english version

22-01-2014

25-09-2012

wersja polska


Sprawozdania  – S. WAC, 2008-2013

(WJW – 30.XI.2013)


2008

 • Sprawozdanie nr 1/L/08 z dnia 28.I.2008

– dot. Józefa Wajszczuka (0298), ps. „Mały” i innych - poszukiwania dokumentów w instytucjach i Archiwach w Warszawie http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/0298jozef.htm

e-mail z dnia 10.V.2008 – dot. Józefa (0298), ps „Mały” – wyjaśnienia

 • Sprawozdanie nr 2/L/08 z dnia 16.VI. 2008

– zał. dokumenty z UdSKiOR w Warszawie dot. Józefa (0298), ps „Mały”

http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/0298jozef/ak.htm

 •  Sprawozdanie nr 3/L/08 z dnia 17.X.2008

Ordynacja Zamojska poszukiwania, XVIII-XIX w. – zobacz -

http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/ordynacja_index.htm

Nazwisko Wajszczuk nie występuje w latach 1732-1786 – Wajszczukowie mieszkali juz w Wysokiem w XVIII w., ale prawdopodobnie nie byli poddanymi Ordynacji.

Tabele likwidacyjne, 1864 r. – (znaleziono w nich Walentego, Iwana [Jana] i Macieja Wajszczuków)

 • Sprawozdanie nr 4/L/08 z dnia 5.XII.2008

- Ordynacja Zamojska - Klucz szczebrzeszyński, 1730-1800, przegląd dokumentów Ordynacji

Sitaniec

1846Tabele likwidacyjne (projekt), nadanie – Walenty Wa(j)szczuk - osadnik w Sitańcu (ur. w Wysokiem w 1822 r., żona z Sitańca)

Wysokie Wieś Wysokie została prawdopodobnie włączona do klucza Szczebrzeszyńskiego po jej zakupieniu w 1593 r. – w kluczu szczebrzeszyńskim była w XVIII w., a w kluczu starozamojskim w XIX w.

1837 – Dokument rejestracyjny z 25.II.1837 - Stefan i Agnieszka Siwczuk (z Sobczaków) z Wysokiego przekazują gospodarstwo (zły stan zdrowia Stefana)  adoptowanemu synowi Janowi Waszczukowi z Sitańca, lat 20, synowi Wincentego i Heleny Waszczuków   

1837 – Kuba Waszczuk (vel. Kuba Siwczuk) – świadek na dokumencie w sprawie spuszczenia wody w stawie w Wysokim

1826-1844 - Exakcyonarz gruntów ... – Jakób Wawczuk/Wawszczuk – w tabelach należności

1840 – Walenty Wajszczuk prosi o pozwolenie na zbiór chrustu i kołków na budowę płotu na działce (nieobsianej) Jana Siwczuka

1845 -  Jakób Wajszczuk chce objąć pustkę #1, później rezygnuje z niej

1850 – Akt Notarialny spisany przez Wójta gminy Stary Zamość, 6.IX.1850 - W tym pismie występuje Jan Waśko vel Wajszczuk -  Dokument Rządcy Klucza Starozamojskiego Nr 359 z 18.XI.1850 – „wdowa po zmarłym (w 1848 r.) Stefanie Siwczuku, Agnieszka Siwczuk przekazuje gospodarstwo zięciowi, Janowi Waśko vel Waszczuk(ożenił się z ich córką Barbarą[?], ur. 30.II.1823), mieli dwoje dzieci – syn Bazyli, ur. 2.II. 1835 i córka Natalia, ur. 20.IV.1846] – za dożywotnie utrzymanie.”

Pismo Administracji Dóbr Ordynacji Zamojskiej, Zwierzyniec, 11.XII.1850 - Agnieszka Siwczukowa (z Sobczaków), wdowa po Stefanie Siwczuku, zamężna we wsi Kalinowicach Rządowych z Andrzejem Kotowskim, dot. przepisania gruntu (#4 w tabeli) we wsi Wysokie na rzecz zięcia, Jana Waśko vel Wajszczuk (po Stefanie pozostał syn, ur. w 1835 r. (15 lat) i córka – lat 4 (ur.1846?).

1850 – Jakób Wajszczuk przepisuje ziemię na syna Macieja

1851Jan Waszczuk – przeniesienie należności z wsi Wirkowice do wsi Wysokie – (czy to jest ten sam Jan?)

