english version

07-07-2006

01-01-2006

wersja polska


Sprawozdanie z przeglądu ksiąg metrykalnych

parafia Trzeszczany


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
181 15-11-2005 par. Trzeszczany Księgi  metrykalne USC mikrofilmie sygn. 388269-388324

w języku polskim

 

1810-1815 1810-1812 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1813 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 20 - dnia 16-11-1813 r. - ślub Iwana Wouczuka l. 21 s. Lewko Wouczuka i Połuszki z Mamaniaków ze wsi Domtaje z Agatą z Pawelczuków c. Jędrzeja ze wsi Mołodycze.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1814 r.

Akta urodzeń i małżeństw.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 4 - dnia 19-01-1814 r. - zmarła Marianna Wauczukówna (Wawszczukówna) nieczytelne - żyła 8 miesięcy - córka Macieja Wouczuka - rolników w Małodiatyczach.

1815 r.

Akta urodzeń i małżeństw.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 7 - dnia 21-02-1815 r. - zm. Wiktoria Wauczukówna c. Matwieja Wouczuka ze wsi Mołodietycze.
182 16-11-2005 jw. jw. 1816-1821 1816 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1817 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 33 - dnia 25-09-1817 r. - ur. Marianna Wałczukówna c. Macieja Wałczuka l. 40 i Teresy z Łukaszczuków - rolników z Małodiatycz.

Akta małżeństw i zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1818-1819 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1820 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 9 - dnia 11-03-1820 r. - ur. Franciszek Woyciuk s. Wojciecha l. 40 i Agnieszki z Paciuszanków l. 36 ze wsi Nieledew. Śiwadkowie: Wawrzyniec Pacuszak i Wasylek Mazurek.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 21 - dnia 21-12-1820 r. - zm. Ewa Woyciukowa l. 30 c. Jedrzeja Woycika i Rozalii z Jędruszków - ze wsi Zadubczyce.

1821 r.

Akta urodzeń i małżeństw.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 12 - dnia 16-03-1821 r. - zm. Łucja Waciukowa l. 80 - wdowa żebraczka ze wsi Zadubice.
183 17-11-2005 jw. jw. 1822-1828 1822 r.

Akta urodzeń i małżeństw.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 21 - dnia 08-09-1822 r. - zm. Katarzyna Wojtiukówna - żyła 1 rok - c. Jedrzeja Wojtiuka i Rozalii z Jedruszczaków z Zadubic.

1823 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 27 - dnia 05-09-1823 r. - ur. Anna Wojtiukówna c. Grzegorza l. 36 i Katarzyny z Pomiankowiczów - l. 24 - rolników z Mołodziatyczów. Świadkowie: Bazyli Krasiński i Wojciech Pomiankowicz.

Akta małżeństw.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 8 - dnia 10-02-1823 r. - zm. Marianna Woycieszuk - żyła 1 rok - c. Mikołaja i Tekli z Kowalskich z Trzeszczan.

1824 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 12 - dnia 01-03-1824 r. - ur. Julianna Woycieszko c. Tekli z Kowalskich l. 40 i zmarłego Mikołaja Woycieczuka z Trzeszczan. Świadkowie: Jan Kutercka i Łukasz Nowaszczuk.

Akta małżeństw.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1825 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 39 - dnia 06-11-1825 r. - ur. Katarzyna Woyciukówna c. Jedrzeja l. 30 i Rozalii zd. Jędrzejczaków l. 26 z Zadubia. Świadkowie: Jedruch Janczuk i Franciszek Łapach.

Akta małżeństw.

Z uwagi na małe prawdopodobieństwo niżej podanych związków małżeńskich jakoby wniosły do genealogii rodu Wajszczuków - podane są skrótowo.

 • Akta nr 40 - śłub Jacka Jańczuka z Teresą Woycieszukówną.
 • Akta nr 4 - ślub Antoniego Trojanowskiego z Wiktorią Woyciukówną.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1826 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw.

 • Akta nr 9 - ślub Macieja Pomiankiewicza z Elżbietą Woytiukówną.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1827 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 58 - dnia 30-08-1827 r. - zm. Kazimierz Wojcieszuk l. 6 - s. Mikołaja i Tekli - włościan ze wsi Trzeszczany.

