english version

03-08-2005

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie z przeglądu ksiąg metrykalnych

parafia Szczebrzeszyn


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
46. 16-03-2005 par. Szczebrzeszyn     W Archiwum Państwowym w Lublinie znajdują się dwa rodzaje akt metrykalnych parafii Szczebrzeszyn:

a) Akta parafialne na mikrofilmie (sygn. 10-27) - w j. łacińskim akta urodzenia, zaślubin i zgonów z lat 1650-1842, oraz w j. polskim od roku 1810.

b) Akta urodzeń, zaślubin i zgonów Urzędu Stanu Cywilnego na mikrofilmie w j. polskimz lat 1810-1865 (sygn. 1-124)

Akta parafialne

nr mikrofilmu

386601-386609

1650-1659 Uwaga! Przeglądane akta są bardzo nieczytelne - częściowo wyblakłe, pisane prawdopodobnie gęsim piórem, litery koślawe - trudne do dokładnego odczytania, pisane przez różnych pisarzy, zależne od charakteru pióra. Stąd być może będą trudne do rozszyfrowania (...) Trudności w czytaniu (...). Z tego co dało się odczytać nie dostrzeżono nazwiska "Wajszczuk". Natomiast pojawiają się nazwiska pokrewne, które to poniżej zostaną podane.

W 1670 r. podano miejscowości wchodzące w skład parafii Szczebrzeszyn. Oprócz samego Szczebrzeszyna do parafii należały: Zamość (prawdopodobnie Stary), Bodaczów, Zwierzyniec, Michałów, Czarny Stok, Surobic, Kawęczyn, Sułów, Sułówek, Dębłowice, Żórawica, Jopolica, Żrebce, Obroża, Brod, Błonie, Sczerbic, Nawroz,Wywłoka, Ligowice, Dosikowice.

W księgach z badanego okresu natrafiono na następujące nazwiska:

 1. W grudniu 1650 r. dwukrotnie pojawia się nazwisko "Waysztjuch" lub "Wajniczek" (bardzo nieczytelne). Adam i Zofia jako świadkowie (rodzice chrzestni innych osób.
 2. Dnia 22-11-1654 r. urodził się Andrzej Waszczuk (Waszczyk?) s. Bartłomieja i Reginy.
 3. W 1653 r. - urodził się Marcin Wojniczek.
 4. W 1654 r. - urodził się Jan Waszczuk (Waszczyk?).
 5. Dnia 22-08-1655 r. urodzi się Bartłomiej Woyczuk s. Wojciecha i Reginy.
 6. W 1655 r. urodziła się Marianna Wawrzyk.
 7. W 1656 r. urodził się Wajciuk (brak imienia).
 8. W 1657 r. urodziła się Małgorzata Woiniaczek.
 9. Dnia 18-04-1659 r. urodziła się Anna Waśczyk (?) c. Bartłomieja i Reginy.
47. 17-03-2005 par. Szczebrzeszyn Akta urodzin

nr mikrofilmu

386610-386619

1660-1669 Nadal brak nazwiska Wajszczuk. Akta bardzo nieczytelne - pisane czarnym atramentem "jak kura pazurem" - trudne do rozszyfrowania.

W 1663 r. urodził się Jan Wojczuk.

48. 18-03-2005 par. Szczebrzeszyn Akta urodzin

nr mikrofilmu

386620-386645

1670-1685
 1. 1678 r. - urodził się Piotr Woszczuk.
 2. 1679 r. - urodził się Wawszak (brak imienia).
 3. 1685 r. - urodził się Józef Wojcieszek.
49. 21-03-2005 par. Szczebrzeszyn

Akta metrykalne

nr mikrofilmu w j. łacińskim

386646-386680

1686-1700 Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono. Natrafiono zaś na następujące:
 1. W 1686 r. - urodziła się Anna Wojciszakowa.
 2. Dnia 17-05-1688 r. - urodził się Stanisław Waszczak s. Jana i Katarzyny.
 3. Dnia 09-06-1688 r. - urodził się Antoni Wawrzyszak s. Michała.
 4. W 1693 r. - urodziła się Zofia Wawrzyszczak.
 5. W 1697 r. - urodził się Antoni Wawrzalczak.
 6. W 1698 r. - urodził się Szymon Wawrzyszak.
 7. W 1700 r. - urodziła się Jadwiga Wawrzyszczak.
50. 22-03-2005 par. Szczebrzeszyn

Akta urodzin

nr mikrofilmu w j. łacińskim

386681-386699-710

1701-1720 Większość akt nieczytelnych, trudnych do rozszyfrowania, mimo pomocy pracowników Archiwum. Nie ma osób z nazwiskiem Wajszczuk. Natomiast pojawiają się nazwiska pokrewne.
 1. Dnia 11-03-1705 r. - urodziła się Dorota Wojcieszko - c. Fabiana i Hanny.

Należy zaznaczyć, że litery pisane w aktach są mało czytelne - znak "∫" - raz oznacza i jest czytane jako "y"- innym razem jako "s" a jeszcze indziej jako "j". Stąd też czytane brzmienia nazwisk mogą być różne i mylące. Podobnie jest z innymi literami.

Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
51. 29-03-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne.

Mikrofilm 386609-386613

W języku łacińskim

sygn. 12-16

1701-1720 W dokładnie przejrzanych aktach parafialnych parafii Szczebrzeszyn (w wymienionych latach) nie znaleziono nazwiska o brzmieniu "Wajszczuk". Poniżej wymienione zostały nazwiska o brzmieniach pokrewnych.
 • 1703 r. - Wawrzyszczak Zofia - str. 36
 • 1705 r. - Wawrzyszczak Sebastian - str. 70
 • 1706 r. - Wojcteszko Dorota - str. 91
 • 1707 r. - Weselczuk Jan - str. 110
 • 1708 r. - Wokcieszko Kazimierz - str. 143
 • 1711 r. - Wawryszczak Janub - str. 150
 • Dnia 14-01-1711 - ur. Sebastian Waszczak - syn Stanisława i Marianny z Czarnego Stoku. Rodzice chrzestni: Walenty Stanczyk i Katarzyna Gumieńska.
 • 1713 r.  - Wojcieszko Sebastian - str. 218
 • 1716 r. -  Wojcieszko Maria - str. 249
 • Dnia 17-01-1717 r. - ur. Agnieszka Waszak - str. 153 - c. Stanisława i Zofii z Niedzielisk
 • 1718 r. - Wojcieszko Walenty - str. 262
 • 1719 r. - Wojcieszko Antoni - str. 276
 • 1719 r. - Wojcieszko Kazimierz - str. 278
52. 30-03-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne.

Mikrofilm 386609-386613

W języku łacińskim

1720-1738
 • 1721 r. - Wojcieszko Zofia - str. 12
 • 1721 r. - Wojcieszek Antoni - str. 17
 • 1722 r. - Wojcieszek Maria Zofia - str. 47
 • 1723 r. - Wojcieszek Tomasz - str. 47
 • 1728 r. - Wojcieszko Walenty - str. 118
 • Dnia 16-10-1729 r. - urodził się Szymon Waszczak - s. Macieja i Zofii z Sułowa.
 • 1733 r. - Walczak Agnieszka - str. 194
 • 1733 r. - Waszak Antoni - str. 202
 • 1734 r. - Wojcieszko Marianna - str. 213
 • 1735 r. - Walczak Zofia - str. 220
 • 1736 r. - Walczak Wawrzyniec - str. 236
53. 31-03-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne w języku łacińskim. 1738-1758
 • 1738 r. - Waszak Wojciech - str. 10
 • 1739 r. - Walczak Grzegorz - str. 26
 • 1739 r. - Walczak Mikołaj - str. 37
 • 1741 r. - Walczak Szymon - str. 63
 • 1742 r. - Walczak Marianna - str. 75
 • 1742 r. - Walczak Mateusz - str. 76
 • 1743 r. - Walczak Jan - str. 81
 • 1743 r. - Wojcieszko Paweł - str. 82
 • 1744 r. - Walczak Stanisław - str. 101
 • 1744 r. - Waszak Tomasz - str. 109
 • 1744 r. - Wojcieszko Agnieszka - str. 110
 • Dnia 30-07-1746 r. urodził się Wawrzyniec Waszczak - str. 131 s. Macieja i Zofii z Sułowa.
 • 1748 r. - Walczak Magdalena - str. 155
 • 1748 r. - Waszak Marianna - str. 162
 • 1749 r. - Wojcieszko Marianna - str. 178
 • 1751 r. - Waszak Jakub - str. 205
 • 1751 r. - Wojcieszko Jakub - str. 206
 • 1751 r. - Walczak Ewa - str. 208
 • 1752 r. - Wojcieszko Agnieszka - str. 215
 • 1752 r. - Waszczak Zofia - str. 221
 • 1753 r. - Waszczak Marianna - str. 252
 • 1754 r. - Wojcieszko Zofia - str. 254
 • 1754 r. - Walczak Rozalia - str. 259
 • 1755 r. - Wojtaszek Katarzyna - str. 280
 • 1756 r. - Waszak Małgorzata  - str. 293
 • 1756 r. - Wojcieszko Jakub - str. 293
 • 1757 r. - Walczak Andrzej - str. 317
 • 1758 r. - Wojcieszko Marianna - str. 328
54. 01-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne w języku łacińskim.


