english version

01-07-2006

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie nr 4
z przeglądu ksiąg metrykalnych
z dnia 28 lutego 2005


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
31. 10-02-2005 r. par. Nielisz Akta urodzin, ślubów i zgonów na mikrofilmie w j. polskim.

Sygn. 94-103

Nr rolki filmu: 3821119-3821208

1850-1859 Po dokładnym przejrzeniu wymienionych akt stwierdzono brak nazwiska Wajszczuk. Bardzo zła jakość mikrofilmu.
32. 11-02-2005 par. Nielisz Akta urodzin, ślubów i zgonów na mikrofilmie do 1865 r. w j. polskim a od 1866 w j. rosyjskim.

Sygn. 93-106

Nr mikrofilmu: 382198-382210

1960-1899 Nazwiska Wajszczuk brak.
    par. grek-kat. Nieledew Księgi metrykalne 1866-1867
 1. Akta nr 1. - dnia 01-01-1866 r. - o godz. 6.00 urodziła się Tacyanna Woyczuk - córka Pawła Woyczuka l. 38, włościanina z Nieledwii i Anny z Saczuków. Rodzice chrzestni - Stefan Woyczuk i Marianna Raczyńska.
 2. Akta nr 13 - dnia 09-07-1866 r. - o godz. 14.00 urodziła się Anna Woyczuk - córka Mikołaja Woyczuka l.22, będącego w wojsku i Marianny zd. Kowalczyk - l. 22, rodzice chrzestni: Damian Łukaniuk i Katarzyna Kucharska.
 3. Akta nr 5 - dnia 05-11-1866 r. - ślub Antoniego Woyciuka - l. 22 syna Jana i Tekli z Maciuków z Nieledwii z Agatą Łukasiewiczówną l. 28 córką Jana i Pałaszki z Kuczków.
 4. Akta nr 7 - dnia 26-06-1866 r. o godz. 4.00 zmarł Michał Woytiuk - l. 50 włościan z Zadubic syn Jędrzeja i Rozalii z Jędruszków - zostawiwszy po sobie żonę Helenę z Ławczuków, Woytiukową.
 5. Akta nr 9 - dnia 08-08-1866 r. o godz. 4.00 - zmarła Tacyanna Woyczuk - c. Pawła i Anny z Saszciuków - m. Woyciuków.
 6. 1867 r. - nie natrafiono na nazwisko Wajszczuk czy też podobne.
33. 14-02-2005 par. grek-kat. Nieledew Księgi metrykalne w języku rosyjskim 1868-1875
 1. Akta nr 3 - dnia 19-01-1868 r. - w Zadubicach urodziła się Anna Woytiuk c. Jana i Anastazji z Janczuków - l. 45. Rodzice chrzestni - Iwan Danczuk i Horpyna Smoloyowa.
 2. Akta nr 5 - dnia 13-03-1869 r. - urodził się Aleksander Waszczuk s. Pawła i Anny z Hawryków z Nieledwii. Rodzice chrzestni: Kararzyna Hawrykowa i Łukasz Oleszczak.
 3. W latach 1870-1871 - nazwiska Wajszczuk i podobnych nie ma.
 4. Akta nr 2 - dnia 16-03-1872 - urodziła się Daria Wayczuk - c. Pawła l. 40 i Anny z Hawryłów - l. 40 z Nieledwii. Rodzice chrzestni: Antoni Lubczuk i Marianna Poliszczukowa.
 5. W roku 1873 - nazwiska Wajszczuk i podobnych nie ma.
    par. Nielisz Księgi metrykalne parafialne.

Sygn. akt 115-120.

1870-1875 Po dokładnym przeglądzie w/w akt stwierdzono iż w nich nie ma członków rodu Wajszczuków.
34. 15-02-2005 par. grek-kat. Nieledew Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów w jezyku rosyjskim. 1874 r.

(Od 1875 r. księgi przekazano Archiwum w Zamościu.)

