english version

01-07-2006

01-08-2005

wersja polska


Sprawozdanie nr 15
z przeglądu ksiąg metrykalnych
z dnia 27 września 2005


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
141 16.09.2005
do
27.09.2005
par. Stary Zamość Księgi z przeglądu akt metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej na mikrofilmie sygn. 390610-390614 1850-1857 1850 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 8 - dnia 28-01-1850 r. - ur. Paweł Waszak s. Katarzyny stanu wolnego l. 26 ze wsi Chomęciska. Rodzice chrzestni: Paweł Mróz i Marianna Jakimiak.
 • Akta nr 32 - dnia 18-03-1850 r. - ur. Józef Wawszczak s. Wojciecha l. 28 i Marianny zd. Szewczyków l. 26 - rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Wojciech Wrona i Katarzyna Kostryjewska.
 • Akta nr 45 - dnia 06-04-1850 r. - ur. Marianna Waszak c. Tomasza l. 33 i Anastazji z Tchórzów l. 32 - rolników ze wsi Chomęciska.
 • Akta nr 136 - dnia 01-10-1850 r. - ur. Katarzyna Bliźniak c. Tomasza l. 26 i Anastazji zd. Wawrzyszków l. 23 - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Wojciech Paradoski i Anastazja Mazurkowa.
 • Akta nr 144 - dnia 17-10-1850 r. - ur. Franciszek Wawrzczak s. Jędrzeja l. 23 i Magdaleny z Badaków l. 22 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Franciszek Penchorek i Marianna Wawraszkowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 19 - dnia 29-04-1850 r. - ślub Józefa Wawrzczaka l. 31 - wdowca po Małgorzacie z Mazurków s. Antoniego i Anny ze Smyków - rolnika z Wirkowic z panną Agnieszką Chocharską l. 23 c. Wawrzyńca i Marianny z Mazurków - wyrobnicę z Wirkowic.

Akta zgonów

 • Akta nr 46 - dnia 15-03-1850 r. - zmarła Małgorzata Wawrzszczakowa l. 34 - c. Grzegorza i Marianny - małżonków Mazurków - pozostawiła owdowiałego męża Józefa Wawrzczaka - rolnika z Wirkowic.
 • Akta nr 89 - dnia 18-06-1850 r. - zm. Agnieszka Wawrzczak - l. 17 c. Pawła i Jadwigi - włościan z Wirkowic.
 • AKta nr 117 - dnia 20-10-1850 r. - zm. Katarzyna Bliźniakówna -żyła 3 tygodnie - c. Tomasza i Anastazji zd. Wawrzczak z Tarzymiechów.
 • Akta nr 119 - dnia 27-?-1850 r. - zm. Antoni Wawrzczak l 75 - pozostawił żonę Annę z Franczaków - z Wirkowic.

1851 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 166 - dnia 29-10-1851 r. - ur. Marcin Wawrzczak s. Józefa l. 31 i Agnieszki z Czechrowskich - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Walenty Adamiak i Anna Pałka.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 133 - dnia 03-12-1851 r. - zm. Józef Wawrzczak l. 14 s. Jana i Agnieszki z Bojarów - z Wirkowic.

1852 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 8 - dnia 20-01-1852 r. - ur. Agnieszka Wliżak c. Tomasza l. 24 i Anastazji zd. Wawrzynek l. 19 z Tarzymiechów. Rodzice chrzestni: Bartłomiej Palka i Franciszka Pałkowa.
 • Akta nr 48 - dnia 15-03-1852 r. - ur. Marianna Wawrzczakówna c. Jana i Agnieszki z Bojarów z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Jan Kazimierczak i Franciszka Makuchowa.
 • Akta nr 114 - dnia 12-09-1852 r. - ur. Woyczuk c. Wawrzyńca - parobka z folwarku Borowina Starozamojska l. 31 i Marianny z Bigosów l. 24. Rodzice chrzestni: Franciszek Antoszek i Teresa Szałocha.
 • Akta nr 130 - dnia 05-10-1852 r. - ur. Paweł Wawrzczak s. Tomasza l. 32 i Agnieszki z Szewczyków l. 30 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Franciszek Mikuła i Franciszka Makuch.
 • Akta nr 133 - dnia 04-10-1852 r. - ur. Łukasz Wawrzczuk s. Wojciecha l. 30 i Marianny z Szewczyków l. 28 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Grzegorz Korona i Franciszka Teliga.
 • Akta nr 138 - dnia 15-11-1852 r. - ur. Katarzyna Waszak c. Tomasza l. 34 i Anastazji z Kozaków l. 32 - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Paweł Mróz i Katarzyna Bencal.
 • Akta nr 177 - dnia 13-12-1852 r. - ur. Anastazja Wawrzczuk c. Józefa l. 36 i Agnieszki z Czochorowskich l. 34 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Jakób Rybak i Franciszka Pałkowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 16 - dnia 17-02-1852 r. - ślub Jędrzeja Franaszczuka l. 22 s. Szymona i Zofii z Rzepiechów z Wirkowic z Panną Małgorzatą ze strzeleckich - wdową po Marcinie Waszaku zmarłym w 1848 r. - c. Stefana i Julianny.

