieszki l. 4 - Tarzymiechy.
 • Dnia 23-04-1757 r. - zm. Maciej Wawryszek l. 17- (brak imion rodziców) - Tarzymiechy.
 • Dnia 07-06-1757 r. - zm. Katarzyna Wawryszek l. 4 c. Marcina i Agnieszki - Tarzymiechy.
 • Dnia 18-12-1757 r. - zm. Apolonia Waszak l. 3 - c. Jana i Marianny - Stary Zamośćs.
 • Dnia 07-01-1758 r. - zm. Marianna Wawrzyszak l. 3 c. Jana i Krystyny - Tarzymiechy.
 • Dnia 24-11-1758 r. - zm. Margeryta Wawryszak l. 5 c. Jakóba i Krystyny - Tarzymiechy.
 • Dnia 12-05-1789 r. - zm. Marianna Waszak l. 30 c. Szymona i Katarzyny  - Stary Zamośćs.
 • Dnia 26-07-1759 r. - zm. Łukasz Waszak l. 3 s. Pawła i Marianny - Chomęciska.
 • Dnia 15-11-1759 r. - zm. Marianna Waszakowa l. 30 (brak imion rodziców) - Stary Zamośćs.
 • Dnia 16-09-1759 r. - zm. Antoni Waszak l. 4 s. Macieja i Katarzyny - Chomęciska.
 • Dnia 10-09-1760 r. - zm. Klara Wawrzyszek l. 4 c. Marcina i Agnieszki - Tarzymiechy.
 • Dnia 07-02-1761 r. - zm. Wojciech Wawrzyszek s. Jakóba i Zofii - brak wieku zmarłego - Tarzymiechy.
 • Dnia 13-08-1763 r. - zm. Katarzyna Waszakowa - brak danych dotyczących wieku i imion rodziców - Chomęciska.
 • Dnia 12-11-1763 r. - zm. Łukasz Waszak l. 3 s. Macieja i Marianny - Chomęciska.
 • Dnia ?-11-1764 r. - zm. Bartłomiej Waszak - brak wieku zmarłego - s. Macieja i Marianny - Chomęciska.
 • Dnia 20-02-1765 r. - zm. Paweł Waszak l. 40 - brak imion rodziców - Chomęciska.
 • W latach 1748-1751, 1762 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
111 par. Stary Zamość Księgi w języku łacińskim na mikrofilmie 1765-1776 Akta urodzin
 • Dnia 01-07-1765 r. - ur. Anna Wawrzyszkówna c. Jakóba i Krystyny - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Wojciech Zając i Marianna Ceklaczka.
 • Dnia 09-08-1765 r. - ur. Wawrzyniec Waszak s. Szymona i Katarzyny - Piaski. Rodzice chrzestni: Piotr Michalak i Agnieszka Sęrzyszanka.
 • Dnia 20-10-1765 r. - ur. Bartłomiej Waszak s. Wojciecha i Anny Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Paweł Toczek i Anna Sułowa.
 • 1866-1867 r. - brak danych.
 • Dnia 04-05-1768 r. - ur. Helena Waszak c. Tomasza i Anny - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Antoni Ceglarski i Magdalena Karylicka.
 • Dnia 06-03-1769 r. - ur. Katarzyna Wawryszakówna c. Jakóba i Teresy - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Błażej i Marianna Pietrzyszakowie.
 • Dnia 29-10-1769 r. - ur. Marianna Waszak c. Szymona i Katarzyny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Piotr Michajlak i Jadwiga Szotka.
 • Dnia 31-03-1771 r. - ur. Petronella Waszak c. Jana i Marianny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Józef Bzdziuch i Katarzyna Waszaczka.
 • Dnia 29-08-1772 r. - ur. Maciej Wawryszak s. Macieja i Anny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Józef Wawryszak i Ewa Gorzalicha.
 • Dnia 22-11-1773 r. - ur. Katarzyna Waszak c. Jana i Marianny - Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Maciej zechurski i Marianna Zajączka.
 • Dnia 17-08-1774 r. - ur. Rozalia (Róża) Wawrzakówna c. Kazimierza i Marianny - WIerzba. Rodzice chrzestni: Antoni Juluk i Zofia Kowalka.
 • Dnia 23-07-1775 r. - ur. Anna Wawryszko c. Macieja i Anny - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Maciej Gryciak i Agnieszka Hetmanka.
 • Dnia 25-07-1775 r. - ur. Jakób Waszak s. Tomasza i Anny - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Bartłomiej Ruszyn i Magdalena Kusa.
 • Dnia 11-03-1776 r. - ur. Franciszek Wawryszuk s. Piotra i Jadwigi - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Józef Wawryszak i Marianna Szwedówna.
1766-1776 Akta ślubów
 • Dnia 06-01-1766 r. - ślub Macieja Gorzela - Piaski z Ewą Wawrzyszczakówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 04-11-1766 r. - slub Antoniego Zielińskiego z Magdaleną Waszakówna - Chomęciska.
 • Dnia 12-11-1766 r. - ślub Wojciecha Leśniaka z Marianną Waszaczką  - Krasne.
 • Dnia 20-01-1771 r. - ślub Kazimierza Tracza zam. Ostrzyca z Agnieszka Wawryszakówną zam. Tarzymiechy.
 • Dnia 27-01-1771 r. - slub Macieja Wawryszaka z ANną Dankowiczówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 28-04-1771 r. - ślub Macieja Dyrkacza z Zuzanną Woszczakówną - Stary Zamość.
 • Dnia 13-09-1772 r. - ślub Tomasza Waszaka z Anastazją Kusztymianką - Chomęciska.
 • Dnia 21-11-1773 r. - ślub Aleksandra Paszuka z Katarzyną Waszaczka - Stary Zamość.
 • Dnia 23-01-1774 r. - ślub Piotra Wawryszaka z Jadwigą Orzechowszczanką - Tarzymiechy.
 • Dnia 02-02-1774 r. - slub Jana Waszaka z Katarzyną Werkiewiczakówną - Chomęciska.

Uwaga! Brak akt ślubów z lat 1765-1770.

1767-1776 Akta zgonów
 • 1765-1766 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 12-05-1767 r. - zm. Marcin Wawrzyszek l. 54 - brak danych rodziców zmarłego - Tarzymiechy.
 • Dnia 12-04-1768 r. - zm. Marianna Waszaczka l. 30 - danych rodziców zmarłej - Chomęciska.
 • Dnia 10-09-1768 r. - zm. Mateusz Waszak l. 40 - danych rodziców zmarłego - Chomęciska.
 • Dnia 22-11-1770 r. - zm. Katarzyna Wawryszakowa - l. 70 - danych rodziców zmarłej - Tarzymiechy.
 • Dnia 01-08-1772 r. - zm. Anna Waszaczka l. 30 - danych rodziców zmarłej - Chomęciska.
 • Dnia 24-10-1773 r. - zm. Szymon Waszak l. 45 - danych rodziców zmarłego - Stary Zamość.
 • Dnia 13-12-1773 r. - zm. Marianna Waszaczka - l. 40 - danych rodziców zmarłej - Stary Zamość.
 • Dnia 05-03-1775 r. - zm. Józef Wawrzyszak l. 65 danych rodziców zmarłego - Wierzba.
 • Dnia 06-04-1776 r. - zm. Tomasz Waszak l. 20 - danych rodziców zmarłego - Chomęciska.

Uwaga! Brak akt z lat 1769, 1771 i 1774.

Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
131 05.09.2005
do
15.09.2005
par. Stary Zamość Księgi z przeglądu akt metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej na mikrofilmie sygn. 390579-390589 1822-1832 1822 r.

Akta urodzeń, zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta ślubów

 • Jan Zielonka - ślub z Franciszką Wawrzyszko.

1823 r.

Akta urodzin

 • Akta nr 41 - dnia 04-04-1823 r. - ur. Wojciech Wawrzyszak s. Antoniego l. 46 i Anny ze Smyków l. 38 - rolników ze wsi Wirkowice. Świadkowie: Michał Lastowski i Maciej Buk.
 • Akta nr 47 - dnia 15-04-1823 r. - ur. Katarzyna Waszak - c. Wojciecha l. 40 i Magdaleny z Mrozów l. 30 - rolników ze wsi Chomęciska. Świadkowie: Michał Mróz i Franciszek Kasperek.
 • Akta nr 79 - dnia 13-07-1823 r. - ur. Jakób Wawrzyszek s. Tomasza l. 30 i Zofii z Bełdyszów l. 23 - rolników z Tarzymiechów. Świadkowie: Marcin Wawrzyszko i Marcin Kosiura.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1824 r.

Akta urodzin

 • Akta nr 3 - dnia 09-01-1824 r. - ur. Franciszka Wawrzyszek c. Marcina l. 31 i Anastazjii z Kurtyczana l. 29 - rolników ze wsi Tarzymiechy. Świadkowie: Maciej Kobikowski i Michał Paradoski.

