english version

03-12-2007

01-04-2006

wersja polska


Sprawozdanie z przeglądu ksiąg metrykalnych

parafia Trzebieszów


Archiwum Państwowe w Lublinie

 

Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
191 30-11-2005 par. Trzebieszów Księgi  metrykalne USC mikrofilmie sygn. 388209-388268 1810-1815 1810 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1811 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 185 - dnia 28-1-1811 r. - ur. Marianna Wajszczukówna c. Jana Wajszczuka l. 25 i Marianny z Kryńskich l. 20 z domu nr 47 - włościan ze wsi Trzebieszów. Świadkowie: Andrzej Zdunek i Łukasz Wardziak.
 • AKta nr 570 - dnia 13-09-1811 r. - ur. Tekla Wajszczukówna c. Marcina l. 28 i Barbary ze Zdunków l. 20 - włościan ze wsi Trzebieszów w domu nr 50. Świadkowie: Stanisław Waśko i Józef Zdunko.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1812 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 475 - dnia 18-10-1812 r. - we wsi Trzebieszów w domu nr 47 - ur. Katarzyna Wajszczukówna c. Jana l. 25 i Rozalii z Krzyńskich l. 24 - włościan z Trzebieszowa. Świadkowie: Józef Kanclerz i Łukasz Wardziak.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 134 - dnia 14-02-1812 r. - w Trzebieszowie w domu nr 34 zmarła Marianna Wajszczukowa - wdowa l. 70 - żona nieżyjącego Jędrzeja Wajszczuka - włościanka z Trzebieszowa. Zgłon zgłosili: Onufry Wajszczuk l. 33 - syn zmarłej i Tomasz Waszczuk l. 64 - sąsiad.

1813 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1814 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 253 - dnia 22-07-1814 r. - w Trzebieszowie w domu nr 50 ur. Piotr Wajszczuk s. Marcina i Barbary ze Zdunków - włościan z Trzebieszowa. Świadkowie: Jan Wajszczuk l. 27 i Józef Zdunek l. 56.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 166 - dnia 10-05-1814 r. - zm. Marianna Wajszczukowa l. 72 w Trzebieszowie w domu nr 47 żona Tomasza Wajszczuka l. 68 - włościanina z Trzebieszowa.

1815 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 100 - dnia 24-02-1815 r. - w Trzebieszowie w domu nr 44 urodziły się bliźnięta Grzegorz i Elżbieta - dzieci Jana Wajszczuka l. 27 i Rozalii z Kryńskich l. 24. Świadkowie: Stanisław Śledź i Grzegorz Szostecki.

Akta małżeństw, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
192 01-12-2005 j.w. j.w. 1816-1821 1816 r.

Akta urodzeń, małżeństw.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów.

Akta nr 33 - dnia 25-01-1816 r. - zm. Józefa Wajszczukówna - żyła 1 rok - c. Jana i Rozalii z Kryńskich -  Trzebieszowie w domu nr 47.

1817 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 33 - dnia 11-01-1817 r. - w Trzebieszowie w domu nr 47 - ur. Józefa Wajszczukówna c. Jana l. 30 i Rozalii z Kryńskich l. 28. Świadkowie: Szczepan Śledź i Jędrzej Zdurka.

Akta małżeństw.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 73 - dnia 02-02-1817 r. - zm. Tomasz Wajszczuk l. 62 - wdowiec - mąż zmarłej Marianny z Podgaynych - w Trzebieszowie w domu nr 54. Zgon zgłosili synowie - Marian l. 33 i Jan l. 30 Wajszczukowie z Trzebieszowa.
 • Akta nr 334 - dnia 27-08-1817 r. w Trzebieszowie w domu nr 47 zm. Józefa Wajszczukówna żyła 6 miesięcy c. Jana i Rozalii zd. Kryńskich.

1818 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 3 - dnia 02-01-1818 r. - w Trzebieszowie w domu nr 46 - ur. Kacper Wajszczuk s. Marcina l. 34 i Barbary ze Zdunków l. 27. Świadkowie: Szczepan ŚLedź i Jędrzej Zdunek.
 • Akta nr 285 - dnia 13-08-1818 r. - w Trzebieszowie nr 44? ur. Franciszek Wayszczuk l. 30 i Rozalii z Kryńskich. Świadkowie: Stanisław Śledź i Marcin Wajszczuk.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1819 r.

Akta urodzeń, małżeństw.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 161 - dnia 16-04-1819 r. - w Trzebieszowie w domu nr 44 - zm. Marianna Wajszczukówna l. 8 c. Jana l. 31 i Rozalii z Kryńskich.
 • Akta nr 194 - dnia 07-05-1818 w Trzebieszowie w domu nr 48 - zmarł Kacper Wayszczuk żył 1 rok i 5 miesięcy - syn Marcina l. 35 i Barbary ze Zdunków.

1820 r.

 • Akta nr 294 - dnia 09-09-1820 r. - w Trzebieszowie w domu nr 47 - urodziła się Rozalia Wayszczukówna c. Marcina l. 36 i Barbary ze Zdunków. Świadkowie: Józef Zdunek i Jan Wajszczuk.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1821

 • Akta nr 23 - dnia 16-01-1821 r. - ur. Antonina Wayszczukówna c. Jana l. 33 i Rozalii z Kryńskich l. 30 - włościanie z Trzebieszowa w domu nr 44. Świadkowie: Jakób Guzowski i Jan Miazdzialski.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
193 02-12-2005 j.w. j.w. 1822-1827 1822 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1823 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 85 - dnia 14-02-1823 r. - w Trzebieszowie w domu nr 44 - ur. Maciej Wajszczuk s. Jana l. 35 i Rozalii z Kryńskich l. 32. Świadkowie: Kacper Karwowski i Jan Miazdziński.

Akta małżeństw

 • Akta nr 181 - dnia 04-05-1823 r. - ślub Marcina Wayszczuka l. 38 - wdowca po zmarłej Barbarze ze Zdunków z Trzebieszowa - syna nieżyjących Tomasza Wajszczuka i Marianny z Podgajnych - włościan z Trzebieszowa - z Rozalią Wardziakówną l. 25 - włościanką, wdową c. Wojciecha Wierzchowskiego i Marianny z Jankowskich - włościan z Trzebieszowa.

Akta zgonów

 • Akta nr 32 - dnia 22-01-1823 - w Trzebieszowie w domu nr 48 - zmarła Barbara Wayszczukowa l. 32 - ze Zdunków - żona Marcina Wayszczuka l. 38.
 • Akta nr 194 - dnia 14-05-1823 r. - w Trzebieszowie w domu nr 46 - zm. Rozalia Wayszczukówna l. 3 - c. Tomasza l. 38 (pomyłka w akcie winno być Marcina) i Barbary ze Zdunków.

1824-1825

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1826 r.

Akta urodzenia, małżeństw

 • Akta nr 40 - dnia 01-04-1826 r. - w Trzebieszowie zmarła Antonina Wajszczukówna l. 8 c. Jana l. 45 i Rozalii z Kryńskich.

1827 r.

 • Akta nr 193 - dnia 26-09-1827 r. - ur. Joanna Wayszczukówna c. Jana l. 40 i Rozalii z Kryńskich l. 33 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Andrzej Dziewulski i Konstancja Sawieka.
 • Akta nr 249 - dnia 28-12-1827 r. ur. Paweł Wayszczuk s. Marcina l. 42 i Rozalii z Wierzchowskich włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Jan Łukasiewicz i Ewa Danilakowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
194 05-12-2005 j.w. j.w. 1828-1833 1828 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 5 - dnia 11-01-1828 r. - zmarł Paweł Wayszczuk - żył 27 tygodnie - syn Marcina l. 43 i Rozalii z Kryńskich - włościan z Trzebieszowa.
 • Akta nr 175 - dnia 12-08-1828 r. - zm. Joanna Wajszczukówna - żyła 11 miesięcy - c. Jana l. 40 i Rozalii - włościan z Trzebieszowa

1829 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 8 - dnia 14-01-1829 r. - ur. Marianna Wajszczukówna c. Marcina i Rozalii z Wierzchowskich l. 30 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Franciszek Śledź i Tekla Śledziowa.
 • Akta nr 230 - dnia 05-12-1829 r. - ur. Szczepan Wajszczuk s. Jana l. 33 i Rozalii z Kryńskich l. 40 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Augustyn Kryński i Antonina Podgajna.

Akta małżeństw

 • Akta nr 5 - dnia 25-01-1829 r. - ślub Antoniego Śledzia - włościanina z Brzozowicy - s. Jana i Marianny z Kozłów - lat 20 z Teklą Wayszczukówną l. 17 c. Marcina i Barbary ze Zdunków - włościan z Trzebieszowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1830 r.

Akta urodzenia, małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 146 - dnia 09-09-1830 r. - zm. Szczepan Wajszczuk - żył 9 miesięcy - s. Jana i Rozalii - włościan z Trzebieszowa.

