english version

01-07-2006

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie nr 2
z przeglądu ksiąg metrykalnych
z dnia 20 stycznia 2005


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
11. 21-12-2004 par. Wielącza - wsie: Obrocz, Wieprzyca, Płoskie, Bodaczów Księgi narodzin, ślubów i zgonów.

Mikrofilm 389370-389373 w języku łacińskim

1784-1810 We wioskach Wielącza, Obrocz, Wieprzyca - nie natrafiono na nazwisko Wajszczuk.

W miejscowości Płoskie:

 1. Dnia 18-10-1807 r. - ślub Kazimierza Chachor l. 24 z Rozalią Wajszczak l. 22
 2. Dnia 01-11-1809 r. - w domu nr 47 zmarła Joanna Hahor - l. 2 (brak aktu urodzenia - prawdopodobnie córka Kazimierza i Rozalii zd Wajszczak (nazwisko ojca tymrazem pisane przez "H").
12. 07-01-2005 par. Wielącza - wsie: Wieprzec, Zawady, Kosobuty, Obrocz, Płoskie, Bodaczów. Księgi narodzin, ślubów i zgonów.

Mikrofilm 389374-389379 w języku łacińskim

1784-1839 Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
13. 10-01-2005 par. Nielisz cała z podległymi wsiami Księgi narodzin.

Mikrofilm 382140-382146 w języku łacińskim od 1816 r. w języku polskim

1811-1813

1816

1819-1821

Brak dat: 1814, 1815, 1817, 1818,

Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
14. 11-01-2005 par. Wielącza - wsie: Wielącza, Niedzieliska, Wieprzyca, Zawada, Hyża, Bodaczów, Płoskie, Kosobudy. Księgi narodzin.

Mikrofilm 389380-389381

1816-1825
 1. Wieś Hyża. Akta nr 20 - dnia 15-02-1824 r. Jan Kasprzak ze wsi Hyża zgłosił, iż dnia 14-02-rb. godz. 19.00 w domu nr 10 urodziło się dziecko płci żeńskiej, któremu nadano na chrzcie św. imię Konstancja. Rodzicami są w/w Jan Kasprzak l. 37 i Marianna zd Wayszczakowa l. 30.

Więcej nazwiska Wajszczuk nie znaleziono na tym mikrofilmie.

15. 12-01-2005 par. Wielącza - wsie: Wysokie, Hyża. Księgi narodzin, ślubów.

Mikrofilm 389382-389386 w języku polskim

1820-1825
 1. Akta nr 22 - dnia 14-02-1822 r. stawił się Jakub Wayszczak l. 26 - włościanin ze wsi Wysokie i oświadczył, że w dniu 14-02-rb. w domu nr 6 o godz. 7.00 po południu urodziło się dziecię płci męskiej, któremu na chrzcie św. nadano imię Walenty. Świadkowie - Antoni Prystupa l. 36 i Onufry Chrzan l. 37 - włościanie ze wsi Wysokie.
 2. Akta nr 30 - dnia 18-11-1820 ślub Jana Kasprzaka l. 19 syna Mikołaja Kasprzaka i Klary ze wsi Hyża z Marianną Wayszczakówną l. 18 córką Stanisława Wayszczaka i Teresy zd Olejarz ze wsi Wysokie.

Więcej nazwiska Wajszczuk nie znaleziono na tym mikrofilmie.

16. 13-01-2005 par. Wielącza - wsie: Wysokie, Hyża. Księgi zgonów.

Mikrofilm 383987-383990 w języku polskim

 

1810-1825

1820-1825

 1. Akta nr 77 - dnia 04-10-1811 r. o godz. 18.00 we wsi Wysokie pod nr 6 domu zmarło dziecko mające 1 rok - Józef Wajszczak syn Szczepana Wajszczaka i Anastazji zd. Racaj. Zgon zgłosili: Stanisław Wajszczak - dziadek zmarłego l. 50 z Wysokiego i Wojciech Mazurek l. 60 z Zawady.
 2. Akta nr 11 - dnia 27-01-1820 r. o godz. 4.00 w domu pod nr 6 we wsi Wysokie zmarł Stanisław Wayszczak l. 63. Zgon zgłosli synowie zmarłego: Szczepan Wayszczak l. 37 i Jakub Wayszczak l. 27.

Więcej nazwiska Wajszczuk nie znaleziono na tym mikrofilmie.

17. 14-01-2005 par. Wielącza - wszystkie wsie w/w parafii rzymsko-katolickiej w obrządku łacińskim. Księgi metrykalne w języku polskim. Księgi urodzin. 1810-1818

1810-1819

Uwaga! W związku z brakiem niektórych lat w przeglądanych dotychczas mikrofilmach lub niejednokrotnie małej czytelności. Celowe wg mnie jest przejrzenie ksiąg metrykalnych (dosłownie) z lat, które obejmowały mikrofilmy aby się upewnić, czy czegoś nie pominięto. Są dwa rodzaje ksiąg: metrykalne-kościelne i metrykalne powtórzone i zatwierdzone przez władze Urzędu Stanu Cywilnego (świeckie). Stad pewne lata będą się powtarzać i należy je sprawdzić.

