english version

08-07-2017

24-04-2009

wersja polska


Ślązak Alberta (0061)Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net