Akta zgonów

 • Akta nr 51 - dnia 29-02-1852 r. - zm. Marcin Wawrzczuk - żył 3 miesiące s. Józefa i Agnieszki z Chochorowskich - Wirkowice.
 • Akta nr 83 - dnia 09-04-1852 r. - zm. Wojciech Waszak l. 70 s. Marcina i Marianny z Chomęcisk - pozostawił żonę Mariannę z Prociów.
 • Akta nr 87 - dnia 18-04-1852 r. - zm. Agnieszka Wlizakówna - żyła 3 miesiące - c. Tomasza l. 37 i Anastazji zd. Wawryszków - Tarzymiechy.

1853 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 49 - dnia 08-03-1853 r. - Józef Wawrzczak s. Jędrzeja l. 27 i Małgorzaty z Bodalów l. 27 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Stefan Bodak i Agnieszka Wawrzczak.
 • Akta nr 110 - dnia 16-07-1853 r. - ur. Michał Bliźniak s. Tomasza l. 27 i Anastazji l. 25 - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Marcin Golec i Marianna Podskarbina.
 • Akta nr 128 - dnia 10-08-1853 r. - ur. Michał Wawrzczak s. Franciszki Wawrzczakówny - stanu wolnego - l. 30 z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Tomasz Wawrzczak i Franciszek Kazimierczak.

Akta małżeństw

 • Akta nr 13 - dnia 23-01-1853 r. - ślub Wawrzyńca Zielonki l. 22 s. Wojciecha i Franciszki z Kaszaków - z Wirkowic z panną Katarzyną Wawrzczakową zd. Trąba - wdową po zmarłym Wawrzyńcu Wawrzczaku (zm. 29-10-1850 r. ) l. 28 z Wirkowic.

Akta zgonów

 • Akta nr 65 - dnia 16-04-1853 r. - zm. Józef Wawszak - żył 1 mies. - s. Jędrzeja i Magdaleny z Bodaków - Wirkowice.
 • Akta nr 113 - dnia 06-08-1853 r. - zm. Jan Wawrzyszczak l. 7 s. Tomasza i Agnieszki zd. Szewczyków - Wirkowice.
 • Akta nr 126 - dnia 08-09-1853 r. - zm. Agnieszka z Bojarów Wawrzyszczak l. 40 - pozostawiła owdowiałego męża Jana Wawrzczaka - z Wirkowic.
 • Akta nr 139 - dnia 20-09-1853 r. - zm. Michał Wawrzyszczak s. Franciszki Wawrzyszkówny - stanu wolnego z Wirkowic.

1854 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 7 - dnia 01-05-1854 r. - ur. Stanisław Zielonka s. Wawrzyńca l. 23 i Katarzyny zd. Wawrzczak l. 28 z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Wojciech Szewczyk i Katarzyna Czochrówna.
 • Akta nr 28 - dnia 24-02-1854 r. - ur. Jan Wawrzczak s. Wojciecha l. 32 i Marianny z Szewczyków l. 25 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Tomasz Lipiec i Franciszka Szewczyk.
 • Akta nr 94 - dnia 28-07-1854 r. - ur. Rozalia Wawrzczak c. Andrzeja l. 30 i Magdaleny z Bodaków l. 28 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Antoni Syroka i Anastazja Skawyra.
 • Akta nr 106 - dnia 09-09-1854 r. - ur. Franciszek Wawrzczak s. Jana l. 43 i Katarzyny z Buraków l. 30 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Józef Teliga i Franciszka Szewcowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 1 - dnia 14-011854 r. - ślub Jana Wawrzczaka - wdowca po zmarłej Agnieszce z Bojarów (08-09-1853 r.) s. Antoniego i Małogorzaty z Frączków l. 40 - rolnika z Wirkowic z Katarzyną Czchrowską - wdową l. 43.