Sygnatura akt nr 1-7.
Lata 1810-1812 - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
Lata 1816-1819 - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.

Brak ksiąg z lat 1813-1815

18. 18-01-2005 par. Wielącza - wszystkie wsie w/w parafii. Księgi metrykalne kościelne rzymsko-katolickie w obrządku łacińskim oraz USC w języku polskim. Księgi urodzeń. 1820-1846

1825-1840

1841-1846

Sygnatura akt nr 8-17

Lata 1820 i 1821 - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.

 1. Akta nr 22 - dnia 14-02-1822 r. o godz. 18.00 w domu nr 6 urodził się Walenty Wayszczuk - syn Jakuba Wayszczuka l. 26 - włościanina ze wsi wysokie i Marianny z Pielewiczów l. 22. Świadkowie: Antoni Przystupa i Antoni Chrzan.
 2. 1823 r. - nie znaleziono nazwiska Wayszczuk.
 3. Akta nr 20 - dnia 14-02-1824 r. o godz. 19.00 urodziła się w domu nr 10 Konstancja Kasprzak c. Jana Kasprzaka l. 31 włościanina z Hyży i Marianny zd. Wayszczak l. 30. Świadkowie: Szymon Łaszczak l. 40 i Walenty Kasprzak l. 40.
 4. Akta nr 64/69 - dnia 12-06-1824 r. o godz. 10.00 urodziła się Marianna Wayszczakówna córka Szczepana Wajszczaka l. 45 - włościanina z Wysokiego i Anastazji zd. Rycajów - l. 40. Świadkowie: Jan Chrzan l. 30 i Jan Zwolak.
 5. Akta nr 107/121 - dnia 23(26)-09-1824 r. o godz. 15.00 urodziła się Tekla Wayszczakówna córka Jakuba Wayszczaka l. 26 - włościanina z Wysokiego i Marianny z Pielewiczów l. 25. Urodzona w domu nr 6. Świadkowie: Paweł Mander l. 40 i Stanisław Kwitek l. 36.
 6. Lata 1825-1826  - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 7. Akta nr 20 - dnia 03-02-1827 r. o godz. 1.00 urodziła się Agata Kasprzakówna - córka Jana Kasprzaka l. 24 włościanina z Hyży i Marianny zd. Wayszczak l. 30. Rodzice chrzestni: Jakub Wayszczak l. 28 i Zofia Szczygłowa.
 8. Akta nr 54 - dnia 28-05-1827 r. o godz. 5.00 urodziła się Małgorzata Wayszczak - córka Jakuba Wayszczaka l. 29 i Marianny zd. Pilewicz - włościan ze wsi Wysokie. Rodzice chrzestni: Paweł Adamczuk i Marianna Kasprzakowa.
 9. 1828 r. - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 10. Akta nr 165 - dnia 10-12-1829 r. o godz. 5.00 urodziła się Marianna Kasprzak - córka Jana Kasprzaka l. 30 włościanina z Hyrzy i Marianny zd. Wayszczak l. 27. Rodzice chrzestni: Michał Kozioł i Krystyna Szuktówna.
 11. Lata 1830-1832 - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 12. Akta nr 7 - dnia 15-01-1833 r. o godz. 1.00 urodził się Antoni Wayszczak - syn Jakuba Wayszczaka l. 30 włościanina z Wysokiego i Marianny z Bielwiczów l. 30. Rodzice chrzestni: Wojciech Dereszowski i Katarzyna Łusiowa.
 13. Akta nr 66 - dnia 10-08-1834 r. o godz. 14.00 urodziła się Małgorzata Wayszczakówna - córka Jakuba Wyszczaka l. 40 włościanina z Wysokiego i Marianny z Pilewiczów l. 30. Rodzice chrzestni: Antoni Kumorowski i Wiktoria Dereszczowska. (Wg mojego rozeznania to jest druga córka Jakuba i Marianny. Pierwsza o imieniu Małgorzata ur. 28-05-1827 r. prawdopodobnie zmarła lecz nie ma metryki zgonu.
 14. Lata 1835-1836 -  nazwiska Wayszczak nie znaleziono.
 15. Akta nr 64 - dnia 20-05-1837 r. godz. 1.00 urodzila się Katarzyna Kasprzakówna - córka Jana Kasprzaka l. 35 włościanina z Hyrzy i Marianny z Woycików(?) (pewnie pomyłka - chodzi o Mariannę zd. Wayczaków - moja uwaga!) l. 30. Rodzice chrzestni: Józef Basai i Agata Poprawska.
 16. 1938-1839 - nazwiska Wayszczak nie znaleziono.
 17. Akta nr 109 - dnia 30-09-1840 r. - urodziła się Teresa-Jadwiga Wayszczak - córka Jakuba Wayszczaka l. 45 włościanina z Wysokiego i Marianny zd. Pilewiczów. Rodzice chrzestni: Stanisław Monicz i Marianna Wróblowa.
 18. Lata 1841-1842 - nazwiska Wayszczuk nie znaleziono.
 19. Akta nr ? - dnia 31-01-1843 r. urodził się Błażej Kasprzak syn Jana Kasprzaka l. 40 włościanin z Hyrzy i Marianny zd. Wajszczkowa l. 40. Rodzice chrzestni: Michał Kozieł i Ewa Walmukowa.
 20. Akta nr 6 - dnia 08-01-1843 r. - urodziła się Agnieszka Wayszczakówna - córka Józefa Wayszczaka l. 30 - włościanina z Wysokiego i Barbary zd. Siwczak l. 20.
 21. 1844 r. - nazwiska Wayszczak nie znaleziono.
 22. Akta nr 165 - dnia 28-11-1845 r. o godz. 10.00 urodziła się Justyna Kasprzakówna - córka Jana Kasprzaka l. 40 - włościanina z Hyrzy i Marianny zd. Wajszczak l. 40. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piech i Marianna Wayszczakowa.
 23. Akta nr 169 - dnia 9-12-1845 r. o godz. 4.00 urodził się Mikołaj Wayszczak - syn Jana Wayszczuka l. 20 - włościanina ze wsi Wysokie i Barbary zd. Siwczak l. 25. Rodzice chrzestni: Maciej Siwczak i Marianna Magrytowa.
 24. 1846 r. -  nazwiska Wayszczak nie znaleziono.
19. 19-01-2005 par. Wielącza - wszystkie wsie w/w parafii. Księgi USC i parafialne metrykalne w języku polskim - zaślubin. 1810-1825 Sygnatura akt nr 18-28
 1. Lata 1810-1812 - nazwiska Wayszczuk nie znaleziono.
 2. Lata 1813-1815 - brak ksiąg metrykalnych.
 3. 1816 r. - nazwiska Wayszczuk nie znaleziono.
 4. 1817 - brak księgi metrykalnej.
 5. Lata 1818-1819 - nazwiska Wayszczuk nie znaleziono.
 6. Akta nr 30 - dnia 18-11-1820 r. zostało zawarte małzeństwo pomiędzy Janem Kasprzakiem kawalerem, włościaninem l. 19 ze wsi Hyrzy, synem Mikołaja Kasprzaka i Klary z Łaszczaków - a panną Marianną Wayszczakówną - l. 18 córką Stanisława Wayszczuka i Teresy z Olejarzów z Wysokiego. Świadkowie: Wojciech Kapusta i Jakub Gruszka z Hyrzy oraz Szczepan Łaszczak i Eliasz Marczuk z Wysokiego.
 7. Lata 1821-1825 - nazwiska Wayszczuk nie znaleziono.
20. 20-01-2005 par. Wielącza - wszystkie wsie w/w parafii. Księgi metrykalne rzym-kat i USC w języku polskim - 1823-1844

