english version

01-07-2006

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie nr 6
z przeglądu ksiąg metrykalnych
z dnia 11 kwietnia 2005


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
51. 29-03-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne.

Mikrofilm 386609-386613

W języku łacińskim

sygn. 12-16

1701-1720 W dokładnie przejrzanych aktach parafialnych parafii Szczebrzeszyn (w wymienionych latach) nie znaleziono nazwiska o brzmieniu "Wajszczuk". Poniżej wymienione zostały nazwiska o brzmieniach pokrewnych.
 • 1703 r. - Wawrzyszczak Zofia - str. 36
 • 1705 r. - Wawrzyszczak Sebastian - str. 70
 • 1706 r. - Wojcteszko Dorota - str. 91
 • 1707 r. - Weselczuk Jan - str. 110
 • 1708 r. - Wokcieszko Kazimierz - str. 143
 • 1711 r. - Wawryszczak Janub - str. 150
 • Dnia 14-01-1711 - ur. Sebastian Waszczak - syn Stanisława i Marianny z Czarnego Stoku. Rodzice chrzestni: Walenty Stanczyk i Katarzyna Gumieńska.
 • 1713 r.  - Wojcieszko Sebastian - str. 218
 • 1716 r. -  Wojcieszko Maria - str. 249
 • Dnia 17-01-1717 r. - ur. Agnieszka Waszak - str. 153 - c. Stanisława i Zofii z Niedzielisk
 • 1718 r. - Wojcieszko Walenty - str. 262
 • 1719 r. - Wojcieszko Antoni - str. 276
 • 1719 r. - Wojcieszko Kazimierz - str. 278
52. 30-03-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne.

Mikrofilm 386609-386613

W języku łacińskim

1720-1738
 • 1721 r. - Wojcieszko Zofia - str. 12
 • 1721 r. - Wojcieszek Antoni - str. 17
 • 1722 r. - Wojcieszek Maria Zofia - str. 47
 • 1723 r. - Wojcieszek Tomasz - str. 47
 • 1728 r. - Wojcieszko Walenty - str. 118
 • Dnia 16-10-1729 r. - urodził się Szymon Waszczak - s. Macieja i Zofii z Sułowa.
 • 1733 r. - Walczak Agnieszka - str. 194
 • 1733 r. - Waszak Antoni - str. 202
 • 1734 r. - Wojcieszko Marianna - str. 213
 • 1735 r. - Walczak Zofia - str. 220
 • 1736 r. - Walczak Wawrzyniec - str. 236
53. 31-03-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne w języku łacińskim. 1738-1758
 • 1738 r. - Waszak Wojciech - str. 10
 • 1739 r. - Walczak Grzegorz - str. 26
 • 1739 r. - Walczak Mikołaj - str. 37
 • 1741 r. - Walczak Szymon - str. 63
 • 1742 r. - Walczak Marianna - str. 75
 • 1742 r. - Walczak Mateusz - str. 76
 • 1743 r. - Walczak Jan - str. 81
 • 1743 r. - Wojcieszko Paweł - str. 82
 • 1744 r. - Walczak Stanisław - str. 101
 • 1744 r. - Waszak Tomasz - str. 109
 • 1744 r. - Wojcieszko Agnieszka - str. 110
 • Dnia 30-07-1746 r. urodził się Wawrzyniec Waszczak - str. 131 s. Macieja i Zofii z Sułowa.
 • 1748 r. - Walczak Magdalena - str. 155
 • 1748 r. - Waszak Marianna - str. 162
 • 1749 r. - Wojcieszko Marianna - str. 178
 • 1751 r. - Waszak Jakub - str. 205
 • 1751 r. - Wojcieszko Jakub - str. 206
 • 1751 r. - Walczak Ewa - str. 208
 • 1752 r. - Wojcieszko Agnieszka - str. 215
 • 1752 r. - Waszczak Zofia - str. 221
 • 1753 r. - Waszczak Marianna - str. 252
 • 1754 r. - Wojcieszko Zofia - str. 254
 • 1754 r. - Walczak Rozalia - str. 259
 • 1755 r. - Wojtaszek Katarzyna - str. 280
 • 1756 r. - Waszak Małgorzata  - str. 293
 • 1756 r. - Wojcieszko Jakub - str. 293
 • 1757 r. - Walczak Andrzej - str. 317
 • 1758 r. - Wojcieszko Marianna - str. 328
54. 01-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne w języku łacińskim.