Akta ślubów

 • Akta nr 2 - ślub Mikołaja Mizioła l. 23 s. Jana i Agnieszki z Marianną Wawrzczkówną l. 18 c. Michała i Doroty zd. Bulonka ze wsi Tarzymiechy.

Akta zgonów

 • Akta nr 27 - dnia 07-04-1824 r. - zmarła Franciszka Wawrzaszczakówna - żyła 3 miesiące - c. Marcina l. 32 i Anastazji z Kurtyczów? - Tarzymiechy.

1825 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 140 - dnia 25-11-1825 r. - ur. Jędrzej Wawrzczak - s. Antoniego l. 38 i Anny ze Smyków l. 30 - rolników ze wsi Wirkowice. Świadkowie: Łukasz Kaszak i Marcin Gryciak.
 • Akta nr 157 - dnia 28-12-1825 r. - ur. Jan Mizioł s. Józefa i Marianny zd. Wawrzyszków - Tarzymiechy. Świadkowie: Tomasz Siemiński i Jędrzej Pazda.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1826 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 37 - dnia 26-02-1826 r. - ur. Franciszka Waszak c. Wojciecha l. 40 i Magdaleny zd. Mrozów l. 30 - rolnicy ze wsi Chomęciska. Rodzice chrzestni: Józef Sakimek i Rozalia Antoszkowa.
 • Akta nr 156 - dnia 16-12-1826 r. - ur. Ewa Wawrzyszek c. Szczepana l. 35 i Marianny zd. Parolów l. 36 - rolnicy ze wsi Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Błażej Matman i Franciszka Wosiurka

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1827 r.

Akta urodzenia, małżeństw i zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1828 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 113 - dnia 28-09-1828 r. - ur. Tekla Wawrzyszkówna - c. Marianny l. 25 - stanu wolnego, - będącej na służbie we wsi Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Tomasz Wasiura i Marianna Smyczkowa.
 • Akta nr 136 - Dnia 22-11-1828 r - ur. Marianna Waszak c. Wojciecha l. 40 i Magdaleny zd. Mrozów l. 38 - rolnicy ze wsi Chomęciska. Rodzice chrzestni: Michał Mróz i Marianna Antoszkiewicz.

Akta małżeństwa

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 18 - dnia 05-02-1828 r. - zmarł Jan Mizioł l. 2 - s. Józefa i Marianny zd. Wawrzczak - rolnicy ze wsi Tarzymiechy.
 • Akta nr 50 - dnia 14-04-1828 r. - zmarł Szczepan Wawrzyszko l. 46 - s. Jakóba i Katarzyny - rolnik ze wsi Tarzymiechy.

1829 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 84 - dnia 24-06-1929 r. - ur. Anna Wawrzeszkówna c. Antoniego l. 40 i Anny ze Smyków - rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Antoni Skowyra i Franciszka Rusztynowa.

Akta małżeństwa

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 77 - dnia 19-04-1929 r. - zm. Marcin Wawrzyszko 1,5 r. - s. Tomasza i Zofii - rolników ze wsi Tarzymiechy.
 • Akta nr 173 - dnia 17-11-1829 r. - zm. Dorota Wawryszkowa - wdowa l. 66 - wyrobnica ze wsi Tarzymiechy - pozostawiło dwóch synów i trzy córki (m.in. syna Tomasza).

1830 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 45 - dnia 13-03-1830 r. - ur. Anastazja Wawrzyszczakówna c. Tomasza l. 38 i ZOfii zd. Werusów l. 37 - rolników ze wsi Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Jakób Mazurek i Marianna Pałczyna.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 12 - dnia 21-01-1830 r. - zm. Błażej Waszak - l. 70 - wyrobnik ze wsi Chomęciska - pozostawił żonę Jadwigę z Królów - bezdzietną.
 • Akta nr 17 - dn. 04-02-1830 r. - zm. Franciszek Waszak l. 60 - żebrak ze wsi Chomęciska - pozostawił żonę Mariannę zd. Maciejowska i syna Wojciecha l. 45.
 • Akta nr 101 - dnia 12-04-1830 r. - zm. Grzegorz Wawrzyszek - 1 rok - s. Marcina l. 37 i Anastazji z Kurtyczów - rolników ze wsi Tarzymiechy.
 • Akta nr 216 - dnia 20-12-1830 r. - zm. Marianna Waszakówna l. 2 c. Wojciecha l. 50 i Magdy z Mrozów - Chomeciska.

1831 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 45 - dnia 25-05-1831 r. - ur. Antoni Wawrzczak s. Marcina l. 40 i Anastazji z Kurtyczów l. 30 - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Winiarczyk i Tekla Skulikowska.
 • Akta nr 84 - dnia 08-10-1831 r. - ur. Marcin Waszak s. Wojciecha l. 50 i Magdaleny z Mrozów l. 40 - rolników ze wsi Chomęciska. Rodzice chrzestni: Łukasz Zięba i Marianna Karylakowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 286 - dnia 06-12-1831 r. - zm. Marcin Waszak - żył 2 miesiące - s. Wojciecha i Magdaleny z Mrózów - Chomeciska.
 • Akta nr 299 - dnia 23-12-1831 r. - zm. Magdalena z Mrózów - Waszakowa  l. 40 - żona Wojciecha - Chomęciska.
 • Akta nr 303 - dnia 26-12-1831 r. - zm. Tekla Waszakówna l. 6 - c. Magdaleny  i Wojciecha Waszaków - Chomęciska.

1832 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 61 - dnia 29-06-1832 r. - ur. Małgorzata Wawrzczukówna c. Andrzeja l. 40 i Katarzyny zd. Buków - rolników ze wsi Wirkowice. Rodzice chrzestni: Józef Szewczyk i Marianna Szewczykowa.
 • Akta nr 160 - dnia 27-12-1832 r. - ur. Agnieszka Wawrzyszczakówna c. Pawła l. 21 i Jadwigi z Telgów l. 35 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Jerzy Bojar i Franciszka Wawrzyszczakowa.
 •  

Akta małżeństw

 • Akta nr 35 - dnia 26-02-1832 r. - ślub Pawła Wawrzczaka l. 20 s. Antoniego i Anny ze Smyków - rolników z Wirkowic z Jadwigą Repalową - wdową, c. Stanisława Kepki i Marianny z Teligów - l. 25 - ze wsi Wirkowice.
 • Akta nr 83 - dnia 14-10-1832 r. - ślub Ignacego Waszaka l. 28 s. Wawrzyńca i Marianny z Kalikółów ze Starego Zamościa - z Wiktorią Zderkiewiczówną l. 19 - c. Grzegorza i Anastazji z Tchórzów - Stary Zamość.

Akta zgonów

 • Akta nr 52 - dnia 25-02-1932 - zm. Antoni Wawrzyszko - żył 1 kwartał - s. Marcina l. 40 i Anastazji z Kartyczów - Tarzymiechy.
132 par. Stary Zamość Akta USC Stary Zamość

Mikrofilmy w języku polskim - rol. nr 390590-390599

1833-1843 1833 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 37 - dnia 01-02-1833 r. - ur. Maciej Warzyszko s. Marcina l. 40 i Anastazjii z Kurtysów l. 35 - rolników ze wsi Wola Nieliska. Rodzice chrzestni: Maciej Skubikowski i Marianna Winierczykowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 55 - dnia 01-03-1833 r. - zm. Marianna Waszakowa l. 80 rodziców niewiadomych - zgon zgłosił mąż zmarłej Wojciech Waszak l. 60 - rolnik ze wsi Chomęciska.

1834 r.

Akta urodzenia

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 17 - dnia 02-02-1834 r. - ślub Jana Wawszczaka l. 19 s. Antoniego i Anny ze Smyków z Wirkowic z panną Agnieszką Bajor l. 19 c. Jędrzeja i Urszuli z Buków z Wirkowic.
 • Akta nr 36 - dnia 23-11-1834 r. - slub Marcina Parola l. 20 s. Franciszka i Agnieszki z Małajów z panną Katarzyną Wawrzyszczakówną l. 15 c. Tomasza i Zofii z Wercisów - ze wsi Tarzymiechy.

Akta zgonów

 • Akta nr 40 - dnia 03-04-1834 r. - zm. Jan Wawrzczak - wdowiec l. 45 - rolnik z Wirkowic.

1835 r.

Akta urodzenia

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 5 - dnia 05-01-1835 r. - ślub Jana Warzczaka l. 40 s. Eliasza i Katarzyny z Wodyków z panną Barbarą Smykówną l. 30 c. Jakóba i zofii z Zająców ze wsi Krasne..