 

1759-1774
 • 1759 r. - Wojtaszek Antoni - str. 5
 • 1763 r. - Wojtaszek Agnieszka - str. 52
 • 1764 r. - Woszak Kazimierz - str. 66
 • 1764 r. - Woszak Wojciech - str. 68
 • 1764 r. - Wojcieszek Rozalia - str. 73
 • 1765 r. - Wojcieszek Walenty - str. 78
 • 1766 r. - Woszek Józef - str. 92
 • 1766 r. - Wojcieszek Jan - str. 99
 • 1766 r. - Woszek Rozalia - str. 99
 • 1767 r. - Woszak Małgorzata - str. 110
 • 1768 r. - Woszak Jakub - str. 122
 • 1768 r. - Woszak Łukasz - str. 127
 • 1769 r. - Woszak Sebastian - str. 128
 • 1769 r. - Wajtaszko Dorota - str. 128
 • 1770 r. - Woszek Józef- str. 143
 • 1771 r. - Wojtaszek Sebastian - str. 151
 • 1771 r. - Wojcieszko Franciszka - str. 159
 • 1773 r. - Waszak Mateusz - str. 173
 • 1773 r. - Waszak Szymon - str. 181
 • 1774 r. - Wojcieszko Franciszek - str. 184
 • 1774 r. - Waszak Jakub - str. 184
 • 1774 r. - Waszak Krzysztof - str. 191
55. 04-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne w języku łacińskim. 1775-1786
 • 1776 r. - Waszak Mateusz - str. 211
 • 1777 r. - Waszak Agata - str. 216
 • 1777 r. - Waszak Marianna - str. 222
 • 1779 r. - Walczak Teresa- str. 240
 • 1779 r. - Walczak Krystyna - str. 239
 • 1780 r. - Wojcieszko Marianna - str. 249
 • 1781 r. - Waszek Wawrzyniec - str. 261
 • 1782 r. - Wojcieszko Agnieszka - str. 272
 • 1783 r. - Wojcieszko Zofia - str. 300
 • 1783 r. - Wojtaszek Zofia - str. 71
 • 1783 r. - Wojtaszek Jacek - str. 73
 • 1783 r. - Wojtaszek Michał - str. 73
 • 1783 r. - Wojtaszek Zofia - str. 75
 • Dnia 16-07-1783 r. - urodziła się Walczuk Regina - c. Stanisława i Katarzyny - str. 2.
 • Dnia 04-10-1783 r. - urodziła się Walczuk Agnieszka - c. Piotra i Agnieszki - str. 3.
 • Dnia 21-01-1785 r. - urodził się Szymon Walczuk - c. Stanisława i Katarzyny - str. 20.
56. 05-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne w języku łacińskim

Mikrofilm 386614-386627

sygn. 17-30

W języku łacińskim

 

1645-1710 Nadal brak nazwiska Wajszczuk.

Inne nazwiska podobne, jakie wystąpiły w badanym okresie:

Akta małżeństw

 • 1647 r. - ślub Adama Kasprzyka z Agnieszką Wawrykówną.
 • 1648 r. - ślub Szymona Wawryka z Reginą Nowiasówną.
 • 1653 r. - ślub Wojciaszka Jana z Maliakówną (brak imienia).
 • 1665 r. - ślub Paroskiego Wojciecha z Wojniszko Katarzyną.
 • 1680 r. - ślub Wojniczka Mikołaja z Wojcieszkówną Katarzyną.
 • 1691 r. - ślub Siekaczyka Antoniego z Waszczaszczanką Agnieszką.
 • Dnia 10-01-1706 r. - ślub Waszczyka Bartłomieja z Marianną Sobczakówną.
57. 06-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne w języku łacińskim. 1710-1768 Akta małżeństw
 • 1717 r. - ślub Wojcieszko Franciszka z Anną Snarbówną.
 • 1719 r. - ślub Krzysztofa Fijałka z Jadwigą. Waszczakówną.
 • 1730 r. - ślub Mateusza Lechowicza z Agnieszką Wasakówną.
 • 1733 r. - ślub Szymona Waroszczaka z Katarzyną Juźwiakówną.
 • 1734 r. - ślub Kazimierza Waszaka z Zofią Majdanówną.
 • 1741 r. - ślub Sebastiana Wojcieszko z Anną Gackonówną.
 • 1741 r. - ślubWalczaka Pawła z Marusówną (brak imienia).
 • 1742 r. - ślub Mateusza Waszaka z Jadwigą Górniakówną.
 • 1743 r. - ślub Mateusza Wasiaka z Zofią Pancewiczówną.
 • 1754 r. - ślub Szymona Tracaka z Agnieszką Wasakówną.
58. 07-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne w języku łacińskim. 1768-1784 Akta małżeństw
 • 1771 r. - ślub Michała Wojczaka z Anną Dziadnochówną
 • 1774 r. - ślub Łukasza Bartkoniczaka z Marianną Wyrzyszkówną.
 • 1780 r. - ślub Marcina Rudego z Dorotą Wajeszczakówną.
1776-1783 Również w aktach zgonu nie znaleziono nazwiska Wajszczuk. Poniżej

Akta zgonów

 • 1766 r. - zgon - Wojtaszko Zofia
 • 1766 r. - zgon - Wojtaszko Marianna
 • 1769 r. - zgon - Wojtal Maciej
 • 1772 r. - zgon - Wojcieszko Sebastian
 • 1773 r. - zgon - Wojtuszko Anna
 • 1778 r. - zgon - Wojaczko Marianna
 • 1779 r. - zgon - Wojtalko Antoni
 • 1779 r. - zgon - Wojtalko Marianna

Reasumując dotychczasowy odczyt akt z parafii Szczebrzeszyn. Akta te nie precyzują z jakich miejscowości parafii pochodzą wymienione osoby. Również sama pisownia nazwisk jest mało czytelna, ciągłe zmiany liternictwa, stąd też mogą występować błędy w podawanych nazwiskach.

59. 08-04-2004 par. Szczebrzeszyn

Miejscowość Brody

Księgi metrykalne w języku łacińskim. 1786-1842 Ciąg dalszy zczytywania akt metrykalnych z parafii Szczebrzeszyn. Obecna część akt jest bardziej czytelna w porównaniu z dotychczas wymienionymi. Również w odróżnieniu od wcześniejszych istnieje podział na poszczególne miejscowości parafii Szczebrzeszyn. Są to akta na mikrofilmie o numerach podanych w dniu  05-04-2005 w języku łacińskim i obejmują akta urodzeń, ślubów i zgonów.

Akta urodzeń

Przejrzane akta nie zawierają nazwiska Wajszczuk, ani podobnych czy też pokrewnych.

1786-1836 Akta małżeństw

Przejrzane akta nie zawierają nazwiska Wajszczuk, ani podobnych czy też pokrewnych.

Akta zgonów

Przejrzane akta nie zawierają nazwiska Wajszczuk, ani podobnych czy też pokrewnych.

Miejscowość Czarny Stok j.w. 1786-1840 Akta urodzeń

Nie stwierdzono występowania nazwiska Wajszczuk. Spośród nazwisk najbardziej podobnych zanotowano: Wójtowicz, Wdowiak, Wrona, Warchoł, Woźny. Są to nazwiska daleko odbiegające pisownią od nazwiska Wajszczuk, stąd pominieto ich dokładne opisy.

1786-1835 Akta małżeństw

Nie stwierdzono występowania nazwiska Wajszczuk.
 

Miejscowości Czarny Stok, Wólka Czarnostocka j.w. 1786-1830 Akta zgonów

Nie stwierdzono występowania nazwiska Wajszczuk.

60. 11-04-2005 par. Szczebrzeszyn

Miejscowość Deszkowice

 

Księgi metrykalne w języku łacińskim. 1786-1844 Akta urodzeń

Nie stwierdzono występowania nazwiska Wajszczuk. Poniżej nazwiska najbardziej zbliżone pisownią do nazwiska Wajszczuk.

 • Dnia 25-10-1786 r. - ur. Katarzyna Wawryk - c. Wojciecha i Marianny zd. Gil.
 • Dnia 17-10-1790 r. - ur. Andrzej Godzisz - s. Marcina i Ewy zd. Wawryk.
 • Dnia 09-09-1792 r. - ur. Michał Godzisz - s. Marcina i Ewy zd. Wawryk.
 • Dnia 24-06-1794 r. - ur. Marianna Wawryk c. Mokołaja i Ewy zd. Pańczyk.
 • Dnia 17-12-1803 r. - ur. Tomasz Wawryk s. Wawrzyńca i Ewy zd. Kuźmian.
 • Dnia 23-11-1805 r. - ur. Andrzej Wawryk s. Wawrzyńca i Ewy zd. Kuźmian.
 • Dnia 31-01-1808 r. - ur. Walenty Wawryk s. Wawrzyńca i Ewy zd. Kuźmian
 • Dnia 13-03-1809 r. - ur. Mikołaj Godzisz s. Marcina i Ewy zd. Wawryk.
1786-1835 Akta małżeństw
 • Dnia 15-11-1781 r. - ślub Marcina Godzisza z Ewą Wawrykówną.
 • Dnia 07-II-1802 r. - ślub Wawrzyńca Wawryka z Ewą Kuźmian.

Akta zgonów

 • Dnia 01-04-1787 r. - zgon - Marianna Wawrykówna
 • Dnia 12-01-1797 r. - zgon - Katarzyna Wawrykówna - l. 82
 • Dnia 08-02-1803 r. - zgon - Mikołaj Wawryk - l. 62
 • Dnia 05-05-1804 r. - zgon - Tomasz Wawryk - 5 mies.
 • Dnia 27-01-1808 r. - zgon - Ewa Wawrykowa - l. 65
Miejscowość Kawenczyn j.w. 1786-1845 Akta urodzeń
 • Dnia 04-03-1785 r. - ur. Franciszka Woytaszek - c. Antoniego i Ewy zd. Biczak
 • Dnia 02-08-1786 r. - ur. Michał Wajtaszek - z. Antoniego i Ewy zd. Biczak
 • Dnia 15-08-1786 r. - ur. Jacenty Woytaszek s. Kacpra i Klary zd. Bilaczanka
 • Dnia 21-09-1789 r. - ur. Rozalia Woytaszek - c. Antoniego i Ewy zd. Biczak
 • Dnia 09-10-1791 r. - ur. Marianna Woytaszek c. Antoniego i Ewy zd. Biczak
 • Dnia 02-11-1796 r. - ur. Franciszek Woytaszek s. Jana i Margeryty zd. Piasecka.
 • Dnia 09-12-1797 r. - ur. Mikołaj Woytaszek s. Antoniego i Ewy zd. Biczak.
 • Dnia 20-03-1799 r. - ur. Jakub Woytaszek s.  Antoniego i Ewy zd. Biczak.
 • Dnia 26-04-1799 r. - ur. Jakub Woytaszek s. Jana i Margeryty zd. Piasecka
 • Dnia 21-06-1801 r. - ur. Jan Woytaszek s. Antoniego i Ewy zd. Biczak
 • Dnia 13-03-1805 r. - ur. Antonina Woytaszek c. Jana i Margerity zd. Piasecka.
61. 14-04-2005 par. Szczebrzeszyn

Miejscowość: Kawęczyn

Księgi metrykalne.

Mikrofilm 386628-386658

W języku łacińskim

 

1786-1808 Nie znaleziono rodowego nazwiska Wajszczuk.

Nazwiska pokrewne poniżej:

Śluby

 • Dnia 31-01-1796 r. - ślub Sebastiana Charkoda l. 23 z Franciszką Woytaszkówną l. 17.
 • Dnia 24-01-1808 r. - ślub Bartłomieja Polaka l. 42 z Jadwigą Woytaczkówną l. 20.

