pc PS 4 42 2002-04-24T20:58:00Z 2002-11-18T19:36:00Z 1 222 1271 pc 10 2 1560 9.2812 21

Informacje do "Drzewa Genealogicznego Rodziny Wajszczuków"

 

1. Moje imię i nazwisko: ............................................................................................................................................................  

                   Data (rok) urodzenia:.................................................................................................................................................

                   Miejsce urodzenia:....................................................................................................................................................

                   Miejsce zamieszkania:...............................................................................................................................................

                   (Zawód, jeśli chcą Państwo podąć?):.....................................................................................................................

 

2. Ojciec - imię (imiona), rok i miejsce urodzenia:...............................................................................................................

                   Miejsce zamieszkania: ..............................................................................................................................................

                   Zmarł, rok:...................................................................................................................................................................

                   Matka - imię, z domu?, Rok i miejsce urodzenia:...................................................................................................

                   Zmarła, rok:.................................................................................................................................................................

 

3. Dziadek - imię (imiona), rok i miejsce urodzenia:............................................................................................................

                   Miejsce zamieszkania:...............................................................................................................................................

                   Zmarł, rok: ..................................................................................................................................................................

                   Babka - imię, z domu?, Rok i miejsce urodzenia: ..................................................................................................

                   Zmarła, rok: ................................................................................................................................................................

 

4. Pradziadek - imię, rok i miejsce urodzenia: .....................................................................................................................

                   Miejsce zamieszkania: ..............................................................................................................................................

                   Zmarł, rok:...................................................................................................................................................................

                   Prababka - imię, z domu?, Rok i miejsce urodzenia:..............................................................................................

                   Zmarła, rok: ................................................................................................................................................................

 

5. Prapradziadek - imię, rok i miejsce urodzenia: ...............................................................................................................

                   Miejsce zamieszkania: ..............................................................................................................................................

                   Zmarł, rok: ..................................................................................................................................................................

                   Praprababka - imię, rok i miejsce urodzenia: .........................................................................................................

                   Zmarła, rok: ................................................................................................................................................................


6. Żona (mąż) - imię, (z domu):  ............................................................................................................

                   Rok urodzenia: ..........................................................................................................................................................

 

7. Dzieci:  imię, rok i miejsce urodzenia: ...................................................................................................................................

                   Imię, rok i miejsce urodzenia:...................................................................................................................................

                   Imię, rok i miejsce urodzenia:...................................................................................................................................

                   Imię, rok i miejsce urodzenia:...................................................................................................................................

                   Imię, rok i miejsce urodzenia:...................................................................................................................................


8. Siostry, Bracia (według wieku, imiona, rok i miejsce urodzenia i miejsce zamieszkania):

                   1. ..................................................................................................................................................................................

                   2. ..................................................................................................................................................................................

                   3. ..................................................................................................................................................................................

                   4. ..................................................................................................................................................................................

                   5. ..................................................................................................................................................................................

               

9/ Stryjowie, Ciotki (według wieku, imiona, rok i miejsce urodzenia i miejsce zamieszkania):

                   1. ..................................................................................................................................................................................

                   2. ..................................................................................................................................................................................

                   3. ..................................................................................................................................................................................

                   4. ..................................................................................................................................................................................

                   5. ..................................................................................................................................................................................

 

Uwaga: Prosimy o jak najszybszy zwrot, nawet jeśli informacje są niekompletne uzupełnimy je w późniejszym terminie! Najważniejsze, żeby zacząć!!!

wydrukuj formularz