english version

01-07-2006

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie nr 10
z przeglądu ksiąg metrykalnych
z dnia 28 czerwca 2005


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
91-100 08-06-2005
09-06-2005
10-06-2005
13-06-2005
14-06-2005
15-06-2005
16-06-2005
17-06-2005
20-06-2005
21-06-2005
 
par. Stary Zamość Księgi w języku łacińskim na mikrofilmie sygn. 390531-390536 1603-1690 Księgi urodzeń
 • Lata 1603-1618 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 22-11-1620 r - ur. Tomasz Wayszczak (lub Waysszak) - nie czytelne - s. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Józef Murawig i Zofia Dudziakowa z miejscowości Tarzymiechy.
 • Lata 1621-1629 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 06-01-1630 r. - ur. Tomasz Waszak - s. Stanisława i Anny. Rodzice chrzestni: Piotr Backa i Zofia Skrzypczana (wm Wólka Piasecka).
 • Dnia 25-11-1630 r. - ur. Andrzej Wawryszko s. Szymona i Anny. Rodzice chrzestni: Andrzej Dudziński i Anna Malinowa - Tarzymiechy.
 • Lata 1631-1632 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 03-04-1633 r. - ur. Zofia Wawryk - c. Wawrzyńca i Zofii. Rodzice chrzestni: Marcin Biocharczyk i Zofia Honakowska - Piaski.
 • Dnia 09-10-1633 r. - ur. Szymon Wawryszko s. Tomasza i Agnieszki. Rodzice chrzetni: Andrzej Howaczek i Zofia Zuchowska - Tarzymiechy.
 • Dnia 30-11-1633 r. - ur. Katarzyna Wawryszko - c. Szymona i Anny. Rodzice chrzestni: Jakób Kowayek i Anna Ziółkowska - Tarzymiechy.
 • 1634 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 01-09-1635 r. - ur. Katarzyna Wawryszko c. Tomasza i Agnieszki. Rodzice chrzestni: Mikołaj Organios i Agnieszka Duntysiak - Tarzymiechy.
 • 1936 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 16-04-1637 r. - ur. Wojciech Wawryszak - s. Szymona i Anny . Rodzice chrzestni: Wawrzyniec i Anna (nazwiska nieczytelne) - Tarzymiechy.
 • Dnia 02-02-1638 r. - ur. Błażej Wawryszak s. Tomasza i Agnieszki. Rodzice chrzestni: Andrzej Budzyński i Anna Ziółkowska - Tarzymiechy.
 • Lata 1639 - 1640 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 26-03-1641 r. - ur. Zofia Wawryszak c. Szymona i Anny: Rodzice chrzestni: Jakób Kamiński i Krystyna Dwerzycka - Tarzymiechy.
 • 1642 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 25-03-1643 r. - ur. Wojciech Wawryszko s. Tomasza i Agnieszki. Rodzice chrzestni: Jakób Howaczek i Anna Listkoszowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 27-10-1644 r. - ur. Katarzyna Wawryszak c. Jana i ? (nieczytelne). Rodzice chrzestni: Błażej Kileszek i Krystyna Dworzycka - Tarzymiechy.
 • Lata 1645 - 1652 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 02-10-1653 r. - ur. Tomasz Wawryszak s. Tomasza i Agnieszki. Rodzice chrzestni: Michał Baranowiec i Elżbieta Zielińska - Tarzymiechy.
 • 1654 r. - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 14.XI.1655 r. - ur. Katarzyna Wawrzyszczak c. Stanisława i Zofii. Rodzice Chrzestni: Jakób Zis i Katarzyna Stojanowa Chomęciska.
 • Lata 1656 - 1657 - brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 28-04-1658 r. - ur. Wojciech Wawrzyszek s. Andrzeja i Elżbiety. Todzice chrzestni: Błażej Piwowarczyk i Elzbieta Kreszowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 11-02-1659 r. - ur. Błażej Wawrzyszek s. Szymona i Anny. Rodzice chrzestni: Jan Robaczek i Marianna Koczmarska - Tarzymiechy.
 • Dnia 04-04-1660 r. - ur. Błazej Wawrzyszek s. Andrzeja i Elżbiety. Rodzice chrzestni: Piotr Żelerkowski i Katarzyna Tuszowska - Tarzymiechy.
 • Dnia 06-01-1661 r. - ur. Agnieszka Waszak - c. Stefana i Anny. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Kostulski i Marianna Kowalska - miejscowość Wierzba.
 • Dnia 02-02-1661 r. - ur. Błażej Wawrzyszak s. Szymona i Reginy. Rodzice chrzestni: nieczytelne - Tarzymiechy.
