english version

14-07-2006

29-12-2004

wersja polska


Parafie Diecezji
Siedleckiej (Podlaskiej)

(dawne i obecne siedziby członków Rodziny Wajszczuków)


Strony internetowe Diecezji Siedleckiej http://www.diecezja.siedlce.pl były źródłem przedstawionych poniżej informacji o poszczególnych Parafiach, w których kiedyś zamieszkiwali, lub obecnie mieszkają członkowie Rodziny Wajszczuków. Poniżej są cytowane wyjątki z tych stron.


ZARYS HISTORYCZNY DZIEJÓW (obecnej) DIECEZJI SIEDLECKIEJ 
(http://www.diecezja.siedlce.pl)

Diecezja Podlaska, erygowana bullą Piusa VII "Ex imposita Nobis" 30.VI.1818 r. podczas swych ponad 170-letnich dziejów odegrała w historii Kościoła w Polsce znaczną rolę ze względu na problem unicki i fakt, że rząd carski traktował ją jako teren eksperymentów swej polityki wobec Kościoła w Królestwie Polskim. Dotychczasowe jej dzieje dzielą się na trzy okresy:

I. okres (1818-1867) - od erekcji do kasaty przez rząd carski,

II. okres (1867-1918) - pod rządami biskupów i administratorów lubelskich,

III. okres (1918 do obecnych czasów) - dzieje wskrzeszonej diecezji.


Najstarsze parafie na Podlasiu
("Ziemia Łukowska" - w przybliżeniu powiaty łukowski, siedlecki i radzyński):
 

Daty założenia Parafii
Łuków - XII w.,
Kock - XII w.,
Tuchowicz - pol. XIV w.,
Zbuczyn - 1418 r.
Trzebieszów - 1430 r.
Wojcieszkow - 1437 r.
Ulan - 1440 (filia parafii w Łukowie - kościół już w 1418 r.)
Radzyń Podlaski (uprzednio - par. Kozirynek) - 1460
Międzyrzec Podl. - kościół od XII w., parafia od ?


Podlasie - lista Parafii do zbadania
(http://www.diecezja.siedlce.pl)

Katalog diecezji siedleckiej  - wydany w 1999 r.

Lp Parafie Miejscowości
(zamieszkałe przez Wajszczuków - dawniej lub współcześnie)
1. Trzebieszów Trzebieszów I, II, III i IV
2. Łuków Aleksandrów, Dminin, Malcanów, Rzymy Las
3. Ulan Zarzec Łukowski, Dminin, Trzebieszów, Kąkolewnica, Turów, Ulan, Domaszewnica, Rzymy, Rzymy-Rzymki, Zarzec Ulanski
4. Wojcieszkow
(przed 1914 r.);
Zofibór (po 1914 r.) 
Domaszewnica, Zofibor, Wolka Domaszewska
(Wg "Slownika Geograficznego..." - samodzielna parafia w Zofiborze powstała w
1900 r. - brak Ksiąg w Archiwum w Lublinie).
5. Kąkolewnica Kakolewnica Pld., Pln. i Wsch., Zakowola Poprz., Radz. i Stara
6. Międzyrzec Podl. Misie, Poscisze, Rzeczyca
7. Radzyń Podl. ?
8. Gąsiory Rzymy-Rzymki (od 1938 r.). (Wg "Slownika Geograficznego..." - przed 1900 r. miejscowość Gasiory nalezala do par. Ulan, samodzielna parafia od 1938 r.).
Brak Ksiąg w Arch. w Lublinie).
9. Zbuczyn Okniny (do 1931 r.)
10. Radomyśl Okniny (od 1931 r.)
11. Krzewica Krzymoszyce (od 1992 r.) (Krzewica i Krzymoszyce należały prawdopodobnie wcześniej do parafii w Międzyrzecu Podlaskim. Brak Ksiąg w Archiwum w Lublinie).

Przegląd zakończono w parafiach- wyniki:


Trzebieszów - (Obecnie - Parafia Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników - Dekanat Łukowski I, 21-404 Trzebieszów, gm. Trzebieszów, pow. Łuków, woj. lubelskie. Proboszcz: tel. (25) 796-05-98 Wikariusz: 796-06-17).