Zgony

 • Dnia 20-03-1799 r. - zmarł Jakub Woytaszek - żył 1 dzień. Brak imion rodziców.
 • Dnia 28-03-1799 r. - zmarł Wojciech Woytaszek - żył 8 dni. Brak nazwiska rodziców.
 • Dnia 29-05-1799 r. - zmarła Marianna Woytaszek - l. 72 - brak imion rodziców.
 • Dnia 27-12-1806 r. - zmarł Jakub Woytaszek - l. 6 - brak imion rodziców.
Miejscowość: Kulików 1786-1808
1786-1806
Akta urodzin - 1786-1808
Akta ślubów - 1786-1808
Akta zgonów - 1786-1806

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Miejscowość: Lipowiec 1787-1808
1787-1806
Akta urodzin - 1786-1808
Akta ślubów - 1786-1808
Akta zgonów - 1786-1806

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Miejscowość: Michałów 1786-1808 Akta urodzeń
 • Dnia 27-11-1786 r. - urodził się Mateusz Woycieszko - s. Kazimierza i Łucji zd. Rogala.

Akta ślubów

Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonu

Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

62. 15-04-2005 par. Szczebrzeszyn

Miejscowość: Obrocz

j.w. 1786-1808 Akta urodzeń- 1786-1808
Akta ślubów - 1786-1808
Akta zgonów - 1786-1806

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Miejscowość: Roztopy

Akta urodzeń - 1786-1808
Akta ślubów - 1786-1808

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów - 1786-1806

 • 30-11-1795 r. - zmarła Marianna Woydytowa - l. 31. Brak imion rodziców.
Miejscowość: Sułów Akta urodzeń
 • Dnia 20-11-1791 r. - urodził się Mikołaj Waszczak s. Błażeja i Jadwigi.

Akta ślubów - brak akt.

Akta zgonów

 • Dnia 21-04-1786 r. - zmarł Sebastian Waszak - l. 18. Brak danych dotyczących rodziców.
 • Dnia 29-06-1786 r. - zmarł Paweł Waszak - l. 45. Brak danych dotyczących rodziców
 • Dnia 06-12-1791 r. - zmarł Mikołaj Wawszczak - żył 1 miesiąc. Brak danych dotyczących rodziców.
 • Dnia 14-03-1794 r. - zmarł Andrzej Warzszczak - l. 5. Brak danych dotyczących rodziców.
 • Dnia 10-04-1805 r. - zmarła Agnieszka Waszaczka l. 62. Brak danych dotyczących rodziców.
Miejscowość: Sułówek Akta urodzeń
 • Dnia 19-12-1800 r. - urodził się Tomasz Woszak - s. Woyciecha i Franciszki zd. Czop.
 • Dnia 22-06-1803 r. - urodził się Jan Woszczak - s. Woyciecha i Franciszki zd. Czop.
 • Dnia 06-03-1805 r. - ur. sie Grzegorz Woszak s. Macieja i Margerity zd. Bulak.
 • Dnia 11-11-1805 r. - ur. się Tekla Bulak - c. Jacentego Bulaka i Agaty zd. Woszak.
 • Dnia 05-11-1807 r. - ur. się Franciszka Waszak - c. Macieja i Margerity zd. Bulak.
 • Dnia 28-03-1808 r. ur. się Marianna Woszak c. Wojciecha i Franciszki zd. Czop.

Akta ślubów

 • Dnia 16-11-1799 r. - ślub Jacentego Bulaka - l. 26 z Agatą zd. Woszak l. 29.
 • Dnia 18-01-1800 r. - ślub Macieja Waszaka - l. 25 z Margerytą Bulakówą l. 16.
 • Dnia 14-06-1807 r. - ślub Piotra Połcia l. 23 z Margeritą Worzaczką l. 25.

Akta zgonów - brak.

63. 18-04-2005 par. Szczebrzeszyn

Miejscowość: Szczebrzeszyn

 

j.w. 1780-1804 Akta urodzeń
 • Dnia 02-04-1786 r. - urodził się Wojciech Woycieszko - s. Jakuba i Magdaleny z Maszluch.
 • Dnia 02-04-1786 r. - urodził się Wincenty Woycieszko - s. Jakuba i Magdaleny z Maszluch.
 • Dnia 22-03-1788 r. - urodziła się Marianna Woycieszko - c. Jakuba i Magdaleny zd. Maszluch.
 • Dnia 24-04-1791 r. - urodził się Paweł Waszak s, Jakuba i Reginy zd. Krawczyńska.
 • Dnia 11-03-1792 r. - urodziła się Józefa Woycieszko c. Kazimierza i Łucji zd. Rudnicka.
 • Dnia 13-10-1800 r. urodził się Łukasz Walczak - s. Wojciecha i Marianny zd. Godzisz.
1786-1837 Akta ślubów
 • Dnia 26-05-1787 r. - ślub Piotra Walczaka l. 40 z Agnieszką Gaczyńską l. 30.
 • Dnia 19-02-1797 r. - ślub Wojciecha Walczaka l. 21 z Marianną Godziszówną - l. 16.
Miejscowość: Topulcza 1786-1808 Akta urodzeń
 • Dnia 18-07-1793 r. - urodziła się Magdalena Woytaszek c. Jana i Margerity zd. Piasecka.
 • Dnia 16-10-1796 r. - urodziła się Teresa Świstak - c. Błażeja i Agnieszki zd. Woytaszek.
 • Dnia 20-03-1797 r. urodziła się Marianna Kusy - c. Andrzeja i Agnieszki zd. Woytas.

Akta ślubów - brak

Akta zgonów

 • Dnia 27-02-1789 r. - zmarła Marianna Woycieszko l. 80 - brak bliższych danych odnośnie pochodzenia.
64. 19-04-2005 par. Szczebrzeszyn

Miejscowość: Turzyniec

j.w. 1787-1808
1787-1806
Akta urodzeń - 1786-1808
Akta ślubów - 1786-1806
Akta zgonów - 1786-1808

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Miejscowość: Zwierzyniec Akta urodzeń - brak
Akta ślubów - 1786-1806
Akta zgonów - 1786-1808

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Miejscowość: Żrebce 1787-1808
1787-1809
Akta urodzeń - 1786-1808
Akta ślubów - brak
Akta zgonów - 1786-1809

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Miejscowość: Żurawca 1787-1809 W aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
65. 20-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne.

Mikrofilm USC 386659-386663

sygn.
1-8

W języku polskim

 

1810-1816 1810 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1811 r.

 • Akta nr 44 - dnia 10-02-1817 r. urodziła się Anastazja - c. Wojciecha Walczaka l. 36 i Marianny zd. Godzisz l. 30 - rolników z przedmieścia Szczebrzeszyna. Świadkowie - Łukasz Czerwia - l. 50 i Paweł Chmiel - l. 36 - kunsztu sukienniczego z Szczebrzeszyna.
 • Akta nr 131 - dnia 31-05-1811 r. - urodził się Antoni Woytaszek z matki Marianny - panny - córki zmarłego Woyciecha Woytaszka i Anastazji rolników ze Zwierzyńca.  Świadkowie: Jan Biczak l. 25 i Józef Stawa - gospodarze ze Zwierzyńca

1812 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1813 r.

 • Akta nr 51 - dnia 13-03-1813 r. w domu nr 6 urodził się Józef - s. Sebastiana Woytaszka l. 48 i Anny zd. Nowak - l. 35 - rolników z Topulczy. Świadkowie: Jan Lipiec l. 50 i Wojciech Nowak - włościanie z Topulczy.
 • Akta nr 176 - dnia 26-09-1813 r. - urodził się Michał s. Jakuba Waszaka (Woszaka?) - l. 22 i Katarzyny zd. Bulak - l. 25 - rolników ze wsi Sułówek. Świadkowie: Paweł Bulak - l. 50 i Franciszek Jezierski - l. 36 ze wsi Sułówek.
 • Akta nr 179 - dnia 28-09-1813 r. - urodziła się Róża c. Wojciecha Walczaka - l. 40 i Marianny zd. Godzisz l. 30 - rolników ze Szczebrzeszyna. Świadkowie: Krzysztof Kotorzewczyk i Paweł Chmiel - rolnicy ze Szczebrzeszyna.

Lata 1813, 1815, 1816 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

66. 21-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne.

Mikrofilm USC 386664-386673

sygn.
10-27

W języku polskim

 

1817-1825 Lata 1817, 1818 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1819 r.

 • Akta nr 202 - dnia 25-10-1819 r. - urodziła się Katarzyna Walczak - c. Wojciecha l. 50 i Marianny zd. Godzisz l. 40 - rolników ze Szczebrzeszyna. Świadkowie: Paweł Chmiel i Piotr Dawid - rolnicy ze Szczebrzeszyna.
 • Akta nr 25 - dnia 2-02-1819 r. urodziła się Marianna Wawrykówna c. Wawrzyńca l. 48 i Ewy zd. Kuźmianka l. 34 - rolników z Deszkowic. Świadkowie: Łukasz Skoworyta i Jędrzej Bubelay rolnicy z Deszkowic.

1820 r.

 • Akta nr 77 - dnia 08-04-1820 r. urodziła się Zofia Wawrykówna c. Wawrzyńca l. 45 i Ewy zd. Kuźmian - l. 33 - rolników z Deszkowic. Świadkowie: Jakub Zańczyk i Maciej Damarański.
 • Akta nr 288 - dnia 30-12-1820 r. urodził się Kasper Woycieszka - s. Krzysztofa l. 30 i Zofii zd. Tymczaków - l. 30 - rolników ze Szczebrzeszyna. Świadkowie: Antoni Kita i Bartłomiej Kowalik.

1821 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1822 r.

 • Akta nr 248 - dnia 21-09-1822 r. - urodził się Michał Woytaszek s. Franciszka l. 27 i Krystyny zd. Krakówna? - l. 27 - rolnicy z Kawęczyna. Świadkowie: Marcin Bizur i Michał Bizur.

1823 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1824 r.

 • Akta nr 258 - dnia 09-09-1824 r. - urodził się Michał Woytaszek s. Jacentego - l. 31 i Katarzyny zd. Wojciechów l. 23 - włościan z Kawęczyna. Świadkowie: Michał Wrona i Wawrzyniec Boruch.
 • Akta nr 287 - dnia 05-10-1824 r. - urodziła się Marianna Woycieszko - c. Krzysztofa l. 32 i Zofii zd. Szymczakow - l. 22 rolników ze Szczebrzeszyna. Świadkowie - Paweł Malec i Jan Dawid.