Akta zgonów

 • Akta nr 1 - dnia 01-01-1854 r. - zm. Marianna Wawrzczakówna l. 6 c. Józefa i Małgorzaty z Mazurków z Wirkowic.
 • Akta nr 123 - dnia 11-06-1854 r. - zm. Jan Wawrzczak l. 7 s. Józefa i Małgorzaty z Repciów - Wirkowice.
 • Akta nr 227 - dnia 01-11-1854 r. - zm. Jan Waszak l. 7 - s. Tomasza i Anastazji z Tchórzów - Chomęciska.
 • Akta nr 232 - Dnia 08-11-1854 r. - zm. Katarzyna Waszak - c. Tomasza i Anastazji z Kozaków - CHomęciska.
 • Akta nr 274 - dnia 27-12-1854 r. - zm. Józef Bzóska l. 32 - wdowiec - żebrak z Wirkowic.

1855 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 101 - dnia 30-12-1855 r. - ur. Paweł Waszak s. Tomasza l. 38 i Anastazji z Tchórzów l. 36 - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Józef Mizdal i Anastazja Jaskulczka.

Akta małżeństw

 • Akta nr 27 - dnia 30-09-1855 r. - ślub Tomasza Substyla l. 23 s. Franciszka i Elżbiety z Chudzików - parobka z Wirkowic z Agnieszką Wowszczakową - wdową po Józefie Wowszczaku (18-11-1854) - l. 26 z Wirkowic.

Akta zgonów

 • Akta nr 24 - dnia 21-01-1855 r. - zm. Jędrzej Bzówka l. 8 s. Józefa i Marianny zd Wawrzczak z Wirkowic.
 • Akta nr 71 - dnia 02-1855 r. - zm. Zofia Wawrzyszek l. 52 - wdowa - c. Łukasza i Franciszki z Bałdynów - włościan z Tarzymiechów.
 • Akta nr 92 - dnia 13-03-1855 r. - zm. Anastazja Wawrzczek l. 2 c. Józefa i Katarzyny z Czachrowskich - Wirkowice.
 • Akta nr 113 - dnia 25-03-1855 r. - zm. Marianna Wawrzczak l. 6 c. Franciszki Wawrzczakówny - stanu wolnego - Wirkowice.
 • Akta nr 208 - dnia 04-06-1855 r. - zm. Jęrzej Franczuk l. 25 - żebrak, s. Szymona i Zofii z Repciów z Wirkowic - pozostawił po sobie żone Małgorzatę zd Warzek.
 • Akta nr 129 - dnia 06-04-1855 r. - zm. Rozalia Wawrzczek - żyła 9 miesięcy c. Jędrzeja i Magdaleny z Bodaków - Wirkowice.
 • AKta nr 292 - dnia 16-08-1855 r. - zm. Michał Bliźniak l. 2 - s. Tomasza i Anastazji z Wawrzczaków - Tarzymiechy.

1856 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 7 - dnia 29-01-1856 r. - ur. Jan Wawrzczak s. Tomasza l. 35 - i Agnieszki z Szewczyków l. 30 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Walenty Gryczak i Katarzyna Mikuła.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 101 - dnia 22-03-1856 r. - zm. Anna Franaszczuk l. 3 - c. Zmarłego Jędrzeja i żyjącej Małgorzaty Waszak - Wirkowice.

1857 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 24 - dnia 13-02-1857 r. - ur. Anna Substyl - c. Tomasza l. 25 i Agnieszki z Czchrowskich-Waniuchowej l. 26 - z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Walenty Dudek i Antonina Franaszczuk.
 • Akta nr 31 - dnia 28-02-1857 r. - ur. Marianna Wawrzczuk c. Wojciecha l. 40 i Marianny z Szewczyków l. 38 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Tomasz Szewczyk i Franciszka Szewczyk.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 4 - dnia 08-01-1857 r. - zm. Franciszek Wawszczuk l. 2 s. Jana l. 40 i Katarzyny z Buraków - Wirkowice.
 • Akta nr 60 - dnia 25-04-1857 r. - zm. Agnieszka Substyl l. 30  pozostawiła męża Tomasza - Wirkowice.

1858 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 2 - dnia 03-01-1858 r. - ur. Marianna Wlizak c. Tomasza l. 32 i Anastazji z Wawrzyszków l. 28 - rolników z Tarzymiechów. Rodzice chrzestni: Wojciech Nizioł i Franciszka Garbalka.
 • Akta nr 44 - dnia 22-02-1858 r. - ur. Zofia Wawrzczak c. Jędrzeja l. 30 i Magdaleny z Bodaków l. 30 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Marcin Kuryło i Marianna Kaszak.
 • Akta nr 83 - dnia 23-04-1858 r. - ur. Jan Zielonka s. Wawrzyńca l. 28 i Katarzyny z Kuśmierzów - Wawrzczak l. 30 z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Wincenty Szewczuk i Zofia Skowyra.
 • Akta nr 121 - dnia 14-08-1858 r. - ur. Rozalia Waszak c. Tomasza l. 40 i Anastazji z Tchórzów l. 38 - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Antoni Jakimiuk i Łucja Pyszek.