1864 Nadania – Walenty Wajszczuk z Sitańca i Iwan (Jan?) Wa(j)szczuk i Maciej Wajszczuk z Wysokiego

Komentarze S. Waca:

1.      To były jedyne dokumenty z XIX w, których znaleziono nazwisko Wajszczuk (lub podobne)

2.      Wcześniejsze dokumenty dot. wsi Wysokie znaleziono w kluczu szczebrzeskim, a dokumenty z XIX w. w kluczu starozamojskim

3.      Jan występuje jako Waśko, Waszczuk i Wajszczuk – wymaga wyjaśnienia?

4. Z dokumentów wynika, że wieś Wysokie należała (do ok. połowy XIX w.) do Par. Wielącza, a później do Par. Sitaniec.     (WJW - Istnieje też podejrzenie, że wcześniej w XVIII w. niektórzy Wajszczukowie z Wysokiego korzystali z usług Par. Sitaniec, lub w Sitancu zamieszkiwały [wygasłe później?] rodziny Wajszczuków?).

Nadania - http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/ordynacja_nadania.htm

Waśko/Wajszczuk/Waszczuk, Siwczu(a)k http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/wasko.htm

 Dodatkowe (powtórne) przeglądy i wypisy z ksiąg metrykalnych:

Par. Wielącza - wypisy akt metrykalnych, 1784-1810, (adnotacja z 1854 r. - nie znaleziono akt z przed 1784 r.)

Par. Wielącza – przegląd pełnych akt, 1745-1789 i 1777-1807

Par. Wielącza – przegląd „Akta Austryjackie” – 1783-1808 

Par. Sitaniec - akta parafialne, 1777-1785  


2009

 • Sprawozdanie nr 1/L-D/09 z dnia 8.IV.2009

Ponowny przegląd akt Ksiąg Metrykalnych w Archiwum w Lublinie, jak ponizej  - Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania z listu z dnia 23.I.2009 – dot. powtórzonego przeglądu

Par. Wielącza - „Akta Austryjackie” - 1784-1808

Par. Wielacza  - pelne akta parafialne - 1729-1789

Par. Sitaniec – powtórny przegląd, 1777-1785

(10.VI.2009) - http://www.wajszczuk.v.pl/polski/sprawozdania/sprawozdanie_wac.htm

Domaszewnica „zaginieni” bracia, Stanisław, Władysław i Józef Wajszczukowie

 • Sprawozdanie nr 2/L-D/09 z dnia 4.VI.2009

 - „zaginieni” bracia, Stanisław, Władysław i Józef.

Na podstawie informacji uzyskanych przez Stanislawa Waca podczas poszukiwań archiwalnych zawartych w sprawozdaniach pod datami 8.IV.2009 i 4.VI.2009 i innych kontaktów (e-mail, rozmowy telefoniczne), powstały strony:

http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/poszukiwania_domaszewnica.htm
http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/domaszewnica_dokumenty.htm
http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/domaszewnica_bracia.htm

 •  Sprawozdanie nr 3/L-T/09 – z dnia 12.VIII.2009

Trzebieszów – uwłaszczenia, 1864-1938

http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/trzebieszow_przeglad.htm
 

 • Sprawozdanie nr 4/L-T/09 z dnia 21.X.2009

- Trzebieszów, nadania gruntów, 1864-1915

- Poszukiwania Salomei Przączkiewicz (dla K. Sprzączaka)

http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/trzebieszow_nadania.htm

 • Sprawozdanie nr 5/L-W/09 z dnia 10.XII.2009

- Par. Wielacza, ponowny przegląd, 1729-1826 Odnośnie metryki urodzenia (pochodzenia) Stanisława (1315) i jego potomków.

Zobacz – e-maile w tej sprawie: od JAWA do WJW, WJW do SW i WJW do JAWA. http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/1315stanislaw.htm  


2010

 Wyjaśnienialist z dnia 11.I.2010, odn. Par. „Wielącza-Wysokie” (1745-1781?) - zobacz -http://www.wajszczuk.v.pl/polski/sprawozdania/wyjasnienia_wac_11_01_2010.htm

 • Sprawozdanie nr 1/D-R/10 z dnia 23.II.2010

występowanie w Par. Dubienka, wieś Rogatka (akta - 1810-1906) nazwisk Buraczyński i Wróblewski (rodzina Wandy Wajszczuk zd. Herman) oraz Buraczyński,  Sołtys i Dybek (na prośbę pani Elly Leclerc z Lyonu, Francja)

http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/B009elly.htm
http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/B008stanislawa.htm

 • Sprawozdanie nr 2/L,S-D/10 z dnia 22.VII.2010

poszukiwania metryk urodzenia Józefa, Władysława i Stanisława Wajszczuków w aktach Par. Ulan, lata 1897-1899 (AP w Lublinie i w Siedlcach)

 • Sprawozdanie nr 3/M,L,Z-D/10 z dnia 30.IX.2010

Archiwa na Majdanku, AP w Lublinie,

Zamek Lubelski – poszukiwania dokumentów dot „braci z Domaszewnicy”

http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/domaszewnica_bracia.htm

 

 •  Sprawozdanie nr 4/L,D/10 z dnia 15.XII.2010

przeglad dokumentów w AP Lublin dotyczących:

1/ Wajszczuka z okolic Łukowa - emigranta do Brazyli, w 1911 r.?

