english version

01-07-2006

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie nr 7
z przeglądu ksiąg metrykalnych
z dnia 04 maja 2005


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
61. 14-04-2005 par. Szczebrzeszyn

Miejscowość: Kawęczyn

Księgi metrykalne.

Mikrofilm 386628-386658

W języku łacińskim

 

1786-1808 Nie znaleziono rodowego nazwiska Wajszczuk.

Nazwiska pokrewne poniżej:

Śluby

 • Dnia 31-01-1796 r. - ślub Sebastiana Charkoda l. 23 z Franciszką Woytaszkówną l. 17.
 • Dnia 24-01-1808 r. - ślub Bartłomieja Polaka l. 42 z Jadwigą Woytaczkówną l. 20.

Zgony

 • Dnia 20-03-1799 r. - zmarł Jakub Woytaszek - żył 1 dzień. Brak imion rodziców.
 • Dnia 28-03-1799 r. - zmarł Wojciech Woytaszek - żył 8 dni. Brak nazwiska rodziców.
 • Dnia 29-05-1799 r. - zmarła Marianna Woytaszek - l. 72 - brak imion rodziców.
 • Dnia 27-12-1806 r. - zmarł Jakub Woytaszek - l. 6 - brak imion rodziców.
Miejscowość: Kulików 1786-1808
1786-1806
Akta urodzin - 1786-1808
Akta ślubów - 1786-1808
Akta zgonów - 1786-1806

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Miejscowość: Lipowiec 1787-1808
1787-1806
Akta urodzin - 1786-1808
Akta ślubów - 1786-1808
Akta zgonów - 1786-1806

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Miejscowość: Michałów 1786-1808 Akta urodzeń
 • Dnia 27-11-1786 r. - urodził się Mateusz Woycieszko - s. Kazimierza i Łucji zd. Rogala.

Akta ślubów

Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonu

Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

62. 15-04-2005 par. Szczebrzeszyn

Miejscowość: Obrocz

j.w. 1786-1808 Akta urodzeń- 1786-1808
Akta ślubów - 1786-1808
Akta zgonów - 1786-1806

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Miejscowość: Roztopy

Akta urodzeń - 1786-1808
Akta ślubów - 1786-1808

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów - 1786-1806

 • 30-11-1795 r. - zmarła Marianna Woydytowa - l. 31. Brak imion rodziców.
Miejscowość: Sułów Akta urodzeń
 • Dnia 20-11-1791 r. - urodził się Mikołaj Waszczak s. Błażeja i Jadwigi.

Akta ślubów - brak akt.

Akta zgonów

 • Dnia 21-04-1786 r. - zmarł Sebastian Waszak - l. 18. Brak danych dotyczących rodziców.
 • Dnia 29-06-1786 r. - zmarł Paweł Waszak - l. 45. Brak danych dotyczących rodziców
 • Dnia 06-12-1791 r. - zmarł Mikołaj Wawszczak - żył 1 miesiąc. Brak danych dotyczących rodziców.
 • Dnia 14-03-1794 r. - zmarł Andrzej Warzszczak - l. 5. Brak danych dotyczących rodziców.
 • Dnia 10-04-1805 r. - zmarła Agnieszka Waszaczka l. 62. Brak danych dotyczących rodziców.
Miejscowość: Sułówek Akta urodzeń
 • Dnia 19-12-1800 r. - urodził się Tomasz Woszak - s. Woyciecha i Franciszki zd. Czop.
 • Dnia 22-06-1803 r. - urodził się Jan Woszczak - s. Woyciecha i Franciszki zd. Czop.
 • Dnia 06-03-1805 r. - ur. sie Grzegorz Woszak s. Macieja i Margerity zd. Bulak.
 • Dnia 11-11-1805 r. - ur. się Tekla Bulak - c. Jacentego Bulaka i Agaty zd. Woszak.
 • Dnia 05-11-1807 r. - ur. się Franciszka Waszak - c. Macieja i Margerity zd. Bulak.
 • Dnia 28-03-1808 r. ur. się Marianna Woszak c. Wojciecha i Franciszki zd. Czop.