Akta małżeństw

 • Akta nr 21 - dnia 14-02-1858 r. - ślub Łukasza Bodaka l. 20 - wyrobnika z Krasnego - s. Macieja i Katarzyny z Małosów-  z Katarzyną Wawrzczakówną l. 19 c. Jana i Agnieszki z Bojarów - włościan z Wirkowic.
 • Akta nr 45 - dnia 14-12-1858 r. - ślub Augustyna Wawrzyszka - wyrobnika z Zamościa urodzonego w Tarzymiechach l. 22, s. Marcina i Anastazji z Krytyczów - włościan z Taryzmiechów - z Agnieszką Denekówną l. 19  c. Jacka i Katarzyny z Chorzępów - włościan z Tarzymiechów.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1859 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 48 - dnia 17-03-1859 r. - ur. Wojciech Wawrzczak s. Tomasz l. 40 i Agnieszki z Szewczyków l. 36 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Tomasz Szewczyk i Agnieszka Czochraska.
 • Akta nr 52 - dnia 25-03-1859 r. - ur. Stanisław Wawryk s. Wawrzyńca l. 29 i Małgorzaty z Wnuków l. 26 (z folwarku Borowino Starozamojskie. Rodzice chrzestni: Piotr Bielak i Marianna Sudaczka.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 107 - dnia 18-09-1859 r. - zm. Rozalia Waszak 1 rok c. Tomasza i Anastazji z Tchórzów - Chomęciska.

1860 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 86 - dnia 28-04-1860 r. - ur. Anna Wawrzczak c. Wojciecha l. 40 i Marianny z Szewców l. 30 włościan z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Jędrzej Pałka i Małgorzata Korona.
 • Akta nr 171 - dnia 24-10-1860 r. - ur. Józef Wawrzczak s. Jędrzeja l. 35 i Magdaleny z Bodaków l. 35 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Łukasz Skowyra i Anastazja Burlita.
 • Akta nr 206 - dnia 21-12-1860 r. - ur. Adam Waszak s. Tomasza i Anastazji ze Smyków l. 40 - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Stanisław Magryka i Marianna Kwoka.

Akta małżeństw

 • Akta nr 8 - dnia 15-01-1860 r. - ślub Wojciecha Czochrowskiego l. 22 - s. Kazimierza i Rozalii z Bzówków - parobka z Wirkowic - z Agnieszką Wawszczakówną - l. 18 c. Józefa i Małgorzaty z Mazurków - włościan z Wirkowic.
 • Akta nr 21 -dnia 20-05-1860 r. - ślub Grzegorza Kaszaka l. 22 s. Błażeja i Agnieszki z Suwałów - parobka z Wirkowic z Anną Wawszczakówną l. 17 c. Tomasza i Agnieszki z Szewczyków - włościan z Wirkowic.

Akta zgonów

 • Akta nr 21 - dnia 29-02-1860 r. - zm. Wojciech Wawrzczuk 1 rok - s. Tomasza i Agnieszki z Szewców - włościan z Wirkowic.

1861 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 135 - dnia 29-09-1861 r. - ur. Katarzyna Bliźniak c. Tomasza l. 35 i Anastazji z Wowrzczaków l. 32 - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Tomasz Kozioł i Anastazja Mazurkowa.
 • Akta nr 92 - dnia 01-07-1861 r. - ur. Marianna Kaszak c. Grzegorza l. 23 i Anny z Wawszczaków l. 18 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Franciszek Kaszak i Marianna Mazurek.
 • Akta nr 145 - dnia 19-10-1861 r. - ur. Jędrzej Czochrowski s. Wojciecha l. 23 i Agnieszki z Wawrzczaków l. 21 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Stanisław Rybak i Katarzyna Szewczukowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1862 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 43 - dnia 29-03-1862 r. - ur. Marianna Bodak c. Łukasza l. 26 i Katarzyny z Wawrzczuków l. 22 - Krasne. Rodzice chrzestni: Michał Romański i Katrzyna Zającowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 141 - dnia 17-11-1862 r. - zm. Józef Wawrzczak s. Jędrzeja i Magdaleny z Bodaków - włościan z Wirkowic.
 • Akta nr 150 - dnia 09-12-1862 r. - zm. Marianna Kaszak c. Grzegorza i Anny zd. Wawrzczak z Wirkowic.

1863 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 27 - dnia 08-02-1863 r. - ur. Jan Kaszak s. Grzegorza l. 25 i Anny z Wawrzczaków l. 19 - włościan z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Franciszek Kaszak i Agnieszka Czochorowska.
 • Akta nr 66 - dnia 10-04-1863 r. - ur. - Stanisław Wawrzczak s. Wojciecha l. 36 i Marianny z Szewczyków l. 30 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Wojciech Burak i Anna Mazurkowa.
 • Akta nr 142 - dnia 05-09-1863 r. - ur. Franciszek Waszak s. Tomasza l. 48 i Anastazji z Tchórzów l. 40 - Chomęciska. Rodzice chrzestni: Józef Pyszak i Marianna Magryta.

Akta małżeństw

 • Akta nr 12 - dnia 01-02-1863 r. - ślub Marcina Wawrzyszaka l. 21 s. Tomasza i ZOfii z Bałdyrzów - Tarzymiechy z Anną Danielakówną l. 17 c. Jana i Teresy z Garbalów - włościan z Tarzymiechów.

Akta zgonów

 • Akta nr 109 - dnia 06-12-1863 r. - zm. Anna ze Smyków - Wawrzczakowa - wdowa l. 103 - wyrobnica ze wsi Krasne c. Jana i Józefy ze Szopów - małżonków Smyków - zmarła we wsi Tarzymechy.

1864 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 28 - dnia 12-02-1864 r. - ur. Zofia Wawrzczak c. Tomasza l. 45 i Agnieszki z Szewczyków l. 40 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Jan Zielonka i Agnieszka Smyk.
 • Akta nr 195 - dnia 14-10-1864 r. - ur. Marcin Bodak s. Łukasza l. 28 i Katarzyny zd. Wawrzczak l. 28 - wieś Krasne. Rodzice chrzestni: Michał Bodak i Anna Bojnowa.
 • Akta nr 231 - dnia 22-12-1864 r. - ur. Katarzyna Wawrzczak c. Jędrzeja l. 40 i Magdaleny z Bodaków l 40 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Szymon Teliga i Rozalia Bodak.

Akta małżeństw

 • Akta nr 23 - dnia 29-05-1864 r. - ślub Michała Wawrzczaka l. 20 s. Jana i Agnieszki z Bojarów - rolników z Wirkowic z Agnieszką Chomówną l. 19 c. Łukasza i Antoniny z Sidorów ze wsi Krasne.

Akta zgonów

 • Akta nr 26 - dnia 20-03-1864 r. - zm. Katarzyna Bliźniakówna l. 2,5 - c. Tomasza i Anastazji zd. Wawrzczuków - Tarzymiechy.

1865 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 207 - dnia 22-12-1865 r. - ur. Jan Wawrzyszek s. Marcina l. 28 i Anny z Damelaków - l. 23 - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Błażej Danielak i Marianna Zańko.
 • Akta nr 3 - dnia 11-01-1865 r. - ur. Jan Czochorowski s. Wojciecha l. 26 i Agnieszki z Wawrzczaków l. 26 rolników z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Walenty Dudek i Agnieszka Skwara.

Akta małżeństw

 • Akta nr 1 - Dnia 15-01-1865 r. - ślub Mikołaja Wajszczuka l. 19 - parobka - parafianina z Kościola w Sitańcu ze wsi Wysokie zamieszkałym i urodzonym s. Jana i Barbary z Siwczaków - małżonków Wajszczuków - włościan ze wsi Wysokie z panną Anną Zderkiewiczówną l. 16 - c. Wojciecha i Teresy ze Smyków - włościan ze Starego Zamościa.

Akta zgonów

 • Akta nr 21 - dnia 04-03-1865 r. - zm. Marianna z Szewczyków - Wawrzczakowa l. 41 - włościanka z Wirkowic c. Pawła i Marianny z Minowskich - pozostawiwszy po sobie owdowiałego męża Wojciecha Wawrzczaka.
 • Akta nr 108 - dnia 07-12-1865 r. - zm. Tomasz Waszak - włościanin ze wsi Chomęciska - s. Wojciecha i Magdaleny z Mrozów - pozostawił żonę Anastazję z Mrozów.
 • Akta nr 117 - dnia 27-12-1865 r. - zm. Franciszek Waszak l. 2 - s. Tomasza (zmarłego) i Anastazji z Tchórzów - Chomęciska.

1866 r.

Akta urodzenia

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 10 - dnia 04-02-1866 r. - ślub Wawrzyńca Kaszaka l. 26 s. Andrzeja i Agnieszki z Wirkowic z Zofią Wawrzczakówną - l.19 - c. Wojciecha i Marianny.
 • Akta nr 28 - dnia 09-10-1866 r. - ślub Józefa Kuryła l. 28 s. Tomasza i Marianny z Kiszków - parobka ze wsi Chomęciska z wdową Anastazją z Tchórzów - po zmarłym Tomaszu Waszaku c. Szymona i Jadwigi z Chomęcisk.
 • Akta nr 24 - dnia 19-08-1866 r. - ślub Szymona Teligi l. 34 s. Michała i Franciszki - włościanina ze wsi Wirkowice z Marianną Wawrzczakówną l. 18 c. Jędrzeja i Magdaleny z Bodaków - włościan ze wsi Wirkowice.

Akta zgonów

 • Akta nr 53 - dnia 08-04-1866 r. - zm. Jan Wawrzyszek - zył 1 kwartał - s. Marcina i Anny z Danielaków - rolników ze wsi Tarzymiechy.

1867 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 28 - dnia 19-02-1867 r. - ur. Agnieszka Wliźlak c. Tomasza l. 30 i Anastazji z Wawrzczaków l. 30 ze wsi Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Antoni Wawryk i Marianna Podskarbia.
 • Akta nr 82 - dnia 08-06-1867 r. - ur. Antoni Zielonka s. Wawrzyńca l. 30 i Katarzyny Waszako zd. Trąba - l. 32 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Wojciech Szewczyk i Anastazja Skowyra.
 • Akta nr 156 - dnia 20-09-1867 r. - ur. Tekla Teliga - c. Szymona l. 38 i Marianny z Wawrzczaków - l. 20 z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Michał Bodak i Marianna Bazyli.
 • Akta nr 220 - dnia 31-12-1867 r. - ur. Agnieszka Bodak c. Łukasza l. 32 i Ktarzyny z Wawrzczaków l. 30 -m włościan zw wsi Krasne. Rodzice chrzestni: Maciej Karwat i Ewa Prykowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 12 - dnia 03-02-1867 r. - ślub Michała Dańkiewicza l. 21 s. Wojciecha i Marianny z Mazurków z Wirkowic z Zofią Wawrzczakówną - c. Jana i Agnieszki z Bojarów l. 20 - z Wirkowic.
 • Akta nr 33 - dnia 10-11-1867 r. - śłub Marcina Jakóbczaka l. 24 s. Józefa i Ewy z Klusów - włościan ze wsi Złojce z Marianną Waszakówną c. Tomasza i Anastazji z Tchórzów - l. 17 ze wsi Chomęciska.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1868 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 25 - dnia 24-02-1868 r. - ur. Franciszka Wawrzczakówna c. Tomasz l. 50 i Agnieszki z Zabużniaków l. 46 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Franciszek Mikuła i Antonina Mazurek.
 • Akta nr 33 - dnia 07-03-1868 r. - ur. Marianna Wawszak c. Michała l. 25 i Agnieszki z Chonów l. 23. Rodzice chrzestni: Tomasz Wrona i Agnieszka Czechrowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 72 - dnia 02-08-1868 r. - zm. Franciszka Wawryszek - 4 miesiące - c. Marcina i Anny z Danielaków - ze wsi Tarzymiechy.

1869 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 58 - dnia 20-03-1869 r. - ur. Stanisław Kaszak s. Wawrzyńca l. 30 i Zofii zd Wawrzczak l. 23 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Michał Szewczyk i Anna Szewczyk.
 • Akta nr 168 - dnia 14-10-1869 r. - ur. Katarzyna Czechrowska c. Wojciecha l. 33 i Agnieszki z Wawrzczaków l. 30. Rodzice chrzestni: Wojciech Repeć i Anna Pałkowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 13 - dnia 14-01-1869 r. - ślub Franciszka Wawrzczaka l. 18 s. Andrzeja i Magdaleny z Bodaków ze wsi Tarzymiechy z Katarzyną Mazurkówną l. 19 - c. Franciszka i Marianny zd. Pałka.
 • Akta nr 15 - dnia 25-04-1868 r. - ślub Józefa Wawrzczaka l. 19 s . Wojciecha i Marianny zd. Szewczyk z Wirkowic z Katarzyną Mazurkową l. 23 - c. Pawła i Anny ze Skoblów.

Akta zgonów

 • Akta nr 67 - dnia 15-05-1868 r. - zm. Katarzyna Warzczakowa l. 30 c. Józefa i Margeryty z Mazurków z Wirkowic.
 • Akta nr 100 - dnia 12-08-1868 r. - zm. Stanisław Wawrzczuk l. 6 s. Tomasza i Marianny zd. Szewczyków z Wirkowic.

1870 r.

