english version

01-07-2006

26-10-2005

wersja polska


Sprawozdanie nr 17
z przeglądu ksiąg metrykalnych
z dnia 26 października 2005


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
161 12-10-2005 par. Grabowiec Księgi z przeglądu akt metrykalnych  na mikrofilmie sygn. 374736-374769 1827-1868 1827 r.

Akta zgonów

 • Akta nr 135 - dnia 24-09-1827 r. - zm. Grzegorz Walczuk l. 70 - s. Franciszka (brak imienia matki) - rolnika z Miączyna.

1828 r.

Akta urodzin

 • Akta nr 28 - dnia 09-02-1828 r. ur. Maciej Walczuk s. Andrzeja l. 37 i Katarzyny z Wytrzyszków - rolników z Miączyna. Rodzice chrzestni: Andrzej Czuryl i Katarzyna Pieluchowa.
 • Akta nr 53 - dnia 12-03-1828 r. - ur. Józefa Waszczuk c. Józefa l. 34 i Katarzyny z Korolów. Rodzice chrzestni: Wojciech Kasperski i Łucja z Korolów. Rodzice chrzestni: Wojciech Kasperski i Łucja Kulikowa.
 • Akta nr 58 - dnia 24-03-1828 r. - ur. Marianna Waszczuk c. Piotra l. 42 i Marianny z Pupców z Ornatowic. Rodzice chrzestni: Kacper Papuc i Anna Wrzyszczowa.
 • Akta nr 177 - dnia 30-09-1828 r. - ur. Andrzej Walczuk s. Michała l. 21 i Marianny z Soroków l. 20 - Miączyn. Rodzice chrzestni: Aleksander Bilons i Anna Hawrylukowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 164 - dnia 11-05-1828 r. - zm. Marianna Waszczukowa l. 30 c. Tomasza i Chimy z Pupców z Ornatowic - pozostawiła owdowiałego męża Piotra Waszczuka.
 • Akta nr 171 - dnia 21-05-1828 r. - zm. Marianna Waszczukówna - żyła 2 miesiące - c. Piotra i zmarłej 21-05-1828 r. Marianny z Ornatowic.

1829 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 165 - dnia 25-11-1829 r. - ur. Wiktoria Walczuk c. Antoniego l. 38 i Katarzyny z Wytrzyszczów l. 36 - rolników z Miaczyna. Rodzice chrzestni: Andrzej Czuryło i Pelagia Gawlikowa.

Akta małżeństw

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 38 - dnia 28-02-1829 r. - zm. Marianna Waszczukowa - wdowa l. 67 - rolniczka z Hołużnego - po zmarłym 13 lat temu Grzegorzu Waszczuku.

1830 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 27 - dnia 26-02-1830 r. - ur. Rozalia Waszczukówna - c. Symeona l. 26 - włościanina - prababka z Ornatowic i Agnieszki z Tenczaków. Rodzice chrzestni: Szymon Woyciuk i Katarzyna Borkowska.

Akta zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 137 - dnia 13-11-1830 r. - zm. Franciszek Walczuk - wdowiec l. 54 s. Stanisława i Marianny - rolnik z Miączyna.

1831 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 12 - dnia 10-02-1831 r. - ur. Franciszek Waszczuk s. Józefa l. 30 i Katarzyny z Rękasów l. 26 - Hołużne. Rodzice chrzestni: Paweł Michalczuk i Zofia Cisłowa.

Akta zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 216 - dnia 15-12-1831 r. - zm. Rozalia Waszczukówna - żyła 1 rok c. Symeona i Agnieszki z Tenczaków - rolników z Ornatowic.

1832 r.

Akta urodzeń i zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 73 - dnia 03-04-1832 r. - zm. Franciszka Waszczukówna - żyła 1 rok c. Józefa l. 40 i Katarzyny z Rękasów - rolników ze wsi Hołużne
162 13-10-2005 par. Grabowiec j.w. j.w. 1833 r.

Akta urodzenia

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zaślubin

 • Akta nr 43 - dnia 05-05-1833 r. - ślub Józefa Waszczuka - wdowca l. 38 - s. Pawła i Achaji (niewyraźnie) włościan z Hołużnego - po zmarłej żonie Katarzynie z Rękasów z Franciszką Pawlukówną l. 22 - panną - c. Michła i Katarzyny z Chorchów - włościan z Ornatowic.

Akta zmarłych

 • Akta nr 51 - dnia 19-03-1833 r. - zm. Katarzyna Waszczukówna l. 36 zd. Rękasów - żona Józefa Waszczuka l. 30 - włościanina z Hołużnego.

