Zamość*


Stara Brama Lwowska (XVI, XIX, XX w.).  Nadszaniec  (1 pol. XIX w.). Nowa Brama Lubelska (1 pol. XIX w.). Rotunda (1 pol. XIX w.) - Muzeum  Martyrologii Zamojszczyzny. ** Fragment dawnego bastionu obronnego.

 

...