1825 r.

 • Akta nr 12 - dnia 14-01-1825 r. - urodził się Sebastian Woytaszek - s. Franciszka l. 25 i Krystyny zd. Kraka - l. 22 - włościan z Kawęczyna. Świadkowie: Marcin Bizior i Jakób Świrka.
67. 25-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne.

Mikrofilm USC 386674-386685

sygn.
29-50

W języku polskim

 

1810-1825 1810 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1811 r.

 • Akta nr 83 - dnia 20-03-1811 r. - ślub Marcina Biziora l. 21 z Magdaleną Woytaszkówną l. 17 c. Jana i Małgorzaty - rolników z Kawęczyna.

1812 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1813 r.

 • Akta nr 67 - dnia 14-02-1813 r. - ślub Krzysztofa Woycieszko l. 32 - wdowca - Marcina i Marianny zd. Maków - z Zofią Tymczakówną l. 22 c. Jana i Barbary zd. Mazur - rolników ze Szczebrzeszyna.

1814 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1815 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1816 r.

 • Akta nr 17 - dnia 14-02-1816 r. - ślub Łukasza Niemira l. 25 s. Kazimierza i Zofii - rolników z miejscowości Brody - z Marianną Woyataszkówną l. 20 c. Antoniego i Ewy z Kawęczyna.
 • Akta nr 16 - dnia 04-02-1816 r. - ślub Andrzeja Pańczyka l. 19 - s. Józefa i Zofii z Marianną Woytalkówną l. 17 c. Wojciecha i Zofii - rolników z Deszkowic.
68. 26-04-2005 par. Szczebrzeszyn j.w. j.w. 1817 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1818 r.

 • Akta nr 19 - dnia 03-05-1818 r. - ślub Karola Walczaka l. 29 s. Walentego i Katarzyny z Katarzyną Petlikówną l. 23 - c. Bazylego i Dominiki - rolników ze Szczebrzeszyna.

1819 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1820 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1821 r.

 • Akta nr 6 - dnia 07-01-1821 r. - zapowiedzi przedślubne Jana Woytaszka l. 24 s. Antoniego i Ewy zd. Biczak włościan z Kawęczyna z Krystyną Fedicówną l. 22 c. Antoniego i Marianny - włościan z Zaborza.
 • Akta nr 49 - dnia 18-02-1821 r. - zapowiedzi przedślubne zd. Piasecka - włościan z Kawęczyna z Krystyną Żukówną l. 20 c. Józefa i Agaty zd Głowala ze wsi Podborze.
 • Akta nr 52 - dnia 19-11-1821 r. - ślub Michała Misiora l. 20 s. Walentego i Zofii - rolników z Deszkowic - z Ewą Woytakówną - l. 18 c. Wojciecha i Zofii - rolników z Deszkowic.

1822 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1823 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1824 r.

 • Akta nr 7 - dnia 17-01-1824 r. - ślub Jacentego Woytaszka l. 37 s. Kacpra i Klary z Bidaczów - rolników z Kawęczyna z Katarzyną Woyciszkówną l. 30 c. Macieja i Agnieszki z Kawęczyna.
 • Akta nr 13 - dnia 25-01-1824 r. - ślub Jakóba Lawendowskiego - l. 21 s. Wojciecha i Anny z Jargołów z miejscowości Bukowna - z Franciszką Woytaszkówną l. 28 c. Antoniego i ZOfii zd. Biczak ze wsi Kawęczynek.
 • Akta nr 29 - dnia 07-02-1824 r. - ślub Kazimierza Kamińskiego l. 26  s. Kazimierza i Marianny zd. Michalec - z Barbarą Woytalówną l. 16 c. Woyciecha i Zofii z Misiarów - rolników z Deszkowic.
 • Akta nr 30 - dnia 07-02-1824 r. - ślub Andrzeja Wawryka l. 18 s. Wawrzyńca i Ewy z Kuźmów z Katarzyną Sokołówną - l. 21 c. Wojciecha i Katarzyny z Woytasów - rolników z Deszkowic.

1825 r.

 • Akta nr 31 - dnia 30-04-1825 r. ślub Józefa Biziura - wdowca l. 33 s. Wojciecha i Zofii z Anastazją Woytaszkówną - l. 20 - c. Jana i Małgorzatyz Piaseckich - rolników z Kawęczyna.
 • Akta nr 98 - dnia 16-02-1825 r. - ślub Antoniego Głąba l. 24 - s. Krzysztofa i Teresy z Bartoszczyków - z Małgorzatą Wawrykówną l. 27 c. Walentego i Marianny z Mazurów ze wsi Kulików - rolników.
69. 27-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne.

Mikrofilm USC 386686-386702

sygn.
56-80

W języku polskim

 

1810-1825 Akta zgonów

1810 r.

 • Dnia 30-11-1810 - zmarła Katarzyna Waszakowa l. 72 - wdowa po zmarłym Jędrzeju Waszaku - zostawiwszy po sobie syna i córkę.

1811 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1812 r.

 • Dnia 07-12-1812 r. - zmarła Klara Woytaszkowa l. 72 - wdowa - brak danych z Kawęczyna.

1813 r.

 • Akta nr 125 - dnia 25-05-1813 r. zmarła Agata Bulakowa zd. Waszakowa - l. 30 - żona Jacka Bulaka z Sułówka.

1814 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1815 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1816 r.

 • Akta nr 22 - dnia 09-02-1816 r. - zmarła Marianna Wawrykówna l. 4 - c. Wawrzyńca i Ewy z Kuźmów - rolników z Deszkowic.

1817 r.

 • Akta nr 33 - dnia 08-03-1817 r. - zmarła Anna Woytaszkowa l. 42 zd. Nowakówna - żona Sebastiana Woytaszka l. 51 ze wsi Topolcza.
70. 28-04-2005 par. Szczebrzeszyn j.w. j.w. 1818 r.
 • Akta nr 55 - dnia 05-03-1818 r. - zmarła Zofia Wawrykowa - żyła 3 miesiące c. Wawrzyńca i Ewy zd. Kuźmianka - rolników z Deszkowic.

1819 r.

 • Akta nr 54 - dnia 10-04-1819 r. - zmarła Marianna Waszczukówna - l. 3 c. Wojciecha Waszczuka l. 24 i Agnieszki zd. Grąbówna - mieszkająca w Kulikowie pod nr 6 - rolników.
 • Akta nr 98 - dnia 09-07-1818 r. zmarł Sebastian Woytaszek - l. 50 mąż Agnieszki zd. Polakówna - rolników ze wsi Topolcza.
 • Akta nr 4 - dnia 08-01-1819 r. - zmarła Tekla Woytalówna - l. 15 - c. Kazimierza l. 50 i Doroty zd. Poździekówna - rolników z Deszkowic.

1820 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1821 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1822 r.

 • Akta nr 4 - dnia 03-01-1820 r. - zmarł Kazimierz Woytal - l. 60 - mąż Doroty zd. Poździków - rolników z Deszkowic.

1823 r.

 • Akta nr 175 - dnia 20-07-1823 r. - zmarł Józef Woytaszek - l. 9 - s. Szymona i Elżbiety zd. Mazurkiewiczówna - zmarłych rodziców z Topolczy

1824 r.

 • Akta nr 60 - dnia 10-03-1824 r. - zmarła Agnieszka Wawrykówna - l. 14 c. Wawrzyńca i Ewy zd. Kuźmów - włościan z Deszkowic.
 • Akta nr 65 - dnia 19-03-1824 r. - zmarł Jan Woytaszek - l. 60 mąż Małgorzaty zd. Piasecka - rolników z Kawęczynka.

1825 r.

 • Akta nr 123 - dnia 27-04-1825 r. zmarł Antoni Woytaszek - l. 60 - wdowiec ze wsi Kawęczynek.
71--80 06-05-2005
09-05-2005
10-05-2005
11-05-2005
12-05-2005
13-05-2005
16-05-2005
17-05-2005
18-05-2005
19-05-2005
Szczebrzeszyn Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów w j. polskim

na mikrofilmie nr: 386703-386708

1826 Księgi urodzeń
 • Akta nr 259 - dnia 13-10-1826 r. urodziła się Jadwiga Wojtaszkówna c. Franciszka l. 30 i Krystyny zd. Kraków - włościan z Kawęczynka. Rodzice chrzestni: Jan Mazur i Agnieszka Świeszczych.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1827 Brak ksiąg metrykalnych w Archiwum.
1828 Księgi urodzeń
 • Akta nr 1 - dnia 04-01-1828 urodziła się Agnieszka Wojtaszkówna c. Jana l. 40 i Katarzyny zd. Koszelów l. 30 - włościan z Kawęczyna. Rodzice chrzestni: Sebastian Kolcon i Marianna Koszelowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 45 - dnia 26-05-2005 - ślub Jana Waszaka l. 25 s. Wojciecha i Marianny z Grylów - włościan z Sułówka z Anną Źrebecką l. 18 c. Tomasza i Rozalii zd Winiarczyków - włościan z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr 178 - dnia 11-08-1828 r. - zmarł Łukasz Wawruk - mający 1 rok s. Jędrzeja i Katarzyny z Sobalów - włościan z Deszkowic.
 • Akta nr 204 - dnia 05-10-1828 r. - zmarł Bartłomiej Wawruyk - ojca niewiadomego i Marianny Wawrykówny - wyrobnicy z Deszkowic.
1829 Księgi urodzeń
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi ślubów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi zgonów

 • Akta nr 126 - dnia 02-06-1829 r. - zmarła Ewa Wawrykówna lat 50 - zona Wawrzyńca Wawryka - włościanina z Deszkowic.
1830 Księgi urodzeń
 • Akta nr 41 - dnia 28-02-1830 r. - urodziła się Franciszka Wawrykówna - c. Marianny Wawrykówny - panny z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Wawryk i Marianna Zasikowa.
 • Akta nr 228 - dnia 06-10-1830 r. - urodził się Marcin Wawryk s. Andrzeja l. 26 i Katarzyny z Sochów - l. 25 - włościan z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Maciej Gaszcz i Agnieszka Miszanowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 17 - dnia 07-02-1830 r. - ślub Jana Kołodziejczyka l. 19 - s. Antoniego i Marianny z Małyszów - włościan z Kawęczynka z Zofią Wojtaszkówną l. 19 - c. Jana i Małgorzaty z Piaseckich z Kawęczynka.
 • Akta nr 69 - dnia 07-11-1830 r. - ślub Walentego Wawryka - l. 23 s. Wawrzyńca i Ewy z Kuźmów z Deszkowic z Marianną Pomarańską l. 26 c. Andrzeja i Marianny z Murawców z Deszkowic.

