wstecz/back english version wersja polska strona główna/return home

Księga Wójta z początku XX wieku
{wójtem był prawdopodobnie Franciszek Wajszczuk - także sadownik, dyrygent miejscowej orkiestry, jak również poeta (?)}

wstecz/back strona główna/return home