W przejrzanej księdze odnaleziono akta z nazwiskami podobnymi do Wajszczuk, które poniżej wymieniono:
 1. Akta nr 3 - dnia 26-03-1874 r. urodził się Józef Wojczuk - syn Pawła Wajczuka i Anny zd. Czawrykowicz - l. 40 z Nieledwii. Rodzice chrzestni: Paweł Kuzicki i Katarzyna Ilczuw.
 2. Akta nr 13 - dnia 16-07-1874 r. - godz. 9.00 - urodziła się Marina Wojczuk c. Mikołaja Wojczuka - włościanina z Zadubieckich i Marii z Kowalczyków l. 27. Rodzice chrzestki: Anna Dyka i Mikołaj Dykij.
 3. Akta nr 4 - dnia 07-04-1874 r. - zmarł Józef Wojczuk - dziecko, dziesięć dni po porodzie - syn Pawła i Anny Wojczuków - włościan z Nieledwii.
    par. Sitaniec Księgi urodzeń w języku łacińskim.

Sygn. akt 9-11.

Mikrofilm 385506-385508

1777-1785 W owym okresie do tej parafii nalezały następujące wioski: Słabnów, Darodia, Jarosławice Sitaneczne, Janowice, Sitno, Jarosławiec, Szopin, Stabrów, Kalinowice, Predium, Janowice, Udricze oraz Sitaniec-Wysokie. Po przeglądzie tychże ksiąg (z tych miejscowości) nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
35. 16-02-2005 par. Sitaniec Księgi ślubów w języku łacińskim.

Mikrofilm: 885507

1777-1785 W tych księgach znaleziono tylko jedne akta z nazwiskiem Wayszczuk, które podano poniżej:
 1. Dnia 02-09-1783 r. - ślub Józefa Wayszczuka z Sitańca-Wysokiego z Marianną Olszową (Olejarzową?) - bardzo nieczytelne (radzono się też z pracownikami Archiwum, którzy również nie potrafili rozszyfrować tego nazwiska.

  W tym miejscu pozwolę sobie na osobistą sugestię - otóz wg mnie Józef Wayszczuk pochodzi z miejscowości Wysokie, gdzie członkowie tego rodzu czesto występują. W owym czasie Wysokie włączone mogły byc do parafii Sitaniec, stąd ślub w Sitańcu z panną z tej parafii. ALe proszę wziąć moją uwagę jako hipotezę - moge się mylić.
   
 2. Więcej w badanym okresie nazwisko Wajszczuk nie występuje.
      Księgi zgonów w języku łacińskim.

Mikrofilm: 385508

 

1777-1785 Na nazwisko Wajszczuk nie natrafiono
36. 17-02-2005 par. Sitaniec Akta urodzeń.

mikrofilm w jezyku polskim nr 385509-385524

1810-1825
 1. Na nazwisko Wajszczuk nie natrafiono.
 2. Brak akt z lat 1786-1809
37. 18-02-2005 par. Sitaniec Akta ślubów.

nr mikrofilmu: 385525-385540

1810-1825
 1. W aktach 1810-1820 brak jest nazwiska Wajszczuk.
 2. Akta nr 9 - dnia 11-02-1821 r. - ślub Jakuba Wayszczuka l. 21 - syna Stanisława i Teresy Wayszczuków - włościan z Wysokiego (dane metryk Wysokiego) - z Panną Marianną Pilewiczówną - l. 23, córką Jakuba i Ewy Lepczyków, małżonków Pilewiczów - włościan z Wysokiego (metryka panny z parafii Sitaniec).
 3. Lata 1822-1825 - nie ma nazwiska Wajszczuk.
    par. Sitaniec Akta zgonów.

nr mikrofilmu: 385541-385556

1810-1825 Na nazwisko Wajszczuk nie natrafiono.
    par. Sitaniec Akta urodzeń, ślubów i zgonów.

nr mikrofilmu: 385557-385560

1826-1828
 1. 1826 r. - brak nazwiska Wajszczuk.
 2. Akta nr 31 + dnia 11-02-1827 + ślub Pawła Waszczuka l. 32 - syna Andrzeja i Pelagii - rolników z Sitna z Elżbietą Chmarówną - l. 28 - córką Mikołaja i Marianny - małżeństwa Chomarów, rolników z Sitna.
 3. 1828 r. - brak nazwiska Wajszczuk.
38. 21-02-2005 par. Sitaniec Akta urodzeń, ślubów i zgonów.