2/ Dr Edmund Wajszczuk – w 1940 r., z-ca prezesa PCK, oddzial Krasnystaw

3/ Dalsze poszukiwania w USC Dubienka (lata 1906-1939)


2011

 • Sprawozdanie nr 1/L-Ł/B/11  z dnia 5.III.2011

poszukiwania Wajszczuka-emigranta do Brazylii: w Archiwum Państwowym w  Lublinie, w Starostwie pow. łukowskiego, lata 1909-1912 – nie znaleziono żadnych dokumentów 

W związku z zaobserwowanymi wariantami nazwiska i niejasnościami co do pokrewieństwa (Ordynacja  Zamojska – Wajszczuk/Waszczuk vel Waśko i rodzina Siwczuk) http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/wasko.htm oraz niezgodnościami imion w rodzinach spokrewnionych (Gertruda i Tekla Klejn/Klajn) (zobacz), dokonaliśmy powtórnego przeglądu (S. Wac) w Archiwum Państwowym w Lublinie akt metrykalnych z Parafii Wielącza (w lipcu 2011 r.) i z Parafii Sitaniec (we wrześniu 2011 r.).

 • Sprawozdanie nr 2/W/11 z dnia 12.VIII.2011

-  Par. Wielącza, 1810-1876 A.P. Lublin - przegląd od 7.VII.2011 do 29.VII.2011 – (zobacz) (nazwisko Wajszczuk występuje tam w latach 1811-1845)

 •  Sprawozdanie nr 3/TM/11 z dnia 21.X.2011

- Poszukiwania Wajszczuków na Mazowszu -http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/wajszczukowie_na_mazowszu.htm

- Par. Tomaszów Mazowiecki, 1820-1888 - (przegląd w Lublinie: materialy z AP Lodź - 4.X.2011-12.X.2011 (1810-1863); AP Łódz - 13.X,2011-19.X.2011 (1865-1888) (strona w przygotowaniu)

 

 • Sprawozdanie nr 4/S/11 z dnia 23.X.2011,

Par. Sitaniec, 1810-1865

- (A.P. Lublin - przegl¹d od 8/IX/2011 do 30.IX-2011) http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/wajszczukowie_parafia_sitaniec_1810_1865.htm

 •  Sprawozdanie Nr 5/U/2011  z dnia 18.XI.2011

- Par. Ujazd, 1808-1870 (strona w przygotowaniu)

 • Sprawozdanie  Nr 6/W/Z/U/11 z dnia 17.XII.2011

Par. Wielącza, uzup. Akta 1863-1870 (24,25.XI.2011)

Par. Zelechlinek, (przegląd w A.P w Lublinie, 17.XII.2011): akta z AP Łódz, 1856-1870 (30.XI.2011-2.XII.2011); akta AP Piotrków Tryb. 1873-1888 (2.XII.2011-6.XII.2011). Brak akt: 1871-1872, 1875-1876, 1881 (strona w przygotowaniu)

- Par. Ujazd - akta z AP w Piotrkowie Tryb., 1871-1888, (9.XII.2011-14.XII.2011) - (strona w przygotowaniu)


2012

 • Sprawozdanie nr 1/L-W/12 z dnia 5.IX.2012

Poszukiwania odnośnie niezidentyfikowanych Wajszczukow zamieszkałych dawniej w Lublinie http://www.wajszczuk.v.pl/polski/sprawozdania/sprawozdanie_05_09_2012.htm

 


2013

 • Sprawozdanie nr 1/13  z dnia 15.XI.2013

- Ponowny przegląd akt Parafii Wojcieszków w AP w Siedlcach - poszukiwania odnośnie przodków niezidentyfikowanych Wajszczuków zamieszkałych dawniej w Domaszewnicy/Malcanowie

http://www.wajszczuk.v.pl/polski/sprawozdania/sprawozdanie_15_11_2013.htm


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk (c) 2014
e-mail: wwajszczuk@comcast.net