english version

01-07-2006

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie nr 8
z przeglądu ksiąg metrykalnych
z dnia 27 maja 2005


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
71--80 06-05-2005
09-05-2005
10-05-2005
11-05-2005
12-05-2005
13-05-2005
16-05-2005
17-05-2005
18-05-2005
19-05-2005
Szczebrzeszyn Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów w j. polskim

na mikrofilmie nr: 386703-386708

1826 Księgi urodzeń
 • Akta nr 259 - dnia 13-10-1826 r. urodziła się Jadwiga Wojtaszkówna c. Franciszka l. 30 i Krystyny zd. Kraków - włościan z Kawęczynka. Rodzice chrzestni: Jan Mazur i Agnieszka Świeszczych.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1827 Brak ksiąg metrykalnych w Archiwum.
1828 Księgi urodzeń
 • Akta nr 1 - dnia 04-01-1828 urodziła się Agnieszka Wojtaszkówna c. Jana l. 40 i Katarzyny zd. Koszelów l. 30 - włościan z Kawęczyna. Rodzice chrzestni: Sebastian Kolcon i Marianna Koszelowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 45 - dnia 26-05-2005 - ślub Jana Waszaka l. 25 s. Wojciecha i Marianny z Grylów - włościan z Sułówka z Anną Źrebecką l. 18 c. Tomasza i Rozalii zd Winiarczyków - włościan z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr 178 - dnia 11-08-1828 r. - zmarł Łukasz Wawruk - mający 1 rok s. Jędrzeja i Katarzyny z Sobalów - włościan z Deszkowic.
 • Akta nr 204 - dnia 05-10-1828 r. - zmarł Bartłomiej Wawruyk - ojca niewiadomego i Marianny Wawrykówny - wyrobnicy z Deszkowic.
1829 Księgi urodzeń
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi ślubów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi zgonów

 • Akta nr 126 - dnia 02-06-1829 r. - zmarła Ewa Wawrykówna lat 50 - zona Wawrzyńca Wawryka - włościanina z Deszkowic.
1830 Księgi urodzeń
 • Akta nr 41 - dnia 28-02-1830 r. - urodziła się Franciszka Wawrykówna - c. Marianny Wawrykówny - panny z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Wawryk i Marianna Zasikowa.
 • Akta nr 228 - dnia 06-10-1830 r. - urodził się Marcin Wawryk s. Andrzeja l. 26 i Katarzyny z Sochów - l. 25 - włościan z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Maciej Gaszcz i Agnieszka Miszanowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 17 - dnia 07-02-1830 r. - ślub Jana Kołodziejczyka l. 19 - s. Antoniego i Marianny z Małyszów - włościan z Kawęczynka z Zofią Wojtaszkówną l. 19 - c. Jana i Małgorzaty z Piaseckich z Kawęczynka.
 • Akta nr 69 - dnia 07-11-1830 r. - ślub Walentego Wawryka - l. 23 s. Wawrzyńca i Ewy z Kuźmów z Deszkowic z Marianną Pomarańską l. 26 c. Andrzeja i Marianny z Murawców z Deszkowic.

Księgi zgonów

 • Akta nr 418 - dnia 28-12-1830 r. - zmarł Marcin Wawryk s. Andrzeja i Katarzyny z Deszkowic.

 

1831 Księgi urodzeń
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi ślubów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi zgonów

