english version

08-07-2017

17-12-2007

wersja polska

Aleksander Wajszczuk 1716

Fragment wpisu w Księdze Metrykalnej Parafii Ceranów
w Archiwum Państwowym w Siedlcach


Rok 1891.

Akt nr 99 dotyczy urodzenia Wajszczuk Aleksandra.

Miało to miejsce w Ceranowie w dniu 1 (13) września 1891 roku. Stawił się Jan Wajszczuk 32 lata, włościanin, zamieszkały we wsi Grodzickie, w towarzystwie Albina Żochowskiego 32 lata i Klemensa Żochowskiego 60 lat, i przedstawił niemowlę płci męskiej, oświadczjąc, że urodziło się ono we wsi Grodzickie 27 sierpnia o godzinie 4.00 po południu z jego prawowitej małżonki Justyny z Dąbków lat 28. Na Chrzcie Św. ksiądz Kunowski nadał imię chłopcu Aleksander. Rodzicami chrzestnymi byli Albin Żochowski i Wiktoria Sobda.
 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: waldemar@wajszczuk.pl