nr mikrofilmu: 385560-385576

1829-1845
 1. Akta nr 13 - dnia 08-02-1829 r. - urodził się Maciej Waśczuk syna Jakuba Waśczuka l. 28 i Marianny z Pilewiczów l. 28. Rodzice chrzestni: Paweł Waszczuk i Antonina Chronowa - Sitaniec (uwaga p. S. Waca: błąd w pisowni - winno być Wajszczuk).
 2. Akta nr 26 - dnia 02-03-1829 r. - urodził się Kazimierz Waszczuk s. Pawła Waszczuka l. 30 - włościanina z Sitna i Heleny Chmorowej l. 35 - małżeństwa Waszczuków. Rodzice chrzestni: Józef Rudko i Katarzyna Korolka. Uwaga! Brak aktu ślubu w/w małżeństwa w akcie.
 3. Akta nr 31 - dnia 11-02-1827 r. - podano, iż małżonką Pawła Waszczuka została Elżbieta Chmarowa a nie Helena - być może było błędem.
 4. Akta nr 13 - dnia 18-03-1836 r. - o godz. 7.00 zmarła Anna Waszczukówna - l. 5, córka Pawła Waszczuka i Heleny zd. Chmarowa - włościan z Sitna.
 5. Akta nr 14 - dnia 20-03-1836 r., o godz.6.00 Zmarła Helena Waszczukow l. 22- włościnka z SItna - córka Mikołaja i Marianny zd. Chmarów - pozostawiwszy po sobie owdowiałego męża Pawła Waszczuka.
 6. 1830-1835 - brak akt.
 7. Akta nr 27 - dn. 05-03-1837 r. - zmarł Kazimierz Waszczuk l. 8 - syn Pawła i Heleny - małżonków Waszczuków z Sitna.
 8. Akta nr 15 - dn. 08-11-1840 - ślub Marcina Magryty młodzieńca z Sitańca l. 24 syna Szczepana i Anny Majdanówny - małżonkówMargaryta z Marianną Adamczykówną córką Pawła Adamczyka i Marianny zd. Waszczukówna - włościan z Sitna. Uwaga - brak aktu małżeństwa Pawła Adamczyka z <Marianną Waszczukówną.
 9. Akta nr 7 - dn. 16-02-1840 r. - ślub Walentego Wajszczuka l. 18 - syna Jakuba i Marianny z Pilewiczów, małżonków Wajszczuków - włościan z Wysokiego z panną Katarzyną Majdanówną - l. 17 córką Jana i Barbary zd. Dereszowskich, małżonków Majdanów, włościan z Sitańca.
 10. Akta nr 32 - dn. 24-04-1841 r. o godz. 12.00 urodziła się Anna Wajszczukówna - córka Walentego i Katarzyny zd. Majdanów - małżonków Wajszczuków.
 11. W latach 1842-1844 - brak nazwiska Wajszczuk.
 12. Akta nr 30 - dn. 17-11-1844 r. - slubn Jana Jakuba Walczuka - l. 21 - włościanina ze Stabrowa (obrządku grecko-katolickiegi) urodzonego w Barcheczoniu - syn Pawła i Agaty zd. Piskorzówny - gospodarzy ze Starbowa - z Wiktorią Saładuchówną - l. 17 - córką Szczepana i Klary z Bilewiczowskich, małżonków Sałduchów - włościan ze Stabrowa, niegdyś zamieszkałych, juz nieżyjących - przy krewnych zostająca.
 13. Akta nr 22 - dnia 21-02-1845 r. o godz. 5.00 urodził się Józef Wajszczuk - syn Walentego l. 23 i Katarzyny zd. Majdanów l. 22 - małżonków Wajszczuków - włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Józef Szubert i Katarzyna Zhor.
39. 22-02-2005 par. Sitaniec Akta urodzeń, ślubów i zgonów.