1828 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
184 18-11-2005 jw. jw. 1829-1834 1829 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1830 r.

Akta urodzeń i małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 22 - dnia 08-03-1830 - zm. Małgorzata Woytiukowna l. 38 - panna c. Józefa i Barbary z Nieledwi
 • Akta nr 32 - dnia 04-04-1830 r. - zm. Wawrzyniec Walczuk l. 75 - wdowiec z Trzeszczan.
 • Akta nr 39 - dnia 06-06-1830 r. - zm. Rozalia Woytiukowa l. 30 - zona Jędrzeja Woytiuka c. Piotra Jędrzejczuka i Marianny z Zadubic.

1831 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1832 r.

Akta urodzeń i małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 2 - dnia 13-01-1832 r. - zm. Stanisław Woycieszuk l. 2 s. Mateusza i Salomei z Łopatów - Trzeszczany.

1833 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 54 - dnia 10-11-1833 r. - ur. Jadwiga Woytiuk c. Jana l. 19 i Tekli z Kucyków l. 20 - włościan z Nieledwi. Rodzice chrzestni: Tymko Kucyk i Marianna Zającowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1834 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
185 21-11-2005 jw. jw. 1835-1840 1835 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1836 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 28 - dnia 24-05-1836 r. - ur. Antoni Woytiuk s. Jana l. 20 i Tekli z Mariaków l. 20 - włościan z Nieledwi. Rodzice chrzestni: Mateusz Zając i Uka Kiedybowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1837 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 16 - dnia 19-11-1837 r. - ślub Ignacego Wojcieszuka l. 21 z Trzeszczan - s. Mikołaja i Tekli z Kowalskich z panną Agnieszką Smolówną l. 17 c. Józefa i Anastazji ze Zwolińskich - urodzonej w Babinie.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1838 r.

Akta urodzeń i małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 4 - dnia 31-01-1838 r. - zm. Stefan Woyciuk - żył 6 miesięcy s. Mikołaja i Marianny z Kucyków z Nieledwi.

1839 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 61 - dnia 22-09-1839 r. - ur. Marianna Woycieszuk c. Ignacego l. 22 i Agnieszki ze Smolegów l. 20 - ze wsi Trzeszczany. Rodzice chrzestni: Jan Pomiankiewicz i Jadwiga Gołębiowska.

Akta małżeństw i zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1840 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 14 - dnia 22-11-1840 r. - ślub Michała Woytiuka s. Andrzeja i Rozalii z Danilaków z Heleną Lewczukówną l. 20 c. Jana i Katarzyny z Janczuków z Zadubic.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
186 22-11-2005 jw. jw. 1841-1846 1841

Akta urodzeń

 • Akta nr 30 - dnia 17-08-1841 r. - ur. Wawrzyniec Woyciuk s. Woyciecha l. 26 i Tatiany (Tarianny) z Joniczuków l. 26 - włościan z Zadubic. Rodzice chrzestni:  Sebastian Janczuk i Katarzyna Pałkowa.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1842-1843

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1844

Akta urodzeń

 • Akta nr 37 - dnia 16-05-1844 r. - ur. Antoni Woyciuk s. Jana l. 27 i Tekli z Maciuków l. 31 z Nieledwii. Rodzice chrzestni:  Tymoteusz Kucyk i Marianna Machalska.

Akta małżeństw

 • Akta nr ? - dnia 11-08-1844 r. - ślub Franciszka Woyciuka l. 23 s. Wojciecha i Jadwigi z Panasiuków z Nieledwi z Marianną Wasiurówną l. 23 i Anny z Goleniewiczów z Nieledwii.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1845