1831 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 175 - dnia 09-07-1831 r. - ur. Piotr Wajszczuk s. Jana l. 40 i Rozalii z Kryńskich l. 40 rolników z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Józef Kozioł i Marianna Śledziowa.
 • Akta nr 263 - dnia 01-12-1831 r. - ur. Marianna Śledziówna c. Antoniego l. 23 i Tekli z Wajszczuków l. 19 - włościan z Brzozowicy. Rodzice chrzestni:  Jan Kaliński i ROzalia Mateyakowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 171 - dnia 13-06-1831 r. - zm. Jan Wayszczuk l. 43 - s. Tomasza i Marianny - włościan z Trzebieszowa. Pozostawił owdowiałą żonę Rozalię z Kryńskich.
 • Akta nr 200 - dnia 16-07-1831 r. - zm. Piotr Wayszczuk - żył 6 dni - s. Jana i Rozalii zd. Kryńskich - włościan z Trzebieszowa.

1832 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 46 - dnia 30-03-1832 r. - ur. Katarzyna Wayszczukówna c. Marcina l. 47 i Rozalii z Wierzchowskich - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Kacper Woliński i Józefa Śledziowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 64 - dnia 24-06-1832 r. - ślub Jana Łukasiewicza l. 34 - s. Szymona i Franciszki z Biardziaków włościan z Trzebieszowa - z Katarzyną Wayszczukówną l. 20 c. Jana - już nieżyjącego - i Rozalii z Kryńskich - włościan z Trzebieszowa.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1833 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 92 - dnia 22-04-1833 r. - ur. Jan Śledź s. Antoniego l. 26 i Tekli  Wayszczuków l. 23 - włościan z Brzozowicy . Rodzice chrzestni:  Antoni Soyka i Marianna Matykowa.
 • Akta nr 166 - dnia 15-08-1833 r. - ur. Marianna Łukasiewiczówna c. Jana l. 33 Katarzyny z Wayszczaków l. 20 - rolników z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Jan Śledź i Józefa Nowikówna.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
195 06-12-2005 j.w. j.w. 1834-1839 1834 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 139 - dnia 28-04-1834 r. - ur. Katarzyna Wayszczakówna c. Marcina l. 50 i Rozalii z Wierzchowskich l. 35 - rolników z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Błażej Januczak i Salomea Matyskowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 139 - dnia 07-09-1834 r. - zm. Marianna Łukasiewiczówna - żyła 1 rok - c. Jana l. 34 i Katarzyny z Wayszczuków - rolników z Trzebieszowa.

1835 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 143 - dnia 03-07-1835 r. - ur. Piotr Śledź s. Antoniego l. 27 i Tekli z Wayszczuków l. 26 - włościan z Brzozowicy. Rodzice chrzestni:  Jan Mateyek i Marianna Kurantyowa.
 • Akta nr 182 - dnia 25-08-1835 r. - ur. Józef Łukasiewicz s. Jana l. 36 i Katarzyny zd. Wayszczuków l. 24 - rolników z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Piotr Kisielewski i Antonina Kryńska.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1836 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1837 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 181 - dnia 26-07-1837 r. - ur. Rozalia Łukasiewiczówna c. Jana l. 36 i Katarzyna z Wayszczuków l. 25 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Michał Lisecki i Teresa Kryńska.

Akta małżeństw

 • Akta nr 137 - dnia 13-11-1837 r. - ślub Franciszka Wayszczuka l. 19 s. Jana - nieżyjącego - i Rozalii z Kryńskich - włościan z Trzebieszowa z Zuzanną Okulińską l. 18 c. Macieja i Rozalii - włościan ze wsi Szepanki.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1838 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 108 - dnia 13-04-1838 r. - ur. Wojciech Śledź s. Antoniego l. 28 i Tekli z Wayszczuków l. 27 - rolników z Brzozowicy. Rodzice chrzestni:  Wojciech Stolarczyk i Franciszka Kozłowa.
 • Akta nr 176 - dnia 27-06-1838 r. - ur. Paweł, Piotr Wayszczuk s. Rozalii Wayszczukówny - stanu wolnego l. 28 - rolniczki ze wsi Trzebiesszów. Rodzice chrzestni:  Jakób Romanowicz i Rozalia Romanowiczowa.
 • Akta nr 220 - dnia 21-09-1838 r. - ur. Miachał Wayszczuk s. Marcina l. 53 i Rozalii z Wierzchoskich l. 38 - rolników z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Franciszek Woliński i Józefa Nierodzina.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1839 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 286 - dnia 01-12-1839 r. - ur. Anna Łukasiewiczówna c. Jana l. 38 i Katarzyny z Wayszczuków l. 26 - rolników z Trzebueszowa. Rodzice chrzestni:  Augustyn Kryński i Józefa Nierodzina.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
196 07-12-2005 j.w. j.w. 1840-1845 1840 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 74 - dnia 24-02-1840 r. - ur. Józefa Śledź c. Antoniego l. 32 i Tekli z Wayszczuków l. 29 - rolników z Brzozowicy. Rodzice chrzestni:  Jan Zgorzałek i Józefa Mateykowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1841 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 127 - dnia 21-06-1841 r. - ur. Jan Wayszczuk s. Franciszka l. 23 i Zuzanny z Okulińskich l. 22 - rolników z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Jan Śledź i Tekla Śledziowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1842 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 55 - dnia 11-02-1842 r. - ur. Julianna ŚLedź c. Antoniego l. 33 i Tekli z Wayszczuków l. 28 - włościan z Brzozowicy. Rodzice chrzestni:  Andrzej Zielonka i Apolonia Stolarczykowa.
 • Akta nr 216 - dnia 14-09-1842 r. -  ur. Michał Łukasiewicz s. Jana l. 43 i Katarzyny z Wayszczuków - rolnicy z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Wojciech Kryński i Rozalia Romanowiczowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 86 - dnia 28-03-1842 r. - zm. Piotr Śledź l. 7 s. Antoniego i Tekli z Wayszczuków - rolników z Brzozowicy.
 • Akta nr 189 - dnia 10-08-1842 r. - zm. Piotr Śledź l. 2 s. Antoniego i Tekli z Wayszczuków - rolników z Brzozowicy (uwaga, prawdopodobnie błąd - mogło chodzić o córkę Józefę urodzoną w dniu 24-03-1840 r.)

1843 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 42 - dnia 26-06-1843 r. - ślub Macieja Wajszczuka l. 20 s. Jana nieżyjącego i Rozaliii z Kryńskich - włościan z Trzebieszowa - z Teklą Matejkówną l. 16 c. Michała i Katarzyny z Kłopotków - rolników z Brzozowicy.

Akta zgonów

 • Akta nr 73 - dnia 21-02-1843 r. - zm. Michał Łukasiewicz - śył 5 miesięcy s. Józefa i Katarzyny z Wayszczuków - włościan z Trzebieszowa.

1844 r.

Brak akt.

1845 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 50 - dnia 04-02-1845 r. - ur. Katarzyna Wayszczukówna - c. Macieja l. 22 i Tekli z Matejków l. 20 - rolników z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Jan Kumski i Agnieszka Wolińska.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 36 - dnia 18-02-1845 r. - zm. Stanisław Wajszczuk - żył 1 rok - syn Franciszka l. 27 i Zuzanny z Oklińskich - włościan z Trzebieszowa - zgon zgłosili - ojciec Franciszek i stryj zmarłego Maciej Wajszczuk z Trzebieszowa.
 • Akta nr 72 - dnia 15-03-1845 r. - zm. Katarzyna Wojszczukówna - żyła 6 tygodni - c. Macieja l. 22 i Tekli z Matyjaków - rolników z Trzebieszowa.
 • Akta nr 85 - dnia 23-03-1845 r. - zm. Marcin Wajszczuk l. 60 - s. Tomasza i Marianny z Trzebieszowa. Pozostawił po sobie owdowiałą żonę Rozalię z Wierzchowskich.
197 08-12-2005 j.w. j.w. 1846-1851 1846 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 65 - dnia 15-04-1846 r. - ur. Stanisław Śledź s. Antoniego l. 30 i Tekli z Wajszczuków l. 30 - rolników z Brzozowicy. Rodzice chrzestni:  Jacenty Matejek i Franciszka Sajkowa.
 • Akta nr 188 - dnia 08-11-1846 r. - ur. Wiktoria Wajszczukówna c. Macieja l. 22 i Tekli z Matejaków l. 20 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Tadeusz Osentowicz i Teresa Kryńska.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 62 - dnia 23-04-1846 r. - zm. Stanisław Śledź - żył 1 tydzień - s. Antoniego l. 30 i Tekli z Wajszczuków - włościan z Brzozowicy.
 • Akta nr 161 - dnia 14-11-1846 r. - zm. Tekla Śloedziowa z Wajszczuków l. 36 - żona Antoniego Śledzia l. 39 - rolnika z Brzozowicy - c. Marcina i Barbary ze Zdunków.

1847 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 2 - dnia 06-01-1847 r. - ur. Piotr Wajszczuk s. Franciszka l. 28 i Zuzanny z Oklińskich l. 29 - rolników z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Augustyn Kryński i Katarzyna Przybyszowa.
 • Akta nr 84 - dnia 08-04-1847 r. - ur. Małgorzata Łukasiewiczówna c. Jana l. 40 i Katarzyny z Wajszczuków l. 30 - rolników z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Maciej Wajszczuk i Teresa Kryńska.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 234 - dnia 11-12-1847 r. - zm. Piotr Wajszczuk - żył 1 rok - s. Franciszka l. 29 i Zuzanny z Oklińskich - rolników z Trzebieszowa.
 • Akta nr 240 - dnia 24-12-1847 r. - zm. Wiktoria Wajszczukówna - żyła 1 rok - c. Macieja l. 25 i Tekli z Matejków - rolników z Trzebieszowa.