Akta ślubów

 • Dnia 16-11-1799 r. - ślub Jacentego Bulaka - l. 26 z Agatą zd. Woszak l. 29.
 • Dnia 18-01-1800 r. - ślub Macieja Waszaka - l. 25 z Margerytą Bulakówą l. 16.
 • Dnia 14-06-1807 r. - ślub Piotra Połcia l. 23 z Margeritą Worzaczką l. 25.

Akta zgonów - brak.

63. 18-04-2005 par. Szczebrzeszyn

Miejscowość: Szczebrzeszyn

 

j.w. 1780-1804 Akta urodzeń
 • Dnia 02-04-1786 r. - urodził się Wojciech Woycieszko - s. Jakuba i Magdaleny z Maszluch.
 • Dnia 02-04-1786 r. - urodził się Wincenty Woycieszko - s. Jakuba i Magdaleny z Maszluch.
 • Dnia 22-03-1788 r. - urodziła się Marianna Woycieszko - c. Jakuba i Magdaleny zd. Maszluch.
 • Dnia 24-04-1791 r. - urodził się Paweł Waszak s, Jakuba i Reginy zd. Krawczyńska.
 • Dnia 11-03-1792 r. - urodziła się Józefa Woycieszko c. Kazimierza i Łucji zd. Rudnicka.
 • Dnia 13-10-1800 r. urodził się Łukasz Walczak - s. Wojciecha i Marianny zd. Godzisz.
1786-1837 Akta ślubów
 • Dnia 26-05-1787 r. - ślub Piotra Walczaka l. 40 z Agnieszką Gaczyńską l. 30.
 • Dnia 19-02-1797 r. - ślub Wojciecha Walczaka l. 21 z Marianną Godziszówną - l. 16.
Miejscowość: Topulcza 1786-1808 Akta urodzeń
 • Dnia 18-07-1793 r. - urodziła się Magdalena Woytaszek c. Jana i Margerity zd. Piasecka.
 • Dnia 16-10-1796 r. - urodziła się Teresa Świstak - c. Błażeja i Agnieszki zd. Woytaszek.
 • Dnia 20-03-1797 r. urodziła się Marianna Kusy - c. Andrzeja i Agnieszki zd. Woytas.

Akta ślubów - brak

Akta zgonów

 • Dnia 27-02-1789 r. - zmarła Marianna Woycieszko l. 80 - brak bliższych danych odnośnie pochodzenia.
64. 19-04-2005 par. Szczebrzeszyn

Miejscowość: Turzyniec

j.w. 1787-1808
1787-1806
Akta urodzeń - 1786-1808
Akta ślubów - 1786-1806
Akta zgonów - 1786-1808

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Miejscowość: Zwierzyniec Akta urodzeń - brak
Akta ślubów - 1786-1806
Akta zgonów - 1786-1808

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Miejscowość: Żrebce 1787-1808
1787-1809
Akta urodzeń - 1786-1808
Akta ślubów - brak
Akta zgonów - 1786-1809

W w/w aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Miejscowość: Żurawca 1787-1809 W aktach brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
65. 20-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne.

Mikrofilm USC 386659-386663

sygn.
1-8

W języku polskim

 

1810-1816 1810 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1811 r.

 • Akta nr 44 - dnia 10-02-1817 r. urodziła się Anastazja - c. Wojciecha Walczaka l. 36 i Marianny zd. Godzisz l. 30 - rolników z przedmieścia Szczebrzeszyna. Świadkowie - Łukasz Czerwia - l. 50 i Paweł Chmiel - l. 36 - kunsztu sukienniczego z Szczebrzeszyna.
 • Akta nr 131 - dnia 31-05-1811 r. - urodził się Antoni Woytaszek z matki Marianny - panny - córki zmarłego Woyciecha Woytaszka i Anastazji rolników ze Zwierzyńca.  Świadkowie: Jan Biczak l. 25 i Józef Stawa - gospodarze ze Zwierzyńca

1812 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1813 r.