Księgi zgonów

 • Akta nr 418 - dnia 28-12-1830 r. - zmarł Marcin Wawryk s. Andrzeja i Katarzyny z Deszkowic.

 

1831 Księgi urodzeń
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi ślubów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi zgonów

 • Akta nr 139 - dnia 20-03-1831 r. - zmarła Marianna zd Wojtaszek l. 24 - żona Józefa Kuźmy l. 26 gospodarza z Kawęczyna.
 • Akta nr 156 - dnia 28-03-1831 r. - zmarła Marianna Wawrykówna - panna l. 40 - c. Wawrzyńca l. 60 z Deszkowic.
 • Akta nr 193 - brak bliższych danych (nieczytelne) zmarła Franciszka Waszakowa.
 • Akta nr 520 - dnia 07-09-1831 r. - zmarł Wawrzyniec Wawryk l. 55 - mąż Ewy z Kuźmów z Deszkowic.
 • Akta nr 581 - dnia 3.12.1831 r. zmarł Sebastian Wojtaszek - l. 8 - s. Jadwigi Wojtaszkowej z Kawęczynka.
nr mikrofilmu: 386708-386713 1832 Księgi urodzeń
 • Akta nr 5 - dnia 12-01-1832 r. - ur. Agnieszka Woszakówna c. Jana - l. 30 i Anny z Źrebieckich - l. 33 - gospodarzy z Sułowa. Rodzice chrzestni: Jan Źrebecki i Ludmiła Walasowa.
 • Akta nr 143 - dnia 18-08-1832 r. - ur. Marianna Wojtasiówna c. Jakóba l. 40 i Marianny ze Żłobów - gospodarzy z Czarnego Stoku. Rodzice chrzestni: Tomasz Małysz i Barbara Wojtowiczowa.
 • Akta nr 23 - dnia 19-02-1832 r. - ur. Franciszka Wawrykówna c. Walentego - l. 24 i Marianny z Polewów l. 20 - włościan z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Andrzej Wawryk i Marianna Kuźmowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 159 - dnia 18-11-1832 r. - ślub Wojciecha Woszaka l. 28 s. Kazimierza już nie żyjącego i Agnieszki zd. Grzegorczyków z Sułowa z Katarzyną Szałacianką l. 18 - c. Wojciecha i Jadwigi z Lachowiczów - gospodarzy z Sułowa

Księgi zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
1833 Księgi urodzeń
 • Akta nr 226 - dnia 30-08-1833 r. - Michał Wawryk s. Andrzeja l. 30 i Katarzyny z Sokołów - gospodarzy z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Wojciech Szałata i Małgorzata Pomaraczańska.

Księgi ślubów

 • Akta nr 33 - dnia 04-02-1833 r. - ślub Michała Waszaka l. 20 s. Jakóba i Katarzyny z Bulaków - włościan z Sułowa z Marianną Picierówną l. 20 c. Jakóba i Zofii z Oluszów - włościan z Sułowa.
 • Akta nr 77 - dnia 07-07-1833 r. ślub Wojciecha Decyka l. 33 s. Antoniego i Jadwigi z Chochrów - służącym w Zwierzyńcu z Zofią Wojtaszówną l. 30 c. Wojciecha i Rozalii z Polaków - służących w Zwierzyńcu.

Księgi zgonów

 • Akta nr 123 - dnia 02-03-1833 r. - zmarła Zofia Wawrykówna c. Wawrzyńca i Ewy - gospodarzy z Deszkowic.
 • Akta nr 134 - dnia 29-03-1833 r. zmarła Ewa Wawrykówna 1,5 roku - c. Andrzeja i Katarzyny z Deszkowic.
 • Akta nr 142 - dnia 02-04-1833 r. - zmarła Franciszka Wawrykówna - l. 2 c. Walentego i Marianny - gospodarzy z Deszkowic.
 • Akta nr 320 - dnia 20-12-1833 r. - zmarł Jacenty Wojtaszek l. 40 z Kawęczyna - Mąż Katarzyny z Wójcików.
1834 Księgi urodzeń
 • Akta nr 120 - dnia 02-04-1834 r. - ur. Franciszka Woszczakówna c. Jana - l. 30 i Anny ze Źrebeckich - l. 25 - gospodarzy z Sułowa. Rodzice chrzestni: Michał Woszczak i Agnieszka Bulakowa.
 • Akta nr 140 - dnia 27-04-1834 r. - ur. Zofia Wawrykówna c. Walentego - l. 27 i Marianny z Pomarańskich - włościan z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Marcin Godzisz i Zofia Pomarańska.

Księgi ślubów

 • Akta nr 19 - dnia 28-01-1834 r. - ślub Szymona Dziocha - l. 28 - s. Pawła i nieżyjącej Małgorzaty z Chmielów - szewca ze Szczebrzeszyna z Katarzyną Woszakówną l. 24 c. Kazimierza i nieżyjącej Agaty z Piciów - włościan na służbie w Szczebrzeszynie.

Księgi zgonów

 • Akta nr 257 - dnia 02-12-1834 r. - zmarła Zofia z Tymczaków l. 45 - żona Krzysztofa Wojcieszka gospodarza z Przedmieścia.
1835 Księgi urodzeń
 • Akta nr 258 - dnia 22-11-1835 r. - ur. Mikołaj Woszak s. Wojciecha l. 30 i Katarzyny z Sałatów l. 26 - gospodarzy z Sułówka. Rodzice chrzestni: Jakób Woszak i Marianna Grylowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 79 - dnia 21-06-1835 r. - ślub Krzysztofa Woycieszko - wdowca po zmarłej żonie Zofii z Tomczaków - rolników z Przedmieścia - l. 50 z Katarzyną Czajkówną - l. 25 - c. Michała i Ewy - będącą na wyrobku w Szczebrzeszynie.

Księgi zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
1836 Księgi urodzeń
 • Akta nr 248 - dnia 28-08-1835 r. - ur. Michał Woszak s. Jana l. 42 i Anny ze Źrebeckich l. 30 - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Jan Mierzwiński i Irena Tekla Surmowa.
 • Akta nr 285 - dnia 05-10-1835 r. - ur. Teresa Woszczakówna c. Michała l. 24 i Marianny z Piciów l. 24 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Kacper Lachowicz i Teresa Bulakowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 48 - dnia 14-02-1836 r. - ślub Tomasza Samkowicza - l. 19 s. WOjciecha i Magdaleny z Wnuków - włościan z miejscowości Rozłupy z Katarzyną Wawrykówną l. 20 c. Wojciecha i Antoniny z Koczwarów - włościan z Bodaczowa.
 • Akta nr 77 - dnia 19-06-1836 r. - ślub Michała Skowyry - l. 33 s. Jana i Anny z Michniaków - będącego na służbie w Obroczu z Heleną Wawrykową - wdową po zmarłym w 1935 r. Stefanie Hawrysiu - włościanina z Kosarzowa c. Jędrzeja Wawryka i Marianny - włościan z Obroczy.

Księgi zgonów

 • Akta nr 152 - dnia 08-09-1836 r. - zmarł Paweł Waszak - l. 2 s. Tomasza i Katarzyny z Sochów - szewców ze Szczebrzeszyna.
 • Akta nr 193 - dnia 27-11-1836 r. - zmarła Teresa Waszakówna - żyła 6 tygodni - c. Michała i Marianny z Piciów - włościan z Sułowa.
 • Akta nr 205 - dnia 14-12-1836 r. - zmarł Krzysztof Woycieszko l. 50 rodziców niewiadomych - mąż Katarzyny z Czayków - rolnik z Przedmieścia.
nr mikrofilmu: 386714-386719 1837 Księgi urodzeń
 • Akta nr 28 - dnia 25-01-1837 r. - ur. Marianna Wiszukówna c. Wojciecha - l. 30 i Katarzyny z Lachowiczów l. 24 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni Mateusz Bulak i Katarzyna Wasakowa.

Księgi ślubów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
1838 Księgi urodzeń
 • Akta nr 114 - dnia 20-03-1838 r. - ur. Zofia Wiszakówna c. Michała l. 27 i Marianny z Piciów - l. 22 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Mateusz Bulak i Marianna Lachowiczowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 4 - dnia 01-01-1838 r. - ślub Szymona Woszaka l. 38 - s. Kazimierza i Franciszki z Grzegorczyków - urodzonym w Sułowie - zamieszkałym w Brodach z Katarzyną Łastówkówną - l. 20 c. Jerzego i Katarzyny z Klepów - włościan z Kawęczyna.

Księgi zgonów

 • Akta nr 100 - dnia 14-04-1838 r. - zmarł Bartłomiej Wawryk - żył 1,5 roku - s. Andrzeja i Katarzyny z Sokołów - włościan z Deszkowic.
 • Akta nr 204 - dnia 21-12-1838 r. - zmarło dziecko płci żeńskiej urodzone martwe - c. Anastazji Woytaszkówny - panny - włościanki z Kawęczyna.
1839 Księgi urodzeń
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi ślubów

 • Akta nr 56 - dnia 09-06-1839 r. - ślub Franciszka Woszaka l. 21 s. Jakóba i Katarzyny z Bulaków - włościan z Sułowa z Agnieszką Szydukówną l. 18 - c. Franciszka i Agnieszki z Petrykowskich - włościan z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr 217 - dnia 05-09-1839 r. - zmarł Jędrzej Woszak - żył 3 kwartały s. Jana l. 38 i Anny ze Źrebeckich - włościan z Sułowa.
1840 Księgi urodzeń
 • Akta nr 114 - dnia 24-03-1840 r. - ur. Anastazja Wawrykówna c. Jędrzeja Wawryka l. 40 i Katarzyny z Sokołów l. 40 - włościan z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Paweł Pańczyk i Marianna Sokołowa.