1848 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 217 - dnia 22-10-1848 r. - ur. Adam Wajszczuk s. Franciszka l. 30 i Zuzanny z Okulińskich l. 30 - rolników z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Szczepan Burdoń i Małgorzata Nierodowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 13 - dnia 07-02-1848 r. - ślub Piotra Nierody l. 18 s. Bartłomieja i Marianny ze Staniaków - rolników z Trzebieszowa z Małgorzatą Wajszczukówną l. 22 - c. Jana - nieżyjącego i Rozalii z Kryńskich - rolników z Trzebieszowa.

Akta zgonów

 • Akta nr 19 - dnia 22-01-1848 r. - zm. Józefa ŚLedziówna l. 9 - c. Antoniego i Tekli z Wajszczuków - rolników z Brzozowicy.

1849 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 68 - dnia 03-03-1849 r. - ur. Ewa Wajszczukówna c. Macieja l. 25 i Tekli z Matejaków l. 23 - rolników z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Marcin Przybysz i Barbara Kryńska.
 • Akta nr 315 - dnia 06-12-1849 r. - ur. Wiktoria Łukasiewiczówna c. Jana k. 49 i Katarzyny z Wajszczuków l. 36 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Jan Podgórski i Zuzanna Wajszczukowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1850 r.

 • Akta nr 127 - ur. Józefa Nierodówna c. Piotra l. 21 i Małgorzaty z Wajszczuków - włościan z Trzebieszowa (brak daty urodzenia i nazwisk rodziców chrzestnych).

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 204 - dnia 28-09-1850 r. - zm. Józefa Nierodówna - żyła 1 miesiąc - c. Piotra l. 21 i Małgorzaty z domu Wajszczuk - rolników z Trzebieszowa.

1851 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 143 - dnia 09-07-1851 r. - ur. Karolina Wajszczukówna c. Franciszka l. 35 i Zuzanny z Okulińskich - rolników z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Jakób Cap i Antonina Kryńska.
 • Akta nr 218 - dnia 02-09-1851 r. - ur. Rozalia Nierodówna c. Piotra l. 21 i Małgorzaty z Wajszczuków l. 24 - rolników z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Franciszek Wajszczuk i Antonina Kryńska.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 22 - dnia 29-01-1851 r. - zm. Onufry Wajszczuk l. 86 - kawaler - syn Andrzeja i Marianny - małżonków Wajszczuków - rolników z Trzebieszowa - zgon zgłosili - Tomasz i Łukasz Śledziowie.
 • Akta nr 49 - dnia 18-03-1851 r. - zm. Julianna Łukasiwiczówna - żyła 1 rok - c. Jana l. 53 i Katarzyny z Wajszczuków - włościan z Trzebieszowa.
198 09-12-2005 j.w. j.w. 1852-1857 1852 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 21 - dnia 19-01-1852 r. - ur. Marianna Wajszczukówna c. Macieja l. 29 i Tekli z Matejków l. 26 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Franciszek Kopeć i Anna Kozłowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 16 - dnia 03-02-1852 r. - ślub Stanisława Dziędzika l. 19 - s. Makarego i Małgorzaty z Dąbskich z Trzebieszowa z Katarzyną Wajszczukówną l. 17 c. Mateusza - nieżyjącego i Rozalii z Wierzchowskich - rolników z Trzebieszowa (w aktach jest prawdopodobnie pomyłka - imię ojca powinno być Marcin).

Akta zgonów

 • Akta nr 82 - dnia 13-04-1852 r. - zm. Katarzyna Łukasiewiczowa l. 42 - zd. Wajszczaków - c. Jana i Rozalii z Kryńskich - małżonków Wajszczuków - włościan z Trzebieszowa - żona Jana Łukasiewicza l. 54 z Trzebieszowa.

1853 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 287 - dnia 05-11-1853 r. - ur. Katarzyna Nierodówna c. Piotra Nierody l. 23 i Małgorzaty z Wajszczuków l. 26 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Piotr Śledź i Józefa Wereszczyńska.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 228 - dnia 26-09-1853 r. - zm. Jan Łukasiewicz l. 47 - wdowiec po zmarłej żonie Katrzynie (13-04-1857 r.) - z Wajszczuków - włościan z Trzebieszowa. Zgon zgłosili szwagrowie zmarłego - Franciszek i Maciej Wajszczukowie.

1854 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 71 - dnia 13-04-1854 r. - ur. Paulina Wajszczukówna c. Macieja l. 30 i Tekli z Matejków l. 27 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Augustyn Kryński i Małgorzata Nierodowa.
 • Akta nr 83 - dnia 30-04-1854 r. - ur. Aleksander Wajszczuk s. Franciszka l. 37 i Zuzanny z Oklińskich l. 33 - włościan z Trzebeszowa. Rodzice chrzestni:  Józef Kozieł i Józefa Śledziowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1855 r.

Akta urodzeń i małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 519 - dnia 15-09-1855 r. - zm. Aleksander Wajszczuk - żył 1 rok - s. Franciszka l. 36 i Zuzanny z Oklińskich - rolników z Trzebieszowa.

1856 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 46 - dnia 02-04-1856 r. - ur. Jan Nieroda s. piotra l. 33 i Małgorzaty z Wajszczuków l. 30 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Michał Junborski i Anna Kozłowa.
 • Akta nr 176 - dnia 02-12-1856 r. - ur. Józefa Wajszczukówna c. Macieja l. 36 i Tekli z Matejków l. 33 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Józef Śledź i Józefa Kryńska.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1857 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 195 - dnia 25-09-1857 r. - ur. Katarzyna Wajszczukówna c. Franciszka l. 37 i Zuzanny z Okulińskich l. 30. Rodzice chrzestni:  Piotr Nieroda Marianna Śledziowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
199 12-12-2005 j.w. j.w. 1858-1863 1858 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 36 - dnia 18-04-1858 r. - ślub Jana Raka l. 55 wdowca - s. Marcina i Katrzyny ze Szczepaniaków - rolnika z Kolonii Brzozowica z Małgorzatą Wajszczakową l. 40 - wdową c. Jana i Marianny ze Stolarczyków - małżonków Adamiaków - po zmarłym w dniu 07-03-1852 r. - brak aktu zgonu oraz aktu ślubu.

Akta zgonów

 • Akta nr 37 - dnia 14-02-1858 r. - zm. Katarzyna Wajszczukówna - żyła 19 tygodni - c. Franciszka l. 38 i Zuzanny z Okulińskich - włościan z Trzebieszowa.
 • Akta nr 67 - dnia 31-03-1858 r. - zm. Julianna Śledziówna l. 18 c. Antoniego i Tekli z Wajszczuków - włościan z Brzozowicy - już nieżyjących - zgon zgłosił brat zmarłej Jan Śledź l. 25.

1859 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 65 - dnia 27-02-1859 r. - ur. Anna Wajszczukówna c. Franciszka l. 40 i Zuzanny z Oklińskich l. 40 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Łukasz Wereszczyński i Anna Kozłowa.
 • Akta nr 113 - dnia 19-04-1859 r. - ur. Piotr Wajszczuk s. Macieja i Tekli z Matejków l. 33 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Piotr Nieroda i Antonina Nieroda.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1860 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1861 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 158 - dnia 27-06-1861 r. - ur. Małgorzata Wajszczukówna - c. Macieja l. 37 i Tekli z Matejków l. 35 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Jan Kryński i Małgorzata Dudowa.
 • Akta nr 224 - dnia 15-08-1861 r. - ur. Józef Wajszczuk s. Julianny Wajszczukowej l. 40 - nieżyjącej z mężem - włościanki ze wsi Wierzejki. Rodzice chrzestni:  Jan Sidorowicz i Józefa Wierzejska.

Akta małżeństw

 • Akta nr 14 - dnia 04-02-1861 r. - ślub Jana Wajszczuka l. 20 s. Franciszka i Zuzanny z Oklińskich z Trzebieszowa z Agnieszką Jędrzejewiczówną l. 23 - c. Mateusza i Franciszki z Krzymowskich - włościan z Trzebieszowa.

Akta zgonów

 • Akta nr 139 - dnia 02-07-1861 r. - zm. Małgorzata Wajszczukówna - żyła 1 tydzień c. Macieja l. 37 i Tekli z Matejków z Trzebieszowa.
 • Akta nr 163 - dnia 17-08-1861 r. - zm. Rozalia Wajszczukowa - wdowa - c. Mikołaja i Barbary z Kryńskich - z Trzebieszowa. Zgon zgłosili synowie zmarłej - Franciszek l. 41 i Maciej l. 37.

