english version

04-07-2009

24-04-2009

wersja polska


Ślązak Alberta (0061)Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2009
e-mail: wwajszczuk@comcast.net