1834 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 42 - dnia 25-03-1834 r. - ur. Marianna Waszczukówna c. Semka Waszczuka - parobka l. 27 w Ornatowicach l. 30 i Agnieszki z Horków. Rodzice chrzestni: Gasper Graniuk i Katarzyna Borkowska.
 • Akta nr 64 - dnia 27-04-1834 r. - ur. Zofia Waszczukówna c. Józefa l. 45 i Franciszki z Pawluków l. 23 - Ornatowice. Rodzice chrzestni: Paweł Michaluki Anna Pawlukowa.

Akta zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 34 - dnia 26-03-1834 r. - zm. Jan Walczuk l. 54 - rolnik z Miączyna - pozostawił owdowiałą żonę Hapę z Michałostów.

1835 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 84 - dnia 15-05-1835 r. - ur. Jan Walczuk s. Michała l. 38 i Marianny z Soroków l. 28 - rolników z Miączyna. Rodzice chrzestni: Grzegorz Michałoś i Julianna Pękalon.

Akta zaślubin i zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1836 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 43 - 07-03-1836 r. - ur. Rozalia Waszczukówna c. Jana l. 32 i Marianny z Woyciuków l. 28 - rolników z Ornatowic. Rodzice chrzestni: Symeon Wyciuk i Agnieszka Wyciukowa.

Akta zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 27 -dnia 25-02-1836 r. - zm. Bartłomiej Walczuk l. 80 - włościanin z Miączyna - pozostawił owdowiałą żonę Kraksedę? - z Dzichów.

1837 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 82 - dnia 05-07-1837 r. - ur. Jan Walczuk s. Antoniego l. 45 i Katarzyny z Wytrzyszczów - rolników z Miączyna. Rodzice chrzestni: Andrzej Ciuryto i Katarzyna Boykowa.

Akta zaślubin

 • Akta nr 47 dnia 12-11-1837 r. - ślub Karola Prądeckiego l. 19 s. Stanisława i Anastazji z Pełczyńskich - włościan z Miączyna z Rozalią Walczukówną l. 19 - c. Antoniego i Katarzyny z Wytrzyszczów - rolników z Miączyna.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
163. 14-10-2005 par. Grabowiec j.w. j.w. 1838 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 37 - dnia 24-03-1838 r. - ur. Marianna Waszczukówna c. Józefa l. 35 i Franciszki z Pawluków l. 26 - rolników z Hołużnego. Rodzice chrzestni: Józef Cisło i Marianna Pawlukowa.

Akta zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 39 - dnia 20-02-1838 r. - zm. Jan Walczuk - żył 8 miesięcy - s. Antoniego l. 45 i Katarzyny z Wytrzyszczów z Miączyna.

1839 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zaślubin

 • Akta nr 42 - dnia 10-09-1839 r. - ślub Tadeusza Słobody (Swobody) l. 23 - s. Pawła i Anastazji z Kasprzaków - rolników z Miączyna z Marianną Walczukówną l. 17 c. Antoniego i Katarzyny z Miączyna.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1840 r.

Akta urodzeń, zaślubin i zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1841 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 114 - dnia 18-11-1841 r. - ur. Katarzyna Swobodówna c. Tadeusza l. 25 i Marianny z Walczuków l. 20 - rolników z Miączyna. Rodzice chrzestni: Szymon Hayduk i Marianna Swobodowa.

Akta zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1842 r.

Akta urodzenia

 • Akta nr 109 - dnia 18-07-1842 r. - ur. Magdalena Waszczukówna c. Szymona l. 35 i Agnieszki z Pęczaków l. 35 - rolników z Ornatowic. Rodzice chrzestni: Kajetan Pęczak i Katarzyna Boskowska.
 • Akta nr 135 - dnia 20-08-1842 r. - ur. Bartłomiej Walczuk s. Michała l. 36 i Marianny z Soroków l. 34 rolników z Miączyna. Rodzice chrzestni: Mikołaj Czuryło i Prasada Diduchowa.

Akta zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1843 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 110 - dnia 31-08-1843 r. - ur. Rozalia Waszczukówna c. Józefa l. 50 i Franciszki z Pawluków? l. 30 - rolników z Hołużnego. Rodzice chrzestni: Wojciech Kasperski i Anna Kasperska.
 • Akta nr 128 - dnia 10-10-1843 r. - ur. Zofia Swoboda c. DTadeusza l. 27 i Marianny z Walczuków l. 22 - rolników z Miączyna. Rodzice chrzestni: Jan Kamiński i Anna Wytrzyszczowa.

Akta zaślubin

 • Akta nr 39 - dnia 05-11-1843 r. - ślub Bazylego Dyducha l. 18 - kawalera obrządku gercko-unickiego s. Aleksego? i Prasady z Kaszelów z Miączyna z Ewdokiną Walczukówną - l. 21 - obrządku łacińskiego c. Antoniego i Katarzyny z Wytrzyszczów z Miączyna.