Akta zgonów

 • Akta nr 49 - dnia 22-04-1835 r. - zm. Maciej Wawrzyszek l. 2 - s. Marcina i Anastazji z Kurtysów ze wsi Tarzymiechy.
 • Akta nr 59 - dnia 24-05-1835 r. - zmarła Marianna Wawszczakówna - żyła 5 tygodni - c. Jana Wawszczaka i Barbary ze Smyków - ze wsi Krasne.
 • Akta nr 103 - dnia 19-11-1835 r. - zm. Stanisław Wawrzczak- l. 10 - s. Marcina i Katarzyny z Panionowskich - rolników z Tarzymiechów.

1836 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 10 - dnia 16-01-1836 r. - ur. Wiktoria Waszak c. Ignacego l. 24 i Wiktorii z Derkiwiczów - l. 20 ze Starego Zamościa. Rodzice chrzestni: Łukasz Kiszka i Marianna Tchórzewska.
 • Akta nr 42 - dnia 05-03-1836 r. - ur. Augustyn Wawrzyszek s. Marcina l. 45 i Anastazji z Krytyczów l. 40 - rolników ze wsi Tarzymiechy.
 • Akta nr 60 - dnia 04-04-1836 r. - ur. Piotr Wawrzczak s. Pawła l. 23 i Jadwigi z Rebisów l. 40 - rolników ze wsi Wirkowice. Rodzice chrzestni: Jan Wymczak i Agnieszka Wawrzczakowa.
 • AKta nr 84 - dnia 26-06-1836 r. - ur. Franicszka Wawrzczakówna c. Tomasza l. 47 i Zofii z Werków l. 30 - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Tomasz Komendarczyk i Agnieszka Suszkowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 30 - dnia 15-02-1836 r. - zm. Apolonia Wasakówna - żyła 18 dni - c. Ignacego l. 30 i Wiktorii z Derkiewiczów ze Starego Zamościa.
 • Akta nr 36 - dnia 25-02-1836 r. - zm. Jakób Wawrzyszek s. Tomasza i Zofii z Weruszów - Tarzymiechy

1837 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 47 - dnia 28-03-1837 r. - ur. Józef Warzyszak s. Jana l. 26 i Agnieszki z Bojarów l. 25 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Tomasz Szewczyk i Agnieszka Szewczykowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1838 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 92 - dnia 15-05-1838 r. - ur. Jan Waszak s. Ignacego l. 27 i Wiktorii z Derkiewiczów l. 27 - rolników ze Starego Zamościa. Rodzice chrzestni: Wojciech Derkiewicz i Franciszka Tchórzycka.
 • AKta nr 144 - dnia 25-11-1838 r. - ur. Katarzyna Wawrzczak c. Pawła l. 26 i Jadwigi z Seligów - l. 37 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Błażej Kaszak i Agnieszka Szewczykowa.
 • Akta nr 178 - dnia 21-12-1838 r. - ur. Ewa Waszakowa c. Wojciecha l. 40 i Marianny z Krolaków l. 30 - rolników ze wsi Chomęciska. Rodzice chrzestni: Jan Mróz i Zofia Ambrosówna.

Akta małżeństw

 • Akta nr 26 - dnia 11-11-1838 r. - ślub Józefa Wawrzczaka l. 18 s. Antoniego i Anny ze Smyków - rolników ze wsi Wirkowice z panną Małgorzatą z Mazurków Szewczykową - wdową l. 22 ze wsi Wirkowice.

Akta zgonów

 • Akta nr 55 - dnia 17-03-1838 r. - zm. Franciszka Wawrzyszkówna l. 2 - c. Tomasza i Zofii z Werusów - rolników z Tarzymiechów.
 • Akta nr 72 - dnia 15-05-1838 r. - zm. Jan Waszak - nowonarodzony s. Ignacego l. 38 i Wiktorii z Derkiewiczów - rolników ze Starego Zamościa.

1839 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 123 - dnia 10-09-1839 r. - ur. Katarzyna Wawrzczak c. Jana l. 21 i Agnieszki zd. Bojarów - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Józef Wawrzczak i Tekla Kazmierzakowa.
 • Akta nr 155 - dnia 04-11-1839 r. - ur. Katarzyna Wawrzczak c. Józefa i Małgorzaty z Mazurków - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Jan Wawrzczak i Salomea Karwowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 7 - dnia 20-01-1839 r. - ślub Józefa Brzówki l. 23 s. Józefa i Konstancji z Franaszczuków na służbie we wsi Wirkowice z panną Marianną Warzczakówną l. 20 c. Jana i Rozalii - zmarłych - będąca na służbie w Wirkowicach.

Akta zgonów

 • Akta nr 4 - dnia 06-01-1839 r. - zm. Jadwiga zd. Król- Waszakowa l. 30 - wdowa - bezdzietna ze wsi krasne.
 • AKta nr 90 - dnia 30-12-1839 r. - zm. niemowlę płci żeńskiej urodzone martwe - c. Ignacego Waszaka i Wiktorii z Derkiewiczów - rolników ze Starego Zamościa.

1840 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 48 - dnia 19-03-1840 r. - ur. Anastazja Wawrzczakówna c. Józefa l. 40 i Apolonii z Derkaczów l. 30 - Chomeciska. Rodzice chrzestni: Walenty Derkacz i Marianna Derkaczowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 28 - dnia 22-11-1840 r. - ślub Tomasza Waszaka l. 23 s. Wojciecha i Magdaleny z Mrozów - Chomeciska z panną Anastazją Tchórzówną l. 22 c. Szymona i Jadwigi z Szunków - rolników z Chomęcisk.

Akta zgonów

 • Akta nr 40 - dnia 14-03-1840 r. - zm. Piotr Wawrzczak l. 4 s. Pawła l. 29 i Jadwigi z Teligów - Wirkowice.
 • Akta nr 89 - dnia 05-08-1840 r. - zm. Rozalia Wawrzyszkówna - 1 rok - c. Tomasza l. 50 i Zofii z Weruszów - rolników z Tarzymiechów.

1841 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 87 - dnia 06-09-1841 r. - ur. Katarzyna Bzówka c. Józefa l. 23 i Marianny zd. Wawrzaszkówna l. 22 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Tomasz Wawrzyszczak i Marianna Grysiaczka.
 • Akta nr 103 - dnia ? ur. Jędrzej Waszak s. Tomasza l. 24 i Anastazji z Tchórzów l. 23 - rolników z Chomęcisk. Rodzice chrzestni: Józef Kwoka i Marianna Mrzdalka.
 • Akta nr 109 - dnia 03-11-1841 r. - ur. Marcin Wawrzyszek s. Tomasz l. 40 i Zofii z Bondynów l. 39 - rolników z Tarzymiechów Rodzice chrzestni: Jakób Mazurek i Jadwiga Miziołka.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 115 - dnia 01-09-1841 r. - zm. Katarzyna Wawrzczakówna l. 2 c. Pawła l. 30 i Jadwigi - rolników z Wirkowic.

1842 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 1 - dnia 01-01-1842 r. - ur. Agnieszka Warzczakówna c. Józefa l. 23 i Małgorzaty z Mazórków l. 24 rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Jedrzej Mazurek i Katarzyna Ryciowa.
 • Akta nr 53 - dnia 21-03 - ur. Wojciech Wawrzczak s. Pawła l. 35 i Jadwigi l. 40 z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Tomasz Pieszczak i Zofia Tymczakowa.
 • Akta nr 110 - dnia 15-08-1842 r. - ur. Wawrzyniec Wawrzczak s. Jana l. 29 i Agnieszki l. 20 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Tomasz Rapeć i Agnieszka Waszczakowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 3 - dnia 16-01-1842 r. - ślub Wojciecha Wawszczaka l. 18 s. Antoniego i Anny ze Smyków - Wirkowice z panną Marianną Szczrczykówną l. 17 c. Pawła i Marianny z Manczewskich - Wirkowice.

Akta zgonów

 • Akta nr 67 - dnia 25-08-1842 r. - zm. Wawrzyniec Wawszczuk - żył 2 tygodnie - s. Jana l. 29 i Agnieszki - rolników z Wirkowic.
 • Akta nr 58 - dnia 21-05-1842 r. - zmarła Marianna Warzaczka zd. Łacachów - wdowa l. 98 - zgon zgłosił Wojciech Waszak l. 56 - rolnik z Chomęcisk.