nr mikrofilmu: 385578-385587

1846-1855
 1. Akta nr 14 - dnia 10-02-1846 o godz. 14.00 - zmarła Anna Wajszczukówna - l. 4 - córka Walentego i Katarzyny zd. Majdanówna - małżonków Wajszczuków gospodarzy z Sitańca.
 2. Akta nr 20 - dnia 27-02-1847 r. o godz. 15.00 urodziła się Zuzanna Wajszczakówna - córka Walentego Wajszczuka l. 26 i Katarzyny zd. Majdanówna - l. 35 - włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Paweł Piasecki i Zuzanna Czytowska.
 3. Akta nr 27 - dnia 26-10-1847 r. - ślub Macieja Wajszczuka l. 19 - syn Jakuba i Marianny zd. Pilewiczów - włościan z Wysokiego - z Gertrudą Klein - córką Jana i Gertrudy zd. Paul, małżonków z Kleinów - gospodarzy - kolonistów w Sitańcu mieszkających - już zmarłych.
 4. Akta nr 99 - dnia 22-12-1847 r. - zmarła Zuzanna Wajszczukówna - żyjąca 9 miesięcy - córka Walentego Wajszczuka i Katarzyny zd. Majdanów - włościan z Sitańca.
 5. Akta nr 99 - dnia 08-09-1848 r. - o godz. 3.00 rano - urodziła się Marianna Wajszczuk - córka Jana l. 33 i Barbary zd. Anuchowa l. 25 - małżonków Wajszczuków - włościan z Wysokiego (brak danych dot. urodzodzenia Jana Wajszczuka , jak i ślubu z Barbarą Anuchowną). Rodzice chrzestni: Wincenty Czuba i Marianna Szczewczukówna.
 6. Akta nr 116 - dnia 01-10-1848 r. - o godz. 16.00 urodziła się Franciszka Wajszczukówna - córkę Walentego - l. 22 i Katarzyny zd. Majdanówna - małżonków Wajszczuków - włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Wojciech Majdan i Katarzyna Heretowa.
 7. Akta nr 77 - dnia 29-08-1849 r. o godz. 12.00 - zmarł Józef Wajszczuk - l. 4 i pół - syn Walentego - l. 28 i Katarzyny zd. Majdanów - małżonków Wajszczuków - włościan z Sitańca.
 8. Akta nr 134 - dnia 2-11-1850 r. o godz. 14.00 urodziła się Elżbieta Wajszczukówna - córka Walentego l. 29 i Katarzyny l. 28 zd. Majdanów - Małżonków Wajszczuków, włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Maciej Wajszczuk i Teofila Mikusińska.
 9. Akta nr 13 - dnia 04-02-1851 r. o godz. 22.00 - urodził się Stanisław Wajszczuk - syn Macieja Wajszczuka l. 22 i Gertrudy zd. Klein - l. 20 małżonków Wajszczuków, włościan z Wysokiego. Rodzice chrzestni: Andrzej Skoromowski i Anna Ostapińska w asyście Jana Muźmierskiego i Teofili Mikasiewińskiej.
 10. Akta nr 6 - dnia 04-01-1853 r. - o godz. 19.00 urodził się Paweł Wajszczuk - syn Walentego i Katarzyny zd. Majdanów - małżonków Wajszczuków - włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Jan Tarnas i Rozalia Ropałowa.
 11. Akta nr 109 - dnia 31-08-1853 r. - urodziła się Małgorzata Wajszczuk - córka Macieja l. 24 i Gertrudy zd. Klein l. 22 małżonków Wajszczuków, włościan z Wysokiego. Rodzice chrzestni: Wojciech Ostapiński i Anna Majduczukowa.
 12. Akta nr 3 - dnia 04-01-1853 r. - o godz. 22.00 zmarł Paweł Wajszczuk, żyjący 4 godzin - syn Walentego i Katarzyny małżonków Wajszczuków - włościan z Sitańca.
 13. Akta nr 93 - dnia 17-11-1854 r. o godz. 16.00 urodził się Tomasz Wajszczuk - syn Walentego l. 34 i Katarzyny zd. Majdanów - l. 33 - małżonków Wajszczuków - włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Paweł Ropeć i Anna Wajszczukowa w asyście Wincentego Adamczuka i Tekli Zaborowej. Akta nr 154  - dnia 18-10-1854 r. - o godz. 16.00 - zmarł Jakub Wajszczuk - lat 57 - włościanin z Wysokiego syn Stanisława i Teresy zd. Olejarz - małżonków Wajszczuków włościan z Wysokiego, pozostawił po sobie owdowiałą żonę Mariannę zd. Pilewiczów.
 14. Akta nr 4 - dnia 28-01-1855 r. - ślub Wojciecha Niedzieli l. 21 - syna Jana i Franciszki z Laskowskich juz nie żyjącej - włościan z Nowego Zamościa z panną Wiktorią Wajszczukówną - l. 17 - córką nieżyjącego Jakuba i Marianny zd. Pilewiczów - małżonków Wajszczuków - włościan z Wysokiego.
 15. Akta nr 149 - dnia 04-06-1855 r. o godz. 19.00 zmarła Elżbieta Wajszczukówna - l. 4 - córka Walentego l. 34 i Katarzyny zd. Majdanów - małżonków Wajszczuków - włościan z Sitańca.
40. 23-02-2005 par. Sitaniec Akta urodzeń, ślubów i zgonów.

