english version

01-07-2006

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie nr 3
z przeglądu ksiąg metrykalnych
z dnia 09 lutego 2005


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
21. 25-01-2005 par. i gm. Wielącza Księgi metrykalne narodzin, ślubów i zgonów -kościelne rzymsko-katolickie w obrządku łacińskim oraz USC w języku polskim.

sygn. 39-48

1818-1825

Księgi o sygn. 39-47 to księgi zgonów za lata od 1818-1825 r. Natomiast stwierdziłem brak ksiąg zgonów z lat 1813, 1814, 1815, 1817. Być może lata znajdują się w księgach dalszych o sygnaturach od 48-102 - które zamierzam w dalszej kolejności przejrzeć.

Księga o sygnaturze 48, którą przejrzałem - jest księgą urodzin, zaślubin i zgonów z 1826 r. W przejrzanych dzisiaj księgach tylko w jednym przypadku trafiłem na akt zgonu z 1820 r. dot. rodu Wajszczuków, który to akt niżej cytuję. W pozostałych latach nie natrafiłem na nazwiska Wajszczuk, ani też powiązań z nazwiskami Kasprzaków czy też Chachorów, które to nazwiska były wcześniej przeze mnie jako koligacje z rodem Wajszczuków podane. Podaję więc wspomniany akt zgonu:

1. Sygn. 41 - akt nr 11 - dnia 27-01-1820 r. o godz. 4 rano we wsi wysokie w domu nr 6 - zmarł Stanisław Waszczak l. 63 - włościanin z Wysokiego - zgon zgłosili synowie zmarłego Szczepan Waszczak - l. 37 i Jakub Waszczak l. 21 - włościanie z Wysokiego.
Jak zapewne Pan zauważył - zachowuję pisownię dosłownie jak podano w akcie zgonu tj. Waszczak - a nie Wajszczak, ale na pewno dotyczy to nazwiska Wajszczuk. Ten sam akt zgonu został powtórzony w księdze o sygn. 42 z tym, że w tej księdze na końcu był wykaz osób zmarłych w 1820 r. gdzie była rubryka dotycząca wieku zmarłych. I przy nazwisku Stanisława Waszczuka podano wiek l. 70 żył. Dlatego moim zdaniem celowe jest przeglądać wszystkie księgi aby się upewnić, czy nie ma gdzieś błędu, czy kogoś nie pominięto.
Pisownia z tego okresu też wiele pozostawia do życzenia. Np. lata podawane przy nazwiskach wymienione w aktach są nieścisłe, nazwiska przekręcone - przykład powyższy dot,. nazwiska Wajszczuk, czy wcześniej nazwiska Chachor pisane kiesy indziej Hachor, miejscowość Hyża pisana jako Chyrza, czy też Chyża, itp.

 

22. 27-01-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne narodzin, ślubów i zgonów -kościelne rzymsko-katolickie w obrządku łacińskim oraz USC w języku polskim. 1826-1829