1843 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 67 - dnia 21-06-1843 r. - ur. Anna Wawrzczakówna c. Tomasza l. 24 i Agnieszki z Szewczyków l. 23 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Józef Wawszcak i Marianna Gryciakowa.
 • Akta nr 83 - dnia 01-08-1843 r. - ur. Michał Wawrzyszak s. Jana l. 28 i AGnieszki z Bojarów l. 25 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Wojciech Szewc i Katarzyna Szewczykowa.
 • Akta nr 102 - dnia 29-08-1843 r. - ur. Mchał Waszak s. Tomasza l. 24 i Anastazji z Tchórzów l. 22 - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Michał Kuszpit i Zofia Mulachowa.
 • Akta nr 133 - dnia 30-10-1843 r. - ur. Katarzyna Wawrzczakówna c. Pawła l. 36 i Jadwigi l. 45 z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Jakób Domczak i Katarzyna Zielonkowa.
 • Akta nr 141 - dnia 06-12-1843 r. - ur. Marcin Waszak s. Ignacego l. 43 i Wiktorii z Derkiewiczów l. 28 Stary Zamość. Rodzice chrzestni: Wojciech Zderkiewicz i Marianna Wilkowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 2 - dnia 02-01-1843 r. - zmarł Wojciech Wawrzszak - żył 3 miesięcy s. Pawła i Jadwigi z Podleszaków z Wirkowic.
 • Akta nr 133 - dnia 12-11-1843 r. - Michał Waszak s. Tomasza i Anastazji z Tchórzów - Chmęciska.
133 par. Stary Zamość Akta USC Stary Zamość

Mikrofilmy w języku polskim - rol. nr 390600-390609

1844-1849

1844 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 82 - dnia 12-05-1844 r. - ur. Jan Bzówka s. Józefa l. 27 i Marianny zd. Wawrzczak l. 24 - rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Jakób Rybak i Marianna Dominikowa.
 • Akta nr 160 - dnia 08-10-1844 r. - ur. Marcin Waszak s. Tomasza i Anastazji z Chomęcisk. Rodzice chrzestni: Szczepan Łeczechowski i Marianna Kłapoucha.
 • Akta nr 212 - dnia 29-12-1844 r. - ur. Agnieszka Wawrzyszek c. Tomasza i Zofii - rolników z Tarzymiechów. Rodzice chrzestni: Błażej Getman i Jadwiga Niziółko.
 •  

Akta małżeństw

 • Akta nr 24 - dnia 05-05-1844 r. - śłub Pawła Wawrzyszczaka l. 34 s. Antoniego i Anny ze Smyków - rolnika z Wirkowic z Katarzyną Trąbówną c. Sebastiana i Katarzyny - rolników z Wirkowic.

Akta zgonów

 • Akta nr 49 - dnia 22-03-1844 r. - zmarła Jadwiga Wawrzszkówna l. 28 - zostawiła owdowiałego męża Pawła - Wirkowice.
 • Akta nr 60 - dnia 07-04-1844 r. - zmarła Katarzyna Wawrzczakówna - żyła 5 miesięcy - c. Pawla i Jadwigi - Wirkowice.

1845 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 14 - dnia 19-01-1845 r. - ur. Agnieszka Wawrzczakówna c. Wojciecha l. 29 i Marianny zd. Szewczyków l. 20 - rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Grzegorz Szewczyk i Zofia Śliwowa.
 • Akta nr 45 - dnia 21-02-1875 r. - ur. Grzegorz Wawrzczak s. Józefa l. 25 i Małgorzaty z Mazurków l. 25 - rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Walenty Adamiak i Agnieszka Piotrowska.
 • Akta nr 187 - dnia 24-12-1845 r. - ur. Jan Ewangelista s. Józefa l. 30 i Małgorzaty z Mazurków l. 25 - rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Tomasz Pasutko i Marianna Repciowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr Akta nr 33 - dnia 23-11-1845 r. - ślub Jędrzeja Wawrzszczuka s. Antoniego i Anny ze Smyków - l. 20 z Wirkowic z panną Magdaleną Bodakówną c. Pawła i Agnieszki z Rybaków - urodzonego we wsi Krasne.

Akta zgonów

 • Akta nr 143 - dnia 11-11-1845 r. - zm. Agnieszka Wawrzyszkówna - żyła 6 miesięcy c. Tomasza l. 50 i Zofii z Werusów - rolników z Tarzymiechów.
 • Akta nr 147 - dnia 17-11-1845 r. - zm. Jan Bzówka - 1 rok i 6 miesięcy - s. Józefa l. 32 i Marianny z Wawrzyszaków - Wirkowice.
 • AKta nr 165 - dnia 26-12-1845 r. - zm. Agnieszka Wawrzczakówna 1 rok - c. Wojciecha l. 24 i Marianny z Szewców - rolników z Wirkowic.

1846 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 47 - dnia 14-03-1846 r. 0 ur. Zofia Wawrzczakówna c. Pawła l. 33 i Katarzyny z Pawełków l. 24 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Błażej Waszak i Małgorzata Wawrzczukowa.
 • Akta nr 51 - dnia 05-05-1846 r. - ur. Zofia Wawrzczakówna c. Jana l. 30 i Agnieszki z Bojarów l. 25 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Tomasz Wawrzczak i Marianna Gryciakowa.
 • Akta nr 58 - dnia 01-06-1846 r. - ur. Jan Wawrzczak s. Tomasza l. 26 i Agnieszki z Szewczyków l. 26 - Taryzmiechy. Rodzice chrzestni: Franciszek Szewczyk i Agnieszka Wawrzyszkowa.
 • Akta nr 180 - dnia 31-12-1846 r - ur. Agnieszka Wawrzyszkówna c. Jędrzeja l. 26 i Marianny z Buraków l. 25 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Józef Wawrzczak i Agnieszka Wawszczakowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 14 - dnia 15-02-1846 r. - ślub Ignacego Gołębioskiego s. Macieja i Marianny z Tymków l. 26 - Stary Zamość z panną Wiktorią z Bakalarczyków - Woszakową - wdową l. 24 - ze Starego Zamościa.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1847 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 47 - dnia 04-04-1847 r. - ur. Zofia Wawrzczakówna c. Wojciecha l. 20 i Marianny z Szewczyków l. 18 - rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Józef Szewczyk i Marianna Szewczykowa.
 • Akta nr 72 - dnia 10-06-1847 r. - ur. Jan Waszak s. Tomasza l. 30 i Anastazji z Tchórzów l. 28 - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Stanisław Kłapouchy i Franciszka Mindalowa.
 • Akta nr 148 - dnia 15-11-1847 r. - ur. Jędrzej Bzówka s. Józefa l. 28 i Marianny z Wawrzszczaków - l. 30 z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Jan Wawrzczak i Marianna Wawrzczakowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 11 - dnia 31-01-1847 r. - ślub Tomasza Bliźniaka l. 20 s. Grzegorza i Doroty z Mazurków z Tarzymiechów z panną Anastazją Wawrzczakówną l. 17 - c. Tomasza i Zofii z Werusów - rolników z Tarzymiechów.

Akta zgonów

 • Akta nr 74 - dnia 06-06-1847 r. - zm. Maciej Waszak l. 3 - s. Tomasza i Anastazji z Tchórzów - rolników z Chomęcisk.

1848 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 163 - dnia 17-12-1848 r. - ur. Marianna Wawrzszczakówna c. Jędrzeja l. 25 i Magdaleny z Budaków l. 23 - rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Jędrzej Pałka i Rozalia Sawkowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 30 - dnia 12-02-1848 r. - zm. Agnieszka Wawrzszczakówna 1 rok c. Andrzeja l. 30 i Magdaleny z Bodaków - Wirkowice.

1849 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 7 - dnia 11-01-1849 r. - ur. Marianna Wawrzczakówna c. Józefa l. 30 i Małgorzaty z Mazurków l. 30 - rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Kazimierz Ropeć i Helena Romeciowa.
 • Akta nr 26 - dnia 06-02-1849 r. - ur. Józef Wawrzczak s. Pawła l. 30 i Katarzyny z Trąbów l. 33 - rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Wincenty Szewczyk i Agnieszka Karzelowa.
 • Akta nr 82 - dnia 13-06-1849 r. - ur. Antoni Wawrzczak s. Jana l. 30 i Agnieszki z Bojarów l. 30 - rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Wojciech Koruna i Józefa Dutkowa.
 • Akta nr 91 - dnia 06-07-1849 r. - ur. Franciszek Wawrzczak s. Tomasza l. 30 i Agnieszki z Szewczyków - rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Jakób Dominik i Małgorzata Rybaczka.
 • Akta nr 118 - dnia 08-11-1849 r. - ur. Marianna Wawrzczakówna c. Agnieszki - stanu wolnego l. 24 - wyrobnicy z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Piotr Żabniak i AGnieszka Wawrzczak.

Akta małżeństw

 • Akta nr 27 - dnia 10-09-1849 r. - ślub Łukasza Pałki - wdowca, s. Szymona i Katarzyny z Dudów l. 50 z Franciszką Wawrzyszjową - wdową po zmarłym Antonim Wawrzyszku (zm. 15-10-1823 r.) c. Antoniego i Teresy z Bałdyszów - l. 45 z Tarzymiechów.