 

1759-1774
 • 1759 r. - Wojtaszek Antoni - str. 5
 • 1763 r. - Wojtaszek Agnieszka - str. 52
 • 1764 r. - Woszak Kazimierz - str. 66
 • 1764 r. - Woszak Wojciech - str. 68
 • 1764 r. - Wojcieszek Rozalia - str. 73
 • 1765 r. - Wojcieszek Walenty - str. 78
 • 1766 r. - Woszek Józef - str. 92
 • 1766 r. - Wojcieszek Jan - str. 99
 • 1766 r. - Woszek Rozalia - str. 99
 • 1767 r. - Woszak Małgorzata - str. 110
 • 1768 r. - Woszak Jakub - str. 122
 • 1768 r. - Woszak Łukasz - str. 127
 • 1769 r. - Woszak Sebastian - str. 128
 • 1769 r. - Wajtaszko Dorota - str. 128
 • 1770 r. - Woszek Józef- str. 143
 • 1771 r. - Wojtaszek Sebastian - str. 151
 • 1771 r. - Wojcieszko Franciszka - str. 159
 • 1773 r. - Waszak Mateusz - str. 173
 • 1773 r. - Waszak Szymon - str. 181
 • 1774 r. - Wojcieszko Franciszek - str. 184
 • 1774 r. - Waszak Jakub - str. 184
 • 1774 r. - Waszak Krzysztof - str. 191
55. 04-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne w języku łacińskim. 1775-1786
 • 1776 r. - Waszak Mateusz - str. 211
 • 1777 r. - Waszak Agata - str. 216
 • 1777 r. - Waszak Marianna - str. 222
 • 1779 r. - Walczak Teresa- str. 240
 • 1779 r. - Walczak Krystyna - str. 239
 • 1780 r. - Wojcieszko Marianna - str. 249
 • 1781 r. - Waszek Wawrzyniec - str. 261
 • 1782 r. - Wojcieszko Agnieszka - str. 272
 • 1783 r. - Wojcieszko Zofia - str. 300
 • 1783 r. - Wojtaszek Zofia - str. 71
 • 1783 r. - Wojtaszek Jacek - str. 73
 • 1783 r. - Wojtaszek Michał - str. 73
 • 1783 r. - Wojtaszek Zofia - str. 75
 • Dnia 16-07-1783 r. - urodziła się Walczuk Regina - c. Stanisława i Katarzyny - str. 2.
 • Dnia 04-10-1783 r. - urodziła się Walczuk Agnieszka - c. Piotra i Agnieszki - str. 3.
 • Dnia 21-01-1785 r. - urodził się Szymon Walczuk - c. Stanisława i Katarzyny - str. 20.
56. 05-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne w języku łacińskim

Mikrofilm 386614-386627

sygn. 17-30

W języku łacińskim

 

1645-1710 Nadal brak nazwiska Wajszczuk.

Inne nazwiska podobne, jakie wystąpiły w badanym okresie:

Akta małżeństw

 • 1647 r. - ślub Adama Kasprzyka z Agnieszką Wawrykówną.
 • 1648 r. - ślub Szymona Wawryka z Reginą Nowiasówną.
 • 1653 r. - ślub Wojciaszka Jana z Maliakówną (brak imienia).
 • 1665 r. - ślub Paroskiego Wojciecha z Wojniszko Katarzyną.
 • 1680 r. - ślub Wojniczka Mikołaja z Wojcieszkówną Katarzyną.
 • 1691 r. - ślub Siekaczyka Antoniego z Waszczaszczanką Agnieszką.
 • Dnia 10-01-1706 r. - ślub Waszczyka Bartłomieja z Marianną Sobczakówną.
57. 06-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne w języku łacińskim. 1710-1768 Akta małżeństw
 • 1717 r. - ślub Wojcieszko Franciszka z Anną Snarbówną.
 • 1719 r. - ślub Krzysztofa Fijałka z Jadwigą. Waszczakówną.
 • 1730 r. - ślub Mateusza Lechowicza z Agnieszką Wasakówną.
 • 1733 r. - ślub Szymona Waroszczaka z Katarzyną Juźwiakówną.
 • 1734 r. - ślub Kazimierza Waszaka z Zofią Majdanówną.
 • 1741 r. - ślub Sebastiana Wojcieszko z Anną Gackonówną.
 • 1741 r. - ślubWalczaka Pawła z Marusówną (brak imienia).
 • 1742 r. - ślub Mateusza Waszaka z Jadwigą Górniakówną.
 • 1743 r. - ślub Mateusza Wasiaka z Zofią Pancewiczówną.
 • 1754 r. - ślub Szymona Tracaka z Agnieszką Wasakówną.
58. 07-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne w języku łacińskim. 1768-1784 Akta małżeństw
 • 1771 r. - ślub Michała Wojczaka z Anną Dziadnochówną
 • 1774 r. - ślub Łukasza Bartkoniczaka z Marianną Wyrzyszkówną.
 • 1780 r. - ślub Marcina Rudego z Dorotą Wajeszczakówną.
1776-1783 Również w aktach zgonu nie znaleziono nazwiska Wajszczuk. Poniżej

Akta zgonów

 • 1766 r. - zgon - Wojtaszko Zofia
 • 1766 r. - zgon - Wojtaszko Marianna
 • 1769 r. - zgon - Wojtal Maciej
 • 1772 r. - zgon - Wojcieszko Sebastian
 • 1773 r. - zgon - Wojtuszko Anna
 • 1778 r. - zgon - Wojaczko Marianna
 • 1779 r. - zgon - Wojtalko Antoni
 • 1779 r. - zgon - Wojtalko Marianna

Reasumując dotychczasowy odczyt akt z parafii Szczebrzeszyn. Akta te nie precyzują z jakich miejscowości parafii pochodzą wymienione osoby. Również sama pisownia nazwisk jest mało czytelna, ciągłe zmiany liternictwa, stąd też mogą występować błędy w podawanych nazwiskach.

59. 08-04-2004 par. Szczebrzeszyn

Miejscowość Brody

Księgi metrykalne w języku łacińskim. 1786-1842 Ciąg dalszy zczytywania akt metrykalnych z parafii Szczebrzeszyn. Obecna część akt jest bardziej czytelna w porównaniu z dotychczas wymienionymi. Również w odróżnieniu od wcześniejszych istnieje podział na poszczególne miejscowości parafii Szczebrzeszyn. Są to akta na mikrofilmie o numerach podanych w dniu  05-04-2005 w języku łacińskim i obejmują akta urodzeń, ślubów i zgonów.

Akta urodzeń

Przejrzane akta nie zawierają nazwiska Wajszczuk, ani podobnych czy też pokrewnych.

1786-1836 Akta małżeństw

Przejrzane akta nie zawierają nazwiska Wajszczuk, ani podobnych czy też pokrewnych.

Akta zgonów

Przejrzane akta nie zawierają nazwiska Wajszczuk, ani podobnych czy też pokrewnych.

Miejscowość Czarny Stok j.w. 1786-1840 Akta urodzeń

Nie stwierdzono występowania nazwiska Wajszczuk. Spośród nazwisk najbardziej podobnych zanotowano: Wójtowicz, Wdowiak, Wrona, Warchoł, Woźny. Są to nazwiska daleko odbiegające pisownią od nazwiska Wajszczuk, stąd pominieto ich dokładne opisy.

1786-1835 Akta małżeństw

Nie stwierdzono występowania nazwiska Wajszczuk.
 

Miejscowości Czarny Stok, Wólka Czarnostocka j.w. 1786-1830 Akta zgonów

Nie stwierdzono występowania nazwiska Wajszczuk.

60. 11-04-2005 par. Szczebrzeszyn

Miejscowość Deszkowice

 

Księgi metrykalne w języku łacińskim. 1786-1844 Akta urodzeń

Nie stwierdzono występowania nazwiska Wajszczuk. Poniżej nazwiska najbardziej zbliżone pisownią do nazwiska Wajszczuk.

 • Dnia 25-10-1786 r. - ur. Katarzyna Wawryk - c. Wojciecha i Marianny zd. Gil.
 • Dnia 17-10-1790 r. - ur. Andrzej Godzisz - s. Marcina i Ewy zd. Wawryk.
 • Dnia 09-09-1792 r. - ur. Michał Godzisz - s. Marcina i Ewy zd. Wawryk.
 • Dnia 24-06-1794 r. - ur. Marianna Wawryk c. Mokołaja i Ewy zd. Pańczyk.
 • Dnia 17-12-1803 r. - ur. Tomasz Wawryk s. Wawrzyńca i Ewy zd. Kuźmian.
 • Dnia 23-11-1805 r. - ur. Andrzej Wawryk s. Wawrzyńca i Ewy zd. Kuźmian.
 • Dnia 31-01-1808 r. - ur. Walenty Wawryk s. Wawrzyńca i Ewy zd. Kuźmian
 • Dnia 13-03-1809 r. - ur. Mikołaj Godzisz s. Marcina i Ewy zd. Wawryk.
1786-1835 Akta małżeństw
 • Dnia 15-11-1781 r. - ślub Marcina Godzisza z Ewą Wawrykówną.
 • Dnia 07-II-1802 r. - ślub Wawrzyńca Wawryka z Ewą Kuźmian.

Akta zgonów

 • Dnia 01-04-1787 r. - zgon - Marianna Wawrykówna
 • Dnia 12-01-1797 r. - zgon - Katarzyna Wawrykówna - l. 82
 • Dnia 08-02-1803 r. - zgon - Mikołaj Wawryk - l. 62
 • Dnia 05-05-1804 r. - zgon - Tomasz Wawryk - 5 mies.
 • Dnia 27-01-1808 r. - zgon - Ewa Wawrykowa - l. 65
Miejscowość Kawenczyn j.w. 1786-1845 Akta urodzeń
 • Dnia 04-03-1785 r. - ur. Franciszka Woytaszek - c. Antoniego i Ewy zd. Biczak
 • Dnia 02-08-1786 r. - ur. Michał Wajtaszek - z. Antoniego i Ewy zd. Biczak
 • Dnia 15-08-1786 r. - ur. Jacenty Woytaszek s. Kacpra i Klary zd. Bilaczanka
 • Dnia 21-09-1789 r. - ur. Rozalia Woytaszek - c. Antoniego i Ewy zd. Biczak
 • Dnia 09-10-1791 r. - ur. Marianna Woytaszek c. Antoniego i Ewy zd. Biczak
 • Dnia 02-11-1796 r. - ur. Franciszek Woytaszek s. Jana i Margeryty zd. Piasecka.
 • Dnia 09-12-1797 r. - ur. Mikołaj Woytaszek s. Antoniego i Ewy zd. Biczak.
 • Dnia 20-03-1799 r. - ur. Jakub Woytaszek s.  Antoniego i Ewy zd. Biczak.
 • Dnia 26-04-1799 r. - ur. Jakub Woytaszek s. Jana i Margeryty zd. Piasecka
 • Dnia 21-06-1801 r. - ur. Jan Woytaszek s. Antoniego i Ewy zd. Biczak
 • Dnia 13-03-1805 r. - ur. Antonina Woytaszek c. Jana i Margerity zd. Piasecka.