 

 

 

 

 

Sygnatura akt nr 29-33

- księgi zaślubin

 1. Lata 1823-1825 - księgi USC potwierdzają, że w tych latach nazwisko Wayszczuk nie występuje.
 2. Lata 1826-1843 -  księgi parafialne jak i USC potwierdzają, że w tych latach nazwisko Wayszczuk nie występuje.
        Lata:
1810, 1811, 1812, 1816, 1819.
Sygnatura akt nr 34-37

- księgi zgonów

 1. Akta nr 23 - dnia 11-12-1810 r. - w domu nr 15 w miejscowości Gruszec Mały o godz. 1.00 popołudniu zmarł Jakub Walczak? l. 60 - włościanin. Zgłosili zgon synowie zmarłego: Wojciech Walczak i Jan Walczak z miejscowości Gruszec Mały. (Uwaga moja - podałem ten akt, ale nie jestem pewien trafności nazwiska bowiem nie pasuje nazwa miejscowości).
 2. Akta nr 77 - dnia 4-10-1811 r. - we wsi Wysokie o godz. 18.00 pod nr 6 zmarł Józef Wayszczak - mając 1 rok życia - syn Szczepana Wayszczuka i Anastazji zd. Rycaiów. Zgon zgłosili - Stanisław Wayszczuk l. 50 - dziadek zmarłego z Wysokiego i Wojciech Mazurek l. 60 z Zawady.
  W/w akt jest potwierdzeniem aktu zgonu odczytanego w dniu 13-01-2005 z mikrofilmu
 3. Lata 1812, 1816, 1819 - nazwisko Wayszczuk nie występuje.