Księgi ślubów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
1841 Księgi urodzeń
 • Akta nr 3 - dnia 05-01-1841 r. - ur. Marianna Waszak - c. Franciszka l. 25 i Agnieszki z Szyduków - l. 20 - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Michał Woszak i Marianna Kasprzaczka.
 • Akta nr 130 - dnia 03-04-1841 r. - ur. Antoni Woszak s. Wojciecha l. 32 i Katarzyny zd. Szałapin l. 27 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Stanisław Bulak i Marianna Woszakowa.
 • Akta nr 200 - dnia 03-09-1841 r. ur. Marianna Woszak - c. Jana l. 40 i Anny ze Źrebeckich - l. 25 - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Tomasz Piesz i Tekla Kotowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 5 - dnia 18-01-1841 r. ślub Andrzeja Buganowskiego l. 24 s. Wojciecha z Dzeszkowic z Marianną Wawrykową z Pomarańskich wdową po zmarłym Walentym Wawryku c. Andrzeja i Marianny z Mazurów z Deszkowic.
 • Akta nr 87 - dnia 21-11-1841 r. - ślub Błażeja Berdaka l. 19 s. Pawła i Zofii z Pomarańskich - włościan z Deszkowic z Marianną Wawrykówną - l. 16 c. Andrzeja i Katarzyny z Sokołów - włościan z Deszkowic.

Księgi zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
1842 Księgi urodzeń
 • Akta nr 42 - dnia 09-02-1842 r. - ur. Walenty Waszak - s. Szymona l. 42 i Katarzyny z Łastówków - l. 26 - włościan z Kawęczyna. Rodzice chrzestni: Szymon Dziuch i Marianna Rakówna.
 • Akta nr 71 - dnia 12-03-1842 r. - ur. Marianna Wajszczuk - c. Wojciecha l. 50 i Magdaleny z Woźniaków l. 30 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Stanisław Modzelewski i Salomea Czerwińska.

Księgi ślubów

 • Akta nr 32 - dnia 17-04-1842 r. - ślub Wojciecha Woszaka l. 36 urodzonego w Kitowie - s. Kazimierza i Franciszki z Gregorczyków - zmarłych - zamieszkały w Sułowie z Jadwigą Harkotówną - c. Sebastiana i Marianny z Ćwików - l. 35 - włościan z Kawęczyna.

Księgi zgonów

 • Akta nr 71 - dnia 19-02-1842 r. - zmarł Antoni Woszak - żył pół roku - s. Wojciecha l. 30 i Katarzyny - rolników z Sułówka.
 • Akta nr 92 - dnia 14-03-1842 r. - zmarła Katarzyna Woszak - żona Wojciecha Woszaka - rolnika z Sułówka.
 • Akta nr 206 - dnia 14-08-1842 r. -zmarła Marianna Woszakówna - żyła 5 miesięcy - c. Wojciecha i Magdaleny - rolników z Sułowa.
 • Akta nr 314 - dnia 30-11-1842 r. zmarł Szymon Woszak - l. 4 - s. Szymona i Katarzyny zd. Łastków - rolników z Kawęczyna.
nr mikrofilmu: 386720-386725 1843 Księgi urodzeń
 • Akta nr 32 - dnia 23-01-1843 r. - ur. Paweł Woszak s. Franciszka l. 24 i Agnieszki zd. Pietrykowska - l. 25 rolnicy z Sułowa. Rodzice chrzestni: Sławomir Bulak i Marianna Bulakowa.
 • Akta nr 90 - dnia 06-04-1843 r. ur. Katarzyna Woszakówna - c. Wojciecha l. 33 i Jadwigi z Harkotów - rolników z Sułówka. Rodzice chrzestni: Szymon Dzioch i Teresa Bulakowa.
 • Akta nr 304 - dnia 02-11-1843 r. - ur. Marcin Woszak s. Jana l. 40 i Anny ze Źrobieckich - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Andrzej Świstocki i Marianna Kułszycowa.
 • Akta nr 342 - dnia 16-12-1843 r. - ur. Agnieszka Woszakówna - c. Michała l. 30 i Marianny z Kołodziejów - rolnicy z Sułówka. Rodzice chrzestni: Tomasz Knap i Agnieszka Woszakowa.

Księgi ślubów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi zgonów

 • Akta nr 89 - dnia 18-04-1843 r. - zmarł Jerzy Woycieszko - l. 30 - s. niewiadomych rodziców, mąż Apolonii z Kulików z Sułowa.
 • Akta nr 188 - dnia 08-11-1843 r. - zmarła Zofia Wawrykówna - l. 3 c. Andrzeja l. 40 i Katarzyny z Sokołów - włościan z Deszkowic.
1844 Księgi urodzeń
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi ślubów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi zgonów

 • Akta nr 7 - dnia 11-01-1844 r. - zmarła Katarzyna Woszakówna żyła 9 miesięcy - c. Wojciecha - l. 40 i Jadwigi z Harkotów - rolników z Sułówka.
1845 Księgi urodzeń
 • Akta nr 183 - dnia 20-08-1845 r. - ur. Jakób Woszak s. Wojciecha l. 30 i Jadwigi z Harkotów - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Adam Boryk i Anastazja Bulakowa.
 • AKta nr 275 - dnia 30-11-1845 r. - ur. Zofia Woszczakówna c. Szymona l. 44 i Katarzyny z Łastuszków - l. 30 włościan z Kawęczyna. Rodzice chrzestni: Kazimierz Bubrowski i Marianna Rokuszowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 5 - dnia 20-01-1845 r. ślub Franciszka Mierzwińskiego l. 21 - s. Szczepana i Scholastyki z Mazurów - włościan z Sułowa z Ewą Wajszczakówną - l. 20 urodzoną w Wólce Nieliskiej c. Wojciecha i Magdaleny z Głąbów - małżonków Wajszczuków - włościan z Sułówka.
 • Akta nr 28 - dnia 01-04-1845 r. ślub Bartłomieja Wajszczuka l. 22 - s. Wojciecha i Agnieszki zd. Głąbów - małżonków Wajszczuków urodzonych niegdyś w Wólce Nieliskiej - od dzieciństwa zamieszkały przy rodzicach w Sułówku z Antroniną Woźniakówną - l. 17 c. Wojciecha i Zofii z Bartoszczyków włościan z Sułówka.

Księgi zgonów

 • Akta nr 57 - dnia 07-03-1845 r. zmarł Wojciech Wajszczuk l. 60 - włościanin z Sułówka - nie wiadomo z kogo i gdzie urodzony - pozostawiwszy owdowiałą żonę Magdalenę z Woźniaków z Sułowa. Zgon zgłosili: Franciszek Bulak i Marek Lastowicz - włościanie z Sułówka.
 • Akta nr 153 - dnia 20-08-1845 r. - zmarł Franciszek Woszak - l. 26 - włościanin z Sułowka - s. Jakóba i Katarzyny z Bulaszów - pozostawiwszy owdowiałą żonę Agnieszkę.
1846 Księgi urodzeń
 • Akta nr 29 - dnia 01-02-1846 r. - ur. Błażej Woszak - s. Jana l. 35 i Anny ze Źrebeckich - l. 36 - włościan Sułowa. Rodzice chrzestni: Tomasz Knap i Barbara Piturowa.
 • Akta nr 30 - dnia 01-02-1846 r. - ur. Zofia Wawrykówna - c. Andrzeja l. 40 i Katarzyny z Sokołów - l. 40 - włościan z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Michał Batach i Franciszka Dudowa.
 • Akta nr 137 - dnia 01-07-1846 r. ur. Jakób Wajszczuk - s. Bartłomieja l. 26 i Anastazji? (Antoniny?) z Woźniaków l. 21 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Michał Kot i Zofia Bulakowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 86 - dnia 24-11-1846 r. - ślub Jana Picia l. 20 s. Jakóba i Zofii ze Źrebeckich - włościan z Sułowa z Agnieszką w Woszakową z Szydziaków - wdową c. Franciszka i Katarzyny z Pietrykowskich l. 29 - włościan z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr 10 - dnia 14-01-1846 r. - zmarł Paweł Woszak - l. 3 - s. Franciszka i Agnieszki z Szydziaków - włościan z Sułowa.
 • Akta nr 113 - dnia 20-06-1846 r. zmarł Wojciech Woszak - l. 36 - wyrobnik z Sułowa s. Kazimierza i Franciszki z Grzegorczyków pozostawiwszy owdowiałą żonę Agnieszkę.
1847 Księgi urodzeń
 • Akta nr 150 - dnia 02-08-1847 r. - ur. Franciszek Wajszczuk s. Bartłomieja Wajszczuka l. 25 i Antoniny zd. Woźniaków l. 19 - wyrobników z Sułówka. Rodzice chrzestni: Wojciech Bulak i Anastazja Chromikowa.
 • Akta nr 176 - dnia 10-09-1847 r. ur. Franciszek Woszak s. Michała l. 30 i Marianny z Piciów l. 30 - włościan Sułówka. Rodzice chrzestni: Franciszek Bulak i Agata Bełcikowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 44 - dnia 25-04-1847 r. - ślub Mikołaja Walasa l. 46 wdowca s. Krzysztofa i Konstancji z Muchów - włościan z Sułowa z Magdą z Woźniaków Wajszczukową - wdową l. 25 - włościanką, wyrobnicą z Sułowka c. Kazimierza i Ewy z Kulmagów.

Księgi zgonów

 • Akta nr 78 - dnia 01-05-1847 r. - zmarła Zofia Wawrykówna - żyła 1 rok i 3 miesiące -mc. Andrzeja i Katarzyny z Sokołów - włościan z Deszkowic.
 • Akta nr 81? - dnia 18-05-1847 r. zmarł Leonard Wojcieszko - l. 3 s. Kacpra i Katarzyna z Twardochlebów rolników z Przedmieścia.
1848 Księgi urodzeń
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi ślubów

 • Akta nr 68 - dnia 08-10-1848 r. - ślub Jerzego Chromiaka wdowca l. 34 s. Teodora i Reginy z Kalitów - włościanina z Brodów z Jadwigą z Harkotów Woszczakową - wdową l. 25 c. Sebastiana i Franciszka z Wojtaszków - rolniczką z Kawęczyna.
 • Akta nr 71 - dnia 08-10-1848 r. - ślub Tomasza Woszaka l. 18 włościanina z Sułówka s. Wojciecha i Zofii z Bartoczyków z Franciszką Pomarańską l. 18 c. Jana i Zofii z Patrów - włościan z Deszkowic.