 • Akta nr 139 - dnia 20-03-1831 r. - zmarła Marianna zd Wojtaszek l. 24 - żona Józefa Kuźmy l. 26 gospodarza z Kawęczyna.
 • Akta nr 156 - dnia 28-03-1831 r. - zmarła Marianna Wawrykówna - panna l. 40 - c. Wawrzyńca l. 60 z Deszkowic.
 • Akta nr 193 - brak bliższych danych (nieczytelne) zmarła Franciszka Waszakowa.
 • Akta nr 520 - dnia 07-09-1831 r. - zmarł Wawrzyniec Wawryk l. 55 - mąż Ewy z Kuźmów z Deszkowic.
 • Akta nr 581 - dnia 3.12.1831 r. zmarł Sebastian Wojtaszek - l. 8 - s. Jadwigi Wojtaszkowej z Kawęczynka.
nr mikrofilmu: 386708-386713 1832 Księgi urodzeń
 • Akta nr 5 - dnia 12-01-1832 r. - ur. Agnieszka Woszakówna c. Jana - l. 30 i Anny z Źrebieckich - l. 33 - gospodarzy z Sułowa. Rodzice chrzestni: Jan Źrebecki i Ludmiła Walasowa.
 • Akta nr 143 - dnia 18-08-1832 r. - ur. Marianna Wojtasiówna c. Jakóba l. 40 i Marianny ze Żłobów - gospodarzy z Czarnego Stoku. Rodzice chrzestni: Tomasz Małysz i Barbara Wojtowiczowa.
 • Akta nr 23 - dnia 19-02-1832 r. - ur. Franciszka Wawrykówna c. Walentego - l. 24 i Marianny z Polewów l. 20 - włościan z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Andrzej Wawryk i Marianna Kuźmowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 159 - dnia 18-11-1832 r. - ślub Wojciecha Woszaka l. 28 s. Kazimierza już nie żyjącego i Agnieszki zd. Grzegorczyków z Sułowa z Katarzyną Szałacianką l. 18 - c. Wojciecha i Jadwigi z Lachowiczów - gospodarzy z Sułowa

Księgi zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
1833 Księgi urodzeń
 • Akta nr 226 - dnia 30-08-1833 r. - Michał Wawryk s. Andrzeja l. 30 i Katarzyny z Sokołów - gospodarzy z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Wojciech Szałata i Małgorzata Pomaraczańska.

Księgi ślubów

 • Akta nr 33 - dnia 04-02-1833 r. - ślub Michała Waszaka l. 20 s. Jakóba i Katarzyny z Bulaków - włościan z Sułowa z Marianną Picierówną l. 20 c. Jakóba i Zofii z Oluszów - włościan z Sułowa.
 • Akta nr 77 - dnia 07-07-1833 r. ślub Wojciecha Decyka l. 33 s. Antoniego i Jadwigi z Chochrów - służącym w Zwierzyńcu z Zofią Wojtaszówną l. 30 c. Wojciecha i Rozalii z Polaków - służących w Zwierzyńcu.

Księgi zgonów

 • Akta nr 123 - dnia 02-03-1833 r. - zmarła Zofia Wawrykówna c. Wawrzyńca i Ewy - gospodarzy z Deszkowic.
 • Akta nr 134 - dnia 29-03-1833 r. zmarła Ewa Wawrykówna 1,5 roku - c. Andrzeja i Katarzyny z Deszkowic.
 • Akta nr 142 - dnia 02-04-1833 r. - zmarła Franciszka Wawrykówna - l. 2 c. Walentego i Marianny - gospodarzy z Deszkowic.
 • Akta nr 320 - dnia 20-12-1833 r. - zmarł Jacenty Wojtaszek l. 40 z Kawęczyna - Mąż Katarzyny z Wójcików.
1834 Księgi urodzeń
 • Akta nr 120 - dnia 02-04-1834 r. - ur. Franciszka Woszczakówna c. Jana - l. 30 i Anny ze Źrebeckich - l. 25 - gospodarzy z Sułowa. Rodzice chrzestni: Michał Woszczak i Agnieszka Bulakowa.
 • Akta nr 140 - dnia 27-04-1834 r. - ur. Zofia Wawrykówna c. Walentego - l. 27 i Marianny z Pomarańskich - włościan z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Marcin Godzisz i Zofia Pomarańska.

Księgi ślubów

 • Akta nr 19 - dnia 28-01-1834 r. - ślub Szymona Dziocha - l. 28 - s. Pawła i nieżyjącej Małgorzaty z Chmielów - szewca ze Szczebrzeszyna z Katarzyną Woszakówną l. 24 c. Kazimierza i nieżyjącej Agaty z Piciów - włościan na służbie w Szczebrzeszynie.

Księgi zgonów

 • Akta nr 257 - dnia 02-12-1834 r. - zmarła Zofia z Tymczaków l. 45 - żona Krzysztofa Wojcieszka gospodarza z Przedmieścia.
1835 Księgi urodzeń
 • Akta nr 258 - dnia 22-11-1835 r. - ur. Mikołaj Woszak s. Wojciecha l. 30 i Katarzyny z Sałatów l. 26 - gospodarzy z Sułówka. Rodzice chrzestni: Jakób Woszak i Marianna Grylowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 79 - dnia 21-06-1835 r. - ślub Krzysztofa Woycieszko - wdowca po zmarłej żonie Zofii z Tomczaków - rolników z Przedmieścia - l. 50 z Katarzyną Czajkówną - l. 25 - c. Michała i Ewy - będącą na wyrobku w Szczebrzeszynie.

Księgi zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
1836 Księgi urodzeń
 • Akta nr 248 - dnia 28-08-1835 r. - ur. Michał Woszak s. Jana l. 42 i Anny ze Źrebeckich l. 30 - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Jan Mierzwiński i Irena Tekla Surmowa.
 • Akta nr 285 - dnia 05-10-1835 r. - ur. Teresa Woszczakówna c. Michała l. 24 i Marianny z Piciów l. 24 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Kacper Lachowicz i Teresa Bulakowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 48 - dnia 14-02-1836 r. - ślub Tomasza Samkowicza - l. 19 s. WOjciecha i Magdaleny z Wnuków - włościan z miejscowości Rozłupy z Katarzyną Wawrykówną l. 20 c. Wojciecha i Antoniny z Koczwarów - włościan z Bodaczowa.
 • Akta nr 77 - dnia 19-06-1836 r. - ślub Michała Skowyry - l. 33 s. Jana i Anny z Michniaków - będącego na służbie w Obroczu z Heleną Wawrykową - wdową po zmarłym w 1935 r. Stefanie Hawrysiu - włościanina z Kosarzowa c. Jędrzeja Wawryka i Marianny - włościan z Obroczy.

Księgi zgonów

 • Akta nr 152 - dnia 08-09-1836 r. - zmarł Paweł Waszak - l. 2 s. Tomasza i Katarzyny z Sochów - szewców ze Szczebrzeszyna.
 • Akta nr 193 - dnia 27-11-1836 r. - zmarła Teresa Waszakówna - żyła 6 tygodni - c. Michała i Marianny z Piciów - włościan z Sułowa.
 • Akta nr 205 - dnia 14-12-1836 r. - zmarł Krzysztof Woycieszko l. 50 rodziców niewiadomych - mąż Katarzyny z Czayków - rolnik z Przedmieścia.
nr mikrofilmu: 386714-386719 1837 Księgi urodzeń
 • Akta nr 28 - dnia 25-01-1837 r. - ur. Marianna Wiszukówna c. Wojciecha - l. 30 i Katarzyny z Lachowiczów l. 24 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni Mateusz Bulak i Katarzyna Wasakowa.

Księgi ślubów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
1838 Księgi urodzeń
 • Akta nr 114 - dnia 20-03-1838 r. - ur. Zofia Wiszakówna c. Michała l. 27 i Marianny z Piciów - l. 22 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Mateusz Bulak i Marianna Lachowiczowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 4 - dnia 01-01-1838 r. - ślub Szymona Woszaka l. 38 - s. Kazimierza i Franciszki z Grzegorczyków - urodzonym w Sułowie - zamieszkałym w Brodach z Katarzyną Łastówkówną - l. 20 c. Jerzego i Katarzyny z Klepów - włościan z Kawęczyna.