nr mikrofilmu: 385588-385592

 

1856-1861
 1. Akta nr 40 - dnia 06-05-1856 o godz. 22.00 urodziła się Anna Wajszczuk c. Macieja l. 30 i Tekli Kleinowej l. 28 (zmiana imienia małżonki z Gertrudy na Teklę) - włościan z Wysokiego. Rodzice chrzestni: Paweł Siwczuk i Anna Ostapińska.
 2. Akta nr 48 - dnia 28-04-1857 o godz. 7.00 urodziła się Katarzyna Wajszczuk - córka Walentego l. 35 i Katarzyny zd. Majdanów l. 36 - małżonków Wajszczuków, włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Jan Gernes i Katarzyna Szubertowa.
 3. Akta nr 48 - dnia 28-04-1857 r. o godz. 8.00 - urodził się Jan Wajszczuk (bliźniak) - syn Walentego l. 35 i Katarzyny zd. Majdanów l. 36 - małżonków Wajszczuków, włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Franciszek Gazowski i Tekla Ternasowa.
 4. Akta nr 18 - dnia 28-05-1857 r. ślub Jana Bździucha - lat 19 - syna Marcina - zmarłego i Katarzyny zd. Goździowa - małżonków Bździuchów - włościan z Sitańca, ze służby utrzymujących się - z Teresą Jadwigą Wajszczukówną l. 16 - córką zmarłego Jakuba i Marianny zd. Pilewiczów - małżonków Wajszczuków - włościan z Wysokiego.
 5. Akta nr 44 - dnia 28-04-1857 r. o godz. 11.00 - zmarła Katarzyna Wajszczukówna - żyjąca 4 godziny - córka Walentego i Katarzyny zd. Majdanów - małżonków Wajszczuków - włościan z Sitańca.
 6. Akta nr 45 - dnia 28-04-1857 r. zmarł Jan Wajszczuk (bliźniak) syn Walentego i Katarzyny zd. Majdanów - małżonków Wajszczuków - włościan z Sitańca.
 7. Akta nr 84 - dnia 13-07-1858 r. o godz. 7.00 urodziła się Anna Wajszczuk  - córka Walentego - lat 38 i Katarzyny l. 35 zd. Majdanów- małżonków Wajszczuków, włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Paweł Siwczak i Katarzyna Szubertowa.
 8. Akta nr 32 - dnia 01-03-1859 r. o godz. 4.00 rano urodził się Józew Bździuch - syn Jana l. 21 i Teresy zd. Wajszczuków l. 19 - małżonków Bździuchów - włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Andrzej Bździuch i Anna Kierepowa.
 9. Akta nr 11 - dnia 20-01-1859 r. o godz. 16.00 urodziła się Julianna Wajszczukówna - c. Macieja l. 30 i Tekli zd. Klein l. 29 - włościan z Wysokiego. Rodzice chrzestni: Jakub Czuba i Katarzyna Siwczakowa.
 10. Akta nr 9 - dnia 22-01-1861 r. o godz. 12.00 - urodziła się Marianna Bździuchówna - córka Jana l. 22 i Teresy l. 22 zd. Wajszczukówna - małżonków Bździuchów - włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Wojciech Niedziela i Katarzyna Kapciowa.
 11. Akta nr 10 - dnia 20-01-1961 r. o godz. 12.00 urodził się Paweł Wajszczuk - syn Walentego l. 40 i Katarzyny  zd. Majdanów l. 40 - małżonków Wajszczuków - włościan z SItańca. Rodzice chrzestni: Józef Szubert i Marianna Adamczukowa.
 12. Akta nr 130 - dnia 29-10-1861 r. o godz. 8.00 urodziła się Katarzyna Wajszczukówna - córka Macieja l. 35 i Tekli l. 30 zd. Klein - małżonków Wajszczuków - gospodarzy - włościan z Wysokiego. Rodzice chrzestni: Jan Waśko i Marianna Wszczwczukowa.