english version

01-07-2006

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie nr 9
z przeglądu ksiąg metrykalnych
z dnia 09 czerwca 2005


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
81-90 20-05-2005
23-05-2005
24-05-2005
25-05-2005
30-05-2005
31-05-2005
01-06-2005
02-06-2005
06-06-2005
07-06-2005
Szczebrzeszyn Akta metrykalne Urzędu Stanu Cywilnego w Szczebrzeszynie

Mikrofilm nr: 386725-192144

1849-1874 1849

Księgi urodzeń

 • Akta nr 254 - dnia 27-09-1849 r. - ur. Michał Wajszczuk - s. Bartłomieja l. 26 i Antoniny z Woźniaków - l. 26 - gospodarzy z Sułowa. Rodzice chrzestni: Michał Worzak i Franciszka Woźniakowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1850

Księgi urodzeń

 • Akta nr 12 - dnia 16-01-1850 r. ur. Antonina Wojcieszko c. Kacpra l. 30 i Katarzyny z Twardochlebów l. 30 - rolników z Przedmieścia. Rodzice chrzestni: Mikołaj Pomiatowski i Marianna Bubowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 82 - dnia 17-05-1850 r. zmarła Antonina z Bełchatów Wawrzykowa - włościanka z Kulikowa l. 56.
1851

Księgi urodzeń

 • Akta nr 57 - dnia 07-03-1851 r. - ur. Józef Woszak s. Szymona l. 50 i Katarzyny z Łastowków - l. 40 - wyrobników z Kawęczyna. Rodzice chrzestni: Michał Kot i Anastazja Bulakowa.
 • Akta nr 162 - dnia 14-07-1851 r. - ur. Katarzyna Wajszczuk c. Bartłomieja - l. 29 i Antoniny z Woźniaków - l. 27 wyrobników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Franciszek Bulak i Zofia Krakowska.
 • Akta nr 190 - dnia 11-08-1851 r. ur. Marianna Woszak c. Jana i Anny ze Źrebeckich - gospodarzy z Sułowa. Rodzice chrzestni: Antoni Gołota i Konstancja Kotowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 8 - dnia 18-01-1851 r. - zmarł Jakób Waszak l. 60 s. Kazimierza i Agnieszki - gospodarz z Sułówka - pozostawił owdowiałą żonę Katarzynę.
1852

Księgi urodzeń

 • Akta nr 367 - dnia 13-11-1852 r. - ur. Tomasz Woszak - s. Michała i Marianny. Rodzice chrzestni: Wojciech Dobrowolski i Marianna Lechowiczowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1853

Księgi urodzeń

 • Akta nr 53 - dnia 23-02-1853 r. - ur. Zofia Wajszczukówna c. Bartłomieja l. 32 i Antoniny l. 26. Rodzice chrzestni: Wojciech Lachowicz i Jadwiga Tkaczowa.
 • Akta nr 128 - dnia 01-05-1853 r. ur. Stanisław Wojcieszko s. Kacpra i Katarzyny - rolników z Przedmieścia. Rodzice chrzestni: Wojciech Traczykiewicz i Marianna Mączkowa.
 • Akta nr 293 - dnia 18-09-1853 r. - ur. Franciszka Waszakówna c. Szymona i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Tomasz Pyc i Agata Bulakowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 192 - dnia 15-03-1853 r. - zmarł Stanisław Wojcieszko s. Kacpra i Katarzyny z Twardochlebowskich.
 • Akta nr 304 - dnia 03-09-1853 r. - zmarł Jan Woszak l. 47 z Sułowa.
1854

Księgi urodzeń

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 36 - dnia 22-01-1854 r. - zmarła Franciszka Woszak c. Szymona i Katarzyny z Sułowa.
 • Akta nr 128 - dnia 14-03-1854 r. - zmarł Jakób Woszak - l. 10 s. Wojciecha i Jadwigi z Harkotów - włościan z Sułówka.
1855

Księgi urodzeń

 • Akta nr 44 - dnia 05-03-1855 r. - ur. Józef Wojcieszko s. Kacpra l. 38 i Katarzyny z Twardochlebów l. 38 - rolników z Przedmieścia. Rodzice chrzestni: Franciszek Mączka i Franciszka Twardochlebowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 4 - dnia 28-01-1855 r. - ślub Jana Bulaka l. 20 s. Mateusza i Marianny z Dragończyków - włościan z Sułowa z Zofią Waszakówną - l. 17 c. Michała i Marianny z Piciów - rolników z Sułówka.

Księgi zgonów

 • Akta nr 188 - dnia 05-02-1855 r. - zmarł Bartłomiej Waszczuk? (Wajszczuk) l. 34 - włościanin z Sułówka - rodziców niewiadomych - zostawił owdowiałą żonę Antoninę z Woźniaków.
 • Akta nr 313 - dnia 11-04-1855 r. - zmarł Jan Woszak l. 5 - s. Szymona i Katarzyny z Lastoskich z Kawęczyna.
 • Akta nr 384 - dnia 07-05-1855 r. - zmarł Józef Wojcieszko - żył 9 tygodni s. Kacpra i Katarzyny z Twardochlebów - rolników z Przedmieścia.
1856

Księgi urodzeń

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi ślubów

 • Akta nr 6 - dnia 27-01-1856 r. - ślub Wojciecha Walacka - wdowca l. 29 - włościanina z Sułowa z Teklą Walasówną l. 23 c. Mikołaja i Franciszki z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr 279 - dnia 11-09-1856 r. - zmarła Katarzyna Waszakowa - l. 70 - włościanka z Sułowa c. Pawła i Zofii z Wójtowiczów małżonków Bulaków - wdowa po Jakóbie Waszaku.
1857

Księgi urodzeń

 • Akta nr 53 - dnia 12-03-1857 r. - ur. Józef Wojcieszko s. Kacpra l. 38 i Katarzyny z Twardochlebów l. 36 - rolników z Przedmieścia. Rodzice chrzestni: Piotr Twardochleb i Franciszka Mączkowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr nr 23 - dnia 08-02-1857 r. - slub Pawła Mazura l. 21 s. Józefa i Anny z Bajorów - urodzony w Nieliszu z Anastazją Wawrykówną l. 17 c. Jędrzeja i Katarzyny z Sokołów - włościan z Deszkowic.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1858

Księgi urodzeń

 • Akta nr 114 - dnia 15-04-1858 r. ur. Antonina Waszak c. Michała l. 40 i Marianny z Piciów l. 40 włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Jan Pić i Franciszka Woźniakowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 18 - dnia 31-01-1858 r. - ślub Jakóba Pietrzykowskiego l. 20 s. Wojciecha i Marianny z Bulaków - włościan z Sułowa z Zofią Wajszczakówną - l. 20 c. Wojciecha i Magdaleny z Woźniaków - włościan z Sułowa (Uwaga! Prawdopodobnie chodziło o nazwisko Wajszczuk).

Księgi zgonów

 • Akta nr 98 - dnia 29-04-1858 r. - zmarł Wawrzyniec Waszczuk l. 7 - s. Bartłomieja i Antoniny z Woźniaków - ,małżonków Waszczuków (prawdopodobnie błąd -winno być Wajszczuków [komentarz Pawła: czy aby napewno?]) włościan z Sułowa.
1859

Księgi urodzeń

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi ślubów

 • Akta nr 16 - dnia 31-01-1859 r. - ślub Michała Woszaka l. 23 s. Jana i Anny ze Źrebińskich - włościan z Sułowa z Marianną Buskówną l.  19 - c. Tomasza i Agnieszki z Oberdów - urodzoną i zamieszkałą w Źrebcach.
 • Akta nr 29 - dnia 15-02-1859 r. - ślub Józefa Dumały l. 23 s. Tomasza i Katarzyny z Pastuszaków - włościan z miejscowości Gruszka Zaporska z Marianną Waszakówną l. 18 c. Franciszka i Agnieszki z Sułowa.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1860

Księgi urodzeń

 • Dnia 18-05-1860 r. - ur. Marianna Wojcieszko c. Kacpra i Katarzyny z Twardochlebów - włościan z Przedmieścia. Rodzice chrzestni: Wincenty Danielewicz i Marianna Mączkowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 55 - dnia 15-07-1860 r. - ślub Franciszka Walasa - wdowca po zmarłej Katarzynie z Bulaków l. 39 - włościanina z Sułowa - s. Mikołaja i Franciszki ze Źrebinieckich z Antoniną Waszczukową - wdową po zmarłym Bartłomieju Waszczuku (lub Wajszczuku?) w dniu 05-02-1855 r. - l. 35 c. Wojciecha i Zofii z Bartoszczyków - włościan z Sułówka.
 • Akta nr 88 - dnia 18-11-1860 r. - ślub Kazimierza Woszczaka l. 20 s. Michała i Marianny z Pielów - włościan z Sułówka z Katarzyną Bulakówną l. 20 c. Jana i Agaty z Szopów - włościan z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr  116 - dnia 17-06-1860 r. - zmarł Józef Dumała - żył 13 tygodni s. Józefa i Marianny z Pielów - włościan z Sułowa.
 • Akta nr 124 - dnia 24-06-1860 r. - zmarła Katarzyna Walasowa - l. 35 c. Kazimierza i Katarzyny - małżonków Bulaków - włościan z Sułowa, pozostawiwszy owdowiałego męża Franciszka Walasa.
 • Akta nr 153 - dnia 27-08-1860 r. - zmarła Zofia Waszczukowa l. 8 - c. Bartłomieja i Antoniny z Woźniaków małżonków Waszczuków - włościan z Sułówka.
1861

Księgi urodzeń

 • Akta nr 39 - dnia 16-02-1861 r. - ur. Marianna Pietrzykowska c. Jakóba l. 20 i Zofia z Waszczaków l. 23 - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Mateusz Bulak i Antonina Mazurowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1862

Księgi urodzeń

 • Akta nr 256 - dnia 14-09-1862 r. - ur. Franciszka Pietrzykowska - c. Jakóba l. 23 i Zofii z Waszczaków l. 23 - włościan z Sułówka. Rodzice chrzestni: Andrzej Kot i Agnieszka Biówkowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 61 - dnia 06-07-1862 r. - ślub Adama Klaina l. 25 - parobka - urodzonego w Horyszewie Ruskim - zamieszkałego w Brodah s. Józefa i Barbary z Martynów - kolonistów z Horyszewa Ruskiego z Marianną Waszakówną l 26 - c. Wojciecha i Katarzyny z Lachowiczów - włościan z Sułowa.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1863

Księgi urodzeń

 • Akta nr 56 - dnia 23-02-1863 r. - ur. Józef Woszak s. Kazimierza l. 24 i Katarzyny z Bulaków l. 23 - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Paweł Lachowicz i Barbara Bulakowa.
 • Akta nr 84 - dnia 18-03-1863 r. - ur. Józef Waszczak s. Ewy Waszczakówny - l. 43 - panny - włościanki z Sułowa. Rodzice chrzestni: Franciszek Mazur i Zofia Pietrzykowska.
 • Akta nr 93 - dnia 25-03-1863 r. - ur. Jan Klein s. adama l. 27 - wyrobnik z Brodów i Marianny zd. Woszak l. 25. Rodzice chrzestni: Jan Mathej i Małgorzata Lembrykowa.
 • Akta nr 121 - dnia 21-04-1863 r. - ur. Antonina Dumała c. Józefa - l. 28 i Marianny zd. Waszczaków - włościan z Sułowa. Rodzice chrzestni: Michał Dumała i Agnieszka Kotowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 60 - dnia 27-10-1863 r. - ślub Mariana Lachowicza l. 29 s. Wojciecha i Teresy z Piciów - włościan z Sułowa z Franciszką Wasakówną l. 30 - c. Jana i Anny zd. Źrebienieckich - włościan z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr 83 - dnia 14-03-1863 r. - zmarła Franciszka Pietrzykówna żyła 0,5 roku - c. Jakóba i Zofii Waszaków włościan z Sułowa.
 • Akta nr 115 - dnia 04-04-1863 r. - zmarła Antonina Waszakówna l. 5 - c. Michała i Marianny z Piciów - włościan z Sułówka.
1864

Księgi urodzeń

 • Akta nr 57 - dnia 15-02-1864 r. - ur. Zofia Walasówna c. Franciszka i Antoniny Waszczakowej - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Sebastian Lachowicz i Barbara Pitusowa.
 • Akta nr 89 - dnia 13-03-1864 r. ur. Antonina Pietrzykówna - c. Jakóba l. 28 i Zofii zd. Wajszczaków - l. 25 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Antonina Źrebecka i Katarzyna Kolurgowa.
 • Akta nr 390 - dnia 17-12-1864 r. - ur. Józef Klein s. Adama l. 27 - parobka w Brodach i Marianny zd. Waszak - l. 29. Rodzice chrzestni: Jan Wajler i Elżbieta Klejnowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 12 - dnia 26-01-1864 r. - ślub Tomasza Wawszczaka - l. 19 s. Jakóba i Marianny z Sontusów - włościan z Kitowa - ojca zmarłego (nie pamiętający) z Franciszką Ziębówną l 17 - c. Pawła i Katarzyny z Kurasiów - rolników z Deszkowic.

Księgi zgonów

 • Akta nr 105 - dnia 01-08-1864 r. - zmarła Marianna Waszczakówna l. 13 - c. Bartłomieja i Antoniny - małżonków Waszczaków - włościan z Sułowa.
1865

Księgi urodzeń

 • Akta nr 232 - dnia 06-09-1865 r. - ur. Franciszka Pietrzykowska c. Jakóba  l. 28 i Zofii zd. Wajszczaków - l. 28 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Franciszek Mazur i Agnieszka Kotowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1866

Księgi urodzeń

 • Akta nr 60 - dnia 26-02-1866 r. - ur. Jakób Woszak s. Kazimierza l. 27 i Katarzyny z Bulaków - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Żuk i Marianna Kotowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 143 - dnia 18-04-1866 r. - zmarł Szymon Waszak - l. 80 - żebrak z Kawęczyna s. Jakóba i Katrarzyny z Lachowiczów.
 • Akta nr 151 - dnia 23-04-1866 r. - zmarła Marianna Wojcieszkówna - l. 6 - c. Kacpra i Katarzyny - rolników z Przedmieścia.
 • Akta nr 161 - dnia 29-04-1866 r. zmarła Wiktoria Wojcieszkówna c. Kacpra i Katarzyny - rolników z Przedmieścia.
 • AKta nr 214 - dnia 13-07-1866 r. - zmarła Franciszka Pietrzykówna - żyła 3 kwartały c. Jakóba i Zofii zd. Wajszczuków - rolników z Sułowa.
Księgi metrykalne w języku rosyjskim 1867

Księgi urodzeń

 • Akta nr 61 - dnia 26-02-1867 r. - ur. Józef Waszak - s. Michała - l. 32 i Marianny zd. Boików l. 25 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Michał Pitura i Franciszka Lechowiczowa.
 • Akta nr 72 - dnia 11-03-1867 r. - ur. Wojciech Waszak s. Kazimierza l. 26 i Katarzyny z Bulaków - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Marcin Bartnik i Katarzyna Bartnikowa.
 • Akta nr 125 - dnia 04-05-1867 r. - ur. Katarzyna Pietrzykówna c. Jakóba l. 28 i Zofii zd. Wajszczaków l. 27 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Krzysztof Walas i Antonina Walasowa.
 • Akta nr 285 - dnia 03-10-1867 r. ur. Franciszek Waszak s. Walentego - l. 24 i Heleny z Chodwików l. 40 - rolników ze wsi Brody. Rodzice chrzestni: Jakób Jurak i Zofia Ćwikowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 180 - dnia 11-11-1867 r. - zm. Franciszek Woszak - żył 6 tygodni - s. Walentego i Heleny - rolników ze wsi Brody.
1868

Księgi urodzeń

 • Akta nr 312 - dnia 07-12-1868 r. - ur. Tomasz Waszak s. Walentego i Heleny z Brodów.

Księgi ślubów

 • Akta nr (brak) - dnia 24-11-1868 r. - ślub Franciszka Waszaka s. Michała i Marianny - włościan z Sułówka z Anną Szydzikówną - brak danych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1869

Księgi urodzeń

 • Akta nr 314 - dnia 04-12-1869 r. - ur. Tomasz Pietrzykowski s. Jakóba i Zofii zd. Wajszczukówna - rolnicy z Sułowa. Rodzice chrzestni: Antoni Jakowicz i Marianna Jakowiczowa.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 51 - dnia 01-03-1869 r. - zmarła Marianna Waszakowa l. 30 - c. Jana i Franciszki - ur. w Źrebcach - rolniczka z Sułowa.
1870

Księgi urodzeń

 • Akta nr 3 - dnia 03-01-1870 r. - ur. Kazimierz Woszak s. Franciszka i Anny - rolników z Sułówka. Rodzice chrzestni: Józef Bulak i Marianna Kosielowska.
 • Akta nr 195 - dnia 23-08-1870 r. - ur. Jan Klein s. Adama i Marianny zd. Woszak - rolników ze wsi Brody. Rodzice chrzestni: Józef Biczak i Marianna Ludwicka.
 • Akta nr 311 - dnia 12-12-1870 r. - ur. Tomasz Wajszczak - s. Jakóba i Franciszki zd. Bulakówna - gospodarze z Sułowa. Rodzice chrzestni: Jakób Pietrzykowski i Katarzyna Głąbowa.

Księgi ślubów

 • Akta nr 47 - dnia 15-11-1870 r. - ślub Walentego Woszaka wdowca z Kawęczyna - l. 30 z Anastazją Godzinówną c. Jana i Agnieszki l. 19.

Księgi zgonów

 • Akta nr 52 - dnia 20-03-1870 r. - zmarł Tomasz Pietrzykowski - s. Jakóba i Zofii z Sułowa.
1871

Księgi urodzeń

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi ślubów

 • Akta nr 67 - dnia 19-12-1871 r. - ślub Jakóba Wajszuka l. 26 - s. Franciszka i Antoniny - rolników z Sułowa z Franciszką Walasówną l. 22 c. Franciszka i Katarzyny z Sułowa.

Księgi zgonów

 • Akta nr 20 - dnia 15-01-1871 r. - zmarła Marianna Waszak l. 60 c. Jakóba i Zofii zd. Rybickich rolników z Sułówka - żona Michała Waszaka.
 • Akta nr 203 - dnia 08-12-1871 r. - zmarła Katarzyna Woszak l. 50 z Kawęczyna - rodziców Nieznanych.
1872

Księgi urodzeń

 • Akta nr 83 - dnia 21-03-1872 r. - ur. Anastazja Pietrzykowska c. Jakóba i Zofii zd. Wajszczuk - l. 30 - z Sułowa. Rodzice chrzestni: Franciszek Kalmach i Katarzyna Głąbowa.
 • Akta nr 126 - dnia 15-05-1872 r. - ur. Antonina Woszakówna c. Marcina l. 42 i Zofii l. 47 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Władysław Woszak i Marianna Kot.
 • Akta nr 230 - dnia 20-10-1872 r. - ur. Maciej Klein s. Adama i Marianny zd. Woszak ze wsi Brody. Rodzice chrzestni: Maciej Matoł i Anna Bondar.
 • Akta nr 241 - dnia 03-11-1872 r. - ur. Marianna Woszak c. Walentego i Anastazji - rolników ze wsi Brody. Rodzice chrzestni: Jan Bielecki i Katarzyna Jóźwiak.
 • Akta nr 281 - dnia 08-12-1872 r. - ur. Paweł Woszak s. Michała l. 32 i Katarzyny l. 25 - rolników z Sułówka. Rodzice chrzestni: Marcin Lechowicz i Marianna Ruszak

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
1873

Księgi urodzeń

 • Akta nr 105 - dnia 17-05-1873 r. - ur. Antoni Woszak s. Kazimierza l. 34 i Katarzyny zd. Bulak l. 32 - rolników z Sułówka. Rodzice chrzestni: Andrzej Kot i Zofia Bulak.

Księgi ślubów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Księgi zgonów

 • Akta nr 107 - dnia 24-03-1873 r. -zmarła Marianna Woszakówna - żyła 5 miesięcy - c. Walentego i Antoniny - rolników ze wsi Brody.
1874

Księgi urodzeń

 • Akta nr 68 - dnia 03-03-1874 r. - ur. Józef Wajszczuk - s. Jakóba l. 26 i Franciszki zd. Bulak l. 26 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Kazimierz Bulak i ANastazja Szubowa.
 • Akta nr 153 - dnia 20-06-1874 r. ur. Anna Pietrzykowska c. Jakóba l. 33 i Zofii z Wajszczuków l. 31 - rolników z Sułowa. Rodzice chrzestni: Franciszek Kowalski i Magdalena Posznia.

Księgi ślubów

 • Akta nr 33 - dnia 17-05-1874 r. - ślub Kazimierza Lachowicza l. 22 s. Sebastiana i Agnieszki zd. Kot - rolników z Sułowa z Marianną Waszakówną - c. zmarłego Jana i Anny ze Źrebeckich - rolników z Sułowa.
 • Akta nr 42 - dnia 28-06-1874 r. - ślub Tomasza Woszaka l. 21 - s. Michała i Marianny zd. Piciów z Marianną Nowicką l. 26 - c. Józefa i Anastazji zd. Sadyków ze wsi Poliana.

Księgi zgonów

 • brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Uwaga!

Księgi metrykalne Urzędu Stanu Cywilnego w Szczebrzeszynie od roku 1875
przekazano do Archiwum Państwowego w Zamościu.