Księgi zgonów

 • Akta nr 100 - dnia 14-04-1838 r. - zmarł Bartłomiej Wawryk - żył 1,5 roku - s. Andrzeja i Katarzyny z Sokołów - włościan z Deszkowic.
 • Akta nr 204 - dnia 21-12-1838 r. - zmarło dziecko płci żeńskiej urodzone martwe - c. Anastazji Woytaszkówny - panny - włościanki z Kawęczyna.
1839 Księgi urodzeń
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi ślubów

 • Akta nr 56 - dnia 09-06-1839 r. - ślub Franciszka Woszaka l. 21 s. Jakóba i Katarzyny z Bulaków - włościan z Sułowa z Agnieszką Szydukówną l. 18 - c. Franciszka i Agnieszki z Petrykowskich - włościan z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr 217 - dnia 05-09-1839 r. - zmarł Jędrzej Woszak - żył 3 kwartały s. Jana l. 38 i Anny ze Źrebeckich - włościan z Sułowa.
1840 Księgi urodzeń
 • Akta nr 114 - dnia 24-03-1840 r. - ur. Anastazja Wawrykówna c. Jędrzeja Wawryka l. 40 i Katarzyny z Sokołów l. 40 - włościan z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Paweł Pańczyk i Marianna Sokołowa.

Księgi ślubów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
1841 Księgi urodzeń
 • Akta nr 3 - dnia 05-01-1841 r. - ur. Marianna Waszak - c. Franciszka l. 25 i Agnieszki z Szyduków - l. 20 - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Michał Woszak i Marianna Kasprzaczka.
 • Akta nr 130 - dnia 03-04-1841 r. - ur. Antoni Woszak s. Wojciecha l. 32 i Katarzyny zd. Szałapin l. 27 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Stanisław Bulak i Marianna Woszakowa.
 • Akta nr 200 - dnia 03-09-1841 r. ur. Marianna Woszak - c. Jana l. 40 i Anny ze Źrebeckich - l. 25 - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Tomasz Piesz i Tekla Kotowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 5 - dnia 18-01-1841 r. ślub Andrzeja Buganowskiego l. 24 s. Wojciecha z Dzeszkowic z Marianną Wawrykową z Pomarańskich wdową po zmarłym Walentym Wawryku c. Andrzeja i Marianny z Mazurów z Deszkowic.
 • Akta nr 87 - dnia 21-11-1841 r. - ślub Błażeja Berdaka l. 19 s. Pawła i Zofii z Pomarańskich - włościan z Deszkowic z Marianną Wawrykówną - l. 16 c. Andrzeja i Katarzyny z Sokołów - włościan z Deszkowic.

Księgi zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych
1842 Księgi urodzeń
 • Akta nr 42 - dnia 09-02-1842 r. - ur. Walenty Waszak - s. Szymona l. 42 i Katarzyny z Łastówków - l. 26 - włościan z Kawęczyna. Rodzice chrzestni: Szymon Dziuch i Marianna Rakówna.
 • Akta nr 71 - dnia 12-03-1842 r. - ur. Marianna Wajszczuk - c. Wojciecha l. 50 i Magdaleny z Woźniaków l. 30 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Stanisław Modzelewski i Salomea Czerwińska.

Księgi ślubów

 • Akta nr 32 - dnia 17-04-1842 r. - ślub Wojciecha Woszaka l. 36 urodzonego w Kitowie - s. Kazimierza i Franciszki z Gregorczyków - zmarłych - zamieszkały w Sułowie z Jadwigą Harkotówną - c. Sebastiana i Marianny z Ćwików - l. 35 - włościan z Kawęczyna.

Księgi zgonów

 • Akta nr 71 - dnia 19-02-1842 r. - zmarł Antoni Woszak - żył pół roku - s. Wojciecha l. 30 i Katarzyny - rolników z Sułówka.
 • Akta nr 92 - dnia 14-03-1842 r. - zmarła Katarzyna Woszak - żona Wojciecha Woszaka - rolnika z Sułówka.
 • Akta nr 206 - dnia 14-08-1842 r. -zmarła Marianna Woszakówna - żyła 5 miesięcy - c. Wojciecha i Magdaleny - rolników z Sułowa.
 • Akta nr 314 - dnia 30-11-1842 r. zmarł Szymon Woszak - l. 4 - s. Szymona i Katarzyny zd. Łastków - rolników z Kawęczyna.
nr mikrofilmu: 386720-386725 1843 Księgi urodzeń
 • Akta nr 32 - dnia 23-01-1843 r. - ur. Paweł Woszak s. Franciszka l. 24 i Agnieszki zd. Pietrykowska - l. 25 rolnicy z Sułowa. Rodzice chrzestni: Sławomir Bulak i Marianna Bulakowa.
 • Akta nr 90 - dnia 06-04-1843 r. ur. Katarzyna Woszakówna - c. Wojciecha l. 33 i Jadwigi z Harkotów - rolników z Sułówka. Rodzice chrzestni: Szymon Dzioch i Teresa Bulakowa.
 • Akta nr 304 - dnia 02-11-1843 r. - ur. Marcin Woszak s. Jana l. 40 i Anny ze Źrobieckich - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Andrzej Świstocki i Marianna Kułszycowa.
 • Akta nr 342 - dnia 16-12-1843 r. - ur. Agnieszka Woszakówna - c. Michała l. 30 i Marianny z Kołodziejów - rolnicy z Sułówka. Rodzice chrzestni: Tomasz Knap i Agnieszka Woszakowa.

Księgi ślubów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi zgonów

 • Akta nr 89 - dnia 18-04-1843 r. - zmarł Jerzy Woycieszko - l. 30 - s. niewiadomych rodziców, mąż Apolonii z Kulików z Sułowa.
 • Akta nr 188 - dnia 08-11-1843 r. - zmarła Zofia Wawrykówna - l. 3 c. Andrzeja l. 40 i Katarzyny z Sokołów - włościan z Deszkowic.
1844 Księgi urodzeń
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi ślubów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi zgonów

 • Akta nr 7 - dnia 11-01-1844 r. - zmarła Katarzyna Woszakówna żyła 9 miesięcy - c. Wojciecha - l. 40 i Jadwigi z Harkotów - rolników z Sułówka.
1845 Księgi urodzeń
 • Akta nr 183 - dnia 20-08-1845 r. - ur. Jakób Woszak s. Wojciecha l. 30 i Jadwigi z Harkotów - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Adam Boryk i Anastazja Bulakowa.
 • AKta nr 275 - dnia 30-11-1845 r. - ur. Zofia Woszczakówna c. Szymona l. 44 i Katarzyny z Łastuszków - l. 30 włościan z Kawęczyna. Rodzice chrzestni: Kazimierz Bubrowski i Marianna Rokuszowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 5 - dnia 20-01-1845 r. ślub Franciszka Mierzwińskiego l. 21 - s. Szczepana i Scholastyki z Mazurów - włościan z Sułowa z Ewą Wajszczakówną - l. 20 urodzoną w Wólce Nieliskiej c. Wojciecha i Magdaleny z Głąbów - małżonków Wajszczuków - włościan z Sułówka.
 • Akta nr 28 - dnia 01-04-1845 r. ślub Bartłomieja Wajszczuka l. 22 - s. Wojciecha i Agnieszki zd. Głąbów - małżonków Wajszczuków urodzonych niegdyś w Wólce Nieliskiej - od dzieciństwa zamieszkały przy rodzicach w Sułówku z Antroniną Woźniakówną - l. 17 c. Wojciecha i Zofii z Bartoszczyków włościan z Sułówka.