Księgi zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
81-90 20-05-2005
23-05-2005
24-05-2005
25-05-2005
30-05-2005
31-05-2005
01-06-2005
02-06-2005
06-06-2005
07-06-2005
Szczebrzeszyn Akta metrykalne Urzędu Stanu Cywilnego w Szczebrzeszynie

Mikrofilm nr: 386725-192144

1849-1874 1849

Księgi urodzeń

 • Akta nr 254 - dnia 27-09-1849 r. - ur. Michał Wajszczuk - s. Bartłomieja l. 26 i Antoniny z Woźniaków - l. 26 - gospodarzy z Sułowa. Rodzice chrzestni: Michał Worzak i Franciszka Woźniakowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1850

Księgi urodzeń

 • Akta nr 12 - dnia 16-01-1850 r. ur. Antonina Wojcieszko c. Kacpra l. 30 i Katarzyny z Twardochlebów l. 30 - rolników z Przedmieścia. Rodzice chrzestni: Mikołaj Pomiatowski i Marianna Bubowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 82 - dnia 17-05-1850 r. zmarła Antonina z Bełchatów Wawrzykowa - włościanka z Kulikowa l. 56.
1851

Księgi urodzeń

 • Akta nr 57 - dnia 07-03-1851 r. - ur. Józef Woszak s. Szymona l. 50 i Katarzyny z Łastowków - l. 40 - wyrobników z Kawęczyna. Rodzice chrzestni: Michał Kot i Anastazja Bulakowa.
 • Akta nr 162 - dnia 14-07-1851 r. - ur. Katarzyna Wajszczuk c. Bartłomieja - l. 29 i Antoniny z Woźniaków - l. 27 wyrobników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Franciszek Bulak i Zofia Krakowska.
 • Akta nr 190 - dnia 11-08-1851 r. ur. Marianna Woszak c. Jana i Anny ze Źrebeckich - gospodarzy z Sułowa. Rodzice chrzestni: Antoni Gołota i Konstancja Kotowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 8 - dnia 18-01-1851 r. - zmarł Jakób Waszak l. 60 s. Kazimierza i Agnieszki - gospodarz z Sułówka - pozostawił owdowiałą żonę Katarzynę.
1852

Księgi urodzeń

 • Akta nr 367 - dnia 13-11-1852 r. - ur. Tomasz Woszak - s. Michała i Marianny. Rodzice chrzestni: Wojciech Dobrowolski i Marianna Lechowiczowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1853

Księgi urodzeń

 • Akta nr 53 - dnia 23-02-1853 r. - ur. Zofia Wajszczukówna c. Bartłomieja l. 32 i Antoniny l. 26. Rodzice chrzestni: Wojciech Lachowicz i Jadwiga Tkaczowa.
 • Akta nr 128 - dnia 01-05-1853 r. ur. Stanisław Wojcieszko s. Kacpra i Katarzyny - rolników z Przedmieścia. Rodzice chrzestni: Wojciech Traczykiewicz i Marianna Mączkowa.
 • Akta nr 293 - dnia 18-09-1853 r. - ur. Franciszka Waszakówna c. Szymona i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Tomasz Pyc i Agata Bulakowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 192 - dnia 15-03-1853 r. - zmarł Stanisław Wojcieszko s. Kacpra i Katarzyny z Twardochlebowskich.
 • Akta nr 304 - dnia 03-09-1853 r. - zmarł Jan Woszak l. 47 z Sułowa.
1854

Księgi urodzeń

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 36 - dnia 22-01-1854 r. - zmarła Franciszka Woszak c. Szymona i Katarzyny z Sułowa.
 • Akta nr 128 - dnia 14-03-1854 r. - zmarł Jakób Woszak - l. 10 s. Wojciecha i Jadwigi z Harkotów - włościan z Sułówka.
1855

Księgi urodzeń

 • Akta nr 44 - dnia 05-03-1855 r. - ur. Józef Wojcieszko s. Kacpra l. 38 i Katarzyny z Twardochlebów l. 38 - rolników z Przedmieścia. Rodzice chrzestni: Franciszek Mączka i Franciszka Twardochlebowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 4 - dnia 28-01-1855 r. - ślub Jana Bulaka l. 20 s. Mateusza i Marianny z Dragończyków - włościan z Sułowa z Zofią Waszakówną - l. 17 c. Michała i Marianny z Piciów - rolników z Sułówka.

Księgi zgonów

 • Akta nr 188 - dnia 05-02-1855 r. - zmarł Bartłomiej Waszczuk? (Wajszczuk) l. 34 - włościanin z Sułówka - rodziców niewiadomych - zostawił owdowiałą żonę Antoninę z Woźniaków.
 • Akta nr 313 - dnia 11-04-1855 r. - zmarł Jan Woszak l. 5 - s. Szymona i Katarzyny z Lastoskich z Kawęczyna.
 • Akta nr 384 - dnia 07-05-1855 r. - zmarł Józef Wojcieszko - żył 9 tygodni s. Kacpra i Katarzyny z Twardochlebów - rolników z Przedmieścia.
1856

Księgi urodzeń

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi ślubów

 • Akta nr 6 - dnia 27-01-1856 r. - ślub Wojciecha Walacka - wdowca l. 29 - włościanina z Sułowa z Teklą Walasówną l. 23 c. Mikołaja i Franciszki z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr 279 - dnia 11-09-1856 r. - zmarła Katarzyna Waszakowa - l. 70 - włościanka z Sułowa c. Pawła i Zofii z Wójtowiczów małżonków Bulaków - wdowa po Jakóbie Waszaku.
1857

Księgi urodzeń

 • Akta nr 53 - dnia 12-03-1857 r. - ur. Józef Wojcieszko s. Kacpra l. 38 i Katarzyny z Twardochlebów l. 36 - rolników z Przedmieścia. Rodzice chrzestni: Piotr Twardochleb i Franciszka Mączkowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr nr 23 - dnia 08-02-1857 r. - slub Pawła Mazura l. 21 s. Józefa i Anny z Bajorów - urodzony w Nieliszu z Anastazją Wawrykówną l. 17 c. Jędrzeja i Katarzyny z Sokołów - włościan z Deszkowic.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1858

Księgi urodzeń

 • Akta nr 114 - dnia 15-04-1858 r. ur. Antonina Waszak c. Michała l. 40 i Marianny z Piciów l. 40 włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Jan Pić i Franciszka Woźniakowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 18 - dnia 31-01-1858 r. - ślub Jakóba Pietrzykowskiego l. 20 s. Wojciecha i Marianny z Bulaków - włościan z Sułowa z Zofią Wajszczakówną - l. 20 c. Wojciecha i Magdaleny z Woźniaków - włościan z Sułowa (Uwaga! Prawdopodobnie chodziło o nazwisko Wajszczuk).

Księgi zgonów

 • Akta nr 98 - dnia 29-04-1858 r. - zmarł Wawrzyniec Waszczuk l. 7 - s. Bartłomieja i Antoniny z Woźniaków - ,małżonków Waszczuków (prawdopodobnie błąd -winno być Wajszczuków [komentarz Pawła: czy aby napewno?]) włościan z Sułowa.
1859

Księgi urodzeń

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi ślubów

 • Akta nr 16 - dnia 31-01-1859 r. - ślub Michała Woszaka l. 23 s. Jana i Anny ze Źrebińskich - włościan z Sułowa z Marianną Buskówną l.  19 - c. Tomasza i Agnieszki z Oberdów - urodzoną i zamieszkałą w Źrebcach.
 • Akta nr 29 - dnia 15-02-1859 r. - ślub Józefa Dumały l. 23 s. Tomasza i Katarzyny z Pastuszaków - włościan z miejscowości Gruszka Zaporska z Marianną Waszakówną l. 18 c. Franciszka i Agnieszki z Sułowa.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1860

Księgi urodzeń

 • Dnia 18-05-1860 r. - ur. Marianna Wojcieszko c. Kacpra i Katarzyny z Twardochlebów - włościan z Przedmieścia. Rodzice chrzestni: Wincenty Danielewicz i Marianna Mączkowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 55 - dnia 15-07-1860 r. - ślub Franciszka Walasa - wdowca po zmarłej Katarzynie z Bulaków l. 39 - włościanina z Sułowa - s. Mikołaja i Franciszki ze Źrebinieckich z Antoniną Waszczukową - wdową po zmarłym Bartłomieju Waszczuku (lub Wajszczuku?) w dniu 05-02-1855 r. - l. 35 c. Wojciecha i Zofii z Bartoszczyków - włościan z Sułówka.
 • Akta nr 88 - dnia 18-11-1860 r. - ślub Kazimierza Woszczaka l. 20 s. Michała i Marianny z Pielów - włościan z Sułówka z Katarzyną Bulakówną l. 20 c. Jana i Agaty z Szopów - włościan z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr  116 - dnia 17-06-1860 r. - zmarł Józef Dumała - żył 13 tygodni s. Józefa i Marianny z Pielów - włościan z Sułowa.
 • Akta nr 124 - dnia 24-06-1860 r. - zmarła Katarzyna Walasowa - l. 35 c. Kazimierza i Katarzyny - małżonków Bulaków - włościan z Sułowa, pozostawiwszy owdowiałego męża Franciszka Walasa.
 • Akta nr 153 - dnia 27-08-1860 r. - zmarła Zofia Waszczukowa l. 8 - c. Bartłomieja i Antoniny z Woźniaków małżonków Waszczuków - włościan z Sułówka.
1861

Księgi urodzeń

 • Akta nr 39 - dnia 16-02-1861 r. - ur. Marianna Pietrzykowska c. Jakóba l. 20 i Zofia z Waszczaków l. 23 - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Mateusz Bulak i Antonina Mazurowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1862

Księgi urodzeń

 • Akta nr 256 - dnia 14-09-1862 r. - ur. Franciszka Pietrzykowska - c. Jakóba l. 23 i Zofii z Waszczaków l. 23 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Andrzej Kot i Agnieszka Biówkowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 61 - dnia 06-07-1862 r. - ślub Adama Klaina l. 25 - parobka - urodzonego w Horyszewie Ruskim - zamieszkałego w Brodah s. Józefa i Barbary z Martynów - kolonistów z Horyszewa Ruskiego z Marianną Waszakówną l 26 - c. Wojciecha i Katarzyny z Lachowiczów - włościan z Sułowa.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1863

