english version

08-07-2017

17-12-2007

wersja polska

Edward Wajszczuk 1714

Fragment wpisu w Księdze Metrykalnej Parafii Ceranów
w Archiwum Państwowym w Siedlcach


Rok 1887.

Akt nr 116. 15 listopada urodził się we wsi Grodzickie Waszczuk Edward syn Jana Waszczuka i Justyny z Dąbków. Tutaj mógł nastąpić błąd w nazwisku. Prawdopodobnie chodzi o Wajszczuka Edwarda syna Jana Wajszczuka ożenionego z Justyną z Dąbków, na co wskazywałby akt urodzenia nr 99 z roku 1891 dotyczący Wajszczuka Aleksandra.
 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: waldemar@wajszczuk.pl