 • Dnia 06-12-1661 r. - ur. Mikołaj Wawrzyszak s. Andrzeja i Elżbiety. Rodzice chrzestni: Błażej Biszupek i Elżbieta Kotowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 06-01-1663 r. ur. Jacenty Waszak s. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Stefan Kotarski i Zofia Kopernicka - Tarzymiechy.
 • Dnia 22-05-1663 r. - ur. Zofia Wawrzyszak c. Szymona i Reginy. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Juszko i Elżbieta Kotowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 07-07-1664 r. ur. Bartłomiej Wawrzszek s. Wojciecha i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Szymon Kościelny i Anna Olejankowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 29-10-1664 r. - ur. Jadwiga Waszuk - c. Stefana i Anny. Rodzice chrzestni: Wawrzyniec Kostrabala i Anna Dubina - miejscowość Wierzba.
 • Dnia 04-01-1665 r. - ur. Sebastian Waszak s, Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Łukasz Zalewski i Barbara Dybina - Stary Zamość.
 • Dnia 23-08-1665 r. - ur. Bartłomiej Wawrzyszek s. Wojciecha i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Jan Powajciuk i Zofia Jurkowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 21-12-1665 r. - ur. Jan Wawrzyszko - s. Szymona i Reginy. Rodzice chrzestni: Błażej Biszkopek i Zofia Walowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 19-11-1666 r. - ur. Mateusz Wawrzyszek - s. Andrzeja i Elzbiety. Rodzice chrzestni: Błażej Byłupek i Antonina Winiarek - Tarzymiechy.
 • Dnia 14-11-1666 r. - ur. Adam Waszak s. Stefana i Marianny. Rodzice chrzestni: Wojciech Kielbiak i Anna Waszakówna - miejscowość Wierzba.
 • Dnia 14-06-1668 r. - ur. Antoni Waszuk s. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Wojciech Kolbiuk i Katarzyna Korbińska - Stary Zamość.
 • Dnia 12-09-1668 r. - ur. Ewa Waszak c. Stefana i Anny. Rodzice chrzestni: ? Staniaszek i Barbara Dziubina - Wierzby.
 • Dnia 18-11-1868 r. - ur. Katarzyna Wawryszak c. Wojciecha i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Jan Wach i Marianna Tomkówna - Tarzymiechy.
 • Dnia 20-01-1669 r. - ur. Agnieszka Wawrzyszek c. Wojciecha i Anny. Rodzice chrzestni: Grzegorz Wiwowarczyk i Marianna Mazurkowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 17-03-1669 r. ur. Marianna Wawryszak c. Andrzeja i Elżbiety. Rodzice chrzestni: Sebastian Gryciak i Marianna Dworzajka - Tarzymiechy.
 • Dnia 17-11-1669 r. - ur. Andrzej Wawrzyszak - s. Błażeja i Agnieszki. Rodzice chrzestni: Stanisław Waliszowski i Katarzyna Jakuszykówna - Tarzymiechy.
 • Dnia 30-10-1670 r. - ur. Katarzyna Waszak - c. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Andrzej Więcławek i Dorota Dziaduchowa - Stary Zamość.
 • Dnia 22-09-1670 r. - ur. Jadwiga Wawrzyszak c. Wojciecha i Anny. Rodzice chrzestni: Piotr Pyjemski i DOrota Wawrzykówna - Paryzmiechy.
 • Dnia 11-11-1671 r. - ur. Marianna Wawrzyszak - c. Andrzeja i Elżbiety. Rodzice chrzestni: Błażej Biskupek i Anna Strumikówna - Tarzymiechy.
 • Dnia 31-08-1672 r. - ur. Krzysztof Waszak - s. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Andrzej Wielaniuk i Zofia Kobiernicka - Zamość Stary.
 • Dnia 11-12-1672 r. - ur. Marianna Wawrzyszak - s. Jana i Doroty. Rodzice chrzestni: Andrzej Buszko i Marianna Bidaska - Tarzymiechy.
 • Dnia 24-02-1673 r. - ur. Mateusz Wawrzyszak s. Wojciecha i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Piotr Bartoszek i Marianna Bielaska - Tarzymiechy.
 • 1674-1675 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 28-01-1676 r. - ur. Marianna Waszak c. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Mateusz Waszak - c. Jana i Anny. Rodzice chrzestni: Mateusz Bednarczyk i Agnieszka Grabinka - Stary Zamość.