1862 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 109 - dnia 02-04-1862 r. - ur. Marianna Wajszczukówna c. Franciszka l. 45 i Zuzanny z Okulińskich l. 45 - włościan  z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Adam Romanowski i Józefa Śledziowa.
 • Akta nr 183 - dnia 14-07-1862 r. - ur. Anna Wajszczukówna c. Macieja i Tekli z Matejków - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Stanisław Ożentowicz i Małgorzata Matejkowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 87 - dnia 19-07-1862 r. - zm. Anna Wajszczukówna - żyła 5 dni - c. Macieja l. 38 i Tekli z Matejków - włościan z Trzebieszowa.

1863 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 57 - dnia 20-03-1863 r. - ur. Aleksander Nieroda s. Piotra l. 33 i Małgorzaty z Wajszczuków l. 35 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Franciszek Kucharski i Zuzanna Wajszczukowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
200 13-12-2005 j.w. j.w. 1864-1870 1864 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 40 - dnia 01-02-1864 r. - ur. Feliksa Wajszczuk s. Franciszka l. 45 i Zuzanny z Oklińskich l. 45. - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Wojciech Woliński i Marianna Trochymowa.
 • Akta nr 261 - dnia 18-09-1864 r. - ur. Katarzyna Wajszczukówna c. Jana l. 24 i Agnieszki z Jędrzejewiczów l. 25 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Stanisław Parafian i Rozalia Romanowiczowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1865 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 263 - dnia 06-12-1865 r. - ur. Marianna Rak c. Kazimierza l. 21 i Marianny z Wajszczuków l. 20 włościan z Brzozowicy. Rodzice chrzestni:  Michał Sojka i Karolina Głowniakowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 39 - dnia 20-02-1865 r. - ślub Kazimierza Raka l. 21 s. Jana i Katarzyny z Matejków - włościan z Brzozowicy z Marianną Wajszczukówną l. 17 - c. niezyjącego Antoniego i Małgorzaty z Adamiaków - urodzoną w Olszewnicy - zamieszkała w Brzozowicy.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1866 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1867 r.

 • Akta nr 130 - dnia 19-06-1867 r. - ur. Piotr Wajszczuk s. Jana l. 27 i Agnieszki z Andrzejewiczów l. 27 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Andrzej Dziędzik i Ewa Owczarska.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1868 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 155 - dnia 07-07-1867 r. - ur. Jan Rak s. Kazimierza l. 25 i Marianny z Wajszczuków l. 22 - włościan z Brzozowicy. Rodzice chrzestni:  Jan Matejek i Katarzyna Matejkowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 210 - dnia 18-09-1868 r. - zm. Jan Rak - żył 2 miesiące s. Kazimierza l. 25 i Marianny z Wajszczuków l. 22 - włościan z Brzozowicy.

1869 r.

 • Brak akt w księgach pod tym samym rokiem powtórzono akta z roku 1868 r.

1870 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 1 - dnia 18-01-1870 r. - ur. Antoni Rak s. Kazimierza l. 26 i Marianny z Wajszczuków l. 23 z Brzozowicy. Rodzice chrzestni:  Antoni Matejek i Katarzyna Matejkowa.
 • Akta nr 118 - dnia 17-05-1870 r. - ur. Aleksander Wajszczuk s. Jana l. 29 i Agnieszki z Jędrzejewiczów l. 26 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Piotr Krynwolski i Rozalia Drzyzgowa.
 • Akta nr 128 - dnia 20-05-1870 r. - ur. Feliks Niezgoda s. Piotra l. 36 i Małgorzaty z Wajszczuków l. 33 - włościan z Trzebieszowa. Rodzice chrzestni:  Maciej Wajszczak i Teofila Burzyńska.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

 

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
  02-08-2006 par. Trzebieszów Akta parafii Trzebieszów w języku rosyjskim.  1871-1905 1871 r.

Akta urodzeń i małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk.

Akta zgonów

 • W aktach zgonu Akta Nr 57 – dotyczy zgonu Rozalii Wajszczuk. Treść aktu: Dnia 14 ( 26 marca) 1871 roku o godzinie 6.00 rano zmarła w Trzebieszowie Rozalia Wajszczukówna, lat 10, córka Jana i Agnieszki z Jędrzejowiczów małżonków Wajszczuków zamieszkałych w Trzebieszowie. Zgon zgłosili w dniu 16 (28) marca 1871 roku o godzinie 10.00 rano Jan Wajszczuk ojciec zmarłej, lat 35  i Franciszek Wajszczuk 52 lata obaj włościanie ,  zamieszkali we wsi Trzebieszów.

1872 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1873 r.

 • Brak w archiwum księgi akt z tego roku.

1874 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk.

Akta małżeństw

 • Akta Nr 19 – dotyczy małżeństwa Adama Wajszczuka z Marianną Trochym. Treść aktu:  Dnia 28 stycznia ( 9 lutego) 1874 roku o godzinie 3.00 po południu zawarli religijny związek małżeński Adam Wajszczuk kawaler lat 25, włościanin , urodzony w Trzebieszowie i tutaj zamieszkały przy rodzicach, syn żyjących Franciszka i Zuzanny z domu Oklińskiej małżonków Wajszczuków  z Marianną Trochym panną lat 22, włościanką urodzoną we wsi Trzebieszów i tutaj zamieszkałą z rodzicami, córką żyjącego Wawrzyńca i zmarłej Małgorzaty z Parafianów małżonków Trochymów. Przed zawarciem małżeństwa w Trzebieszowie w kościele parafialnym ogłoszono trzy zapowiedzi w dniach 6, 13 i 20 stycznia (18, 25 stycznia i 1 lutego). Żadnej umowy przedślubnej nie zawierano. Ślubu udzielił ksiądz Alojzy Radzikowski –proboszcz parafii Trzebieszów. Świadkami byli Piotr Nieroda lat 45 i Józef Kozioł lat 65, obaj włościanie koloniści zamieszkali we wsi Trzebieszów.

Akta zgonów

 • Akta Nr 23 – dotyczy zgonu Piotra Wajszczuka. Treść aktu: Dnia 24 stycznia (5 lutego) 1874 roku o godzinie 6.00 rano zmarł Piotr Wajszczuk, lat sześć i pół, syn żyjących Jana i Agnieszki  Andrzejewskiej (tutaj występuje prawdopodobnie błąd , powinno być z Jędrzejowiczów, gdyż tak jest w innych aktach) małżonków Wajszczuk. Zgon zgłosili w dniu  25 stycznia ( 6 lutego) o godzinie 11.00 rano Jan Wajszczuk ojciec Piotra lat 33 i Jan Nowik lat 33, obaj włościanie koloniści zamieszkali we wsi Trzebieszów. Akt podpisał Ks. Alojzy Radzikowski – proboszcz.

1875 r.

Akta urodzeń

 • Akta Nr 201 – Władysława  Wajszczuka. Dnia 30 sierpnia (11 września) w Trzebieszowie o godz. 6.00 rano urodził się Władysław syn Adama (20 lat) i Marianny 23 lata) z Trochymów małżonków Wajszczuków. Urodzenie zgłosił Adam Wajszczuk ojciec dziecka oraz Jan Wajszczuk (33 lata) zam. w Trzebieszowie   i Wojciech Nowik (44 lata) zam. w Kąkolewnicy, obaj rolnicy. Chrztu udzielił Ks. Alojzy Radzikowski. Rodzicami chrzestnymi byli Wacław Główniak i Anna Bielska.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1876 r.

Akta urodzeń

 • Akta Nr 220 –dotyczy urodzenia Bronisławy Wajszczuk. Treść aktu: 27 listopada (9 grudnia) 1876 roku w Trzebieszowie o godzinie 9.00 rano urodziła się Wajszczuk Bronisława córka Jana i Agnieszki z Jędrzejowiczów małżonków Wajszczuk. Chrztu Św.  udzielił Ks. Stefan Szóstek - wikary. Rodzicami chrzestnymi byli Piotr Owczarski i Tekla Kryńska.  Urodzenie dziecka zgłosił  w dniu 28 listopada ( 10 grudnia) ojciec Jan Wajszczuk , lat 35, włościanin zamieszkały w Trzebieszowie w obecności świadków Piotra Owczarskiego lat 35 i Piotra Kryńskiego lat 35, włościan zamieszkałych w Trzebieszowie. Akt podpisał Ks. Alojzy Radzikowski – proboszcz parafii.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk

Akta zgonów

 • Akta Nr 32 –dotyczący zgonu Feliksa Wajszczuka. Treść aktu:  Dnia  7 ( 19) lutego 1876 roku o godzinie 6.00 rano zmarł Feliks Wajszczuk lat 3 (trzy) syn Jana i Agnieszki z Jędrzejewiczów małżonków Wajszczuk. Zgon zgłosili w dniu 9 (21) lutego 1876 roku Jan Wajszczuk lat 35 i Adam Wajszczuk, lat 26, obaj włościanie kloniści zamieszkali w Trzebieszowie. Akt podpisał Ks.Alojzy Radzikowski –proboszcz.
 • Akt Nr 33 – dotyczący zgonu Władysława Wajszczuka. Treść aktu:  Dnia 8 (20) lutego 1876 roku o godzinie 6.00 wieczorem zmarł w Trzebieszowie Władysław Wajszczuk w wieku pięciu miesięcy syn Adama i Marianny z Trochymów małżonków Wajszczuków. Zgon zgłosili 9 (21) lutego 1876 roku o godzinie 9.00 rano Adam Wajszczuk lat 26 i Jan Wajszczuk lat 35, obaj włościanie koloniści zamieszkali we wsi Trzebieszów. Akt podpisał Ks. A. Radzikowski.

1877 r.

Akta urodzeń

 • Akta Nr 86 – dotyczący urodzenia  Stefanii Wajszczuk. Treść aktu: 17 (29) marca w Trzebieszowie  o godzinie 6.00 rano urodziła się Stefania Wajszczuk córka Adama lat 27, włościanina murarza zamieszkałego w Trzebieszowie  i Marianny z Trochymów lat 23, małżonków Wajszczuk. Chrztu udzielił Ks. Stefan Szostek- wikary. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Sznajder  i Anna Wajszczuk. Urodzenie dziecka zgłosili w dniu 18 (30) marca ojciec Adam Wajszczuk, lat 27, Jan Sznajder lat 39 murarz i Jan Wajszczuk 32 lata, włościanin,  zamieszkali we wsi Trzebieszów .Akt podpisał Ks. A. Radzikowski - proboszcz.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1878 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1789 r.

Akta urodzeń

 • Akta Nr 261 –dotyczy urodzenia  Jana Wajszczuka. Treść aktu: Dnia 9 (21 ) listopada 1879 roku we wsi Trzebieszów o godzinie 9.00 rano urodził się Jan Wajszczuk syn Adama i Marianny z Trochymów  małżonków Wajszczuk . Chrztu Św. udzielił mu ksiądz Józef Demdowski – wikariusz. Rodzicami chrzestnymi byli Piotr Kryński i Paulina Jóźwik. Urodzenie dziecka zgłosił Adam Wajszczuk ojciec lat 35, włościanin – rolnik zamieszkały w Trzebieszowie,  w obecności Piotra Kryńskiego lat 31 i Piotra Jóźwika lat 40, obu rolników zamieszkałych we wsi Trzebieszów. Akt podpisał Ks. A. Radzikowski – proboszcz.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk

Akta zgonów

 • Akta Nr 171 dotyczący zgonu Jana Wajszczuka. Treść aktu:  Dnia 6 (18) grudnia 1879 roku  zmarł na kolonii wsi Trzebieszów tutaj urodzony i zamieszkały u rodziców Jan Wajszczuk w wieku 2 tygodni syn włościanina - prywatnego właściciela Adama i Marianny z Trochymów małżonków Wajszczuk. Zgon zgłosili w kancelarii parafialnej w dniu 7 (19) grudnia Adam Wajszczuk lat 35 i Józef Woliński lat 40, obaj włościanie zamieszkali w Trzebieszowie. Akt podpisał Ks. A. Radzikowski – proboszcz.

1880 r.

Akta urodzeń

 • Akta Nr 277 – dotyczący urodzenia Heleny Wajszczuk. Treść aktu: Dnia 20 października ( 1 listopada) o godzinie 10.00 rano urodziła się w Trebieszowie Helena Wajszczuk córka Jana Wajszczuka lat 40 i Agnieszki z Jędrzejewskich (powinno być zgodnie z innymi aktami : z Jędrzejowiczów  - JF) lat 38. Chrztu udzielił wikariusz Józef Dembowski. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Kamiński i Anna Kalinowska. Urodzenie dziecka zgłosili w dniu 20 października ( 1 listopada) o godzinie 4.00 po południu ojciec Jan Wajszczuk lat 40, włościanin rolnik zamieszkały we wsi Trzebieszów oraz Franciszek Jankowski lat 30 i Józef Śledź lat 22, obaj rolnicy zamieszkali we wsi Trzebieszów. Akt podpisał Ks. Alojzy Radzikowski.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1881 r.

Akta urodzeń

 • Akta Nr 40 –   dotyczący urodzenia Adama Władysława Wajszczuka. Treść aktu:  Dnia 1 (13) lutego 1881 roku w Trzebieszowie o godzinie 6.00 rano urodziło się niemowlę płci męskiej  syn Adama i Marianny z Trochymów małżonków Wajszczuk, któremu na chrzcie św. Ksiądz Michał Korwacki – wikariusz nadał imiona Adam Władysław. Rodzicammi chrzestnymi byli Stanisław Okintowicz i Ewa Owczarska. Urodzenie dziecka zgłosili w dniu 1 (13) czerwca o godz. 4.00 po południu : Adam Wajszczuk ojciec oraz Jan Wójcik lat 40 i Franciszek Jakubowski lat 35, obaj rolnicy zamieszkali w Trzebieszowie. Akt podpisał Ks. A .Radzikowski – proboszcz.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk

Akta zgonów

 • Akta Nr 209 – dotyczący zgonu Stefanii Wajszczuk. Treść aktu: Dnia 31 maja (12 czerwca) 1881 roku  w Trebieszowie o godz. 2.00 po południu zmarła Stefania Wajszczuk lat 4 (cztery) córka Adama i Marianny z Trochymów małżonków Wajszczuk. Zgon Stefanii zgłosili w dniu 1 (13) czerwca 1881 roku o godz.11.00 rano Adam Wajszczuk lat 30 i Jan Wajszczuk  lat 40 – rolnicy zamieszkali w Trzebieszowie. Akt podpisał Ks. A. Radzikowski -  proboszcz.

1882 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1883 r.

Akta urodzeń

 • Akta Nr 221 – dotyczący urodzenia Franciszka Wajszczuka. Treść aktu:  Dnia 22 sierpnia ( 3 września) 1883 roku w Trzebieszowie o godz.12.00 w południe  urodziło się niemowlę płci męskiej syn Adama (lat 35) i Marianny z Trochymów (lat 31) małżonków Wajszczuk . Dziecku na chrzcie św. ksiądz Kazimierz Jaroszewicz – wikariusz nadał imię Franciszek. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Kamecki i Zuzanna Lubacka, asystował Jan Przybysz. Urodzenie dziecka zgłosił w dniu 28 sierpnia (9 września) Adam Wajszczuk lat 35 rolnik zamieszkały w Trzebieszowie w obecności Józefa Wolińskiego lat 38 i Franciszka Jankowskiego lat 29 – rolników zamieszkałych w Trzebieszowie. Akt podpisał Ks. A.  Radzikowski – proboszcz.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk

Akta zgonów

 • Akta Nr120 – dotyczący zgonu Heleny Wajszczuk. Treść aktu: Dnia 16 (28)  kwietnia 1883 roku o godzinie 9.00 rano zmarła w Trzebieszowie Helena Wajszczuk lat 2 (dwa) córka Jana i Agnieszki z Jędrzejowiczów małżonków Wajszczuk. Zgon Heleny zgłosili w dniu 17 (29) kwietnia 0 godz. 2.00 po południu Franciszek Jankowski lat 28 i Piotr Zdankowski  lat 33, rolnicy zamieszkali w Trzebieszowie.Akt podpisał Ks. A. Radzikowski.- proboszcz.
 • Akta Nr 258 – dotyczący zgonu Agnieszki Wajszczuk. Treść aktu: 26 listopada ( 8 grudnia) w Trzebieszowie o godzinie 11.00 wieczorem zmarła Agnieszka Wajszczuk lat 41 córka Mateusza i Franciszki z Karwowskich (lub Krynowskich- JF.) małżonków Jędrzejowicz, pozostawiwszy po sobie owdowiałego męża Jana Wajszczuka. Zgon zgłosili 8 listopada (10) grudnia o godzinie 10.00 rano Franciszek Wajszczuk lat 69        i Piotr Kryński lat 35, zamieszkali w Trzebieszowie. Akt podpisał Ks. A. Radzikowski – proboszcz.

1884 r.

Akta urodzeń

 • Akta Nr 298 – dotyczący urodzenia Aleksandra Wajszczuka. Treść aktu: Dnia 14 (26) grudnia w Trzebieszowie urodziło się niemowlę płci żeńskiej córka Jana Wajszczuka lat 43 ,kolonisty, zamieszkałego w Trzebieszowie i Anny z Łukaszewiczów lat 24, małżonków Wajszczuk. Na chrzcie św. ksiądz wikariusz Telesfor Głowicki nadał dziecku imię Aleksandra. Rodzicami chrzestnymi byli Piotr Łukasiewicz i Anna Kalinowska. Urodzenie dziecka zgłosił w dniu 16 (28) grudnia o godz.1.00 w południe Jan Wajszczuk w obecności Jana Przybysza lat 23 i Franciszka Jankowskiego lat 28 , rolników zamieszkałych w Trzebieszowie. Akt podpisał Ks. A. Radzikowski – proboszcz i Jan Wajszczuk.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk

Akta zgonów

 • Akt Nr 171 – dotyczący zgonu Marianny Wajszczuk. Treść aktu: Dnia 19 (31) października 1884 roku o godzinie 10.00 w nocy zmarła w Trzebieszowie Marianna Wajszczuk lat 30 córka Wawrzyńca i Małgorzaty z Parafianów małżonków Trochymów, pozostawiwszy owdowiałego męża Adama Wajszczuka.  Zgon zgłosili w dniu 23 października (4 listopada) 1884 roku o godzinie 10.00 rano Józef Woliński 42 lata i Jan Przybysz 23 lata, rolnicy zamieszkali w Trzebieszowie. Akt podpisał Ks. A. Radzikowski.

1885 r.

Akta urodzeń

 • Akta Nr 186 –dotyczący urodzenia Stefanii Wajszczuk. Treść aktu: Dnia 12 (24) sierpnia 1885 roku w Trzebieszowie urodziła się Stefania Wajszczuk córka Adama lat 36 i Teofili z Sowińskich małżonków Wajszczuk Chrztu Św. udzielił ksiądz wikariusz Telesfor Głownicki. Rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Bielski i Józefa Jankowska. Urodzenie dziecka zgłosili w dniu 13 ( 25) sierpnia 1885 roku o godzinie 9.00 wieczorem Adam Wajszczuk lat 36 zamieszkały w Trzebieszowie  oraz Andrzej Bielski lat 38 i Stanisław Kamieniecki lat 35 rolnicy zamieszkali w Trzebieszowie. Akt podpisał Ks. A. Radzikowski – proboszcz.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1886 r.

Akta urodzeń

 • Akta Nr 95 – dotyczący urodzenia Józefa Wajszczuka. Treść aktu:  Dnia 2 (14) marca 1886 roku o godz. 4.00 po południu stawił się Jan Wajszczuk lat 40 zamieszkały w Trzebieszowie i w obecności Franciszka Jankowskiego lat 38 i Jana Przybysza lat 23, rolników z Trzebieszowa  zgłosił urodzenie niemowlęcia płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Trzebieszowie 1 (13) marca roku bieżącego o godzinie 10.00 w nocy z jego prawowitej małżonki Anny z Łukasiewiczów lat 22. Niemowlęciu temu na chrzcie św. w tym samym dniu nadano imię Józef. Rodzicami chrzestnymi byli: Franciszek Wajszczuk i Agnieszka Przybysz. Akt podpisał Ks. Alojzy Radzikowski- proboszcz.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk

Akta zgonów

 • Akta Nr 130 – dotyczący śmierci Stefanii Wajszczuk. Treść aktu: Dnia 5 (17) lipca 1886 roku o godzinie 9.00 rano zmarła w Trzebieszowie Stefania Wajszczuk w wieku 9 miesięcy córka Adama i Teofili z Sowińskich małżonków Wajszczuk. Zgon zgłosił w dniu 6 ( 18) lipca 1886 roku o godzinie 5.00 po południu Adam Wajszczuk lat 36 ojciec zmarłej i Józef Woliński lat 50, rolnicy zamieszkali w Trzebieszowie. Akt podpisał Ks. Alojzy Radzikowski.

1887 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 121 – dotyczy urodzenia Heleny Wajszczuk. Dnia 5 (17)  kwietnia 1887 roku  o godzinie 2.00 rano w Trzebieszowie urodziła się córka Adama lat 38 rolnika i Teofili z domu Sowińskiej lat 32 małżonków Wajszczuków zamieszkałych w Trzebieszowie. Urodzenie dziecka zgłosili w tym dniu : ojciec Adam oraz  Józef Karczewski lat 38 i Piotr Nieroda lat 41, rolnicy z Trzebieszowa.Na chrzcie św. w tym dniu, którego dokonał  Ks.Telesfor Głowicki – wikariusz, nadano dziecku imię  Helena. Rodzicami chrzestnymi byli: Józef Karczewski i Józefa Nowik. Akt podpisał Ks. Jakub Łubkowski.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1888 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 52 – dotyczy urodzenia Władysława Wajszczuka. Dnia 3 (15) lutego 1888 roku o godzinie 5.00 rano w Trzebieszowie urodził się syn Jana lat 47 włościanina, rolnika, i Anny  z domu Łukasiewicz lat 26 małżonków Wajszczuków zamieszkałych w Trzebieszowie. Na chrzcie św. w tym dniu ks. Jan Dombek – wikariusz nadał dziecku imię Władysław. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Romanowski i Paulina Nowik. Urodzenie dziecka zgłosili ojciec Jan Wajszczuk w obecności Stanisława Romanowicza ( powinno być Romanowskiego jak wynika z dalszej treści aktu – J.F.) lat 24 i Jana Przybysza lat 26, rolników ze wsi Trzebieszów. Akt podpisał Ks. Jakub Łubkowski.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1889 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

Akta zgonów

 • Akta Nr 288 – dotyczy zgonu Stanisława Wajszczuka. Dnia 14 (26) listopada  1889 roku we wsi Trzebieszów o godz. 5.00 rano zmarł Władysław Wajsczuk w wieku 1 roku i 8 miesięcy , syn Jana i Anny z Łuksiewiczów małżonków Wajszczuków. Zgon zgłosili w dniu 15 (27) listopada o 10.00 rano Franciszek Jankowski lat 40 i Jan Przybysz lat 30 , rolnicy z Trzebieszowa. Akt podpisał Ks. Jakub Łubkowski.

1890 r.

Akta urodzeń

 • Akta Nr 89 – dotyczy urodzenia Klementyny Marianny Wajszczuk. Dnia 11 (23) marca 1890 roku we wsi Trzebieszów o godz. 10.00 w nocy urodziła się córka Adama  lat 43 włościanina rolnika i Teofili z domu Sowińskiej lat 25 małżonków Wajszczuk zamieszkałych w Trzebieszowie.Na chrzcie św. w dniu 12 (24) marca tegoż roku ksiądz Ignacy Ciszewski – wikariusz nadał jej imiona Klementyna Marianna. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Jankowski i Agnieszka Przybysz. Urodzenie dziecka zgłosił ojciec w obecności świadków Franciszka Jankowskiego lat 40 i Jana Przybysza lat 28 – rolników ze wsi Trzebieszów. Akt podpisał Ks. Jakub Łubkowski. – administrator parafii.
 • Akta Nr 126 – dotyczy urodzenia Heleny Wajszczuk. W dniu 9 (21) maja 1890 roku o godzinie 4.00 rano w Trzebieszowie urodziła się córka Jana Wajszczuka lat 40 włościanina, rolnika, i Anny z Łuksiewiczów lat 27 małżonków Wajszczuków. Urodzenie dziecka w tym dniu  zgłosił ojciec Jan Wajszczuk w obecności świadków Jana Przybysza lat 28 i Józefa Kameckiego lat 40 – rolników z Trzebieszowa. Na chrzcie św. w tym dniu Ks. Ignacy Ciszewski nadał dziecku imię Helena. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Przybysz i Józef Jankowski. Akt podpisał Ks. Feliks  Golbertsztowicz.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk

Akta zgonów

 • Akta Nr 88 – dotyczy zgonu Zuzanny Wajszczuk.  Dnia 26 kwietnia (8 maja) 1890 roku o godzinie 5.00 rano w Trzebieszowie  zmarła Zuzanna z Mężyńskich ( błąd –powinno być z Oklińskich – JF) Wajszczuk lat 73 córka Macieja i Rozalii małżonków Mężyńskich, pozostawiwszy owdowiałego męża Franciszka Wajszczuka. Zgon zgłosili w dniu 27 kwietnia (9 maja) Franciszek Jankowski lat 37 i Jan Przybysz lat 30  rolnicy ze wsi Trzebieszów.Akt podpisał Ks. Jakub Łubkowski.

1891 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1892 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 98 – dotyczy urodzenia Jana Wajszczuka. Dnia 14 (26) marca 1892 r. 0 godz. 7.00 rano w Trzebieszowie urodził się syn Jana (48 lat) i Anny z Łukasiewiczów (lat 30) małżonków Wajszczuków, któremu nadano imię Jan. Narodzenie dziecka zgłosili ojciec Jan  oraz Piotr Kryński (44 lata) i Józef Kamecki – rolnicy z Trzebieszowa. Chrztu udzielił Ks. Szczepan Staręgowski- wikariusz. Rodzicami chrzestnymi byli Piotr Kryński i Katarzyna Kryńska.

Akta małżeństw

 • Akt Nr 55 –Franciszka Wajszczuka z Józefą Dąbrowską. Dnia 17 (29) czerwca 1892 r. 0 godz. 6.00 wieczorem w obecności świadków Adama Nowika (lat 29) i Józefa Kucharskiego (lat 28) rolników z Trzebieszowa zawarto religijny związek małżeński między Franciszkiem Wajszczukiem kawalerem lat 29 synem żyjących Macieja i Tekli z domu Matejek małżonków Wajszczuków, urodzonym w Trzebieszowie i zamieszkałym przy rodzicach i Józefą Dąbrowską panną lat 25 córką żyjących Aleksandra i Katarzyny z domu Kozak małżonków Dąbrowskich, urodzoną w Trzebieszowie i tam zamieszkałą  przy rodzicach .Trzy zapowiedzi ogłoszono. Umowy przedślubnej nie zawierano. Rodzice  wyrazili ustnie zgodę na zawarcie małżeństwa. Ks. Feliks Golbertszowicz.

Akta zgonów

 • Akt Nr 195 – dotyczy zgonu Macieja Wajszczuka. Dnia 22 października (3 listopada) 1892 roku w Trzebieszowie  zmarł Maciej Wajszczuk lat 72 syn Jana i Rozalii z Kryńskich małżonków Wajszczuków, pozostawił po sobie owdowiałą żonę Teklę z Matejków. Zgon zgłosili 23 października (4 listopada)  Wajszczuk Maciej (lat 30) i Józef Śledż.
 • Akt Nr 213 – dotyczy zgonu Józefy Wajszczuk. Dnia 10 (22) listopada 1892 r. o godz. 10.00 rano  w Trzebieszowie zmarła Józefa Wajszczuk panna lat 36 córka Macieja I Tekli z Matejków małżonków Wajszczuków. Zgon zgłosili 11(23) listopada o godz. 4.00 wieczorem Stanisław Śledż (40 lat) I Adam Winiarczuk – rolnicy zamieszkali w Trzebieszowie.

1893 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 48 – Rozalii Wajszczuk. Dnia 9 (21) lutego 1983 roku w Trzebieszowie o godz. 6.00 wieczorem urodziła się Rozalia córka Adama(lat 45) i Teofili z Sowińskich (lat 30) małżonków Wajszczuków. Chrztu udzielił Ks. Szczepan Staręgowski 10 lutego. Rodzicami chrzestnym byli Jan Czerwonogrodzki i Józefa Nowik. Urodzenie zgłosili ojciec , Jan Czerwonogrodzki (lat 27) i Jan Wajszczuk (lat 50) zam. w Trzebieszowie.
 • Akt Nr 49 – Salomei Wiktorii. Dnia 12 (24) lutego 1893 roku w Trzebieszowie o godz.6.00 rano urodziła sie Salomea Wiktoria córka Franciszka (lat 29) i Józefy z Dąbrowskich ( lat 21) małżonków Wajszczuków. Chrztu udzielił Ks. Szczepan Staręgowski. Rodzice chrzestni  Adam Winiarczuk i Paulina Kamecka. Urodzenie dziecka zgłosili ojciec oraz Adam Winiarczuk i Stanisław Śledź.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk

Akta zgonów

 • Akta Nr 8 zgonu Tekli Wajszczuk. Dnia 1 (16) stycznia 1893 roku w Trzebieszowie o godz. 9.00 rano zmarła Tekla Wajszczuk lat 68 wdowa, córka Michała i Katarzyny małżonków  Matejków. Zgon zgłosili 2 (17) stycznia Stanisław Śledź (lat 45) i Adam Winiarczyk (lat 29) rolnicy z Trzebieszowa.
 • Akt Nr 79 – Franciszka Wajszczuka. Dnia 5 ( 17) czerwca  1893 r. o godzinie 6.00 rano w Trzebieszowie zmarł Franciszek Wajszczuk wdowiec lat 74 syn Jana i Rozalii z Kryńskich małżonków Wajszczuków. Zgon zgłosili 6 (18) czerwca Stanisław Kamecki (43 lata) i Piotr Cabań (lat 50) rolnicy z Trzebieszowa.
 • Akt Nr 91 – Salomei Wajszczuk. Dnia 23 czerwca ( 5 lipca) 1893 roku o godz. 9.00 rano w Trzebieszowie zmarła Salomea córka Franciszka  (29 lat ) i Józefy z Dąbrowskich (lat 21) małżonków Wajszczuków, w wieku 4 miesięcy. Zgon zgłosili 24 czerwca Adam Winiarczyk (29 lat) i Stanisław Śledź (45 lat)

1894 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 91 Wajszczuk Józefy Stanisławy. Dnia 28 lutego ( 12 marca) 1894 roku o godz. 6.00 rano w Trzebieszowie urodziła się Józefa Stanisława córka Jana (lat 50) i Anny z Łukasiewiczów (lat 30) małżonków Wajszczuków. Chrztu udzielił Ks. Szczepan Staręgowski – wikariusz. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Smyk i Agnieszka Przybysz. Urodzenie dziecka w dniu 28 lutego zgłosił ojciec, Stanisław Smyk (lat 26) i Adam Wajszczuk (lat 48)  włościanie z Trzebieszowa.
 • Akt Nr 228 Stefana Rocha Wajszczuka. Dnia 6 (18) kwietnia  1894 r. o godz. 9.00 rano w Trzebieszowie urodził się Stefan Roch syn Franciszka (30 lat) i Józefy z Dąbrowskich (lat 25) małżonków Wajszczuków. Urodzenie zgłosił w dniu 7 kwietnia ojciec dziecka oraz Aleksander Nieroda (lat 30) i Jan Śledź (32 lata). Chrztu udzielił Ks. Szczepan Staręgowski. Rodzicami chrzestnymi byli Aleksander Nieroda i Marianna Śledź.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk

Akta zgonów

Akt Nr 132 Józefy Wajszczuk. Dnia 21 lipca ( 2 sierpnia ) 1894 roku o godzinie 9.00 rano w Trzebieszowie zmarła Józefa Wajszczuk w wieku 4 miesięcy córka Jana i Anny z Łukasiewiczów  małżonków Wajszczuków. Zgon zgłosili 22 lipca Adam Wajszczuk (50 lat) i Jan Przybysz (33 lata).

1895 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 308 – Stanisław Marcin Wajszczuk. Dnia 4 (16) listopada 1895 roku o godz. 10.00 wieczorem w Trzebieszowie urodził się Stanisław Marcin syn Franciszka (lat 32) i Józefy z Dąbrowskich (25 lat) małżonków Wajszczuków. Urodzenie dziecka zgłosił w dniu 5 listopada ojciec w obecności świadków Adama Winiarczyka (32 lata) i Stanisława Śledzia (45 lat) –rolników z Trzebieszowa. Chrztu udzielił Ks.Szczepan Staręgowski. Rodzicami chrzestnymi byli: Piotr Wajszczuk i Ewa Wierzchowska.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1896 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 59 – Zuzanny Wajszczuk. Dnia 23 lutego (6 marca) 1896 roku o godzinie 10.00 wieczorem urodziła się Zuzanna córka Adama (lat 45) i Teofili z Sowińskich (lat 35) małżonków Wajszczuków.. Urodzenie dziecka zgłosił ojciec dziecka w obecności Aleksandra Wajszczuka (lat 23) i Jana Wajszczuka (lat 50) rolników z Trzebieszowa. Chrztu udzielił Ks. Szczepan Staręgowski. Rodzicami chrzestnymi byli Aleksander Wajszczuk i Franciszka Kamecka.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk

Akta zgonów

 • Akt Nr 53- zmarł Adam Wajszczuk. Dnia 24 marca (5 kwietnia 1986 roku w Trzebieszowie zmarł w wieku 15 lat Adam Wajszczuk syn Adama i Marianny z Trochymów małżonków Wajszczuków . Zgon zgłosili 25 marca Jan Wajszczuk (55 lat) i Aleksander Wajszczuk (lat 24).

1897 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 142 – Julianny Florentyny Wajszczuk. Dnia 11 (23)marca 1897 roku urodziła się w Trzebieszowie Julianna Florentyna  córka Franciszka (35 lat) i Józefy z Dąbrowskich (25 lat) małżonków Wajszczuków.Urodzenie zgłosili 12 czerwca ojciec dziecka oraz Józef Dąbrowski (30 lat) i Stanisław Dąbrowski (22 lata) rolnicy z Trzebieszowa.

Akta małżeństw

 • Akt Bronisławy Wajszczuk z Piotrem Parafianem. Dnia 11 (23) listopada 1897 roku o godzinie 7.00 wieczorem w obecności Adama Wajszczuka (lat 46) i Franciszka Wajszczuka (lat 35) w Trzebieszowie zawarto religijny związek małżeński między Piotrem Parafianem kawalerem lat 26 , synem zmarłego Stanisława i żyjącej Rozalii z Kameckich małżonków Parafianów, urodzonym i zamieszkałym z matką w Trzebieszowie i  Bronisławą Wajszczuk panną lat 19 córką żyjącego Jana i zmarłej Agnieszki z  Andrzejowiczów ( powinno być  Jędrzejowiczów) małżonków Wajszczuków, urodzoną we wsi Trzebieszów i tam z ojcem zamieszkałą. Ślubu udzielił Ks. Antoni Chotyniak – wikariusz.

Akta zgonów

 • Akt Nr 223 Julianny Florentyny Wajszczuk. Dnia 6 (18) sierpnia 1897 roku o godz. 4.00 rano w Trzebieszowie zmarła w wieku dwóch miesięcy Julianna Florentyna córka Franciszka i Józefy z Dąbrowskich małżonków Wajszczuków, Zgon w dniu 7 sierpnia zgłosili Stanisław Dąbrowski (22 lata) i Józef Dąbrowski (lat 30) rolnicy zamieszkali we wsi Trzebieszów.

1898 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 235 - Wacława Michała Wajszczuka. Dnia 8 (20) września 1898 roku w Trzebieszowie o godz. 5.00 rano urodził się Wacław Michał syn Franciszka (35 lat) i Józefy z Dąbrowskich (25 lat) małżonków Wajszczuków, Urodzenie dziecka zgłosili w dniu 13 (25) września ojciec oraz Jan Nieroda (lat 36) i Jan Kamecki (lat 35). Chrztu udzielił Ks. Ignacy Gołkowski wikariusz. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Nieroda i Marianna Winiarczuk.
 • Akt Nr 263  Franciszka Wajszczuka. Dnia 3 (15) października 1898 roku w Trzebieszowie o godz. 8.00 rano urodził się Franciszek syn Jana (lat 55) i Anny z Łukasiewiczów (lat 34) małżonków Wajszczuków. Urodzenie dziecka zgłosili 4 pażdziernika ojciec oraz Władysław Kryński (lat 35) i Wojciech Czerwonogrodzki (lat 50) rolnicy zamieszkali w Trzebieszowie. Chrztu udzielił Ks. Ignacy Gołkowski. Rodzicami chrzestnymi byli: Adam Nowik i Marianna Cap.

1899 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 14 Wacława Wajszczuka. Dnia 27 grudnia ( 8 stycznia) 1899 roku we wsi Trzebieszów o godzinie 10.00 rano urodził się Wacław syn Adama (52 lata) i Teofili z Sowińskich (32 lata) małżonków Wajszczuków. Urodzenie dziecka zgłosili w tym dniu ojciec oraz Grzegorz Jewdokim (lat 27) i Ignacy Kryński (lat 32). Dziecko ochrzcił Ks. Ignacy Gołkowski.Rodzicami chrzestnymi byli Grzegorz Jewdokim i Ludmiła Wysokińska.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1900 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1901 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 109 Józefa Wajszczuka. Dnia 7 (20) kwietnia 1901 roku w Trzebieszowie o godzinie 5.00 wieczorem urodził się syn Adama (50 lat) i Teofili z Sowińskich (35 lat), któremu nadano imię Józef. Urodzenie dziecka zgłosił ojciec oraz Jan Wajszczuk (63 lata) i Jan Kamecki (37 lat) rolnicy zamieszkali w Trzebieszowie. Chrztu udzielił Ks. Feliks Golbertszowicz. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Izdebski i Katarzyna Wolińska.
 • Akt Nr 323 – Aleksandry  Konstancji. Dnia 3 (16 grudnia ) 1901 roku w Trzebieszowie  urodziła się córka Aleksandra (33 lata) i Anieli z Nowików (22 lata) małżonków Wajszczuków, któórej na chrzcie nadano imiona Aleksandra Konstancja. Urodzenie dziecka zgłosił ojciec Aleksander oraz Stanisław Smyk (34 lata) i Jan Przybysz (40 lat) rolnicy zam. w Trzebieszowie. Chrztu udzielił Ks. Feliks Golbertszowicz. Rodzicami chrzestnymi byli Stanisław Smyk i Józefa Wolińska.

Akta małżeństw

 • Akt Aleksandra Wajszczuka z Anielą  Nowik. Dnia 13 stycznia (12 lutego) 1901 roku 0 godz.5.00 wieczorem w obecności świadków Adama Wajszczuka (46 lat) i Adama Nowika (35 lat) rolników zam. we wsi Trzebieszów zawarto religijny związek małżeński między Aleksandrem kawalerem lat 30 synem żyjącego Jana  i zmarłej Agnieszki z Andrzejowiczów (powinno być Jędrzejowiczów) małżonków Wajszczuków, urodzonym  w Trzebieszowie i tutaj z ojcem zamieszkałym  i Anielą panną lat 21 córką Adama i  Józefy z Wereszczyńskich małżonków Nowików, urodzoną w Trzebieszowie , zamieszkałą przy rodzicach.Trzy zapowiedzi ogłoszono. Ślubu udzielił Ks. Feliks Golbertszowicz.

Akta zgonów

 • Akt Nr 201 Wacława  Jaszczuka. Dnia 13 (28) grudnia 1901 roku w Trzebieszowie  o godz. 8.00 rano zmarł Wacław Wajszczuk lat 2 syn Adama i Teofili z Sowińskich małżonków Wajszczuków. Zgon zgłosili 14 grudnia Jan Wajszczuk (57 lat i Stanisław Śledź (35 lat) rolnicy z Trzebieszowa.

1902 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 80 Feliksa Wajszczuka. Dnia 2 (13) marca 1902 roku w Trzebieszowie o godzinie 6,00 rano urodził się syn Franciszka (lat 39) i Józefy z Dąbrowskich (lat 27) małżonków Jaszczuków. Na chrzcie  w dniu 3 marca nadano mu imię Feliks. Rodzicami chrzestnymi byli Józef Śledź i  Michalina Winiarczuk. Urodzenie dziecka zgłosili Franciszek Wajszczuk ojciec, Józef Śledź (43 lata) i Jan Śledź (39 lat) rolnicy z Trezbieszowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk

Akta zgonów

 • Akt Nr 3 Józefa Wajszczuka. Dnia 22 grudnia ( 4 stycznia)  1902 roku w Trzebieszowie o godz. 5.00 rano zmarł   w wieku 9 miesięcy Józef syn Adama i Teofili z Sowińskich małżonków Wajszczuków. Zgon zgłosili 23 grudnia Andrzej Gzara (lat 45) i Józef Podgajski (42 lata) włościanie z Trzebieszowa.
 • Akt Nr 140  Anieli Wajszczuk. Dnia 31 sierpnia (13 września) 1902 roku w Trzebieszowie o godz. 5.00 rano zmarła Aniela Wajszczuk lat 22 córka Adama i Józefy z Wereszczyńskich małżonków Nowików. Zostawiła ona po sobie owdowiałego męża Aleksandra Wajszczuka . Zgon zgłosili 1 (14) września Adam Wajszczuk (63 lata) i Jan Wajszczuk 57 lat) zamieszkali w Trzebieszowie Akt zgonu Akt Nr 141 Aleksandry Konstancji Wajszczuk
 • Dnia 31 sierpnia (13 września) 1902 roku w Trzebieszowie o godz. 5.00 rano zmarła w wieku 8 miesięcy córka Aleksandra   (lat 30) i Anieli z Nowików małżonków Wajszczuków. Zgon zgłosili Adam Wajszczuk (63 lata ) I Jan Wajszczuk (57 lat) zamieszkali w Trzebieszowie.

1903 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 294  Ewy Aleksandry Wajszczuk. Dnia 13 (26) grudnia 1903 roku w Trzebieszowie o godzinie 6.00 rano urodziła Sięcórka Franciszka (lat 20) i Stanisławy z Adamiaków małżonków Wajszczuków. Na chrzcie w dniu 14 grudnia nadano jej imiona Ewa. Aleksandra. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Nowik i Helena Kamecka. Urodzenie dziecka zgłosili Franciszek Wajszczuk oraz Adam Wajszczuk (lat 57) i Jan Wajszczuk (63 lata).

Akta małżeństw

 • Akt Nr 69 Aleksandra Wajszczuka i  Małgorzaty Zduńskowskiej. Dnia 25 czerwca (8 lipca) 1903 roku w Trzebieszowie o godz. 10.00 rano w obecności świadków Adama Wajszczuka (lat 53) i Jana Wajszczuka (lat 57) włościan z Trzebieszowa zawarli religijny związek małżeński Aleksander Wajszczuk (33 lata) wdowiec po zmarłej Anieli z Nowików w dniu 31(13) września 1902 roku, syn żyjącego Jana i zmarłej Agnieszki z Jędrzejowiczów małżonków Wajszczuk, urodzony w Trzebieszowie i tutaj z ojcem zamieszkały i Małgorzata Zdańkowska wdowa po zmarłym Józefie Zdańkowskim w dniu 8(20) października 1901 roku , córka Kazimierza i Małgorzaty z Jurkiewiczów małżonków Jurków, urodzona w Cielemęcu parafii Zbuczyn , zam. we wsi Trzebieszów.ŚSlubu udzielił Ks. Czesław Grzymała wikariusz. Trzy zapowiedzi ogłoszono. Umowy przedślubnej nie zawierano.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1904 r.

Akta urodzeń

 • Akt Nr 204 Edwarda Wajszczuka. Dnia 6 (19) marca 1904 roku w Trzebieszowie o godzinie 7,00 wieczorem urodził się syn Franciszka (39 lat) i Józefy z Dąbrowskich (29 lat) małżonków Wajszczuków. Na chrzcie otrzymał imię Edward. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Owczarski i Stefania Antonowicz. Chrztu udzielił Ks. Czesław Grzymała.Urodzenie dziecka zgłosili 7 września Ojciec Franciszek oraz Jan Owczarski (lat 34) i Jan Gzara (lat 39) rolnicy z Trzebieszowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk

1905 r.

Akta urodzeń

 • Akt urodzenia Mariana Aleksandra Wajszczuka. Dnia 26 listopada (9 grudnia ) 1905 roku w Trzebieszowie o godzinie 7.00 rano urodził się syn Franciszka(40 lat) i Józefy z Dąbrowskich (36 lat) małżonków Wajszczuków Na chrzcie nadano mu imiona Marian Aleksander. Chrztu udzielił Ks. Feliks Goldbertszowicz.Rodzicami chrzestnymi byli : Ignacy Kryński i Kazimiera Nowik. Urodzenie dziecka zgłosili ojciec Franciszek oraz Ignacy Kryński (lat 40) i Jan Kamecki (lat 45).

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk