english version

07-07-2006

01-04-2006

wersja polska


Sprawozdanie z przeglądu ksiąg metrykalnych

parafia Wojcieszków


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
223 20-01-2006 par. Wojcieszków Księgi metrykalne parafii w języku polskim sygn. 1-6 1815-1819

Akta urodzeń i zgonów

  • Natrafiono nazwiska : Walczak, Warpas
224 23-01-2006 jw. jw. 1810-1819 Akta małżeństw
  • za lata 1815-1819

1810-1815

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

  • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1816-1819

  • Brak akt.
225 24-01-2006 jw. jw. 1820-1826 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
  • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
226 25-01-2006 jw. jw. 1827-1836 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
  • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
227 26-01-2006 jw. jw. 1837-1846 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
  • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
228 31-01-2006 jw. jw. 1847-1852 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
  • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
229 02-02-2006 jw. jw. 1853-1858 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
  • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
230 06-02-2006 jw. jw. 1859-1867 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów
  • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
Ponadto dokonano dokładnego przeglądu wykazu akt pozostałych w Archiwum Państwowym w Lublinie z którego wynikło , że z podanego do analizy wykazu miejscowości (parafii) brak jest parafii Gąsiory, Zbuczyn i Radomyśl. Archiwum tych akt - wg oświadczenia pracownic - nie otrzymało lub zaginęły. Mogą jedynie być na parafiach. Wg wspomnianego wyżej słownika - w owym czasie tj. przed 1900 rokiem - miejscowość Gąsiory należała do parafii Ulan. Jako parafia samodzielna Gąsiory funkcjonują od 1938 r. - stad nie ma ich w Archiwum. Jeżeli chodzi o miejscowość Zbuczyn, to parafia ta obejmowała między innymi miejscowość Radomyśl Parafia Okniny jako samodzielna powstała w latach 30-tych XX w. - tak więc akt w lubelskim Archiwum nie ma. Jeżeli chodzi o miejscowość Krzewica, to w tym czasie należała prawdopodobnie do parafii Międzyrzec Podlaski - którego akta są w Archiwum w Lublinie. Odnaleziono również akta z parafii Radoryż pow. Łuków. Jeżeli chodzi o akta kurii biskupiej z Łukowa - będzie możliwe ich przejrzenie - obecnie przenoszony jest i inwentaryzowany magazyn z mikrofilmami. Natomiast akta z parafii Trzebieszów z lat 1871-1874 zostały przesłane do Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Jako ciekawostka, wg książki "Nazwiska Polaków" t. II, autorstwa Kazimierza Rymuta, wyd. Ossolineum 1991 r, nazwisko "Wajszczuk" istnieje w Polsce od 1656 r.