Akta urodzenia

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 23 - dnia 19-03-1870 r. - zm. Anna Wawrzyszczek l. 27 c. Teresy z Garbalów - pozostawiła męża Marcina Wawrzyszczaka - Tarzymiechy.
 • Akta nr 33 - dnia  04-04-1870 r. - zm. Tomasz Wawrzczak s. Jana i Rozalii z Wirkowic.
 • Akta nr 83 - dnia 30-12-1870 r. - zm. Tomasz Wliźlak l. 40 - pozostawił żonę Anastazję zd Wawrzczak - Tarzymiechy.

1871 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 49 - dnia 25-03-1871 r. - ur. Anna Waszczak c. Michała l. 27 i Agnieszki z Chomów l. 27 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Paweł Szewczyk i Marianna Pedzikowa.
 • Akta nr 99 - dnia 18-06-1871 r. - ur. Anna Kaszak c. Grzegorza l. 35 i Anny zd. Waszak. Rodzice chrzestni: Paweł Jona i Katarzyna Szewczyk.

Akta małżeństw

 • Akta nr 11 - dnia 29-01-1871 r. - ślub Marcina Wawrzyszczaka l. 28 - wdowca po zmarłej Annie - s. Tomasza i Zofii - Tarzymiechy z Franciszką Mieszczakówną c. Michała i Magdaleny l. 19.
 • Akta nr 25 - dnia 17-05-1871 r. - ślub Józefa Wawrzczaka l. 21 s. Pawła i Katarzyny z Wirkowic z Marianną Gocówną l. 19 c. Jana i Anny.

Akta zgonów

 • Akta nr 31 - dnia 04-06-1871 r. - ślub Franciszka Wawrzczaka l. 22 s. Tomasza i Andżeliki z Wirkowic z Marianną Szewczykówną l. 19 c. Franciszka i Katarzyny.
 • Akta nr 36 - dnia 23-07-1871 r. - ślub Antoniego Wawryszczaka l. 23 s. Jana i Andżeliki - Wirkowice z Marianną Zaczenkówną - c. Jana i Agaty.
 • Akta nr 36 - dnia 03-03-1871 r. - zm. Agnieszka Wliźlak - c. Tomasza i Anastazji zd. Wawrzczak - ze wsi Taryzmiechy.

1872 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 93 - dnia 05-06-1872 r. - ur. Marianna Waszak - c. Jana i Zofii z Wawrzczaków - Wirkowice.
 • Akta nr 139 - dnia 17-10-1872 r. - ur. Jan Wawrzyszczak s. Franciszka l. 25 i Katarzyny z Mazurkow l. 25 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Wojciech Repeć i Paulina Dyrczewska.

Akta małżeństw

 • Akta nr 20 - dnia 25-05-1872 r. - ślub Antoniego Szewczyka l. 19 s. Łukasza i Katarzyny z Wirkowic z Marianną Wawrzczakówną l. 22 - c. Jana i Agnieszki.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1873 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 98 - dnia 15-06-1873 r. - ur. Anna Wawrzczak c. Marcina l. 33 i Franciszki z Mazurków - l. 30 - Tarzymiechy. Rodzice chrzestni: Józef Pałka i Anna Nizioł.
 • Akta nr 169 - dnia 05-10-1873 r. - ur. Franciszka Dańkiewicz c. Michała l. 27 i Zofii zd. Waszczak l. 27 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Michał Szewczyk i Marianna Wawrzczukowa.
 • Akta nr 139 - dnia 20-08-1873 r. - ur. Andrzej Teliga s. Szymona l. 40 i Marianny zd. Wawrzczak l. 28 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Michał Bodak i Marianna Repeć.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 69 - dnia 25-05-1873 r. - zm. Marianna Zielonka l. 9 c. Wawrzyńca l. 40 i Katarzyny zd. Trąba - Wawrzczak ze wsi Wirkowice.
 • Akta nr 85 - dnia 11-06-1873 r. - zm. Józef Jakóbczak s. Marcina l. 30 i Marianny zd. Waszak - Chomęciska.
 • Akta nr 93 - dnia 21-06-1873 r. - zm. Michał Teliga l. 10 - s. Szymona i Marianny zd. Wawrzczak - z Wirkowic.
 • Akta nr 156 - dnia 22-10-1873 r - zm. Marianna Teliga zd. Wawrzczak l. 27 - c. Andrzeja i Magdaleny zd. Bodak - z Wirkowic.