Księgi zgonów

 • Akta nr 57 - dnia 07-03-1845 r. zmarł Wojciech Wajszczuk l. 60 - włościanin z Sułówka - nie wiadomo z kogo i gdzie urodzony - pozostawiwszy owdowiałą żonę Magdalenę z Woźniaków z Sułowa. Zgon zgłosili: Franciszek Bulak i Marek Lastowicz - włościanie z Sułówka.
 • Akta nr 153 - dnia 20-08-1845 r. - zmarł Franciszek Woszak - l. 26 - włościanin z Sułowka - s. Jakóba i Katarzyny z Bulaszów - pozostawiwszy owdowiałą żonę Agnieszkę.
1846 Księgi urodzeń
 • Akta nr 29 - dnia 01-02-1846 r. - ur. Błażej Woszak - s. Jana l. 35 i Anny ze Źrebeckich - l. 36 - włościan Sułowa. Rodzice chrzestni: Tomasz Knap i Barbara Piturowa.
 • Akta nr 30 - dnia 01-02-1846 r. - ur. Zofia Wawrykówna - c. Andrzeja l. 40 i Katarzyny z Sokołów - l. 40 - włościan z Deszkowic. Rodzice chrzestni: Michał Batach i Franciszka Dudowa.
 • Akta nr 137 - dnia 01-07-1846 r. ur. Jakób Wajszczuk - s. Bartłomieja l. 26 i Anastazji? (Antoniny?) z Woźniaków l. 21 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Michał Kot i Zofia Bulakowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 86 - dnia 24-11-1846 r. - ślub Jana Picia l. 20 s. Jakóba i Zofii ze Źrebeckich - włościan z Sułowa z Agnieszką w Woszakową z Szydziaków - wdową c. Franciszka i Katarzyny z Pietrykowskich l. 29 - włościan z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr 10 - dnia 14-01-1846 r. - zmarł Paweł Woszak - l. 3 - s. Franciszka i Agnieszki z Szydziaków - włościan z Sułowa.
 • Akta nr 113 - dnia 20-06-1846 r. zmarł Wojciech Woszak - l. 36 - wyrobnik z Sułowa s. Kazimierza i Franciszki z Grzegorczyków pozostawiwszy owdowiałą żonę Agnieszkę.
1847 Księgi urodzeń
 • Akta nr 150 - dnia 02-08-1847 r. - ur. Franciszek Wajszczuk s. Bartłomieja Wajszczuka l. 25 i Antoniny zd. Woźniaków l. 19 - wyrobników z Sułówka. Rodzice chrzestni: Wojciech Bulak i Anastazja Chromikowa.
 • Akta nr 176 - dnia 10-09-1847 r. ur. Franciszek Woszak s. Michała l. 30 i Marianny z Piciów l. 30 - włościan Sułówka. Rodzice chrzestni: Franciszek Bulak i Agata Bełcikowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 44 - dnia 25-04-1847 r. - ślub Mikołaja Walasa l. 46 wdowca s. Krzysztofa i Konstancji z Muchów - włościan z Sułowa z Magdą z Woźniaków Wajszczukową - wdową l. 25 - włościanką, wyrobnicą z Sułowka c. Kazimierza i Ewy z Kulmagów.

Księgi zgonów

 • Akta nr 78 - dnia 01-05-1847 r. - zmarła Zofia Wawrykówna - żyła 1 rok i 3 miesiące -mc. Andrzeja i Katarzyny z Sokołów - włościan z Deszkowic.
 • Akta nr 81? - dnia 18-05-1847 r. zmarł Leonard Wojcieszko - l. 3 s. Kacpra i Katarzyna z Twardochlebów rolników z Przedmieścia.
1848 Księgi urodzeń
 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych

Księgi ślubów

 • Akta nr 68 - dnia 08-10-1848 r. - ślub Jerzego Chromiaka wdowca l. 34 s. Teodora i Reginy z Kalitów - włościanina z Brodów z Jadwigą z Harkotów Woszczakową - wdową l. 25 c. Sebastiana i Franciszka z Wojtaszków - rolniczką z Kawęczyna.
 • Akta nr 71 - dnia 08-10-1848 r. - ślub Tomasza Woszaka l. 18 włościanina z Sułówka s. Wojciecha i Zofii z Bartoczyków z Franciszką Pomarańską l. 18 c. Jana i Zofii z Patrów - włościan z Deszkowic.

Księgi zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych