english version

06-11-2006

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie z przeglądu ksiąg metrykalnych

parafia Wielącza


Archiwum Państwowe w Lublinie

Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
7. 06-12-2004 par. Wielącza -  wsie: Zawada Niedzielska, Bodaczów Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1722-1744 Mikrofilm w języku łacińskim. Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
8. 07-12-2004 jw. Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1745-1786 Mikrofilm w języku łacińskim. Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
9. 14-12-2004 par. Wielącza -  wieś Bodaczów Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1787-1809 Mikrofilm w języku łacińskim. Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
10. 20-12-2004 par. Wielącza - wsie: Hyża, Wysokie Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1784-1811 Mikrofilm w języku łacińskim. Znaleziono:

- Narodziny

 1. Dnia 14-06-1788 r. w domu nr 3 urodziła się Petronela Wayszczuk córka Stanisława i Marianny zd. Kasprzak - wieś Wysokie.
 2. Dnia  23-06-1790 r. w domu nr 3 urodziła się Anna Wayszczuk córka Stanisława i Teresy zd. Olejarz - wieś Wysokie.
 3. Dnia 9-12-1793 r. w domu nr 3 urodziła się Marianna Wayszczuk - córka Stanisława i Teresy zd. Olejarz - wieś Wysokie.
 4. Dnia 21-02-1796 - urodziła się Wayszczukówna - córka Stanisława i Teresy zd. Olejarz oraz Maciej Wayszczuk syn rodziców jw. w domu nr 3 - wieś Wysokie.
 5. Dnia 16-07-1799 r. - w domu nr 3 urodził się Jakub Wayszczuk- syn Stanisława i Teresy z domu Olejarz - wieś Wysokie
 6. Dnia 29-06-1802 r. w domu nr 3 urodziła się Marianna Wayszczuk - córka Stanisława i Teresy zd. Olejarz - wieś Wysokie
 7. Dnia 06-10-1805 r. w domu nr 3 urodził się Franciszek Wayszczuk - syn Stanisława i Teresy zd. Olejarz - wieś Wysokie.
 8. Dnia 27-11-1808 r. w domu nr 3 urodził się Józef Wayszczuk - syn Stanisława i Anastazji zd. Rycay - wieś Wysokie.
 9. Dnia 03-07-1811 r. w domu nr 6 urodziła się (niewyraźnie napisane imię) Krystyna lub Marianna - córka Stanisława i Anastazji zd. Rycay - wieś Wysokie.

- Śluby

 1. Dnia 04-02-1788 r. - ślub Stanisława Wayszczuka l. 30 z Teresą zd. Łuszczakowa-Olejarz l. 26
 2. Dnia 25-06-1807 r. - ślub Stanisława Wayszczuka l. 20 z Anastazją Rycajówną l. 20.

- Zgony

 1. Dnia 14-11-1788 r. w domu nr 3 zmarła Marianna Wayszczuk - l. 30 żona Stanisława.
 2. Dnia 16-03-1790 r. w domu nr 3 zmarła Petronela Wayszczuk l. 3 córka Stanisława i Marianny zd. Kasprzak.
 3. Dnia 27-02-1793 r. w domu nr 3 zmarła Anna Wayszczuk - lar 2,5 - córka Stanisława i Teresy zd. Olejarz.
 4. Dnia 06-02-1795 r. w domu nr 3 zmarła Marianna Wayszczuk l. 1 córka Stanisława i Teresy zd. Olejarz.
 5. Dnia 18-12-1798 r. w domu nr 6 zmarli Maciej i Helena Wayszczukowie l. 3 - dzieci Stanisława i Teresy zd. Olejarz.
11. 21-12-2004 par. Wielącza - wsie: Obrocz, Wieprzyca, Płoskie, Bodaczów Księgi narodzin, ślubów i zgonów.

Mikrofilm 389370-389373 w języku łacińskim

1784-1810 We wioskach Wielącza, Obrocz, Wieprzyca - nie natrafiono na nazwisko Wajszczuk.

W miejscowości Płoskie:

 1. Dnia 18-10-1807 r. - ślub Kazimierza Chachor l. 24 z Rozalią Wajszczak l. 22
 2. Dnia 01-11-1809 r. - w domu nr 47 zmarła Joanna Hahor - l. 2 (brak aktu urodzenia - prawdopodobnie córka Kazimierza i Rozalii zd Wajszczak (nazwisko ojca tymrazem pisane przez "H").
12. 07-01-2005 par. Wielącza - wsie: Wieprzec, Zawady, Kosobuty, Obrocz, Płoskie, Bodaczów. Księgi narodzin, ślubów i zgonów.