Brak akt w Archiwum w Lublinie

1846

Akta urodzeń

 • Akta nr 51 - dnia 15-10-1846 r. - ur. Teresa Woyciukówna c. Michała l. 28 i Heleny z Lewczuków l. 27 z Zadubic. Rodzice chrzestni:  Talemon Kowalczuk i Petronella Janczukowa.
 • Akta nr 50 - dnia 15-10-1846 r. - ur. Jadwiga Woyciukówna c. Michała l. 28 i Heleny z Lewczuków l. 27 z Zadubic. Rodzice chrzestni:  Korneli Lewczuk i Klara Jańczukowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 1 - dnia 08-01-1846 r. - ślub Jana Gierguniewicza l. 22 s. Jędrzeja i Darki - włościan z e wsi Chyżowice z Anną Warszczukówną l. 25 c. Łukasza i Teresy - małżonków Warszczuków - włościan z Chyżowic.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
187 23-11-2005 jw. jw. 1847-1852 1847 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 17 - dnia 01-05-1847 r. - ur. Stanisław Woyciuk s. Franciszka l. 28 i Marianny z Boguckich l. 25 - włościan z Nieledwii. Rodzice chrzestni:  Józef Czop i Marianna Jachimowa.
 • Akta nr 35 - dnia 10-08-1847 r. - ur. Kajetan Woyciuk s. Wojciecha l. 30 i Tacyanny z Jańczuków l. 30 - włościan z Zadubic. Rodzice chrzestni:  Sebastian Jańczuk i Anastazja Lewczukowa.
 • Akta nr 44 - dnia 02-10-1847 r.  - ur. Brygida Giernasiewicz c. Jana Giernasiewicza - parobka dworskiego w Chyżowicach l. 25 i Anny z Warszczaków (Wawszaków) l. 27 z Chyżowic. Rodzice chrzestni:  Antoni Kociowski i Pałaszka Tukowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 9 - dnia 30-01-1847 r. - zm. Jadwiga Woytiuk - żyła 14 tygodni c. Michała i Heleny z Woytuików - włościan z Zadubic.
 • Akta nr 44 - dnia 18-09-1847 r. - zm. Kajetan Woytiuk - żył 6 tygodni - s. Wojciecha i Tacyanny - włościan z Zadubic.

1848 -1852 r.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
188 24-11-2005 jw. jw. 1853-1858 1853 r.

Akta urodzeń, małżeństw.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów.

 • Akta nr 63 - dnia 15-12-1853 r. - zm. Anastazya Woyczukowa - l. 63 - wyrobnica - wdowa po Benedykcie Woyciuku - rodziców swoich nie pamiętająca - ze wsi Nieledew.

1854 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1855 r.

Akta urodzeń, małżeństw.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 147 - dnia 06-08-1855 r. - zm. Teresa Woytiukowówna l. 9 - c. Michała i Heleny z Lewczuków - włościan z Zadubic.

1856-1857

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1858 r.

Akta urodzeń.

 • Akta nr 42 - dnia 30-04-1858 r. - ur. Ignacy Woytiuk s. Jana l. 45 i Antoniny z Kuryłów - l. 28. Rodzice chrzestni:  Jan Polarkoski i Katarzyna Grabska.
 • Akta nr 55 - dnia 03-10-1858 r. - ur. Marianna Waytiukówna. Rodzice chrzestni:  Jan Nobornacki i Praksena Lewczukowa.
189 25-11-2005 jw. jw. 1859-1862 1859-1860

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1861 r.

Akta urodzeń.

 • Akta nr 58 - dnia 21-08-1861 r. - ur. Michał Woytiuk - s. Jan l. 50 i Antoniny z Kuryskow l. 42 ze wsi Nieledew. Rodzice chrzestni:  Kiryk Kunyk i Katarzyna Grabonowa

Akta małżeństw, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1862 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
190 28-11-2005 jw. jw. 1863-1867 1863-1865

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1866 r.

Akta urodzeń.

 • Akta nr 55 - dnia 19-08-1866 r. - ur. Bartłomiej Woytiuk s. Wawrzyńa l. 26 i PProxydy z Lewczuków l. 30 włościan ze Wsi Zadubie. Rodzice chrzestni:  Sebastian Janczuk i Marianna Janczukowa.

Akta małżeństw, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1867 r.

Akta urodzeń.

 • Akta nr 36 - dnia 07-06-1867 r. - ur. Florian Woytiuk s. Jana l. 56 i Antniny z Kurynków l. 48. Rodzice chrzestni:  Stanisław Wawryluk i  Brozeda Szewbowa.

Akta małżeństw, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.