1810-1831

W księgach zgonów z lat 1826 i 1827 - nazwiska członków rodu Wajszczuk  - nie ma.
 1. Akta nr 47 - dnia 01-03-1828 r. o godz. 12.00 zmarła Rozalia Chachorowa - l. 42 - wdowa, włościanka w Wysokim zamieszkała - córka Stanisława i Marianny Waszczuków (prawdopodobnie błąd w pisowni) - zgon zgłosili: Wojciech Sobczyk l. 29 i Wawrzyniec Kasprzak l. 50 - włościanie z Wysokiego.
 2. Akta nr 61 - dnia 16-03-1828 r. o godz. 9.00 - zmarła Małgorzata Wajszczukówna - żyła 1 rok - córka Jakuba i Marianny z Bilów (błąd - winno być Bielewiczów) -włościan z Wysokiego. Zgon zgłosili: Szczepan Łaszczak - l. 50 i Wojciech Sobczuk l. 40 - włościanie z Wysokiego.
 3. Akta nr 77 - dnia 05-04-1828 o godz. 10.00 zmarła Tekla Wayszczukówna - l. 3 - córka Jakuba i Marianny z Bielewiczów - włośącian z Wysokiego. Zgon zgłosili: Wojciech Sobczyk - l. 29 i Jan Siwczuk - l. 40 - włościanie z Wysokiego.
 4. Akta nr 153 - dnia 16-11-1828 r. o godz. 9.00 zmarł Wawrzyniec ? - l. 10 - rodziców niewiadomych - służący u Jakuba Wayszczuka z Wysokiego. Zgon złosili: Jakub Wayszczuk - l. 30 i Wojciech Sobczuk - l. 30 - włościanie z Wysokiego.
 5. Sygnatura akt nr 50-58 - akta urodzeń, małżeństwa i zgonów z lat 1810-1817, 1827-1831. Akt z lat 1818-1827 - brak. W przejrzanych w/w aktach nazwisko Wayszczuk nie występuje. W 1815 r. - sygn. nr 53.
 6. Akta nr 16 - dnia 25-02-1815 r. o godz. 3.00 rano w domu nr 6 w Wysokim + urodził się Kazimiery Wajszczak + syn Szczepana l. 34 i Anastazji zd. Ryczajów - l. 30 - włościan z Wysokiego. Świadkowie: Jakub Czuba - l. 48 i Maciej Czuba l. 30 - włościanie z Wysokiego.
 7. W aktach z lat 1816-1817 - nazwisko Wajszczuk - nie występuje.
 8. Sygn. akt nr 54 - 1827 r.:
  • Akta nr 20 - dnia 03-02-1827 r. - ur. Agata Kasprzykówna
  • Akta nr 54 - dnia 22-05-1827 r. - ur. Małgorzata Wayszczak - potwierdzenia akt podanych w sprawozdaniu nr 2 (zmiana daty 28-05 na 22-05).
 9. Sygn. akt nr 55 - 1828 r.
  • Akta nr 47 - zgon Rozalii Chachorowej
  • Akta nr 61 - zgon Małgorzaty Wayszczakówny
  • Akta nr 77 - zgon Tekli Woyszczakówny [podano powyżej zobacz]
 10. Sygn. akt nr 56 - 1829 r.
  • Akta nr 165 - dnia 16-07-1829- urodziny Marianny Kasprzak - podano w sprawozdaniu nr 2 (zmiana daty - 10-12 na 26-12).
 11. Sygn. akt nr 57 - 1830 r. - nazwiska Wajszczuk - brak.
 12. Sygn. akt nr 58 - 1831 r. - nazwiska Wajszczuk - brak.
23. 28-01-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne narodzin, ślubów i zgonów -kościelne rzymsko-katolickie w obrządku łacińskim oraz USC w języku polskim.

Sygn. 59-63

1832-1836
 1. Sygn. 59 - 1832 r.
  • Akta nr 32 - dnia 16-02-1832 r. - godz. 8.00 zmarła Agata Kasprzakówna - l. 5 - córka Jana i Marianny - małżonków Kasprzaków - wyrobników z Wysokiego. Zgon zgłosili: Wojciech Sobczyk - l. 30 i Antoni Kwitek - l. 40 - włościanie z Wysokiego.
 2. Sygn. 60 - 1833 r.
  • Akta nr 7 - dnia 10-01-1833 r. - urodzony Antoni Wayszczuk - potwierdzenie aktu podanego w sprawozdaniu nr 2.
  • Akta nr 84 - dnia 01-07-1833 r. o godz. 4 rano zmarł Antoni Wayszczuk - mający 6 miesięcy syn Jakuba l. 30 i Marianny  - Małżonków Wayszczuków - włościan z Wysokiego. Zgon zgłosili: Jakub Wayszczuk - l. 30 - ojciec zmarłego i Antoni Kwitek - l. 40 - włościanie z Wysokiego.
 3. Sygn. 61 - 1834 r.
  • Akta nr 141 - dnia 10-12-1834 r. o godz. 6 rano urodziła się Tekla Kasprzakówna - córka Jana Kasprzaka i Marianny zd Wayszczuk - l. 30 - Włościan z Hyrzy. Rodzice chrzestni: Józef Ryczay - l. 30 i Marianna Wayszczakowa.
  • Akta nr 66 - dnia 09-06-1834 r. - urodziła się Antonina Małgorzata Wayszczakówna - potwierdzenie aktu podanego w sprawozdaniu nr 2 - zmiana daty 10-08 na 09-06- ponadto w tym akcie dodano drygie imię dziecka - Antonina.
 4. Sygn. 62 - 1835 r.
  • Akta nr 34 - dnia 29-03-1835 r. - o godz. 5 rano zmarła Teresa Wayszczakowa - wdowa l. 80 - wyrobnica z Wysokiego, córka niewiadomych rodziców. Zgon zgłosili synowie zmarłej - Wojciech Wayszczuk l. 40 i Jakub Sobczak? - l. 45 - włościanie z Wysokiego.
 5. Sygn. 63 - 1836 r. - nazwisko Wayszczuk nie występuje.
24. 31-01-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne narodzin, ślubów i zgonów -kościelne rzymsko-katolickie w obrządku łacińskim oraz USC w języku polskim.