1874 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 93 - dnia 28-06-1874 r. - ur. Anna Wawryszczak - c. Zofii - stanu panieńskiego l. 28 z Wirkowic. Rodzice chrzestni: Wojciech Szewczyk i Zofia Szewczyk.
 • Akta nr 105 - dnia 18-06-1874 r. - ur. Adam Jakóbczak s. Marcina l. 37 i Marianny zd. Waszak l. 25 - Chomciska. Rodzice chrzestni: Andrzej Chropan i Tekla Kuryło.
 • Akta nr 169 - dnia 12-11-1874 r. - ur. Jan Wawrzyszek s. Michała l. 28 i Agnieszki zd. Choma l. 30. Rodzice chrzestni: Jan Adamczyk i Katarzyna Bodakowa.

Akta małżeństw

 • Akta nr 29 - dnia 24-05-1874 r. - ślub Pawła Wawrzyszczaka l. 21 s. Tomasza i Agnieszki z Szewczyków - Wirkowice z Zofią Rybak l. 19 c. Jana i Katarzyny.

Akta zgonów

 • Akta nr 48 - dnia 10-03-1874 r. - zm. Anna Wawrzyszek - 6 miesięcy -s. Marcina i Franciszki zd. Mazurek - Tarzymiechy.
 • Akta nr 59 - dnia 27-03-1874 r. - zm. Katarzyna Wawrzyszczek l. 55 c. Jana i Anny - zostawiła męża Jana Wawryszczaka - Wirkowice.
 • Akta nr 62 - dnia 01-04-1874 r. - zm. Jan Wawrzyszczak l. 60 s. Antoniego i Francszki zd. Smyk - z Wirkowic.
 • Akta nr 103 - dnia 03-08-1874 r. - zm. Anna Wawrzyszczak c. Zofii Wawrzyszczak - panny z Wirkowic.
 • Akta nr 125 - dnia 27-10-1874 r. - zm. Zofia Kanakowa l. 27 zd. Wawszakówna - zostawiła męrza Wawrzyńca l. 30 - c. Wojciecha i Marianny zd. Szewczyków - Wirkowice.
 • Akta nr 129 - dnia 07-11-1874 r. - zm. Marcin Wawryszczak l. 35 - zostawił żonę Franciszkę z Mazurków - Tarzymiechy.

1875 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 9 - dnia 19-01-1875 r. - ur. Paweł Wawrzyszczak - s. Józefa l. 26 i Katarzyny zd. Mazurek l. 25 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Michał Wawryszczak i Anna Pałkowa.
 • Akta nr 126 - dnia 01-08-1875 r. - ur. Marianna Wawrzyszczakówna c. Pawła l. 23 i Zofii zd. Rybak l. 22 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Paweł Rybak i Katarzyna Burak.
 • Akta nr 121 - dnia 23-07-1875 r. - ur. Marianna Kaszak c. Grzegorza l. 38 i Anny zd. Wawrzyszczak l. 32 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Michał Hołda i Katarzyna Grabińska.
 • Akta nr 167 - dnia 23-10-1875 r. - ur. Rozalia Wawrzczak c. Franciszka l. 27 i Katarzyny zd. Mazurek l. 27 - Wirkowice. Rodzice chrzestni: Jan Hoh i Anna Nizialowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 42 - dnia 12-05-1875 r. - zm. Adam Jakóbiak - 5 miesięcy - s. Marcina l. 30 i Marianny zd. Waszak - Chomęciska.
 • Akta nr 50 - dnia 06-07-1875 r. - zm. Zofia Wawryszczakówna - 2 miesiące c. Marcina i Franciszki - Tarzymiechy.

Uwaga! Księgi metrykalne z lat od 1876 r. - zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Zamościu.

142 Grabowiec Księgi metrykalne USC Grabowiec księgi parafii Rzymsko-katolickiej, w języku polskim na mikrofilmie sygn. 374720-374769 1810-1812

1810 r.

Akta urodzenia

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 103 - dnia 15-11-1810 r. - ślub Józefa Wojcieszcazuka l. 25 - wdowca ze wsi Bereście s. Eudechii z Juanników z Anastazją Marczakówną z Kluzieckich - wdową l. 20 z Elżbietą z Denniskich.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1811 r.

Akta urodzenia

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 186 - dnia 22-11-1811 r. - zm. Wojciech Walczuk l. 25 - kawaler - s. Bartłomieja i Kryztyny z Grzybów ze wsi Miączyna.

1812 r.

Akta urodzenia

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 42 - dnia 06-11-1812 r. - ślub Grzegorza Waszczuka l. 23 - ze wsi Hołuzna s. Teodora Waszczuka z Teresą Pawlukówną l. 19 c. Katarzyny Pawlukowej.

Akta zgonów

 • Akta nr 33 - dnia 29-01-1812 r. - zm. Anna Waszczukówna l. 4 - c. Pawła Waszczuka gospodarza ze wsi  Hołużna.