 • Akta nr 51 - dnia 13-03-1813 r. w domu nr 6 urodził się Józef - s. Sebastiana Woytaszka l. 48 i Anny zd. Nowak - l. 35 - rolników z Topulczy. Świadkowie: Jan Lipiec l. 50 i Wojciech Nowak - włościanie z Topulczy.
 • Akta nr 176 - dnia 26-09-1813 r. - urodził się Michał s. Jakuba Waszaka (Woszaka?) - l. 22 i Katarzyny zd. Bulak - l. 25 - rolników ze wsi Sułówek. Świadkowie: Paweł Bulak - l. 50 i Franciszek Jezierski - l. 36 ze wsi Sułówek.
 • Akta nr 179 - dnia 28-09-1813 r. - urodziła się Róża c. Wojciecha Walczaka - l. 40 i Marianny zd. Godzisz l. 30 - rolników ze Szczebrzeszyna. Świadkowie: Krzysztof Kotorzewczyk i Paweł Chmiel - rolnicy ze Szczebrzeszyna.

Lata 1813, 1815, 1816 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

66. 21-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne.

Mikrofilm USC 386664-386673

sygn.
10-27

W języku polskim

 

1817-1825 Lata 1817, 1818 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1819 r.

 • Akta nr 202 - dnia 25-10-1819 r. - urodziła się Katarzyna Walczak - c. Wojciecha l. 50 i Marianny zd. Godzisz l. 40 - rolników ze Szczebrzeszyna. Świadkowie: Paweł Chmiel i Piotr Dawid - rolnicy ze Szczebrzeszyna.
 • Akta nr 25 - dnia 2-02-1819 r. urodziła się Marianna Wawrykówna c. Wawrzyńca l. 48 i Ewy zd. Kuźmianka l. 34 - rolników z Deszkowic. Świadkowie: Łukasz Skoworyta i Jędrzej Bubelay rolnicy z Deszkowic.

1820 r.

 • Akta nr 77 - dnia 08-04-1820 r. urodziła się Zofia Wawrykówna c. Wawrzyńca l. 45 i Ewy zd. Kuźmian - l. 33 - rolników z Deszkowic. Świadkowie: Jakub Zańczyk i Maciej Damarański.
 • Akta nr 288 - dnia 30-12-1820 r. urodził się Kasper Woycieszka - s. Krzysztofa l. 30 i Zofii zd. Tymczaków - l. 30 - rolników ze Szczebrzeszyna. Świadkowie: Antoni Kita i Bartłomiej Kowalik.

1821 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1822 r.

 • Akta nr 248 - dnia 21-09-1822 r. - urodził się Michał Woytaszek s. Franciszka l. 27 i Krystyny zd. Krakówna? - l. 27 - rolnicy z Kawęczyna. Świadkowie: Marcin Bizur i Michał Bizur.

1823 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1824 r.

 • Akta nr 258 - dnia 09-09-1824 r. - urodził się Michał Woytaszek s. Jacentego - l. 31 i Katarzyny zd. Wojciechów l. 23 - włościan z Kawęczyna. Świadkowie: Michał Wrona i Wawrzyniec Boruch.
 • Akta nr 287 - dnia 05-10-1824 r. - urodziła się Marianna Woycieszko - c. Krzysztofa l. 32 i Zofii zd. Szymczakow - l. 22 rolników ze Szczebrzeszyna. Świadkowie - Paweł Malec i Jan Dawid.

1825 r.

 • Akta nr 12 - dnia 14-01-1825 r. - urodził się Sebastian Woytaszek - s. Franciszka l. 25 i Krystyny zd. Kraka - l. 22 - włościan z Kawęczyna. Świadkowie: Marcin Bizior i Jakób Świrka.
67. 25-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne.

Mikrofilm USC 386674-386685

sygn.
29-50

W języku polskim

 

1810-1825 1810 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1811 r.

 • Akta nr 83 - dnia 20-03-1811 r. - ślub Marcina Biziora l. 21 z Magdaleną Woytaszkówną l. 17 c. Jana i Małgorzaty - rolników z Kawęczyna.

1812 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1813 r.

 • Akta nr 67 - dnia 14-02-1813 r. - ślub Krzysztofa Woycieszko l. 32 - wdowca - Marcina i Marianny zd. Maków - z Zofią Tymczakówną l. 22 c. Jana i Barbary zd. Mazur - rolników ze Szczebrzeszyna.

1814 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1815 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1816 r.

 • Akta nr 17 - dnia 14-02-1816 r. - ślub Łukasza Niemira l. 25 s. Kazimierza i Zofii - rolników z miejscowości Brody - z Marianną Woyataszkówną l. 20 c. Antoniego i Ewy z Kawęczyna.
 • Akta nr 16 - dnia 04-02-1816 r. - ślub Andrzeja Pańczyka l. 19 - s. Józefa i Zofii z Marianną Woytalkówną l. 17 c. Wojciecha i Zofii - rolników z Deszkowic.
68. 26-04-2005 par. Szczebrzeszyn j.w. j.w. 1817 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1818 r.

 • Akta nr 19 - dnia 03-05-1818 r. - ślub Karola Walczaka l. 29 s. Walentego i Katarzyny z Katarzyną Petlikówną l. 23 - c. Bazylego i Dominiki - rolników ze Szczebrzeszyna.

1819 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1820 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1821 r.

 • Akta nr 6 - dnia 07-01-1821 r. - zapowiedzi przedślubne Jana Woytaszka l. 24 s. Antoniego i Ewy zd. Biczak włościan z Kawęczyna z Krystyną Fedicówną l. 22 c. Antoniego i Marianny - włościan z Zaborza.
 • Akta nr 49 - dnia 18-02-1821 r. - zapowiedzi przedślubne zd. Piasecka - włościan z Kawęczyna z Krystyną Żukówną l. 20 c. Józefa i Agaty zd Głowala ze wsi Podborze.
 • Akta nr 52 - dnia 19-11-1821 r. - ślub Michała Misiora l. 20 s. Walentego i Zofii - rolników z Deszkowic - z Ewą Woytakówną - l. 18 c. Wojciecha i Zofii - rolników z Deszkowic.

1822 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1823 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1824 r.

 • Akta nr 7 - dnia 17-01-1824 r. - ślub Jacentego Woytaszka l. 37 s. Kacpra i Klary z Bidaczów - rolników z Kawęczyna z Katarzyną Woyciszkówną l. 30 c. Macieja i Agnieszki z Kawęczyna.
 • Akta nr 13 - dnia 25-01-1824 r. - ślub Jakóba Lawendowskiego - l. 21 s. Wojciecha i Anny z Jargołów z miejscowości Bukowna - z Franciszką Woytaszkówną l. 28 c. Antoniego i ZOfii zd. Biczak ze wsi Kawęczynek.
 • Akta nr 29 - dnia 07-02-1824 r. - ślub Kazimierza Kamińskiego l. 26  s. Kazimierza i Marianny zd. Michalec - z Barbarą Woytalówną l. 16 c. Woyciecha i Zofii z Misiarów - rolników z Deszkowic.
 • Akta nr 30 - dnia 07-02-1824 r. - ślub Andrzeja Wawryka l. 18 s. Wawrzyńca i Ewy z Kuźmów z Katarzyną Sokołówną - l. 21 c. Wojciecha i Katarzyny z Woytasów - rolników z Deszkowic.

1825 r.