Akta zgonów

 • Akta nr 102 - dnia 20-10-1849 r. - zm. Tomasz Wawrzyszek l. 56 s. Mikołaja i Doroty - pozostawił żonę Zofię z Werusów - włościan z Tarzymiechów.
Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
141 16.09.2005
do
27.09.2005
par. Stary Zamość Księgi z przeglądu akt metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej na mikrofilmie sygn. 390610-390614 1850-1857 1850 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 8 - dnia 28-01-1850 r. - ur. Paweł Waszak s. Katarzyny stanu wolnego l. 26 ze wsi Chomęciska. Rodzice chrzestni: Paweł Mróz i Marianna Jakimiak.
 • Akta nr 32 - dnia 18-03-1850 r. - ur. Józef Wawszczak s. Wojciecha l. 28 i Marianny zd. Szewczyków l. 26 - rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Wojciech Wrona i Katarzyna Kostryjewska.
 • Akta nr 45 - dnia 06-04-1850 r. - ur. Marianna Waszak c. Tomasza l. 33 i Anastazji z Tchórzów l. 32 - rolników ze wsi Chomęciska.
 • Akta nr 136 - dnia 01-10-1850 r. - ur. Katarzyna Bliźniak c. Tomasza l. 26 i Anastazji zd. Wawrzyszków l. 23 - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Wojciech Paradoski i Anastazja Mazurkowa.
 • Akta nr 144 - dnia 17-10-1850 r. - ur. Franciszek Wawrzczak s. Jędrzeja l. 23 i Magdaleny z Badaków l. 22 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Franciszek Penchorek i Marianna Wawraszkowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 19 - dnia 29-04-1850 r. - ślub Józefa Wawrzczaka l. 31 - wdowca po Małgorzacie z Mazurków s. Antoniego i Anny ze Smyków - rolnika z Wirkowic z panną Agnieszką Chocharską l. 23 c. Wawrzyńca i Marianny z Mazurków - wyrobnicę z Wirkowic.

Akta zgonów

 • Akta nr 46 - dnia 15-03-1850 r. - zmarła Małgorzata Wawrzszczakowa l. 34 - c. Grzegorza i Marianny - małżonków Mazurków - pozostawiła owdowiałego męża Józefa Wawrzczaka - rolnika z Wirkowic.
 • Akta nr 89 - dnia 18-06-1850 r. - zm. Agnieszka Wawrzczak - l. 17 c. Pawła i Jadwigi - włościan z Wirkowic.
 • AKta nr 117 - dnia 20-10-1850 r. - zm. Katarzyna Bliźniakówna -żyła 3 tygodnie - c. Tomasza i Anastazji zd. Wawrzczak z Tarzymiechów.
 • Akta nr 119 - dnia 27-?-1850 r. - zm. Antoni Wawrzczak l 75 - pozostawił żonę Annę z Franczaków - z Wirkowic.

1851 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 166 - dnia 29-10-1851 r. - ur. Marcin Wawrzczak s. Józefa l. 31 i Agnieszki z Czechrowskich - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Walenty Adamiak i Anna Pałka.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 133 - dnia 03-12-1851 r. - zm. Józef Wawrzczak l. 14 s. Jana i Agnieszki z Bojarów - z Wirkowic.

1852 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 8 - dnia 20-01-1852 r. - ur. Agnieszka Wliżak c. Tomasza l. 24 i Anastazji zd. Wawrzynek l. 19 z Tarzymiechów. Rodzice chrzestni: Bartłomiej Palka i Franciszka Pałkowa.
 • Akta nr 48 - dnia 15-03-1852 r. - ur. Marianna Wawrzczakówna c. Jana i Agnieszki z Bojarów z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Jan Kazimierczak i Franciszka Makuchowa.
 • Akta nr 114 - dnia 12-09-1852 r. - ur. Woyczuk c. Wawrzyńca - parobka z folwarku Borowina Starozamojska l. 31 i Marianny z Bigosów l. 24. Rodzice chrzestni: Franciszek Antoszek i Teresa Szałocha.
 • Akta nr 130 - dnia 05-10-1852 r. - ur. Paweł Wawrzczak s. Tomasza l. 32 i Agnieszki z Szewczyków l. 30 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Franciszek Mikuła i Franciszka Makuch.
 • Akta nr 133 - dnia 04-10-1852 r. - ur. Łukasz Wawrzczuk s. Wojciecha l. 30 i Marianny z Szewczyków l. 28 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Grzegorz Korona i Franciszka Teliga.
 • Akta nr 138 - dnia 15-11-1852 r. - ur. Katarzyna Waszak c. Tomasza l. 34 i Anastazji z Kozaków l. 32 - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Paweł Mróz i Katarzyna Bencal.
 • Akta nr 177 - dnia 13-12-1852 r. - ur. Anastazja Wawrzczuk c. Józefa l. 36 i Agnieszki z Czochorowskich l. 34 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Jakób Rybak i Franciszka Pałkowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 16 - dnia 17-02-1852 r. - ślub Jędrzeja Franaszczuka l. 22 s. Szymona i Zofii z Rzepiechów z Wirkowic z Panną Małgorzatą ze strzeleckich - wdową po Marcinie Waszaku zmarłym w 1848 r. - c. Stefana i Julianny.

Akta zgonów

 • Akta nr 51 - dnia 29-02-1852 r. - zm. Marcin Wawrzczuk - żył 3 miesiące s. Józefa i Agnieszki z Chochorowskich - Wirkowice.
 • Akta nr 83 - dnia 09-04-1852 r. - zm. Wojciech Waszak l. 70 s. Marcina i Marianny z Chomęcisk - pozostawił żonę Mariannę z Prociów.
 • Akta nr 87 - dnia 18-04-1852 r. - zm. Agnieszka Wlizakówna - żyła 3 miesiące - c. Tomasza l. 37 i Anastazji zd. Wawryszków - Tarzymiechy.

1853 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 49 - dnia 08-03-1853 r. - Józef Wawrzczak s. Jędrzeja l. 27 i Małgorzaty z Bodalów l. 27 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Stefan Bodak i Agnieszka Wawrzczak.
 • Akta nr 110 - dnia 16-07-1853 r. - ur. Michał Bliźniak s. Tomasza l. 27 i Anastazji l. 25 - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Marcin Golec i Marianna Podskarbina.
 • Akta nr 128 - dnia 10-08-1853 r. - ur. Michał Wawrzczak s. Franciszki Wawrzczakówny - stanu wolnego - l. 30 z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Tomasz Wawrzczak i Franciszek Kazimierczak.

Akta małżeństw

 • Akta nr 13 - dnia 23-01-1853 r. - ślub Wawrzyńca Zielonki l. 22 s. Wojciecha i Franciszki z Kaszaków - z Wirkowic z panną Katarzyną Wawrzczakową zd. Trąba - wdową po zmarłym Wawrzyńcu Wawrzczaku (zm. 29-10-1850 r. ) l. 28 z Wirkowic.

Akta zgonów

 • Akta nr 65 - dnia 16-04-1853 r. - zm. Józef Wawszak - żył 1 mies. - s. Jędrzeja i Magdaleny z Bodaków - Wirkowice.
 • Akta nr 113 - dnia 06-08-1853 r. - zm. Jan Wawrzyszczak l. 7 s. Tomasza i Agnieszki zd. Szewczyków - Wirkowice.
 • Akta nr 126 - dnia 08-09-1853 r. - zm. Agnieszka z Bojarów Wawrzyszczak l. 40 - pozostawiła owdowiałego męża Jana Wawrzczaka - z Wirkowic.
 • Akta nr 139 - dnia 20-09-1853 r. - zm. Michał Wawrzyszczak s. Franciszki Wawrzyszkówny - stanu wolnego z Wirkowic.

1854 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 7 - dnia 01-05-1854 r. - ur. Stanisław Zielonka s. Wawrzyńca l. 23 i Katarzyny zd. Wawrzczak l. 28 z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Wojciech Szewczyk i Katarzyna Czochrówna.
 • Akta nr 28 - dnia 24-02-1854 r. - ur. Jan Wawrzczak s. Wojciecha l. 32 i Marianny z Szewczyków l. 25 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Tomasz Lipiec i Franciszka Szewczyk.
 • Akta nr 94 - dnia 28-07-1854 r. - ur. Rozalia Wawrzczak c. Andrzeja l. 30 i Magdaleny z Bodaków l. 28 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Antoni Syroka i Anastazja Skawyra.
 • Akta nr 106 - dnia 09-09-1854 r. - ur. Franciszek Wawrzczak s. Jana l. 43 i Katarzyny z Buraków l. 30 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Józef Teliga i Franciszka Szewcowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 1 - dnia 14-011854 r. - ślub Jana Wawrzczaka - wdowca po zmarłej Agnieszce z Bojarów (08-09-1853 r.) s. Antoniego i Małogorzaty z Frączków l. 40 - rolnika z Wirkowic z Katarzyną Czchrowską - wdową l. 43.