Akta zgonów

 • Akta nr 110 - dnia 13-11-1843 r. - zm. Marianna Waszczukówna l. 40 c. Łukasza i Anastazji z Pawluków z Ornatowic - żona Jana Waszczuka.

1844 r.

Akta urodzenia

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zaślubin

 • Akta nr 6 - dnia 04-02-1844 r. - ślub Jana Waszczuka l. 40 - wdowca s. Stefana i Oryszki z Wościaków? - urodzonego w Hołużnym z Zofią Szajnakówną c. Macieja i Melanii z Litwinów l. 30 z Graboszczyka.

Akta zgonów

Akta nr 87 - dnia 09-05-1844 r. - zm. Rozalia Waszczukówna - żyła 8 miesięcy - c. Józefa i Franciszki - rolników z Hołużnego.

164. 17-10-2005 par. Grabowiec j.w. j.w.

1845 r.

Akta urodzenia

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 109 - dnia 03-09-1845 r. - zm. Zofia Słobodówna l. 3 - c. Tadeusza i Marianny z Walczuków z Miączyna.

1846 r.

Akta urodzenia

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zmarłych

 • Akta nr 107 - dnia 18-10-1846 r. - zm. Maciej Walczuk l. 25 - włościan z Miączyna s. Jana i Apolonii - zostawił owdowiałą żonę Mariannę z Czuryłów.

1847 r.

Akta urodzenia, zaślubin, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1848 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 75 - dnia 09-07-1848 r. - ur. Anna Waszczukówna c. Szymona l. 40 i Agnieszki l. 40 - włościan z Ornatowic. Rodzice chrzestni: Wojciech Sobczuk i Agnieszka Tenczukowa.

Akta zaślubin, zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1849 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zaślubin

 • Akta nr 34 - dnia 08-07-1849 r. - ślub Szymona Waszczuka l. 35 - wdowca s. Stefana i Urszuli - włościan z Ornatowic - po zmarłej Agnieszce z Teuczków - z Rozalią Pencową l. 30 - wdową, c. Macieja i Katarzyny z Cipków - rolników z Ornatowic.
 • Akta nr 22 - dnia 18-05-1849 r. - ślub Kazimierza Kowalczuka l. 23 s. Michała i Marianny z Kulików - rolników z Ćmielowa z Józefą Waszczukówną l. 23 c. Józefa i Katarzyny z Kruków - rolników z Hołużnego.

Akta zgonów

 • Akta nr 48 - dnia 29-05-1849 r. - zm. Agnieszka Waszczukówna l. 42 - c. Floriana i Katarzyny z Temczaków - zostawiła owdowiałego męża Szymona Waszczuka z Ornatowic.
165. 18-10-2005 par. Grabowiec j.w. j.w. 1850 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 78 - dnia 15-06-1850 r. - ur. Paulina Waszczukówna c. Szymona l. 40 i Rozalii l. 30 - rolników z Ornatowic. Rodzice chrzestni: Jan Zwbrzycki i Zofia Waszczukowa.

Akta zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1851 r.

Akta urodzeń, zaślubin.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 70 - dnia 04-05-1851 r. - zm. Anna Waszczukówna l. 3 - c. Szymona i Agnieszki - włościan z Orantowic.

1852 r.

Akta urodzeń, zaślubin, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1853 r.

Akta urodzeń, zaślubin.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 35 - dnia 21-03-1853 r. - zm. Józef Kowalczuk - żył 6 dni - s. Kazimierza i Józefy z Waszczuków włościan z Czuchowa(?).
 • Akta nr 164 - dnia 04-12-1853 r. - zm. Antoni Walczuk - l. 60 - s. Bartłomieja i Krystyny z Miączyna - pozostawił owdowiałą żonę Katarzynę z Wytrzyszczów - l. 60.

1854 r.

Akta urodzeń, zaślubin.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 143 - dnia 02-07-1854 r. - zm. Paulina Waszczuk - c. Symeona i Rozalii z Warzczyków z Ornatowic.
166. 19-10-2005 par. Grabowiec j.w. j.w. 1855 r.

Akta urodzeń, zaślubin, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1856 r.

Akta urodzeń, zaślubin, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1857 r.

Akta urodzeń

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zaślubin.

 • Akta nr 28 - dnia 08-11-1857 r. - ślub Michała Kucharczuka l. 25 s. Pawła i Katarzyny z Jaroszów - urodzony w Bereściu - zamieszkały w Ornatowicach z Rozalią Waszczukówną c. Jana i Marianny (nieżyjących) l. 22 - zamieszkała w Ornatowicach

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1858 r.

