english version

01-07-2006

12-10-2005

wersja polska


Sprawozdanie nr 16
z przeglądu ksiąg metrykalnych
z dnia 12 października 2005


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
151 28.09.2005
do
29.09.2005
Grabowiec Księgi z przeglądu akt metrykalnych  na mikrofilmie sygn. 374721-374729 1815-1827 1815 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1816 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Dnia 11-02-1816 r. - ślub Łukasza Romaniuka l. 32 - syna Marka z Rozalią Wujciukówną l. 19 z gminy Juczyn.

Akta zgonów

 • Akta nr 37 - dnia 25-03-1816 r. - zm. Marianna Woyciukówna - l. 2 - c. Jana - brak danych matki - nazwa miejscowości nieczytelna (Kominek?).

1817 r.

Akta urodzenia i małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów.

 • Akta nr 6 - dnia 14-01-1817 r. - zm. Ewa Waszczukowa (brak wieku) - c. Grzegorza i Teresy zd. Pawluków - włościan z Hołużnego - zgon zgłosił Paweł Waszczuk l. 70.

1818 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 22 - dnia 20-02-1818 r. - w domu nr 7 urodziła się Anastazja Waszczukówna c. Grzegorza l. 30 i Teresy z Pawluków l. 26 - rolników ze wsi Hołużna. Świadkowie: Kazimierz Saczawa i Wojciech Kasperski.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

AKta zgonów

 • Akta nr 41 - dnia 25-04-1818 r. - zm. Anastazja Waszczukówna - żyła 2 miesiące - c. Grzegorza i Teresy zd. Pawlaków - rolników ze wsi Hołużna.

1819 r.

Akta urodzin, małżeństw i zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1820 r.

Akta urodzin

 • Akta nr 98 - dnia 04-07-1820 r. - ur. Marianna Waszczukówna c. Izydora l. 30 i Marianny z Kasaruków l. 26 - rolników ze wsi Hołuże.

Akta małżeństw i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1821 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 88 - dnia 06-09-1821 r. - ur. Jan Waszczuk s. Piotra l. 30 i Anny z Oleszczuków l. 30 - rolników ze wsi Zawodowa. Świadkowie: Piotr Bay i (nieczytelne imię) Oleszczuk.

Akta małżeństw i zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1822 r.

Akta urodzin i zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 30 - dnia (data nieczytelna) - ślub Jana Waszczuka l. 23 - s. Stefana i Rozalii z Woxniaków - rolników ze wsi Hołużne - z Marianną Woycikówną l. 20 c. Łukasza i Anastazji z Pawluków - rolników ze wsi Ornatowicz.

1823 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 68 - dnia 28-07-1823 r. - ur. Cecylia Waszczukówna c. Piotra l. 31 i Marianny z Pupców l. 22 - rolników ze Wsi Ornatowice. Świadkowie: Dymitr Buszulski i Franciszek Elyasz.

1824 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1825 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 20 - dnia 27-02-1825 r. - ur. Katrzyna Wyszczakówna c. Stanisława l. 30 i Katrzyny z Rękasiów l. 24 - rolników z Ornatowic. Świadkowie: Stanisław Gmyś i Prokop Kulik.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 43 - dnia 06-04-1825 r. - zm. Jan Wroszczuk s. Franciszka i Marianny z Woycików - żył 25 tygodni - s. rolników z Ornatowic.

1826 r.

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1827 r.

Akta urodzeń i zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta małżeństw

 • Akta nr 55 - dnia 18-11-1827 r. - ślub Szymona Waszczuka - ur. we wsi Hołużne s. Stefana i Ireny z Woźniaków - małżonków Waszczaków, włościan ze wsi Ornatowice - l. 20 - z Agnieszką Tenczakówną - c. Floriana i Katarzyny - l. 19 - włościan z Ornatowic

Na tym etapie przegląd został zawieszony.

152 30-09-2005 do 11-10-2005 par. Hrubieszów Księgi Metrykalne z Kurii Biskupiej na mikrofilmach 1178-1-222 w j. łacińskim. 1762-1808 Przeglądane akta są w bardzo złym stanie.

Akta obejmują niżej wymienione miejscowości, należące do parafii Hrubieszów:

Miasto Hrubieszów; wioski: Wolica, Obrowiec, Bordyca, Gozdawa, Metalin, Czorniczyn, Masłomęcz, Czemiażyn, Kozdawy, Miniany, Kosmów, Ślipcze, Czumów, Grudek, Telepiuków, Świerszczów, Szpikołazy, Darakonna, Modryn, Łodhorce, Bonutycze, Terobin, Terebnice, Łoberczany.

Po dokładnym przejrzeniu wszystkich zawartych na w/w mikrofilmach akt metrykalnych, nie stwierdzono występowania nazwiska Wajszczuk. W kilku przypadkach występowały nazwiska pokrewne, takie jak:

 1. Dnia 31-05-1762 r. - w miejscowości Sławęczyn - zmarł Kazimierz Waczuk.
 2. Dnia 15-02-1767 r. - ślub Jana Wasczuka z Hrubieszowa z Marianną Nowodworską.
 3. Dnia 10-03-1768 r. - ur. Się Franciszek Wasczuk s. Jana i Marianny.
 4. Dnia 20-05-1769 r. - ur. Katarzyna Wayszuk (Woytżuk) b. nieczytelne - c. Jana i Katarzyny z Hrubieszowa.
 5. Dnia 22-03-1772 r. - zm. Marianna Wawrzyńcówna z Hrubieszowa - bd dot. rodziców.
 6. Dnia 12-10-1775 r. zm. Blażej Waszczuk l. 5 ze Sławęczyna - brak danych dot. rodziców.
 7. 1788 r. - brak daty - nieczytelna - urodziła się Agnieszka Walczuk - c. Jana i Anny w miejscowości Obrowiec.
 8. Dnia 15-11-1795 r. - ślub Tomasza Waszczuka l. 17 - zamieszkałego w Hrubieszowie w domu nr 229 - z Katarzyną Bojarczykówną l. 15.
 9. 1795 r. - data nieczytelna - w miejscowości Łodhorce w domu nr 34 - zm. Andżelika Wawniukówna - żyła 6 dni - c. Szymona i ANdżeliki z Wawniuków.
 10. Dnia 28-05-1806 r. - w miejscowości Świerszczów zm. Franciszka Wojtasiuk l. 12 - c. piotra.
 11. Dnia 29-09-1806 r. - w miejscowości Świerszczów zm. Piotr Wojtasiuk l. 70.

Więcej akt z nazwiskami pokrewnymi nie znaleziono.