Kościół istniał już w 1418 r., uposażony przez króla Władysława Jagiełłę w 1430 r. Następny fundacji Adama Szaniawskiego kasztelana lubelskiego z 1724 r. uległ pożarowi od pioruna w 1855 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w 1863 r., staraniem ks. Alojzego Radzikowskiego, konsekrowany w 1901 r. przez Franciszka Jaczewskiego, biskupa lubelskiego. Styl eklektyczny z cechami neoklasycyzmu, wystrój wnętrza barokowy. Księgi metrykalne od 1585 r.

Miejscowości należące obecnie do parafii: Trzebieszów I, II, III, IV (1.664-3 km), Dębowierzchy (214-4 km), Gołowierzchy (328-5 km), Jakusze (211-4 km), Karwów (428-3 km), Kurów (217-3 km), Popławy Rogale (315-2 km), Wylany (166-1 km), Leszczanka (293-4 km), Wierzejki (238-3 km).

Przejrzano Księgi Metrykalne od 1810 do 1870 roku - (brak było roczników 1844 i 1869). Przegląd ksiąg tej parafii dostarczył najwięcej informacji, które pozwoliły połączyć uprzednio „luźne” gałęzie. Wykryto w pokoleniu (–II) Jedrzeja Wajszczuka, prawdopodobnie starszego (od poprzednio rozpoznanych) syna uprzednio zidentyfikowanego protoplasty gałęzi podlaskiej – Stanisława (pok. –III). Dalsze badania (w par. Ulan, poniżej) pozwoliły ustalić jego potomków zamieszkałych we wsi Rzymki, którzy następnie zapoczątkowali gałęzie rodziny zamieszkałe w Zakolowi (par. Kakolewnica), Okninach (par. Zbuczyn) i (prawdopodobnie) w Domaszewnicy, a nastepnie w Lukowie.

Potomkowie następnego syna – Tomasza, prawdopodobnie przez Trzebieszów III, zawędrowali również do Lukowa (a później m.in. do Torunia, Warszawy i Lublina) oraz do pobliskich Misiow.

Uprzednio wiedzieliśmy, ze następny syn Stanisława – Józef mieszkał w Zarzecu Łukowskim. Teraz udało się zidentyfikować jego potomków zamieszkałych w Brzozowicy. Brak jest informacji o dalszych losach tej gałęzi.

Nadal nie znamy losów (ani nie wiemy nic o potomstwie) następnego syna – Michała Stanisława?

Również nie wiemy o dalszych losach Wajszczuków, którzy swego czasu zamieszkiwali w Trzebieszowie IV.


Łuków - Kolegiata, Parafia Przemienienia Pańskiego, 21-400 Łuków, Pl. Narutowicza 2 pow. Łuków, woj. lubelskie Kancelaria: tel. (25) 798-29-70; Dekanat Lukowski I.

Pierwotny kościół z 1250 r., do którego zostali sprowadzeni Templariusze. W 1254 r. utworzone zostało w Łukowie biskupstwo, lecz z powodu braku odpowiedniego pomieszczenia, w tym samym roku przeniesione zostało do Chełma. W 1803 r. kościół parafialny spalił się a nabożeństwa przeniesiono do kościoła bernardynów. W 1859 r. rząd rosyjski zamknął szkoły pijarskie i skasował zakony. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1733-1762 kosztem mieszkańców miasta Łukowa i okolic oraz pomocy kasztelana Jana Jezierskiego, staraniem OO. Pijarów. Styl barokowy zbudowany według projektu Sollariego. (...)  Księgi metrykalne od 1810 r.

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Dekanat Łukowski II - Erazm Domaszewski, starosta łukowski, wybudował kościół i klasztor dla OO. Bernardynów w 1629 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1766-1770, przez różnych fundatorów. Do 1864 r. byli tu Bernardyni. Po kasacie klasztoru przez rząd rosyjski, kościół obsługiwali księża diecezjalni. W 1920 r. erygowana została parafia. Styl barokowy. Księgi metrykalne od 1921 r.