 • Dnia 06-12-1676 r. - ur. Mikołaj Waszak s. Stefana i Jadwigi Rodzice chrzestni: Andrzej Kościel i Agnieszka Kotlikowa - Wierzba.
 • 1677 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 14-08-1678 r. - ur. Franciszek Waszak s. Stefana i Jadwigi Rodzice chrzestni: Jan Janowski i Agnieszka Nakumina - Wierzba.
 • Dnia 02-11-1678 r. - ur. Jadwiga Waszak c. Jana i Anny Rodzice chrzestni: Paweł Jakubiński i Marianna Wiecharkowa - Stary Zamość.
 • Dnia 27-11-1679 r. - ur. Marcin Wawryszek s. Błażeja i Zofii. Rodzice chrzestni: Jan Maturek i Marianna Janustowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 15-09-1680 r. - ur. Krzysztof Waszak s. Stefana i Marianny. Rodzice chrzestni: Wojciech Kosiczek i Zofia Radziuszkowa - WIerzba.
 • Dnia 20-12-1680 r. ur. Agnieszka Wawryszek c. Błażeja i Reginy. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piwowarczyk i Jadwiga Wlizowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 31-08-1681 r. - ur. Mateusz Waszak s. Stefana i Jadwigi. Rodzice chrzestni: Albert Koziech i Anna Płaszczycha - Wierzba.
 • Dnia 07-09-1682 r. - ur. Marianna Wawryszek c. Błażeja i Reginy. Rodzice chrzestni: Wojciech Bury i Anna Mazurkowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 08-03-1684 r - ur. Marianna Waszak - c. Stefana i Jadwigi. Rodzice chrzestni: Wojciech Kosiach i Marianna Kowalczykowa - s. Błażeja.
 • Dnia 03-09-1683 r. ur. Stanisław Wawrzyszek s. Błażeja i Zofii. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piwowarczyk i Elżbieta Wawryszkowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 03-09-1683 r. - ur. Stanisław Wawrzyszek - s. Błażeja i Zofii. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piwowarczyk i Elżbieta Wawryszkowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 24-09-1684 r. ur. Jadwiga Wawrzyszek c. Wojciecha i Marianny. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piwowarczyk i Katarzyna Urbanowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 14-03-1685 r. - ur. Kazimierz Wawrzynek s. Wojciecha i Jadwigi. Rodzice chrzestni: Marek Greciach i Elzbieta Wizłowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 21-07-1685 r. - ur. Anna Waszak c. Stefana i Jadwigi. Rodzice chrzestni: Marcin Sęp i Anna Kudlinia - Wierzba.
 • Dnia 01-08-1685 r. - ur. Jakób Wawrzyszek - s. Błażeja i Reginy. Rodzice chrzestni: Wojciech Gorajczyk i Helena Zuszewska - Tarzymiechy.
 • Dnia 18-03-1686 r. - ur. Marianna Waszak c. Marcina i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Jakób Wlizło i Marianna Wawryszkowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 23-10-1686 r. - ur. Szymon Wawryszek s. Wojciecha i Marianny. Rodzice chrzestni: Wojciech Turek i Franciszka Gorawszanka - Tarzymiechy.
 • Dnia 18-05-1687 r. - ur. Zofia Wawryszek c. Błażeja i Zofii. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piwowar i Anna Gorawsiewczanka - Tarzymiechy.
 • Dnia 01-06-1687 r. - ur. Anna Wawryszek - c. Błażeja i Reginy. Rodzice chrzestni: Jan Mazurek i Katarzyna Urbanowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 29-12-1687 r. - ur. Stefan Waszak - s. Stefana i Jadwigi. Rodzice chrzestni: Andrzej Wlizło i Anastazja Czulakowa - Wierzba.
 • DNia 29-08-1688 r. - ur. Mateusz Wawryszek s. Wojciecha i Marianny. Rodzice chrzestni: Grzegorz Piwowar i Katarzyna Urbanowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 26-12-1688 r. ur. Jan Wawryszek s. Bartłomieja i Katarzyny. Rodzice chrzestni: Grzegorz Wójcik i Marianna Młynarzowa - Tarzymiechy.
 • Dnia 28-03-1689 r. - ur. Zofia Walczuk c. TOmasza i Marianny. Rodzice chrzestni: Stanisław Hetmańczuk i Iwonka Wlizakowa - Krasne.
 • Dnia 01-01-1690 r. - ur. Agnieszka Wawrzyszek - c. Błażeja i Reginy. Rodzice chrzestni: Jan Gryszczak i Anna Kocikowa - Tarzymiechy.

UWAGA! Brak w Archiwum Państwowym w Lublinie akt z lat 1700-1710. Akta urodzeń kończą się na roku 1690.

1602-1699 Księgi ślubów
 • Lata 1602-1603 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 02-02-1604 r. - ślub Grzegorza Wasiora z Katarzyną Wawrzynką (nieczytelnie) - Tarzymiechy.
 • Lata 1605-1614 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 08-02-1615 r. - ślub Piotra Kozielczyka z Jadwigą Wawrzyczówną (lub Wawrychówną - nieczytelnie) - Tarzymiechy.
 • Lata 1616-1627 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 08-10-1628 r. - ślub Marcina Dudka z Dorotą Wawrzychówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 28-10-1629 r. - ślub Szymona Wawrzyszko z Anną Papluszko - Tarzymiechy.
 • Lata 1630-1634 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 18-02-1635 r. - ślub Błażeja Wawryszko z Ggnieszką Iwanową - Tarzymiechy.
 • Lata 1636-1639 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 20-05-1640 r. - ślub Grzegorza Cyzelczaka z Łopianki z Jadwigą Wawryszakoówną z Parzymiechów.
 • Dnia 07-09-1640 r. - ślub Marcina Cieszkochoła z Agnieszką Wawrychówną - Piaski.
 • Dnia 25-02-1644 r. - ślub Jana Wawryszka z Elżbietą Dudzińską - Tarzymiechy.
 • Lata 1641-1643, 1645-1649 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 13-02-1650 r. - ślub Krzysztofa Rapluszeka z Marianną Wawryszkówną.
 • Lata 1651-1653 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 15-02-1654 r. - ślub Wawrzyńca Czajkicha z Orłowa z Katarzyną Wawryszkówną z Parzymiechów.
 • Dnia 22-11-1654 r. - ślub Stanisława Wawryszka z Zofią Bukoczakówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 14-01-1655 r. - ślub Jana Wawrzyszka z Jadwigą Jakulkówną - Stary Zamość.
 • Dnia 14-01-1657 r. - ślub Wawrzyńca Bielacka z Reginą Wawrzyszkówną.
 • Lata 1656, 1658-1662 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 18-11-1663 - ślub Walentego Kupczyka z Zofią Wawrzyszkówną - Tarzymiechy.
 • Lata 1664-1672 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 19-11-1673 r. - ślub Błażeja Wawrzyszka z Marianną Gruszczanką - Tarzymiechy.
 • 1674 r. - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 10-02-1675 r. - ślub Mateusza Słupka z Dorotą Wawryszkówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 02-02-1676 r - ślub Jana Sulakula z Marianną Wawrzyszkówną - Tarzymiechy.
 • Lata 1677-1679 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 05-03-1680 r. - ślub Błażeja Wawryszka z Reginą Kluskówną - Tarzymiechy.
 • Lata 1681-1684 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 15-07-1685 r. - śłub Stanisława Waszko z Marianną Wojcieszkówną - Tarzymiechy.
 • Lata 1686-1687 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 08-02-1688 r. - ślub Bartłomieja Wawryszka z Marianną Gorzkówną - Tarzymiechy.
 • Dnia 30-03-1689 r. - ślub Szymona Zelerkowicza z Katarzyną Waszakówną - Stary Zamość.
 • Dnia 13-11-1689 r. - ślub Macieja Wawryszka z Elżbietą Turasówną - Tarzymiechy.
 • DNia 19-11-1690 r. - ślub Sebastiana Waszaczka z Agnieszką Dyrkaczówną - Stary Zamość.
 • Dnia 28-01-1691 r. - ślub Sebastiana Waszaczka z Agnieszką Dyrkaczówną - Stary Zamość.
 • DNia 28-01-1691 r. - ślub Wojciecha Wawrzyszaka z Marianną Zalkosiową - Tarzymiechy.
 • Dnia 21-01-1692 r. - ślub Jana Wawryszka z Agatą Gryciakówną - Tarzymiechy.
 • Lata 1693-1698 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
 • Dnia 22-02-1699 - ślub Tomasza Waszaka z Jadwigą Pyszakówną - Stary Zamość.
 • Lata 1700-1704 - Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

UWAGA! W Archiwum Państwowym w Lublinie - brak jest ksiąg metrykalnych zmarłych z przejrzanego okresu 1609-1710.

Przejrzane akta metrykalne w języku łacińskim na mikrofilmach są bardzo nieczytelne, wyblakłe, pomazane, stąd mogą być pomyłki w odczytywaniu nazwisk - szczególnie osób z poza pokrewieństwa rodu Wajszczuków. Brak jest też akt ślubów z lat 1705-1710 - być może odnajdą się przy przeglądaniu dalszych ksiąg.