Mikrofilm 389374-389379 w języku łacińskim

1784-1839 Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
14. 11-01-2005 par. Wielącza - wsie: Wielącza, Niedzieliska, Wieprzyca, Zawada, Hyża, Bodaczów, Płoskie, Kosobudy. Księgi narodzin.

Mikrofilm 389380-389381

1816-1825
 1. Wieś Hyża. Akta nr 20 - dnia 15-02-1824 r. Jan Kasprzak ze wsi Hyża zgłosił, iż dnia 14-02-rb. godz. 19.00 w domu nr 10 urodziło się dziecko płci żeńskiej, któremu nadano na chrzcie św. imię Konstancja. Rodzicami są w/w Jan Kasprzak l. 37 i Marianna zd Wayszczakowa l. 30.

Więcej nazwiska Wajszczuk nie znaleziono na tym mikrofilmie.

15. 12-01-2005 par. Wielącza - wsie: Wysokie, Hyża. Księgi narodzin, ślubów.

Mikrofilm 389382-389386 w języku polskim

1820-1825
 1. Akta nr 22 - dnia 14-02-1822 r. stawił się Jakub Wayszczak l. 26 - włościanin ze wsi Wysokie i oświadczył, że w dniu 14-02-rb. w domu nr 6 o godz. 7.00 po południu urodziło się dziecię płci męskiej, któremu na chrzcie św. nadano imię Walenty. Świadkowie - Antoni Prystupa l. 36 i Onufry Chrzan l. 37 - włościanie ze wsi Wysokie.
 2. Akta nr 30 - dnia 18-11-1820 ślub Jana Kasprzaka l. 19 syna Mikołaja Kasprzaka i Klary ze wsi Hyża z Marianną Wayszczakówną l. 18 córką Stanisława Wayszczaka i Teresy zd Olejarz ze wsi Wysokie.

Więcej nazwiska Wajszczuk nie znaleziono na tym mikrofilmie.

16. 13-01-2005 par. Wielącza - wsie: Wysokie, Hyża. Księgi zgonów.

Mikrofilm 383987-383990 w języku polskim

 

1810-1825

1820-1825

 1. Akta nr 77 - dnia 04-10-1811 r. o godz. 18.00 we wsi Wysokie pod nr 6 domu zmarło dziecko mające 1 rok - Józef Wajszczak syn Szczepana Wajszczaka i Anastazji zd. Racaj. Zgon zgłosili: Stanisław Wajszczak - dziadek zmarłego l. 50 z Wysokiego i Wojciech Mazurek l. 60 z Zawady.
 2. Akta nr 11 - dnia 27-01-1820 r. o godz. 4.00 w domu pod nr 6 we wsi Wysokie zmarł Stanisław Wayszczak l. 63. Zgon zgłosli synowie zmarłego: Szczepan Wayszczak l. 37 i Jakub Wayszczak l. 27.

Więcej nazwiska Wajszczuk nie znaleziono na tym mikrofilmie.

17. 14-01-2005 par. Wielącza - wszystkie wsie w/w parafii rzymsko-katolickiej w obrządku łacińskim. Księgi metrykalne w języku polskim. Księgi urodzin. 1810-1818

1810-1819

Uwaga! W związku z brakiem niektórych lat w przeglądanych dotychczas mikrofilmach lub niejednokrotnie małej czytelności. Celowe wg mnie jest przejrzenie ksiąg metrykalnych (dosłownie) z lat, które obejmowały mikrofilmy aby się upewnić, czy czegoś nie pominięto. Są dwa rodzaje ksiąg: metrykalne-kościelne i metrykalne powtórzone i zatwierdzone przez władze Urzędu Stanu Cywilnego (świeckie). Stad pewne lata będą się powtarzać i należy je sprawdzić.

Sygnatura akt nr 1-7.
Lata 1810-1812 - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
Lata 1816-1819 - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.

Brak ksiąg z lat 1813-1815

18. 18-01-2005 par. Wielącza - wszystkie wsie w/w parafii. Księgi metrykalne kościelne rzymsko-katolickie w obrządku łacińskim oraz USC w języku polskim. Księgi urodzeń. 1820-1846

1825-1840

1841-1846

Sygnatura akt nr 8-17

Lata 1820 i 1821 - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.

 1. Akta nr 22 - dnia 14-02-1822 r. o godz. 18.00 w domu nr 6 urodził się Walenty Wayszczuk - syn Jakuba Wayszczuka l. 26 - włościanina ze wsi wysokie i Marianny z Pielewiczów l. 22. Świadkowie: Antoni Przystupa i Antoni Chrzan.
 2. 1823 r. - nie znaleziono nazwiska Wayszczuk.
 3. Akta nr 20 - dnia 14-02-1824 r. o godz. 19.00 urodziła się w domu nr 10 Konstancja Kasprzak c. Jana Kasprzaka l. 31 włościanina z Hyży i Marianny zd. Wayszczak l. 30. Świadkowie: Szymon Łaszczak l. 40 i Walenty Kasprzak l. 40.
 4. Akta nr 64/69 - dnia 12-06-1824 r. o godz. 10.00 urodziła się Marianna Wayszczakówna córka Szczepana Wajszczaka l. 45 - włościanina z Wysokiego i Anastazji zd. Rycajów - l. 40. Świadkowie: Jan Chrzan l. 30 i Jan Zwolak.
 5. Akta nr 107/121 - dnia 23(26)-09-1824 r. o godz. 15.00 urodziła się Tekla Wayszczakówna córka Jakuba Wayszczaka l. 26 - włościanina z Wysokiego i Marianny z Pielewiczów l. 25. Urodzona w domu nr 6. Świadkowie: Paweł Mander l. 40 i Stanisław Kwitek l. 36.
 6. Lata 1825-1826  - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 7. Akta nr 20 - dnia 03-02-1827 r. o godz. 1.00 urodziła się Agata Kasprzakówna - córka Jana Kasprzaka l. 24 włościanina z Hyży i Marianny zd. Wayszczak l. 30. Rodzice chrzestni: Jakub Wayszczak l. 28 i Zofia Szczygłowa.
 8. Akta nr 54 - dnia 28-05-1827 r. o godz. 5.00 urodziła się Małgorzata Wayszczak - córka Jakuba Wayszczaka l. 29 i Marianny zd. Pilewicz - włościan ze wsi Wysokie. Rodzice chrzestni: Paweł Adamczuk i Marianna Kasprzakowa.
 9. 1828 r. - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 10. Akta nr 165 - dnia 10-12-1829 r. o godz. 5.00 urodziła się Marianna Kasprzak - córka Jana Kasprzaka l. 30 włościanina z Hyrzy i Marianny zd. Wayszczak l. 27. Rodzice chrzestni: Michał Kozioł i Krystyna Szuktówna.
 11. Lata 1830-1832 - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 12. Akta nr 7 - dnia 15-01-1833 r. o godz. 1.00 urodził się Antoni Wayszczak - syn Jakuba Wayszczaka l. 30 włościanina z Wysokiego i Marianny z Bielwiczów l. 30. Rodzice chrzestni: Wojciech Dereszowski i Katarzyna Łusiowa.
 13. Akta nr 66 - dnia 10-08-1834 r. o godz. 14.00 urodziła się Małgorzata Wayszczakówna - córka Jakuba Wyszczaka l. 40 włościanina z Wysokiego i Marianny z Pilewiczów l. 30. Rodzice chrzestni: Antoni Kumorowski i Wiktoria Dereszczowska. (Wg mojego rozeznania to jest druga córka Jakuba i Marianny. Pierwsza o imieniu Małgorzata ur. 28-05-1827 r. prawdopodobnie zmarła lecz nie ma metryki zgonu.
 14. Lata 1835-1836 -  nazwiska Wayszczak nie znaleziono.
 15. Akta nr 64 - dnia 20-05-1837 r. godz. 1.00 urodzila się Katarzyna Kasprzakówna - córka Jana Kasprzaka l. 35 włościanina z Hyrzy i Marianny z Woycików(?) (pewnie pomyłka - chodzi o Mariannę zd. Wayczaków - moja uwaga!) l. 30. Rodzice chrzestni: Józef Basai i Agata Poprawska.
 16. 1938-1839 - nazwiska Wayszczak nie znaleziono.
 17. Akta nr 109 - dnia 30-09-1840 r. - urodziła się Teresa-Jadwiga Wayszczak - córka Jakuba Wayszczaka l. 45 włościanina z Wysokiego i Marianny zd. Pilewiczów. Rodzice chrzestni: Stanisław Monicz i Marianna Wróblowa.
 18. Lata 1841-1842 - nazwiska Wayszczuk nie znaleziono.
 19. Akta nr ? - dnia 31-01-1843 r. urodził się Błażej Kasprzak syn Jana Kasprzaka l. 40 włościanin z Hyrzy i Marianny zd. Wajszczkowa l. 40. Rodzice chrzestni: Michał Kozieł i Ewa Walmukowa.
 20. Akta nr 6 - dnia 08-01-1843 r. - urodziła się Agnieszka Wayszczakówna - córka Józefa Wayszczaka l. 30 - włościanina z Wysokiego i Barbary zd. Siwczak l. 20.
 21. 1844 r. - nazwiska Wayszczak nie znaleziono.
 22. Akta nr 165 - dnia 28-11-1845 r. o godz. 10.00 urodziła się Justyna Kasprzakówna - córka Jana Kasprzaka l. 40 - włościanina z Hyrzy i Marianny zd. Wajszczak l. 40. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piech i Marianna Wayszczakowa.
 23. Akta nr 169 - dnia 9-12-1845 r. o godz. 4.00 urodził się Mikołaj Wayszczak - syn Jana Wayszczuka l. 20 - włościanina ze wsi Wysokie i Barbary zd. Siwczak l. 25. Rodzice chrzestni: Maciej Siwczak i Marianna Magrytowa.
 24. 1846 r. -  nazwiska Wayszczak nie znaleziono.
19. 19-01-2005 par. Wielącza - wszystkie wsie w/w parafii. Księgi USC i parafialne metrykalne w języku polskim - zaślubin. 1810-1825 Sygnatura akt nr 18-28
 1. Lata 1810-1812 - nazwiska Wayszczuk nie znaleziono.
 2. Lata 1813-1815 - brak ksiąg metrykalnych.
 3. 1816 r. - nazwiska Wayszczuk nie znaleziono.
 4. 1817 - brak księgi metrykalnej.
 5. Lata 1818-1819 - nazwiska Wayszczuk nie znaleziono.
 6. Akta nr 30 - dnia 18-11-1820 r. zostało zawarte małzeństwo pomiędzy Janem Kasprzakiem kawalerem, włościaninem l. 19 ze wsi Hyrzy, synem Mikołaja Kasprzaka i Klary z Łaszczaków - a panną Marianną Wayszczakówną - l. 18 córką Stanisława Wayszczuka i Teresy z Olejarzów z Wysokiego. Świadkowie: Wojciech Kapusta i Jakub Gruszka z Hyrzy oraz Szczepan Łaszczak i Eliasz Marczuk z Wysokiego.
 7. Lata 1821-1825 - nazwiska Wayszczuk nie znaleziono.
20. 20-01-2005 par. Wielącza - wszystkie wsie w/w parafii. Księgi metrykalne rzym-kat i USC w języku polskim - 1823-1844

 

 

 

 

 

Sygnatura akt nr 29-33

- księgi zaślubin

 1. Lata 1823-1825 - księgi USC potwierdzają, że w tych latach nazwisko Wayszczuk nie występuje.
 2. Lata 1826-1843 -  księgi parafialne jak i USC potwierdzają, że w tych latach nazwisko Wayszczuk nie występuje.
        Lata:
1810, 1811, 1812, 1816, 1819.
Sygnatura akt nr 34-37

- księgi zgonów

 1. Akta nr 23 - dnia 11-12-1810 r. - w domu nr 15 w miejscowości Gruszec Mały o godz. 1.00 popołudniu zmarł Jakub Walczak? l. 60 - włościanin. Zgłosili zgon synowie zmarłego: Wojciech Walczak i Jan Walczak z miejscowości Gruszec Mały. (Uwaga moja - podałem ten akt, ale nie jestem pewien trafności nazwiska bowiem nie pasuje nazwa miejscowości).
 2. Akta nr 77 - dnia 4-10-1811 r. - we wsi Wysokie o godz. 18.00 pod nr 6 zmarł Józef Wayszczak - mając 1 rok życia - syn Szczepana Wayszczuka i Anastazji zd. Rycaiów. Zgon zgłosili - Stanisław Wayszczuk l. 50 - dziadek zmarłego z Wysokiego i Wojciech Mazurek l. 60 z Zawady.
  W/w akt jest potwierdzeniem aktu zgonu odczytanego w dniu 13-01-2005 z mikrofilmu
 3. Lata 1812, 1816, 1819 - nazwisko Wayszczuk nie występuje.

 

21. 25-01-2005 par. i gm. Wielącza Księgi metrykalne narodzin, ślubów i zgonów -kościelne rzymsko-katolickie w obrządku łacińskim oraz USC w języku polskim.

sygn. 39-48

1818-1825

Księgi o sygn. 39-47 to księgi zgonów za lata od 1818-1825 r. Natomiast stwierdziłem brak ksiąg zgonów z lat 1813, 1814, 1815, 1817. Być może lata znajdują się w księgach dalszych o sygnaturach od 48-102 - które zamierzam w dalszej kolejności przejrzeć.

Księga o sygnaturze 48, którą przejrzałem - jest księgą urodzin, zaślubin i zgonów z 1826 r. W przejrzanych dzisiaj księgach tylko w jednym przypadku trafiłem na akt zgonu z 1820 r. dot. rodu Wajszczuków, który to akt niżej cytuję. W pozostałych latach nie natrafiłem na nazwiska Wajszczuk, ani też powiązań z nazwiskami Kasprzaków czy też Chachorów, które to nazwiska były wcześniej przeze mnie jako koligacje z rodem Wajszczuków podane. Podaję więc wspomniany akt zgonu:

1. Sygn. 41 - akt nr 11 - dnia 27-01-1820 r. o godz. 4 rano we wsi wysokie w domu nr 6 - zmarł Stanisław Waszczak l. 63 - włościanin z Wysokiego - zgon zgłosili synowie zmarłego Szczepan Waszczak - l. 37 i Jakub Waszczak l. 21 - włościanie z Wysokiego.
Jak zapewne Pan zauważył - zachowuję pisownię dosłownie jak podano w akcie zgonu tj. Waszczak - a nie Wajszczak, ale na pewno dotyczy to nazwiska Wajszczuk. Ten sam akt zgonu został powtórzony w księdze o sygn. 42 z tym, że w tej księdze na końcu był wykaz osób zmarłych w 1820 r. gdzie była rubryka dotycząca wieku zmarłych. I przy nazwisku Stanisława Waszczuka podano wiek l. 70 żył. Dlatego moim zdaniem celowe jest przeglądać wszystkie księgi aby się upewnić, czy nie ma gdzieś błędu, czy kogoś nie pominięto.
Pisownia z tego okresu też wiele pozostawia do życzenia. Np. lata podawane przy nazwiskach wymienione w aktach są nieścisłe, nazwiska przekręcone - przykład powyższy dot,. nazwiska Wajszczuk, czy wcześniej nazwiska Chachor pisane kiesy indziej Hachor, miejscowość Hyża pisana jako Chyrza, czy też Chyża, itp.

 

22. 27-01-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne narodzin, ślubów i zgonów -kościelne rzymsko-katolickie w obrządku łacińskim oraz USC w języku polskim. 1826-1829

1810-1831

W księgach zgonów z lat 1826 i 1827 - nazwiska członków rodu Wajszczuk  - nie ma.
 1. Akta nr 47 - dnia 01-03-1828 r. o godz. 12.00 zmarła Rozalia Chachorowa - l. 42 - wdowa, włościanka w Wysokim zamieszkała - córka Stanisława i Marianny Waszczuków (prawdopodobnie błąd w pisowni) - zgon zgłosili: Wojciech Sobczyk l. 29 i Wawrzyniec Kasprzak l. 50 - włościanie z Wysokiego.
 2. Akta nr 61 - dnia 16-03-1828 r. o godz. 9.00 - zmarła Małgorzata Wajszczukówna - żyła 1 rok - córka Jakuba i Marianny z Bilów (błąd - winno być Bielewiczów) -włościan z Wysokiego. Zgon zgłosili: Szczepan Łaszczak - l. 50 i Wojciech Sobczuk l. 40 - włościanie z Wysokiego.
 3. Akta nr 77 - dnia 05-04-1828 o godz. 10.00 zmarła Tekla Wayszczukówna - l. 3 - córka Jakuba i Marianny z Bielewiczów - włośącian z Wysokiego. Zgon zgłosili: Wojciech Sobczyk - l. 29 i Jan Siwczuk - l. 40 - włościanie z Wysokiego.
 4. Akta nr 153 - dnia 16-11-1828 r. o godz. 9.00 zmarł Wawrzyniec ? - l. 10 - rodziców niewiadomych - służący u Jakuba Wayszczuka z Wysokiego. Zgon złosili: Jakub Wayszczuk - l. 30 i Wojciech Sobczuk - l. 30 - włościanie z Wysokiego.
 5. Sygnatura akt nr 50-58 - akta urodzeń, małżeństwa i zgonów z lat 1810-1817, 1827-1831. Akt z lat 1818-1827 - brak. W przejrzanych w/w aktach nazwisko Wayszczuk nie występuje. W 1815 r. - sygn. nr 53.
 6. Akta nr 16 - dnia 25-02-1815 r. o godz. 3.00 rano w domu nr 6 w Wysokim + urodził się Kazimiery Wajszczak + syn Szczepana l. 34 i Anastazji zd. Ryczajów - l. 30 - włościan z Wysokiego. Świadkowie: Jakub Czuba - l. 48 i Maciej Czuba l. 30 - włościanie z Wysokiego.
 7. W aktach z lat 1816-1817 - nazwisko Wajszczuk - nie występuje.
 8. Sygn. akt nr 54 - 1827 r.:
  • Akta nr 20 - dnia 03-02-1827 r. - ur. Agata Kasprzykówna
  • Akta nr 54 - dnia 22-05-1827 r. - ur. Małgorzata Wayszczak - potwierdzenia akt podanych w sprawozdaniu nr 2 (zmiana daty 28-05 na 22-05).
 9. Sygn. akt nr 55 - 1828 r.
  • Akta nr 47 - zgon Rozalii Chachorowej
  • Akta nr 61 - zgon Małgorzaty Wayszczakówny
  • Akta nr 77 - zgon Tekli Woyszczakówny [podano powyżej zobacz]
 10. Sygn. akt nr 56 - 1829 r.
  • Akta nr 165 - dnia 16-07-1829- urodziny Marianny Kasprzak - podano w sprawozdaniu nr 2 (zmiana daty - 10-12 na 26-12).
 11. Sygn. akt nr 57 - 1830 r. - nazwiska Wajszczuk - brak.
 12. Sygn. akt nr 58 - 1831 r. - nazwiska Wajszczuk - brak.
23. 28-01-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne narodzin, ślubów i zgonów -kościelne rzymsko-katolickie w obrządku łacińskim oraz USC w języku polskim.

Sygn. 59-63

1832-1836
 1. Sygn. 59 - 1832 r.
  • Akta nr 32 - dnia 16-02-1832 r. - godz. 8.00 zmarła Agata Kasprzakówna - l. 5 - córka Jana i Marianny - małżonków Kasprzaków - wyrobników z Wysokiego. Zgon zgłosili: Wojciech Sobczyk - l. 30 i Antoni Kwitek - l. 40 - włościanie z Wysokiego.
 2. Sygn. 60 - 1833 r.
  • Akta nr 7 - dnia 10-01-1833 r. - urodzony Antoni Wayszczuk - potwierdzenie aktu podanego w sprawozdaniu nr 2.
  • Akta nr 84 - dnia 01-07-1833 r. o godz. 4 rano zmarł Antoni Wayszczuk - mający 6 miesięcy syn Jakuba l. 30 i Marianny  - Małżonków Wayszczuków - włościan z Wysokiego. Zgon zgłosili: Jakub Wayszczuk - l. 30 - ojciec zmarłego i Antoni Kwitek - l. 40 - włościanie z Wysokiego.
 3. Sygn. 61 - 1834 r.
  • Akta nr 141 - dnia 10-12-1834 r. o godz. 6 rano urodziła się Tekla Kasprzakówna - córka Jana Kasprzaka i Marianny zd Wayszczuk - l. 30 - Włościan z Hyrzy. Rodzice chrzestni: Józef Ryczay - l. 30 i Marianna Wayszczakowa.
  • Akta nr 66 - dnia 09-06-1834 r. - urodziła się Antonina Małgorzata Wayszczakówna - potwierdzenie aktu podanego w sprawozdaniu nr 2 - zmiana daty 10-08 na 09-06- ponadto w tym akcie dodano drygie imię dziecka - Antonina.
 4. Sygn. 62 - 1835 r.
  • Akta nr 34 - dnia 29-03-1835 r. - o godz. 5 rano zmarła Teresa Wayszczakowa - wdowa l. 80 - wyrobnica z Wysokiego, córka niewiadomych rodziców. Zgon zgłosili synowie zmarłej - Wojciech Wayszczuk l. 40 i Jakub Sobczak? - l. 45 - włościanie z Wysokiego.
 5. Sygn. 63 - 1836 r. - nazwisko Wayszczuk nie występuje.
24. 31-01-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne narodzin, ślubów i zgonów -kościelne rzymsko-katolickie w obrządku łacińskim oraz USC w języku polskim.