Obecnie naleza tu wsie: Aleksandrów (438-6 km), Czerśl (353-8 km), Dminin (272-9 km), Gołąbki (212-6 km), Jadwisin (117-8 km), Jeziory (178-4 km), Łazy (874-3 km), Malcanów (137-9 km), Podgaj (45-3 km), Ryżki (511-6 km), Rzymy Las (86-7 km), Sięciaszka I (654-5 km), Sięciaszka II (330-7 km), Sięciaszka III (69-9 km), Świdry (657-4 km), Zalesie (640-5 km).

Przejrzano księgi od 1811 do 1868 roku. Nie natrafiono w nich na nazwisko Wajszczuk. Natomiast, jako ciekawostka, natrafiliśmy w nich w tym okresie na rodzinę noszącą nazwisko Weszczuk, które to nazwisko nosił członek Piechoty Wybranieckiej pochodzący z Trzebieszowa.


Ulan - Parafia Św. Małgorzaty, 21-307 Ulan gm. Ulan, pow. Radzyń Podl., woj. lubelskie. Proboszcz: tel. (83) 351-80-81, Wikariusz: 351-80-75
www.parafia-ulan.republika.pl

Otóż z roku 1418 pochodzi najstarszy znany dokument dokładnie opisujący ówczesną parafię Łuków, a więc i również teren obecnej parafii Ulan. Dokument został sporządzony przez biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca. Spisano go 10 lipca w Lublinie, po odłączeniu od parafii Łuków nowo powstałej parafii w Zbuczynie. (...)  (Okolo 1564 r.) parafia Ulan została wraz z całą Ziemią Łukowską odłączona od archidiakonatu radomskiego i włączona w obręb archidiakonatu lubelskiego. Przejście owo nastąpiło pomiędzy rokiem 1565 i 1595. Po 350 latach przynależności do diecezji krakowskiej, w 1790 r. parafia Ulan wraz z Ziemią Łukowską włączona została do diecezji chełmskiej. (...)W 1807 r. Ziemia Łukowska, w tym Ulan, zmieniła po raz kolejny przynależność diecezjalną - weszła w skład diecezji lubelskiej. Pozostała w niej jednak bardzo krótko, bowiem już w 1818 włączona została do nowo utworzonej diecezji janowskiej, czyli podlaskiej.

(...) Pierwotny kościół wybudowany w 1425 r. i uposażony w 1440 r. już jako parafialny. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w 1771 r., kosztem ks. Ignacego Rudzieńskiego, konsekrowany. Z dawnych dokumentów wynika, że kościół ulański w 1418 r. był filialnym łukowskiego. Ksiegi metrykalne - od ?

Miejscowości obecnie należące do parafii: Ulan (938), Bedlno (302-5 km), Kępki I- część (88-7 km), Klębów (114-5 km), Krasew (633-5 km), Olszewnica (436-7 km), Paskudy (104-6 km), Rozwadów (194-4 km), Rzymy-Rzymki (115-8 km), Sętki (261-6 km), Skrzyszew (186-4 km), Stok (602-2 km), Sobole (641-7 km), Wierzchowiny (312-3 km), Wola Chomejowa (559-5 km), Zarzec (387-1,5 km), Żyłki - część (86-5 km).

Zobacz również dzieje wsi:
Rzymy-Rzymki - http://www.republika.pl/parafia_ulan/rzymy.htm
Ulan - http://www.republika.pl/parafia_ulan/ulan.htm
Żyłki - http://www.republika.pl/parafia_ulan/zylki.htm

Księgi przejrzano od 1812 do 1903 roku. Przegląd dostarczył dodatkowych informacji pozwalających na połączenie i rozbudowę galezi Rodziny zamieszkałych niegdyś w Rzymkach, Dmininie i Okninach, a później (i obecnie) w Aleksandrowie, Żakowoli i Kąkolewnicy (Par. Kąkolewnica). Prawdopodobnie nalezy tu rowniez rodzina zamieszkala obecnie w Domaszewnicy? Do dalszego sprawdzenia w Archiwum w Siedlcach, gdzie sa przechowywane nowsze księgi. (Potomkowie zawędrowali do Lodzi, na Śląsk i na Mazury). W tej parafii napotkaliśmy osoby blednie zapisane, jako Waszczukowie.


