english version

04-03-2006

25-12-2004

wersja polska

Wajszczuks from Argentina celebrating
Christmas in Costa Rica (0064)

Santa Teresa, Malpais, Costa Rica, - December 25, 2004From left: Ana (0064), Lukas (0067), Wanda (0066)


From left: Javier i Ana (0064), Wanda (0066), Lukas (0067)


See also:


Prepared by: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2006
e-mail: wwajszczuk@comcast.net