Akta zgonów

 • Akta nr 1 - dnia 01-01-1854 r. - zm. Marianna Wawrzczakówna l. 6 c. Józefa i Małgorzaty z Mazurków z Wirkowic.
 • Akta nr 123 - dnia 11-06-1854 r. - zm. Jan Wawrzczak l. 7 s. Józefa i Małgorzaty z Repciów - Wirkowice.
 • Akta nr 227 - dnia 01-11-1854 r. - zm. Jan Waszak l. 7 - s. Tomasza i Anastazji z Tchórzów - Chomęciska.
 • Akta nr 232 - Dnia 08-11-1854 r. - zm. Katarzyna Waszak - c. Tomasza i Anastazji z Kozaków - CHomęciska.
 • Akta nr 274 - dnia 27-12-1854 r. - zm. Józef Bzóska l. 32 - wdowiec - żebrak z Wirkowic.

1855 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 101 - dnia 30-12-1855 r. - ur. Paweł Waszak s. Tomasza l. 38 i Anastazji z Tchórzów l. 36 - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Józef Mizdal i Anastazja Jaskulczka.

Akta małżeństw

 • Akta nr 27 - dnia 30-09-1855 r. - ślub Tomasza Substyla l. 23 s. Franciszka i Elżbiety z Chudzików - parobka z Wirkowic z Agnieszką Wowszczakową - wdową po Józefie Wowszczaku (18-11-1854) - l. 26 z Wirkowic.

Akta zgonów

 • Akta nr 24 - dnia 21-01-1855 r. - zm. Jędrzej Bzówka l. 8 s. Józefa i Marianny zd Wawrzczak z Wirkowic.
 • Akta nr 71 - dnia 02-1855 r. - zm. Zofia Wawrzyszek l. 52 - wdowa - c. Łukasza i Franciszki z Bałdynów - włościan z Tarzymiechów.
 • Akta nr 92 - dnia 13-03-1855 r. - zm. Anastazja Wawrzczek l. 2 c. Józefa i Katarzyny z Czachrowskich - Wirkowice.
 • Akta nr 113 - dnia 25-03-1855 r. - zm. Marianna Wawrzczak l. 6 c. Franciszki Wawrzczakówny - stanu wolnego - Wirkowice.
 • Akta nr 208 - dnia 04-06-1855 r. - zm. Jęrzej Franczuk l. 25 - żebrak, s. Szymona i Zofii z Repciów z Wirkowic - pozostawił po sobie żone Małgorzatę zd Warzek.
 • Akta nr 129 - dnia 06-04-1855 r. - zm. Rozalia Wawrzczek - żyła 9 miesięcy c. Jędrzeja i Magdaleny z Bodaków - Wirkowice.
 • AKta nr 292 - dnia 16-08-1855 r. - zm. Michał Bliźniak l. 2 - s. Tomasza i Anastazji z Wawrzczaków - Tarzymiechy.

1856 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 7 - dnia 29-01-1856 r. - ur. Jan Wawrzczak s. Tomasza l. 35 - i Agnieszki z Szewczyków l. 30 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Walenty Gryczak i Katarzyna Mikuła.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 101 - dnia 22-03-1856 r. - zm. Anna Franaszczuk l. 3 - c. Zmarłego Jędrzeja i żyjącej Małgorzaty Waszak - Wirkowice.

1857 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 24 - dnia 13-02-1857 r. - ur. Anna Substyl - c. Tomasza l. 25 i Agnieszki z Czchrowskich-Waniuchowej l. 26 - z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Walenty Dudek i Antonina Franaszczuk.
 • Akta nr 31 - dnia 28-02-1857 r. - ur. Marianna Wawrzczuk c. Wojciecha l. 40 i Marianny z Szewczyków l. 38 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Tomasz Szewczyk i Franciszka Szewczyk.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 4 - dnia 08-01-1857 r. - zm. Franciszek Wawszczuk l. 2 s. Jana l. 40 i Katarzyny z Buraków - Wirkowice.
 • Akta nr 60 - dnia 25-04-1857 r. - zm. Agnieszka Substyl l. 30  pozostawiła męża Tomasza - Wirkowice.

1858 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 2 - dnia 03-01-1858 r. - ur. Marianna Wlizak c. Tomasza l. 32 i Anastazji z Wawrzyszków l. 28 - rolników z Tarzymiechów. Rodzice chrzestni: Wojciech Nizioł i Franciszka Garbalka.
 • Akta nr 44 - dnia 22-02-1858 r. - ur. Zofia Wawrzczak c. Jędrzeja l. 30 i Magdaleny z Bodaków l. 30 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Marcin Kuryło i Marianna Kaszak.
 • Akta nr 83 - dnia 23-04-1858 r. - ur. Jan Zielonka s. Wawrzyńca l. 28 i Katarzyny z Kuśmierzów - Wawrzczak l. 30 z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Wincenty Szewczuk i Zofia Skowyra.
 • Akta nr 121 - dnia 14-08-1858 r. - ur. Rozalia Waszak c. Tomasza l. 40 i Anastazji z Tchórzów l. 38 - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Antoni Jakimiuk i Łucja Pyszek.

Akta małżeństw

 • Akta nr 21 - dnia 14-02-1858 r. - ślub Łukasza Bodaka l. 20 - wyrobnika z Krasnego - s. Macieja i Katarzyny z Małosów-  z Katarzyną Wawrzczakówną l. 19 c. Jana i Agnieszki z Bojarów - włościan z Wirkowic.
 • Akta nr 45 - dnia 14-12-1858 r. - ślub Augustyna Wawrzyszka - wyrobnika z Zamościa urodzonego w Tarzymiechach l. 22, s. Marcina i Anastazji z Krytyczów - włościan z Taryzmiechów - z Agnieszką Denekówną l. 19  c. Jacka i Katarzyny z Chorzępów - włościan z Tarzymiechów.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1859 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 48 - dnia 17-03-1859 r. - ur. Wojciech Wawrzczak s. Tomasz l. 40 i Agnieszki z Szewczyków l. 36 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Tomasz Szewczyk i Agnieszka Czochraska.
 • Akta nr 52 - dnia 25-03-1859 r. - ur. Stanisław Wawryk s. Wawrzyńca l. 29 i Małgorzaty z Wnuków l. 26 (z folwarku Borowino Starozamojskie. Rodzice chrzestni: Piotr Bielak i Marianna Sudaczka.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 107 - dnia 18-09-1859 r. - zm. Rozalia Waszak 1 rok c. Tomasza i Anastazji z Tchórzów - Chomęciska.

1860 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 86 - dnia 28-04-1860 r. - ur. Anna Wawrzczak c. Wojciecha l. 40 i Marianny z Szewców l. 30 włościan z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Jędrzej Pałka i Małgorzata Korona.
 • Akta nr 171 - dnia 24-10-1860 r. - ur. Józef Wawrzczak s. Jędrzeja l. 35 i Magdaleny z Bodaków l. 35 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Łukasz Skowyra i Anastazja Burlita.
 • Akta nr 206 - dnia 21-12-1860 r. - ur. Adam Waszak s. Tomasza i Anastazji ze Smyków l. 40 - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Stanisław Magryka i Marianna Kwoka.

Akta małżeństw

 • Akta nr 8 - dnia 15-01-1860 r. - ślub Wojciecha Czochrowskiego l. 22 - s. Kazimierza i Rozalii z Bzówków - parobka z Wirkowic - z Agnieszką Wawszczakówną - l. 18 c. Józefa i Małgorzaty z Mazurków - włościan z Wirkowic.
 • Akta nr 21 -dnia 20-05-1860 r. - ślub Grzegorza Kaszaka l. 22 s. Błażeja i Agnieszki z Suwałów - parobka z Wirkowic z Anną Wawszczakówną l. 17 c. Tomasza i Agnieszki z Szewczyków - włościan z Wirkowic.

Akta zgonów

 • Akta nr 21 - dnia 29-02-1860 r. - zm. Wojciech Wawrzczuk 1 rok - s. Tomasza i Agnieszki z Szewców - włościan z Wirkowic.

1861 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 135 - dnia 29-09-1861 r. - ur. Katarzyna Bliźniak c. Tomasza l. 35 i Anastazji z Wowrzczaków l. 32 - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Tomasz Kozioł i Anastazja Mazurkowa.
 • Akta nr 92 - dnia 01-07-1861 r. - ur. Marianna Kaszak c. Grzegorza l. 23 i Anny z Wawszczaków l. 18 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Franciszek Kaszak i Marianna Mazurek.
 • Akta nr 145 - dnia 19-10-1861 r. - ur. Jędrzej Czochrowski s. Wojciecha l. 23 i Agnieszki z Wawrzczaków l. 21 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Stanisław Rybak i Katarzyna Szewczukowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1862 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 43 - dnia 29-03-1862 r. - ur. Marianna Bodak c. Łukasza l. 26 i Katarzyny z Wawrzczuków l. 22 - Krasne. Rodzice chrzestni: Michał Romański i Katrzyna Zającowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 141 - dnia 17-11-1862 r. - zm. Józef Wawrzczak s. Jędrzeja i Magdaleny z Bodaków - włościan z Wirkowic.
 • Akta nr 150 - dnia 09-12-1862 r. - zm. Marianna Kaszak c. Grzegorza i Anny zd. Wawrzczak z Wirkowic.