Wojcieszków - Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, 21-411 Wojcieszków, ul. Kościelna 41, gm. Wojcieszków, pow. Łuków, woj. lubelskie, Proboszcz: tel. (25) 755-41-08, Wikariusz: tel. 755-42-30.

Pierwotny kościół uposażył w 1437 r. Klemens Bielański, następny drewniany wybudował w 1769 r. Michał Suchodolski, właściciel Wojcieszkowa. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1898-1899, staraniem ks. Tadeusza Leszczyńskiego, konsekrowany w 1900 r. przez Bpa Franciszka Jaczewskiego. Księgi metrykalne od 1758 r.

Przejrzano księgi od 1810 do 1867 roku. Nie natrafiono w nich na nazwisko Wajszczuk.


Kąkolewnica - Parafia Św. Filipa Neri. 21-302 Kąkolewnica gm. Kąkolewnica, pow. Radzyń Podlaski, woj. lubelskie. Proboszcz: tel. (83) 372-20-29; Wikariusz: 372-22-21

Pierwotny kościół wybudowany i uposażony w 1767 r. przez Filipa Szaniawskiego, starostę kąkolewnickiego. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w 1870 r., staraniem ks. Juliana Perzanowskiego, konsekrowany w 1961 r. Od wybudowania kościoła Kąkolewnica była filią parafii trzebieszowskiej, parafia wznowiona w 1919 r. Styl eklektyczny z cechami neoklasycyzmu, wystrój wnętrza barokowy. Księgi metrykalne od 1772 r.

Miejscowości należące obecnie do parafii: Kąkolewnica Południowa (761-4 km), Kąkolewnica Północna (259-1 km), Kąkolewnica Wschodnia (586-2 km), Jurki (181-2 km), Lipniaki (268-7 km), Miłolas (34-3 km), Rudnik (725-3 km), Zosinowo (136-5 km), Żakowola Poprzeczna (209-2 km), Żakowola Radzyńska (279-3 km), Żakowola Stara (227-3 km).

Przejrzano księgi od 1810 do 1903 roku. Uzyskano dalsze informacje, które sugerowały połączenia rodzinne miedzy Józefem (powyżej - zam. w Zarzecu) i członkami Rodziny Wajszczuków zamieszkałymi później w Olszewnicy.

Zidentyfikowano również osobę o nazwisku Szymon WAWRZUK, zamieszkałą we wczesnym okresie w Kąkolewnicy. Brak jest dalszych informacji o tej rodzinie, ale nie można wykluczyć możliwości, ze jest to jeszcze jeden potomek protoplasty gałęzi Stanisława Wajszczuka, o zniekształconym nazwisku.
 


Międzyrzec Podlaski - Parafia Św. Mikołaja, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Łukowska 6, pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie.

Pierwotny kościół istniał już w XII w., bogato przez różnych ofiarodawców uposażony. Na pieczęci kościelnej widnieje rok 1174. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1460-1477, fundacji Jana Nasutowicza, starosty brzeskiego. Gdy kościół ten uległ pożarowi, odrestaurował go August Czartoryski, konsekrowany w 1741 r. przez biskupa Andrzeja Załuskiego. Styl barokowy, fasada neoklasycystyczna. Kronika parafialna od 1987 r.  Księgi metrykalne od ? r.

Miejscowości należące obecnie do parafii: Międzyrzec Podlaski - ulice: Adamki, Asnyka, Berezowska, Ceglana, Czysta, Górna, Grzybowa, Kolejowa, Kościelna, Lubelska (część), Łukowska, Młynarska i Osiedle, 3 Maja, Okólna, Piłsudskiego, Pocztowa, Przechodnia, Pszenna, Sienkiewicza, Siteńska, Strzelecka, Tartaczna, Tuliłowska i Osiedle przy Tuliłowskiej, Warszawska (część), Wiejska, Wysoka, Zadworne, Zahajkowska, Żwirowa, Żytnia. Wsie: Bereza (569-5 km), Grabowiec (540-6 km), Jelnica (520-6 km),  Misie (730-8 km), Pościsze (360-8 km), Przychody (510-8 km), Rzeczyca (850-4 km), Sawki (140-6 km), Tuliłów (400-4 km), Wygnanka (350-8 km), Zahajki (320-6 km).

Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Staromiejska 11, pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie.

Pierwotny kościół fundacji Jana i Zofii Daniłowiczów z 1564 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1782-1784 przez Augusta Czartoryskiego, od 1874 r. zamieniony na cerkiew; w 1918 r. rekoncyliowany, a w 1921 r. utworzona została parafia. Styl eklektyczny, wystrój wnętrza barokowy. Księgi metrykalne od 1921 r.

Miejscowości należące obecnie do parafii: Międzyrzec Podlaski - ulice: Brzeska (część), Garbarska, Jatkowa, Komarówka, Kościuszki, Lubelska (część), Nadbrzeżna, Nassuta, Nowa, Osiedle Zrembowskie, Partyzantów i Osiedle przy ul. Partyzantów, Plac Jana Pawła II, Podłęczna, Spółdzielcza, Warszawska (część), Zagumienna, Zarówie (część). Dołhołęka (45-8 km), Halasy (480-7 km), Łukowisko (340-10 km), Rudniki (105-4 km), Sitno (245-5 km), Tłuściec (460-7 km), Utrówka (85-7 km), Wysokie (460-3 km), Żabce (450-5 km).

Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Lubelska 61,  pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie.

Kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1772-1774 przez Księcia Augusta Czartoryskiego. Dawniej kościół unicki, od 1921 r. rektorski. Parafia erygowana w 1994 r. Styl barokowy, klasycyzm. Księgi metrykalne od 1994 r.
Miejscowości należące obecnie do parafii: Międzyrzec Podlaski - ulice: Chabrowa, Jelnicka, Lubelska (część), Listopadowa, Narutowicza, Niecała, 3 Maja (część), Podrzeczna, Radzyńska.

Parafia Chrystusa Króla, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie.

Parafia erygowana w 1994 r. Kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1988-1993, staraniem ks. Kazimierza Korszniewicza. Styl współczesny. Księgi metrykalne od 1994 r.

Miejscowości należące obecnie do parafii: Międzyrzec Podlaski - ulice: Drohicka, Piwna, Ogrodowa, Leśna, Stodolna, Zachodnia, Zarówie (część), Zaścianki, Zawadki, Balladyny, Kordiana, Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Brzeska (część), osiedla przy ul. Brzeskiej.

Przejrzano księgi od 1810 do 1904 roku. Na nazwisko Wajszczuk natrafiono tylko jeden raz (Sprawozdanie #25) - pod data 7.II.1884 był zarejestrowany ślub Jana Wajszczuka, lat 40, urodzonego w Trzebieszowie, s. Franciszka i Zuzanny z Okulinskich z Anna Lukasiewicz, lat 24, c. Wawrzynca i Wiktorii, urodzona w Krzymoszycach, świadek - Adam Wajszczuk.

Bardzo często natomiast występowało nazwisko WASZCZUK. - zobacz (1); zobacz (2)


Radzyń Podlaski - Parafia Trójcy Św.,21-300 Radzyń Podlaski ul. Lubelska 2 gm. Radzyń Podlaski, pow. Radzyń Podl., woj. lubelskie. swtrojca@op.pl  www.radzyn-trojca.siedlce.opoka.org.pl.

Najstarszą parafią na Ziemi Łukowskiej jest parafia łukowska, istniejąca już w połowie XIII wieku. Znane są też w historii wysiłki ówczesnych władców polskich zmierzające do utworzenia w Łukowie biskupstwa misyjnego. Stopniowo, olbrzymia parafia łukowska ulegała podziałowi. Na początku wydzielono z niej dwie parafie:  zbuczyńską i tuchowicką. Kolejny jej podział w XV wieku doprowa­dził do utworzenia parafii radzyńskiej.

Jeszcze w latach dwudziestych XV wieku, Władysław Jagiełło nadał Kozietule i Łosiowi, a następnie Mikołajowi Cebulce z Czechowa, sekretarzowi i doradcy Wielkiego Księcia Witolda, pustkę nad rzeką Białka. Ci założyli tu dwie wsie: Wyżną Białkę (obecna Białka) i Niżną Białkę (obecny Kozirynek Stary - Kozirynek Antiqus). W roku 1456 Cebulkowie ufundowali tu kościół, o którym informuje Długosz w „Liber beneficiorum..." (Kozirynek oppidum habens in se parochialem ecclesiam ligneam Sanktae Trinitati dicatam - Kozirynek posiada drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy). Zezwolenie na budowę kościoła dał Zbigniew kardynał Oleśnicki ówczesny ordynariusz diecezji krakowskiej, do której należały tereny radzyńskiej parafii. (...).