 • Akta nr 31 - dnia 30-04-1825 r. ślub Józefa Biziura - wdowca l. 33 s. Wojciecha i Zofii z Anastazją Woytaszkówną - l. 20 - c. Jana i Małgorzatyz Piaseckich - rolników z Kawęczyna.
 • Akta nr 98 - dnia 16-02-1825 r. - ślub Antoniego Głąba l. 24 - s. Krzysztofa i Teresy z Bartoszczyków - z Małgorzatą Wawrykówną l. 27 c. Walentego i Marianny z Mazurów ze wsi Kulików - rolników.
69. 27-04-2005 par. Szczebrzeszyn Księgi metrykalne.

Mikrofilm USC 386686-386702

sygn.
56-80

W języku polskim

 

1810-1825 Akta zgonów

1810 r.

 • Dnia 30-11-1810 - zmarła Katarzyna Waszakowa l. 72 - wdowa po zmarłym Jędrzeju Waszaku - zostawiwszy po sobie syna i córkę.

1811 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1812 r.

 • Dnia 07-12-1812 r. - zmarła Klara Woytaszkowa l. 72 - wdowa - brak danych z Kawęczyna.

1813 r.

 • Akta nr 125 - dnia 25-05-1813 r. zmarła Agata Bulakowa zd. Waszakowa - l. 30 - żona Jacka Bulaka z Sułówka.

1814 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1815 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1816 r.

 • Akta nr 22 - dnia 09-02-1816 r. - zmarła Marianna Wawrykówna l. 4 - c. Wawrzyńca i Ewy z Kuźmów - rolników z Deszkowic.

1817 r.

 • Akta nr 33 - dnia 08-03-1817 r. - zmarła Anna Woytaszkowa l. 42 zd. Nowakówna - żona Sebastiana Woytaszka l. 51 ze wsi Topolcza.
70. 28-04-2005 par. Szczebrzeszyn j.w. j.w. 1818 r.
 • Akta nr 55 - dnia 05-03-1818 r. - zmarła Zofia Wawrykowa - żyła 3 miesiące c. Wawrzyńca i Ewy zd. Kuźmianka - rolników z Deszkowic.

1819 r.

 • Akta nr 54 - dnia 10-04-1819 r. - zmarła Marianna Waszczukówna - l. 3 c. Wojciecha Waszczuka l. 24 i Agnieszki zd. Grąbówna - mieszkająca w Kulikowie pod nr 6 - rolników.
 • Akta nr 98 - dnia 09-07-1818 r. zmarł Sebastian Woytaszek - l. 50 mąż Agnieszki zd. Polakówna - rolników ze wsi Topolcza.
 • Akta nr 4 - dnia 08-01-1819 r. - zmarła Tekla Woytalówna - l. 15 - c. Kazimierza l. 50 i Doroty zd. Poździekówna - rolników z Deszkowic.

1820 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1821 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1822 r.

 • Akta nr 4 - dnia 03-01-1820 r. - zmarł Kazimierz Woytal - l. 60 - mąż Doroty zd. Poździków - rolników z Deszkowic.

1823 r.

 • Akta nr 175 - dnia 20-07-1823 r. - zmarł Józef Woytaszek - l. 9 - s. Szymona i Elżbiety zd. Mazurkiewiczówna - zmarłych rodziców z Topolczy

1824 r.

 • Akta nr 60 - dnia 10-03-1824 r. - zmarła Agnieszka Wawrykówna - l. 14 c. Wawrzyńca i Ewy zd. Kuźmów - włościan z Deszkowic.
 • Akta nr 65 - dnia 19-03-1824 r. - zmarł Jan Woytaszek - l. 60 mąż Małgorzaty zd. Piasecka - rolników z Kawęczynka.

1825 r.

 • Akta nr 123 - dnia 27-04-1825 r. zmarł Antoni Woytaszek - l. 60 - wdowiec ze wsi Kawęczynek.