1863 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 27 - dnia 08-02-1863 r. - ur. Jan Kaszak s. Grzegorza l. 25 i Anny z Wawrzczaków l. 19 - włościan z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Franciszek Kaszak i Agnieszka Czochorowska.
 • Akta nr 66 - dnia 10-04-1863 r. - ur. - Stanisław Wawrzczak s. Wojciecha l. 36 i Marianny z Szewczyków l. 30 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Wojciech Burak i Anna Mazurkowa.
 • Akta nr 142 - dnia 05-09-1863 r. - ur. Franciszek Waszak s. Tomasza l. 48 i Anastazji z Tchórzów l. 40 - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Józef Pyszak i Marianna Magryta.

Akta małżeństw

 • Akta nr 12 - dnia 01-02-1863 r. - ślub Marcina Wawrzyszaka l. 21 s. Tomasza i ZOfii z Bałdyrzów - Tarzymiechy z Anną Danielakówną l. 17 c. Jana i Teresy z Garbalów - włościan z Tarzymiechów.

Akta zgonów

 • Akta nr 109 - dnia 06-12-1863 r. - zm. Anna ze Smyków - Wawrzczakowa - wdowa l. 103 - wyrobnica ze wsi Krasne c. Jana i Józefy ze Szopów - małżonków Smyków - zmarła we wsi Tarzymechy.

1864 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 28 - dnia 12-02-1864 r. - ur. Zofia Wawrzczak c. Tomasza l. 45 i Agnieszki z Szewczyków l. 40 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Jan Zielonka i Agnieszka Smyk.
 • Akta nr 195 - dnia 14-10-1864 r. - ur. Marcin Bodak s. Łukasza l. 28 i Katarzyny zd. Wawrzczak l. 28 - wieś Krasne. Rodzice chrzestni: Michał Bodak i Anna Bojnowa.
 • Akta nr 231 - dnia 22-12-1864 r. - ur. Katarzyna Wawrzczak c. Jędrzeja l. 40 i Magdaleny z Bodaków l 40 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Szymon Teliga i Rozalia Bodak.

Akta małżeństw

 • Akta nr 23 - dnia 29-05-1864 r. - ślub Michała Wawrzczaka l. 20 s. Jana i Agnieszki z Bojarów - rolników z Wirkowic z Agnieszką Chomówną l. 19 c. Łukasza i Antoniny z Sidorów ze wsi Krasne.

Akta zgonów

 • Akta nr 26 - dnia 20-03-1864 r. - zm. Katarzyna Bliźniakówna l. 2,5 - c. Tomasza i Anastazji zd. Wawrzczuków - Tarzymiechy.

1865 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 207 - dnia 22-12-1865 r. - ur. Jan Wawrzyszek s. Marcina l. 28 i Anny z Damelaków - l. 23 - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Błażej Danielak i Marianna Zańko.
 • Akta nr 3 - dnia 11-01-1865 r. - ur. Jan Czochorowski s. Wojciecha l. 26 i Agnieszki z Wawrzczaków l. 26 rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Walenty Dudek i Agnieszka Skwara.

Akta małżeństw

 • Akta nr 1 - Dnia 15-01-1865 r. - ślub Mikołaja Wajszczuka l. 19 - parobka - parafianina z Kościola w Sitańcu ze wsi Wysokie zamieszkałym i urodzonym s. Jana i Barbary z Siwczaków - małżonków Wajszczuków - włościan ze wsi Wysokie z panną Anną Zderkiewiczówną l. 16 - c. Wojciecha i Teresy ze Smyków - włościan ze Starego Zamościa.

Akta zgonów

 • Akta nr 21 - dnia 04-03-1865 r. - zm. Marianna z Szewczyków - Wawrzczakowa l. 41 - włościanka z Wirkowic c. Pawła i Marianny z Minowskich - pozostawiwszy po sobie owdowiałego męża Wojciecha Wawrzczaka.
 • Akta nr 108 - dnia 07-12-1865 r. - zm. Tomasz Waszak - włościanin ze wsi Chomęciska - s. Wojciecha i Magdaleny z Mrozów - pozostawił żonę Anastazję z Mrozów.
 • Akta nr 117 - dnia 27-12-1865 r. - zm. Franciszek Waszak l. 2 - s. Tomasza (zmarłego) i Anastazji z Tchórzów - Chomęciska.

1866 r.

Akta urodzenia

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 10 - dnia 04-02-1866 r. - ślub Wawrzyńca Kaszaka l. 26 s. Andrzeja i Agnieszki z Wirkowic z Zofią Wawrzczakówną - l.19 - c. Wojciecha i Marianny.
 • Akta nr 28 - dnia 09-10-1866 r. - ślub Józefa Kuryła l. 28 s. Tomasza i Marianny z Kiszków - parobka ze wsi Chomęciska z wdową Anastazją z Tchórzów - po zmarłym Tomaszu Waszaku c. Szymona i Jadwigi z Chomęcisk.
 • Akta nr 24 - dnia 19-08-1866 r. - ślub Szymona Teligi l. 34 s. Michała i Franciszki - włościanina ze wsi Wirkowice z Marianną Wawrzczakówną l. 18 c. Jędrzeja i Magdaleny z Bodaków - włościan ze wsi Wirkowice.

Akta zgonów

 • Akta nr 53 - dnia 08-04-1866 r. - zm. Jan Wawrzyszek - zył 1 kwartał - s. Marcina i Anny z Danielaków - rolników ze wsi Tarzymiechy.

1867 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 28 - dnia 19-02-1867 r. - ur. Agnieszka Wliźlak c. Tomasza l. 30 i Anastazji z Wawrzczaków l. 30 ze wsi Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Antoni Wawryk i Marianna Podskarbia.
 • Akta nr 82 - dnia 08-06-1867 r. - ur. Antoni Zielonka s. Wawrzyńca l. 30 i Katarzyny Waszako zd. Trąba - l. 32 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Wojciech Szewczyk i Anastazja Skowyra.
 • Akta nr 156 - dnia 20-09-1867 r. - ur. Tekla Teliga - c. Szymona l. 38 i Marianny z Wawrzczaków - l. 20 z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Michał Bodak i Marianna Bazyli.
 • Akta nr 220 - dnia 31-12-1867 r. - ur. Agnieszka Bodak c. Łukasza l. 32 i Ktarzyny z Wawrzczaków l. 30 -m włościan zw wsi Krasne. Rodzice chrzestni: Maciej Karwat i Ewa Prykowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 12 - dnia 03-02-1867 r. - ślub Michała Dańkiewicza l. 21 s. Wojciecha i Marianny z Mazurków z Wirkowic z Zofią Wawrzczakówną - c. Jana i Agnieszki z Bojarów l. 20 - z Wirkowic.
 • Akta nr 33 - dnia 10-11-1867 r. - śłub Marcina Jakóbczaka l. 24 s. Józefa i Ewy z Klusów - włościan ze wsi Złojce z Marianną Waszakówną c. Tomasza i Anastazji z Tchórzów - l. 17 ze wsi Chomęciska.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1868 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 25 - dnia 24-02-1868 r. - ur. Franciszka Wawrzczakówna c. Tomasz l. 50 i Agnieszki z Zabużniaków l. 46 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Franciszek Mikuła i Antonina Mazurek.
 • Akta nr 33 - dnia 07-03-1868 r. - ur. Marianna Wawszak c. Michała l. 25 i Agnieszki z Chonów l. 23. Rodzice chrzestni: Tomasz Wrona i Agnieszka Czechrowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 72 - dnia 02-08-1868 r. - zm. Franciszka Wawryszek - 4 miesiące - c. Marcina i Anny z Danielaków - ze wsi Tarzymiechy.

1869 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 58 - dnia 20-03-1869 r. - ur. Stanisław Kaszak s. Wawrzyńca l. 30 i Zofii zd Wawrzczak l. 23 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Michał Szewczyk i Anna Szewczyk.
 • Akta nr 168 - dnia 14-10-1869 r. - ur. Katarzyna Czechrowska c. Wojciecha l. 33 i Agnieszki z Wawrzczaków l. 30. Rodzice chrzestni: Wojciech Repeć i Anna Pałkowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 13 - dnia 14-01-1869 r. - ślub Franciszka Wawrzczaka l. 18 s. Andrzeja i Magdaleny z Bodaków ze wsi Tarzymiechy z Katarzyną Mazurkówną l. 19 - c. Franciszka i Marianny zd. Pałka.
 • Akta nr 15 - dnia 25-04-1868 r. - ślub Józefa Wawrzczaka l. 19 s . Wojciecha i Marianny zd. Szewczyk z Wirkowic z Katarzyną Mazurkową l. 23 - c. Pawła i Anny ze Skoblów.

Akta zgonów

 • Akta nr 67 - dnia 15-05-1868 r. - zm. Katarzyna Warzczakowa l. 30 c. Józefa i Margeryty z Mazurków z Wirkowic.
 • Akta nr 100 - dnia 12-08-1868 r. - zm. Stanisław Wawrzczuk l. 6 s. Tomasza i Marianny zd. Szewczyków z Wirkowic.

1870 r.

Akta urodzenia

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 23 - dnia 19-03-1870 r. - zm. Anna Wawrzyszczek l. 27 c. Teresy z Garbalów - pozostawiła męża Marcina Wawrzyszczaka - Tarzymiechy.
 • Akta nr 33 - dnia  04-04-1870 r. - zm. Tomasz Wawrzczak s. Jana i Rozalii z Wirkowic.
 • Akta nr 83 - dnia 30-12-1870 r. - zm. Tomasz Wliźlak l. 40 - pozostawił żonę Anastazję zd Wawrzczak - Tarzymiechy.

1871 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 49 - dnia 25-03-1871 r. - ur. Anna Waszczak c. Michała l. 27 i Agnieszki z Chomów l. 27 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Paweł Szewczyk i Marianna Pedzikowa.
 • Akta nr 99 - dnia 18-06-1871 r. - ur. Anna Kaszak c. Grzegorza l. 35 i Anny zd. Waszak. Rodzice chrzestni: Paweł Jona i Katarzyna Szewczyk.

Akta małżeństw

 • Akta nr 11 - dnia 29-01-1871 r. - ślub Marcina Wawrzyszczaka l. 28 - wdowca po zmarłej Annie - s. Tomasza i Zofii - Tarzymiechy z Franciszką Mieszczakówną c. Michała i Magdaleny l. 19.
 • Akta nr 25 - dnia 17-05-1871 r. - ślub Józefa Wawrzczaka l. 21 s. Pawła i Katarzyny z Wirkowic z Marianną Gocówną l. 19 c. Jana i Anny.

Akta zgonów

 • Akta nr 31 - dnia 04-06-1871 r. - ślub Franciszka Wawrzczaka l. 22 s. Tomasza i Andżeliki z Wirkowic z Marianną Szewczykówną l. 19 c. Franciszka i Katarzyny.
 • Akta nr 36 - dnia 23-07-1871 r. - ślub Antoniego Wawryszczaka l. 23 s. Jana i Andżeliki - Wirkowice z Marianną Zaczenkówną - c. Jana i Agaty.
 • Akta nr 36 - dnia 03-03-1871 r. - zm. Agnieszka Wliźlak - c. Tomasza i Anastazji zd. Wawrzczak - ze wsi Taryzmiechy.

1872 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 93 - dnia 05-06-1872 r. - ur. Marianna Waszak - c. Jana i Zofii z Wawrzczaków - Wirkowice.
 • Akta nr 139 - dnia 17-10-1872 r. - ur. Jan Wawrzyszczak s. Franciszka l. 25 i Katarzyny z Mazurkow l. 25 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Wojciech Repeć i Paulina Dyrczewska.

Akta małżeństw

 • Akta nr 20 - dnia 25-05-1872 r. - ślub Antoniego Szewczyka l. 19 s. Łukasza i Katarzyny z Wirkowic z Marianną Wawrzczakówną l. 22 - c. Jana i Agnieszki.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1873 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 98 - dnia 15-06-1873 r. - ur. Anna Wawrzczak c. Marcina l. 33 i Franciszki z Mazurków - l. 30 - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Józef Pałka i Anna Nizioł.
 • Akta nr 169 - dnia 05-10-1873 r. - ur. Franciszka Dańkiewicz c. Michała l. 27 i Zofii zd. Waszczak l. 27 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Michał Szewczyk i Marianna Wawrzczukowa.
 • Akta nr 139 - dnia 20-08-1873 r. - ur. Andrzej Teliga s. Szymona l. 40 i Marianny zd. Wawrzczak l. 28 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Michał Bodak i Marianna Repeć.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 69 - dnia 25-05-1873 r. - zm. Marianna Zielonka l. 9 c. Wawrzyńca l. 40 i Katarzyny zd. Trąba - Wawrzczak ze wsi Wirkowice.
 • Akta nr 85 - dnia 11-06-1873 r. - zm. Józef Jakóbczak s. Marcina l. 30 i Marianny zd. Waszak - Chomęciska.
 • Akta nr 93 - dnia 21-06-1873 r. - zm. Michał Teliga l. 10 - s. Szymona i Marianny zd. Wawrzczak - z Wirkowic.
 • Akta nr 156 - dnia 22-10-1873 r - zm. Marianna Teliga zd. Wawrzczak l. 27 - c. Andrzeja i Magdaleny zd. Bodak - z Wirkowic.

1874 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 93 - dnia 28-06-1874 r. - ur. Anna Wawryszczak - c. Zofii - stanu panieńskiego l. 28 z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Wojciech Szewczyk i Zofia Szewczyk.
 • Akta nr 105 - dnia 18-06-1874 r. - ur. Adam Jakóbczak s. Marcina l. 37 i Marianny zd. Waszak l. 25 - Chomciska. Rodzice chrzestni: Andrzej Chropan i Tekla Kuryło.
 • Akta nr 169 - dnia 12-11-1874 r. - ur. Jan Wawrzyszek s. Michała l. 28 i Agnieszki zd. Choma l. 30. Rodzice chrzestni: Jan Adamczyk i Katarzyna Bodakowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 29 - dnia 24-05-1874 r. - ślub Pawła Wawrzyszczaka l. 21 s. Tomasza i Agnieszki z Szewczyków - Wirkowice z Zofią Rybak l. 19 c. Jana i Katarzyny.

Akta zgonów

 • Akta nr 48 - dnia 10-03-1874 r. - zm. Anna Wawrzyszek - 6 miesięcy -s. Marcina i Franciszki zd. Mazurek - Tarzymiechy.
 • Akta nr 59 - dnia 27-03-1874 r. - zm. Katarzyna Wawrzyszczek l. 55 c. Jana i Anny - zostawiła męża Jana Wawryszczaka - Wirkowice.
 • Akta nr 62 - dnia 01-04-1874 r. - zm. Jan Wawrzyszczak l. 60 s. Antoniego i Francszki zd. Smyk - z Wirkowic.
 • Akta nr 103 - dnia 03-08-1874 r. - zm. Anna Wawrzyszczak c. Zofii Wawrzyszczak - panny z Wirkowic.
 • Akta nr 125 - dnia 27-10-1874 r. - zm. Zofia Kanakowa l. 27 zd. Wawszakówna - zostawiła męrza Wawrzyńca l. 30 - c. Wojciecha i Marianny zd. Szewczyków - Wirkowice.
 • Akta nr 129 - dnia 07-11-1874 r. - zm. Marcin Wawryszczak l. 35 - zostawił żonę Franciszkę z Mazurków - Tarzymiechy.

1875 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 9 - dnia 19-01-1875 r. - ur. Paweł Wawrzyszczak - s. Józefa l. 26 i Katarzyny zd. Mazurek l. 25 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Michał Wawryszczak i Anna Pałkowa.
 • Akta nr 126 - dnia 01-08-1875 r. - ur. Marianna Wawrzyszczakówna c. Pawła l. 23 i Zofii zd. Rybak l. 22 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Paweł Rybak i Katarzyna Burak.
 • Akta nr 121 - dnia 23-07-1875 r. - ur. Marianna Kaszak c. Grzegorza l. 38 i Anny zd. Wawrzyszczak l. 32 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Michał Hołda i Katarzyna Grabińska.
 • Akta nr 167 - dnia 23-10-1875 r. - ur. Rozalia Wawrzczak c. Franciszka l. 27 i Katarzyny zd. Mazurek l. 27 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Jan Hoh i Anna Nizialowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 42 - dnia 12-05-1875 r. - zm. Adam Jakóbiak - 5 miesięcy - s. Marcina l. 30 i Marianny zd. Waszak - Chomęciska.
 • Akta nr 50 - dnia 06-07-1875 r. - zm. Zofia Wawryszczakówna - 2 miesiące c. Marcina i Franciszki - Tarzymiechy.

Uwaga! Księgi metrykalne z lat od 1876 r. - zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Zamościu.