Stanisław Jarmuł (pisal): „W połowie XVI wieku reformacja i nowinki religijne dotarły również na północną Lubelszczyznę i Ziemię Łukowską. Szczególnie silne były wpływy kalwinizmu w Kocku i jego okolicach (Kock był siedzibą Firlejów - rodu mocno zaangażowanego w te sprawy). Po roku 1540 wpływy kalwinizmu również w Radzyniu i jego okolicach były tak silne, że kościół radzyński został przeznaczony na zbór kalwiński". (...) Budynek kościelny w Radzyniu Podlaskim wrócił w ręce katolików w okresie panowania Stefana Batorego, ale został odremontowany dopiero w roku 1602 przez Zofię Mniszchową.  Po soborze trydenckim (...) drugi wnuk Mikołaja Mniszcha wybudował w Radzyniu, istniejący do dnia dzisiejszego kościół p.w. Świętej Trójcy. Można przypuszczać, że Mniszchowie budowali go, jako ofiarę przebłagalną za różne winy rodu, nie tylko za jego udział w reformacji po stronie antykatolickiej.

Parafia erygowana w 1415 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w 1641 r. przez Stanisława Bonifacego Mniszcha, starostę lwowskiego, konsekrowany w 1644 r. przez Bpa Tomasza Oborskiego, sufragana krakowskiego. Styl renesans lubelski, wystrój wnętrza częściowo barokowy. Księgi metrykalne od 1906 r.

Miejscowości należące obecnie do parafii: Radzyń Podl. - ulice: Armii Krajowej, Bohaterów, Brzostówiecka, Budowlanych, Bulwary, Chomiczewskiego (część) Dąbrowskiego, Gwardii, Kościuszki, Krysińskiego, Lendzinek, 11 Listopada, Międzyrzecka, Nadwitnie, Ogrodowa, Partyzantów, Płudzińska, Pocztowa, Powstańców Styczniowych, Spokojna, Traugutta, Rynek, Warszawska, Witosa, Zamkowa. Białka (702-4 km), Bedlno Radzyńskie (156-6 km), Brzostówiec (598-7 km), Płudy (324-4 km), Siedlanów (420-7 km).

Przejrzano księgi od 1810 do 1902 roku. Na nazwisko Wajszczuk natrafiono tylko jeden raz (Sprawozdanie # 27) - 4.II.1892, ślub Andrzeja Wajszczuka, lat 20 z Żakowoli, s. Fabiana i Konstancji Mazur z Zofia Kuc, ur. w miejscowości Siedlanów.

Nazwisko WASZCZUK wystąpiło tylko raz - Jan Waszczuk, ur. 17.VIII.1867, s. Sebastiana l. 37 i Franciszki z Gontarskich l. 37 - wyrobników ze wsi Branica.  Również występowało


Nie znaleziono w Archiwum w Lublinie zadanych Ksiąg Metrykalnych z następujących Parafii: Gąsiory, Zbuczyn, Radomysl, Krzewica i Zofibor.


W wyniku tego przeglądu udało się połączyć większość gałęzi linii Podlaskiej Rodu Wajszczuków (zobacz powyżej).

W momencie jego zakończenia (11.V.2006) nie udało się jeszcze połączyć gałęzi zamieszkujących:

a/ na przełomie XIX i XX wieku - w Lazowie,

b/ obecnie - w Krzymoszycach.

Następnie planujemy przegląd Ksiąg Biskupich Parafii Łuków oraz przegląd ksiąg Parafii Trzebieszów, Ulan i innych wybranych i dostępnych w Archiwum w Siedlcach.


Przygotowali: Waldemar J. Wajszczuk & Paweł Stefaniuk (c) 2005-2006
e-mail: wwajszczuk@comcast.net