Sygn. nr 64-70

1837-1843
 1. Sygn. 64 - 1837 r.
  • Akta nr 64 - dnia 20-05-1837 r. urodziła się Katarzyna Kasprzakówna - potwierdzenie aktu podanego w sprawozdaniu nr 2.
  • Akta nr 51 - dnia 28-03-1887 r. o godz. 14.00 zmarła Antonina Wayszczakówna l. 3 - córka Jakuba i Marianny, małżonków Wayszczuków - włościan z Wysokiego. Zgon zgłosili: Jakub Wayszczuk - ojciec zmarłej l. 40 i Szczepan Łaszczak l. 50 - włościanie z Wysokiego.
 2. Sygn. 65 - 1838 r.
  • Akta nr 41 - dnia 31-03-1838 r. o godz. 5 rano urodziła się Wiktoria Wayszczukówna - córka Jakuba Wayszczuka l. 40 i Marianny z Pielewiczów l. 40 - włościan z Wysokiego. Rodzice chrzestni: Sebastian :ewiński i Katarzyna Borowcowa.
  • Akta nr 7 - dnia 18-01-1838 r. o godz. 5 rano zmarła Katarzyna Kasprzakówna mająca 6 miesięcy - córka Jana Kasprzaka i Marianny zd. Wayszczuk - włościan z Hyrzy. Zgon zgłosili: Jan Kasprzak - ojciec zmarłej i Józef Rycay - włościanie z Hyrzy.
 3. Sygn. akt 66 - 1839 r.
  • Akta nr 9 - dnia 11-01-1839 r. - o godz. 4.00 rano urodziła się Katarzyna Kasprzakówna - córka Jana Kasprzaka l. 30 i Marianny zd. Wayszczuków - l. 30 - włościanie z Hyrzy. Rodzice chrzestni: Józef Rycaj l. 30 i Zofia Rycaiowa.
 4. Sygn. akt 67 - 1840 r.
  • Akta nr 109 - dnia 30-09-1840 - urodziła się Teresa Jadwiga Wayszczukówna - potwierdzenie aktu podanego w sprawozdaniu nr 2.
 5. Sygn. akt 68 - 1841 r. - nazwiska Wajszczuk brak.
 6. Sygn. akt 69 - 1842 r. - nazwiska Wajszczuk brak.
 7. Sygn. akt 70 - 1843 r.
  • Akta nr 16 - dnia 30.01.1843 r. - urodził się Błażej Kasprzak - o godz. 8 wieczór - syn Jana l. 40 i Marianny zd. Wajszczuk l. 40 - włościan z Hyrzy - potwierdzenie aktu podanego w sprawozdaniu nr 2 (zmieniona data urodzenia z 31-01 na 30-01).
  • Akta nr 6 - dnia 07-01-1843 - o godz. 1 po północy urodziła się Agnieszka Wayszczukówna - c. Jana l. 30 i Barbary zd. Siwczuków(?) - l. 20 - włościan z Wysokiego. Rodzice chrzestni: Józef Wayszczuk i Agnieszka Marczukowa (potwierdzenie aktu podanego w sprawozdaniu nr 2).
  • Akta nr 38 - dnia 13-05-1843 r. o godz. 4.00 rano urodził się Jan Feliks Wayszczuk - syn Walentego l. 24 i Katarzyny z Maydanów (?) - l. 23 - włościan z Wysokiego.
  • Akta nr 38 - dnia 13.05.1843 r. o godz. 4.00 rano urodził się Jan Feliks Wayszczuk - syn Walentego - l. 24 i Katarzyny z Maydanów? l. 23 - włościan z Wysokiego. Rodzice chrzestni: Jakub Głasiewicz i Marianna Piasecka.
25. 01-02-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne narodzin, ślubów i zgonów -kościelne rzymsko-katolickie w obrządku łacińskim oraz USC w języku polskim.

Sygn. 71-78

1844-1851
 1. Sygn. akt 71 - 1844 r. - nazwiska Wayszczuk brak.
 2. Sygn. akt 72 - 1845 r.
  • Akta nr 163 - dnia 28-11-1845 r. - urodziła się Justyna Kasprzakówna.
  • Akta nr 169 - dnia 10-12-1845 r. - urodził się Mikołaj Wayszczuk (potwierdzenie akt podanych w sprawozdaniu nr 2).
 3. Sygn. akt 73-78
  • Lata 1846-1851 - po dokładnym przejrzeniu nie natrafiono (nie ma) członków rodu Wajszczuków w parafii Wielącza w tych latach. Nie ma też nazwiska z rodzin Jana Kasprzaka z Hyrzy jak wcześnie znalezionego rodu Chachor z miejscowości Płoskie - o którym pisano w sprawozdaniu nr 2. Rodziny te były poprzez małżeństwa z żonami z rodu Wayszczuków - spowinowacone.
26. 03-02-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne rzymsko-katolickiej parafii Wielącza - urodzeń, zaślubin i zgonów.

Sygn. 79-88

1852-1862 Wymienione akta są na taśmach mikrofilmu w języku polskim - rolki o nr 389414-389426. Po dokładnym przejrzeniu stwierdzono, że w tych latach nadal nie występuje nazwisko z rodu Wajszczuków.
27. 04-02-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne rzymsko-katolickiej parafii Wielącza - urodzeń, zaślubin i zgonów.

Sygn. 89-99

1863-1872 Od 1868 r. księgi są w języku rosyjskim. Po dokładnym przejrzeniu wymienionych ksiąg stwierdzono, że w tych latach nadal nie występują nazwiska członków rodu Wajszczuków na terenie tejże parafii.
28. 07-02-2005 par. Wielącza Księgi metrykalne rzymsko-katolickiej parafii Wielącza - urodzeń, zaślubin i zgonów - w języku rosyjskim.

Sygn. 100-102

1873-1875 Są to ostatnie księgi z parafii Wielącza znajdujące się w Archiwum Państwowym w Lublinie. Księgi metrykalne od roku 1876 zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Zamościu. Kończąc przegląd ksiąg metrykalnych parafii Wielącza znajdujących się w Archiwum w Lublinie, które to przejrzałem nasuwa się wnoselk, ze członkowe rodu Wajszczuków zamieszkiwali w tej parafii w większości we wsi Wysokie - do 1845 r. Po tym okresie prawdopodobnie przenieśli się do innej parafii - co być może wyjaśni się po przejrzeniu akt z parafii sąsiednich. Nadmieniam jednocześnie, że do końca, tj. do 1875 r. - wieś Wysokie nadal należała do parafii Wielącza, lecz nie było jako mieszkańców osób o nazwisku Wayszczuk.

 

    par. greko-katolicka Nieledew Akta metrykalne na mikrofilmie. Księgi urodzin, ślubów

Sygn. 78-89

1831-1869 Rodu Wajszczuk w tej parafii nie ma (przynajmniej w tych księgach, które przejrzano - nie natrafiono). Potwierdziły się natomiast nazwiska z akt podanych w sprawozdaniu nr 1 - akta nr 23/12 z 1863 r. i inne. Nazwisko Woyszczuk (mało czytelne - prawdopodobnie Woyszuk lub Woyczuk) - dalej wystepuje nazwisko Woysiuk i Wojtiuk.
29. 08-02-2005 par. Nielisz Akta urodzin, ślubów i zgonów parafialne obrządku rzymsko-katolickiego USC Nielisz - na mikrofilmie w j. polskim.

Sygn. 51-78

Nr rolki filmu: 38166-382183

1814, 1818-1833 Po dokładnym przejrzeniu mikrofilmu z aktami z lat 1814, 1818-1821 - stwierdzono, że w latach tych nie ma członków rodu Wajszczuków. Natomiast w 1822 r. natrafiono na n/w akta:
 1. Akta nr 84 - dnia 28-10-1822 r. o godz. 4 rano zmarła Tekla Waszczakowa - wdowa l. 60 - w domu nr 8 w Średni Mniejszej - zgon zgłosili: Łukasz Wikera l. 36 - wyrobnik i Paweł Rybak - l. 34 gospodarz.
 2. Lata 1823-1826 - nazwiska Wajszczuk nie ma.
 3. Akta nr 72 - 18-09-1827 r. o godz. 4 rano urodził się Michał Woyszczuk - syn Woyciecha Woyszczuka l. 34 - włościanina z Wulki Niedzieliskiej (Nieliskiej) i Agnieszki zd. Głąbów - l. 36. Rodzice chrzestni: Antoni Strzela i Małgorzata Komarowska.
 4. Akta nr 64 - dnia 4-10-1828 r. o godz. 11.00 - zmarł Michał Woyszczuk - żył 1 rok - syn Woyciecha - l. 37 i Agnieszki z Głąbów - włościan z Wulki Niedzieliskiej. Zgon zgłosili: Woyciech Woyszczuk i Walenty Danieluk.
 5. 1829-1833 - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 6. Akta nr 47 - dnia 28-09-1834 - o godz. 15.00 zmarła Agnieszka Woyszczukowa - l. 40 zd. Głąb - żona Woyciecha Woyszczuka - włościanina par. Nielisz. Zgon zgłosili: Tomasz Chmiel, l. 40 i Woyciech Antoszak i Mateusz Celiński - włościanie z Nielisza.
30. 09-02-2005 par. Nielisz j.w.

Sygn. 78-93

filmu: 382184-382198

1835-1849
 1. 1835 r. - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 2. Akta nr 32 - dnia 13-11-1836 - ślub Woyciecha Woyszczuka - wdowca l. 45 - tkacza zamieszkałego w Wulce Niedzieliskiej, a urodzonym w Sitańcu, synem Józefa i Klary z Releiów, małżonków Waszczuków, włościan z Sitańca z panną Marianną Gruszkówną - włościanką z Wulki Nieliskiej - l. 30 - rodziców swoich nie pamiętająca - zmarli, kiedy była dzieckiem.
 3. Akta nr 65 - dnia 15-10-1837 r. - o godz. 13.00 zmarła Marianna Woyszczukowa - l. 30 - żona Woyciecha Woyszczuka - rodziców swoicj nie pamiętająca. Zgon zgłosili: Walenty Danielak l. 50 i Marcin Turek l. 35 - rolnicy z Wulki Niedzieliskiej.
 4. 1838 r. - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 5. Akta nr 85  - dnia 02-09-1839 r. - o godz. 4 rano urodził się w Średnim Michał Waszczuk - syn Joanny Waszczukówny - l. 40 (brak danych ojca dziecka, prawdopodobnie była niezamężna). Rodzice chrzestni: Kazimierz Szczypanowski i Teresa Wolska - rolnicy ze Średniego.
 6. 1840-1841 - nazwiska Wajszczuk nie ma.
 7. Akta nr 96 - dnia 25-09-1842 r. o godz. 14.00 w miejscowości staw urodził się Michał Waszczuk - syn Jadwigi Waszczukówny l. 30 - włościanki stanu wolnego. Rodzice chrzestni: Tomasz Świtalski i Tekla Suchocka - akuszerka z miejscowości Staw.
 8. 1843 r. - nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
 9. Akta nr 4 - dnia 28-01-1844 - ślub pomiędzy Piotrem Kuczmarskim l. 43 - synem Krzysztofa i Marianny Tymieckich, rolników z Żurawicy a Joanną Jadwigą Waszczakówną - l. 40 - córką Sebastiana i Doroty - małżonków Waszczaków - rolników z Bukowiny.
 10. Akta nr 23 - dnia 26-02-1846 - o godz. 19 urodziła się w miejscowości Staw Marianna Kaczmarska - córka Piotra l. 46 i Jadwigi l. 35 zd. Waszczak - małżonków Kuczmarskich. Rodzice chrzestni: Antoni Zielonka i Petronella Królówna
 11. 1845, 1847-1849 - nazwiska Wajszczuk nie było.