Księgi urodzeń

 • Akta nr 56 - dnia 23-02-1863 r. - ur. Józef Woszak s. Kazimierza l. 24 i Katarzyny z Bulaków l. 23 - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Paweł Lachowicz i Barbara Bulakowa.
 • Akta nr 84 - dnia 18-03-1863 r. - ur. Józef Waszczak s. Ewy Waszczakówny - l. 43 - panny - włościanki z Sułowa. Rodzice chrzestni: Franciszek Mazur i Zofia Pietrzykowska.
 • Akta nr 93 - dnia 25-03-1863 r. - ur. Jan Klein s. adama l. 27 - wyrobnik z Brodów i Marianny zd. Woszak l. 25. Rodzice chrzestni: Jan Mathej i Małgorzata Lembrykowa.
 • Akta nr 121 - dnia 21-04-1863 r. - ur. Antonina Dumała c. Józefa - l. 28 i Marianny zd. Waszczaków - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Michał Dumała i Agnieszka Kotowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 60 - dnia 27-10-1863 r. - ślub Mariana Lachowicza l. 29 s. Wojciecha i Teresy z Piciów - włościan z Sułowa z Franciszką Wasakówną l. 30 - c. Jana i Anny zd. Źrebienieckich - włościan z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr 83 - dnia 14-03-1863 r. - zmarła Franciszka Pietrzykówna żyła 0,5 roku - c. Jakóba i Zofii Waszaków włościan z Sułowa.
 • Akta nr 115 - dnia 04-04-1863 r. - zmarła Antonina Waszakówna l. 5 - c. Michała i Marianny z Piciów - włościan z Sułówka.
1864

Księgi urodzeń

 • Akta nr 57 - dnia 15-02-1864 r. - ur. Zofia Walasówna c. Franciszka i Antoniny Waszczakowej - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Sebastian Lachowicz i Barbara Pitusowa.
 • Akta nr 89 - dnia 13-03-1864 r. ur. Antonina Pietrzykówna - c. Jakóba l. 28 i Zofii zd. Wajszczaków - l. 25 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Antonina Źrebecka i Katarzyna Kolurgowa.
 • Akta nr 390 - dnia 17-12-1864 r. - ur. Józef Klein s. Adama l. 27 - parobka w Brodach i Marianny zd. Waszak - l. 29. Rodzice chrzestni: Jan Wajler i Elżbieta Klejnowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 12 - dnia 26-01-1864 r. - ślub Tomasza Wawszczaka - l. 19 s. Jakóba i Marianny z Sontusów - włościan z Kitowa - ojca zmarłego (nie pamiętający) z Franciszką Ziębówną l 17 - c. Pawła i Katarzyny z Kurasiów - rolników z Deszkowic.

Księgi zgonów

 • Akta nr 105 - dnia 01-08-1864 r. - zmarła Marianna Waszczakówna l. 13 - c. Bartłomieja i Antoniny - małżonków Waszczaków - włościan z Sułowa.
1865

Księgi urodzeń

 • Akta nr 232 - dnia 06-09-1865 r. - ur. Franciszka Pietrzykowska c. Jakóba  l. 28 i Zofii zd. Wajszczaków - l. 28 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Franciszek Mazur i Agnieszka Kotowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1866

Księgi urodzeń

 • Akta nr 60 - dnia 26-02-1866 r. - ur. Jakób Woszak s. Kazimierza l. 27 i Katarzyny z Bulaków - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Żuk i Marianna Kotowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 143 - dnia 18-04-1866 r. - zmarł Szymon Waszak - l. 80 - żebrak z Kawęczyna s. Jakóba i Katrarzyny z Lachowiczów.
 • Akta nr 151 - dnia 23-04-1866 r. - zmarła Marianna Wojcieszkówna - l. 6 - c. Kacpra i Katarzyny - rolników z Przedmieścia.
 • Akta nr 161 - dnia 29-04-1866 r. zmarła Wiktoria Wojcieszkówna c. Kacpra i Katarzyny - rolników z Przedmieścia.
 • AKta nr 214 - dnia 13-07-1866 r. - zmarła Franciszka Pietrzykówna - żyła 3 kwartały c. Jakóba i Zofii zd. Wajszczuków - rolników z Sułowa.
Księgi metrykalne w języku rosyjskim 1867

Księgi urodzeń

 • Akta nr 61 - dnia 26-02-1867 r. - ur. Józef Waszak - s. Michała - l. 32 i Marianny zd. Boików l. 25 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Michał Pitura i Franciszka Lechowiczowa.
 • Akta nr 72 - dnia 11-03-1867 r. - ur. Wojciech Waszak s. Kazimierza l. 26 i Katarzyny z Bulaków - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Marcin Bartnik i Katarzyna Bartnikowa.
 • Akta nr 125 - dnia 04-05-1867 r. - ur. Katarzyna Pietrzykówna c. Jakóba l. 28 i Zofii zd. Wajszczaków l. 27 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Krzysztof Walas i Antonina Walasowa.
 • Akta nr 285 - dnia 03-10-1867 r. ur. Franciszek Waszak s. Walentego - l. 24 i Heleny z Chodwików l. 40 - rolników ze wsi Brody. Rodzice chrzestni: Jakób Jurak i Zofia Ćwikowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 180 - dnia 11-11-1867 r. - zm. Franciszek Woszak - żył 6 tygodni - s. Walentego i Heleny - rolników ze wsi Brody.
1868

Księgi urodzeń

 • Akta nr 312 - dnia 07-12-1868 r. - ur. Tomasz Waszak s. Walentego i Heleny z Brodów.

Księgi ślubów

 • Akta nr (brak) - dnia 24-11-1868 r. - ślub Franciszka Waszaka s. Michała i Marianny - włościan z Sułówka z Anną Szydzikówną - brak danych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1869

Księgi urodzeń

 • Akta nr 314 - dnia 04-12-1869 r. - ur. Tomasz Pietrzykowski s. Jakóba i Zofii zd. Wajszczukówna - rolnicy z Sułowa. Rodzice chrzestni: Antoni Jakowicz i Marianna Jakowiczowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 51 - dnia 01-03-1869 r. - zmarła Marianna Waszakowa l. 30 - c. Jana i Franciszki - ur. w Źrebcach - rolniczka z Sułowa.
1870

Księgi urodzeń

 • Akta nr 3 - dnia 03-01-1870 r. - ur. Kazimierz Woszak s. Franciszka i Anny - rolników z Sułówka. Rodzice chrzestni: Józef Bulak i Marianna Kosielowska.
 • Akta nr 195 - dnia 23-08-1870 r. - ur. Jan Klein s. Adama i Marianny zd. Woszak - rolników ze wsi Brody. Rodzice chrzestni: Józef Biczak i Marianna Ludwicka.
 • Akta nr 311 - dnia 12-12-1870 r. - ur. Tomasz Wajszczak - s. Jakóba i Franciszki zd. Bulakówna - gospodarze z Sułowa. Rodzice chrzestni: Jakób Pietrzykowski i Katarzyna Głąbowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 47 - dnia 15-11-1870 r. - ślub Walentego Woszaka wdowca z Kawęczyna - l. 30 z Anastazją Godzinówną c. Jana i Agnieszki l. 19.

Księgi zgonów

 • Akta nr 52 - dnia 20-03-1870 r. - zmarł Tomasz Pietrzykowski - s. Jakóba i Zofii z Sułowa.
1871

Księgi urodzeń

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi ślubów

 • Akta nr 67 - dnia 19-12-1871 r. - ślub Jakóba Wajszuka l. 26 - s. Franciszka i Antoniny - rolników z Sułowa z Franciszką Walasówną l. 22 c. Franciszka i Katarzyny z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr 20 - dnia 15-01-1871 r. - zmarła Marianna Waszak l. 60 c. Jakóba i Zofii zd. Rybickich rolników z Sułówka - żona Michała Waszaka.
 • Akta nr 203 - dnia 08-12-1871 r. - zmarła Katarzyna Woszak l. 50 z Kawęczyna - rodziców Nieznanych.
1872

Księgi urodzeń

 • Akta nr 83 - dnia 21-03-1872 r. - ur. Anastazja Pietrzykowska c. Jakóba i Zofii zd. Wajszczuk - l. 30 - z Sułowa. Rodzice chrzestni: Franciszek Kalmach i Katarzyna Głąbowa.
 • Akta nr 126 - dnia 15-05-1872 r. - ur. Antonina Woszakówna c. Marcina l. 42 i Zofii l. 47 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Władysław Woszak i Marianna Kot.
 • Akta nr 230 - dnia 20-10-1872 r. - ur. Maciej Klein s. Adama i Marianny zd. Woszak ze wsi Brody. Rodzice chrzestni: Maciej Matoł i Anna Bondar.
 • Akta nr 241 - dnia 03-11-1872 r. - ur. Marianna Woszak c. Walentego i Anastazji - rolników ze wsi Brody. Rodzice chrzestni: Jan Bielecki i Katarzyna Jóźwiak.
 • Akta nr 281 - dnia 08-12-1872 r. - ur. Paweł Woszak s. Michała l. 32 i Katarzyny l. 25 - rolników z Sułówka. Rodzice chrzestni: Marcin Lechowicz i Marianna Ruszak

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1873

Księgi urodzeń

 • Akta nr 105 - dnia 17-05-1873 r. - ur. Antoni Woszak s. Kazimierza l. 34 i Katarzyny zd. Bulak l. 32 - rolników z Sułówka. Rodzice chrzestni: Andrzej Kot i Zofia Bulak.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 107 - dnia 24-03-1873 r. -zmarła Marianna Woszakówna - żyła 5 miesięcy - c. Walentego i Antoniny - rolników ze wsi Brody.
1874

Księgi urodzeń

 • Akta nr 68 - dnia 03-03-1874 r. - ur. Józef Wajszczuk - s. Jakóba l. 26 i Franciszki zd. Bulak l. 26 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Kazimierz Bulak i ANastazja Szubowa.
 • Akta nr 153 - dnia 20-06-1874 r. ur. Anna Pietrzykowska c. Jakóba l. 33 i Zofii z Wajszczuków l. 31 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Franciszek Kowalski i Magdalena Posznia.

Księgi ślubów

 • Akta nr 33 - dnia 17-05-1874 r. - ślub Kazimierza Lachowicza l. 22 s. Sebastiana i Agnieszki zd. Kot - rolników z Sułowa z Marianną Waszakówną - c. zmarłego Jana i Anny ze Źrebeckich - rolników z Sułowa.
 • Akta nr 42 - dnia 28-06-1874 r. - ślub Tomasza Woszaka l. 21 - s. Michała i Marianny zd. Piciów z Marianną Nowicką l. 26 - c. Józefa i Anastazji zd. Sadyków ze wsi Poliana.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Uwaga!

Księgi metrykalne Urzędu Stanu Cywilnego w Szczebrzeszynie od roku 1875
przekazano do Archiwum Państwowego w Zamościu.