Sygn. nr 64-70

1837-1843
 1. Sygn. 64 - 1837 r.
  • Akta nr 64 - dnia 20-05-1837 r. urodziła się Katarzyna Kasprzakówna - potwierdzenie aktu podanego w sprawozdaniu nr 2.
  • Akta nr 51 - dnia 28-03-1887 r. o godz. 14.00 zmarła Antonina Wayszczakówna l. 3 - córka Jakuba i Marianny, małżonków Wayszczuków - włościan z Wysokiego. Zgon zgłosili: Jakub Wayszczuk - ojciec zmarłej l. 40 i Szczepan Łaszczak l. 50 - włościanie z Wysokiego.
 2. Sygn. 65 - 1838 r.
  • Akta nr 41 - dnia 31-03-1838 r. o godz. 5 rano urodziła się Wiktoria Wayszczukówna - córka Jakuba Wayszczuka l. 40 i Marianny z Pielewiczów l. 40 - włościan z Wysokiego. Rodzice chrzestni: Sebastian :ewiński i Katarzyna Borowcowa.
  • Akta nr 7 - dnia 18-01-1838 r. o godz. 5 rano zmarła Katarzyna Kasprzakówna mająca 6 miesięcy - córka Jana Kasprzaka i Marianny zd. Wayszczuk - włościan z Hyrzy. Zgon zgłosili: Jan Kasprzak - ojciec zmarłej i Józef Rycay - włościanie z Hyrzy.
 3. Sygn. akt 66 - 1839 r.
  • Akta nr 9 - dnia 11-01-1839 r. - o godz. 4.00 rano urodziła się Katarzyna Kasprzakówna - córka Jana Kasprzaka l. 30 i Marianny zd. Wayszczuków - l. 30 - włościanie z Hyrzy. Rodzice chrzestni: Józef Rycaj l. 30 i Zofia Rycaiowa.
 4. Sygn. akt 67 - 1840 r.
  • Akta nr 109 - dnia 30-09-1840 - urodziła się Teresa Jadwiga Wayszczukówna - potwierdzenie aktu podanego w sprawozdaniu nr 2.
 5. Sygn. akt 68 - 1841 r. - nazwiska Wajszczuk brak.
 6. Sygn. akt 69 - 1842 r. - nazwiska Wajszczuk brak.
 7. Sygn. akt 70 - 1843 r.
  • Akta nr 16 - dnia 30.01.1843 r. - urodził się Błażej Kasprzak - o godz. 8 wieczór - syn Jana l. 40 i Marianny zd. Wajszczuk l. 40 - włościan z Hyrzy - potwierdzenie aktu podanego w sprawozdaniu nr 2 (zmieniona data urodzenia z 31-01 na 30-01).
  • Akta nr 6 - dnia 07-01-1843 - o godz. 1 po północy urodziła się Agnieszka Wayszczukówna - c. Jana l. 30 i Barbary zd. Siwczuków(?) - l. 20 - włościan z Wysokiego. Rodzice chrzestni: Józef Wayszczuk i Agnieszka Marczukowa (potwierdzenie aktu podanego w sprawozdaniu nr 2).
  • Akta nr 38 - dnia 13-05-1843 r. o godz. 4.00 rano urodził się Jan Feliks Wayszczuk - syn Walentego l. 24 i Katarzyny z Maydanów (?) - l. 23 - włościan z Wysokiego.
  • Akta nr 38 - dnia 13.05.1843 r. o godz. 4.00 rano urodził się Jan Feliks Wayszczuk - syn Walentego - l. 24 i Katarzyny z Maydanów? l. 23 - włościan z Wysokiego. Rodzice chrzestni: Jakub Głasiewicz i Marianna Piasecka.
25. 01-02-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne narodzin, ślubów i zgonów -kościelne rzymsko-katolickie w obrządku łacińskim oraz USC w języku polskim.