Akta urodzeń, zaślubin, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1859 r.

Akta urodzeń, zaślubin, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1860 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 156 - dnia 15-12-1860 r. - ur. Anna Kucharczuk c. Michała(?) Andrzeja(?) i Rozalii z Waszczuków - rolników z Ornatowic. Rodzice chrzestni: Kajetan Wojciuk i Rozalia Pasieczna.

Akta zaślubin.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
167. 20-10-2005 par. Grabowiec j.w. j.w. 1861 r.

Akta urodzeń

Akta nr 55 - dnia 15-02-1861 r. - ur. Franciszka Waszczukówna c. Walentego l. 39 - ogrodnika ze wsi Skomoruchy Małe i Marianny z Waszczuków(?) l. 25. Rodzice chrzestni: Maciej Maday i Zofia Grechutowa.

Akta zaślubin.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 106 - dnia 10-12-1861 r. - zm. Anna Kucharczukówna - żyła 1 rok  - c. Michała i Rozalii z Waszczuków z Ornatowic.

1862 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 41 - dnia 02-04-1862 r. - ur. Wojciech Kowalczuk - s. Kazimierza l. 35 i Józefy z Waszczuków l. 40 - rolnicy z Hułużnego. Rodzice chrzestni: Paweł Panas i Anna Krasowska.
 • Akta nr 152 - dnia 18-11-1862 r. - ur. Katarzyna Kucharczukówna c. Michała l. 31 i Rozalii l. 21 z Waszczuków z Ornatowic. Rodzice chrzestni: Antoni Michalczuk i Franciszka Wójcikówna.

Akta zaślubin, zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1863 r.

Akta urodzeń

 • Brak Akt.

Akta zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 26 - dnia 19-02-1863 r. - zm. Katarzyna Kucharczukówna - żyła 3 miesiące - c. Michała i Rozalii zd. Wajszczuków z Ornatowic.
 • Akta nr 52 - dnia 28-03-1863 r. - zm. Wojciech Kowalczuk - żył 1 rok - s. Kazimierza i Józefy z Waszczuków ze wsi Hołużne.

1864 r.

Akta urodzeń

 • Brak Akt.

Akta zaślubin, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.
168. 21-10-2005 par. Grabowiec j.w. j.w. 1865 r.

Akta urodzeń, zaślubin, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1866 r.

Akta urodzeń, zaślubin, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1867 r.

Akta urodzeń, zaślubin, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1868 r.

Akta urodzeń, zaślubin, zgonów.

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1869 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 182 - dnia 21-10-169 r. - ur. Katarzyna Waszczukówna - c. Onufrego l. 40 i Rozalii z Grutków - rolników z Ornatowic. Rodzice chrzestni: Michał Czubera i Rozalia Kucharuk.

Akta zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr
169. 24-10-2005 par. Grabowiec j.w. j.w. 1870 r.

Akta urodzeń

 • Akta nr 64 - dnia 26-03-1870 r. - ur. Franciszka Kowalczuk - c. Kazimierza i Józefy z Waszczuków - rolników z Hołużnego. Rodzice chrzestni: Jan Jabłoński i Katarzyna Kowalczukowa.
 • Akta nr 119 - dnia 22-06-1870 r. - ur. Anna Waszczukówna - c. Jana i Katarzyny z Wołochów - rolnicy z Ornatowic. Rodzice chrzestni: Michał Grutka i Rozalia Piwkowa.

Akta zaślubin, zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1871 r.

Akta urodzeń, zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

 Akta zgonów.

 • Brak Akt.

1872 r.

Akta zaślubin, zgonów

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

1873 r.

Brak akt

1874 r.

Akta urodzeń, zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 26 - dnia 15-08-1874 r. - zm. Katarzyna Waszczuk c. Piotra i Magdaleny z Kulików - włościan z Ornatowic.
170. 25-10-2005 par. Grabowiec j.w. j.w. 1875 r.

Akta urodzeń, zaślubin

 • Brak nazwiska Wajszczuk i pokrewnych.

Akta zgonów

 • Akta nr 30 - dnia 30-07-1875 r. - zm. Ewa Waszczuk - c. Michała i Magdaleny z Brusów- włościan ze wsi Skomoruchy.

Ponadto w Archiwum Państwowym w Lublinie przejrzano niekompletne akta metrykalne (księgi zgonów) z lat: 1877, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883 i 1884. Nazwiska Wajszczuk i pokrewnych nie znaleziono. Brak jest akt zaślubin i urodzeń z powyższych lat. Brak jest także akt z lat: 1876, 1879.

Zakończono przegląd akt z parafii Rzymsko-Katolickiej w Grabowcu.