Sygn. 71-78

1844-1851
 1. Sygn. akt 71 - 1844 r. - nazwiska Wayszczuk brak.
 2. Sygn. akt 72 - 1845 r.
  • Akta nr 163 - dnia 28-11-1845 r. - urodziła się Justyna Kasprzakówna.
  • Akta nr 169 - dnia 10-12-1845 r. - urodził się Mikołaj Wayszczuk (potwierdzenie akt podanych w sprawozdaniu nr 2).
 3. Sygn. akt 73-78
  • Lata 1846-1851 - po dokładnym przejrzeniu nie natrafiono (nie ma) członków rodu Wajszczuków w parafii Wielącza w tych latach. Nie ma też nazwiska z rodzin Jana Kasprzaka z Hyrzy jak wcześnie znalezionego rodu Chachor z miejscowości Płoskie - o którym pisano w sprawozdaniu nr 2. Rodziny te były poprzez małżeństwa z żonami z rodu Wayszczuków - spowinowacone.
26. 03-02-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne rzymsko-katolickiej parafii Wielącza - urodzeń, zaślubin i zgonów.

Sygn. 79-88

1852-1862 Wymienione akta są na taśmach mikrofilmu w języku polskim - rolki o nr 389414-389426. Po dokładnym przejrzeniu stwierdzono, że w tych latach nadal nie występuje nazwisko z rodu Wajszczuków.
27. 04-02-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne rzymsko-katolickiej parafii Wielącza - urodzeń, zaślubin i zgonów.

Sygn. 89-99

1863-1872 Od 1868 r. księgi są w języku rosyjskim. Po dokładnym przejrzeniu wymienionych ksiąg stwierdzono, że w tych latach nadal nie występują nazwiska członków rodu Wajszczuków na terenie tejże parafii.
28. 07-02-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne rzymsko-katolickiej parafii Wielącza - urodzeń, zaślubin i zgonów - w języku rosyjskim.

Sygn. 100-102

1873-1875 Są to ostatnie księgi z parafii Wielącza znajdujące się w Archiwum Państwowym w Lublinie. Księgi metrykalne od roku 1876 zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Zamościu. Kończąc przegląd ksiąg metrykalnych parafii Wielącza znajdujących się w Archiwum w Lublinie, które to przejrzałem nasuwa się wnoselk, ze członkowe rodu Wajszczuków zamieszkiwali w tej parafii w większości we wsi Wysokie - do 1845 r. Po tym okresie prawdopodobnie przenieśli się do innej parafii - co być może wyjaśni się po przejrzeniu akt z parafii sąsiednich. Nadmieniam jednocześnie, że do końca, tj. do 1875 r. - wieś Wysokie nadal należała do parafii Wielącza, lecz nie było jako mieszkańców osób o nazwisku Wayszczuk.

 

Archiwum Państwowym w Zamościu

Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
31. 21-09-2006 par. Wielącza Księgi USC parafii Rzymsko-katolickiej Nieledew 1876-1880 1976 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

1977 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Akta małżeństw

 • Akta nr 2 - dnia 09-01-1877 r. - ślub Macieja Wajszczuka - wdowca od 2 lat - l. 48? z Wysokiego s. Jakóba i Marianny zd. Pilewicz z Katarzyną Lewczukową - wdową l. 48 c. Stanisława i Agnieszki zd. Burda.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

1878-1880

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
32. 26-09-2006 r. jw. jw. 1881-1885 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
33. 28-09-2006 jw. jw. 1886-1890 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
34. 10-10-2006 jw. jw. 1891-1895 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
35. 11-10-2006 jw. jw. 1896-1900 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
36. 12-10-2006 jw. jw. 1901-1905 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych