english version

08-07-2017

17-12-2007

wersja polska

Lucjan Wajszczuk 1720

Fragment wpisu w Księdze Metrykalnej Parafii Kosów Lacki
w Archiwum Państwowym w Siedlcach


Rok 1890,

Akt nr 230 – urodził się Lucjan Wajszczuk.

Treść wpisu metrykalnego: Miało to miejsce w Kosowie 30 września (12.10) 1890 roku o godz. 1.00 po południu stawił się Stanisław Duda 44 lata , rolnik z Nowejwsi w towarzystwie Franciszka (nazwisko nieczytelne) i Franciszka Gałązki lat 55 , rolników z Nowejwsi i przedstawił nam niemowlę płci męskiej oświadczając, że urodziła je Marianna Wajszczuk w dniu 25 wrzesnia w Nowejwsi, panna lat 28. Dziecku na Chrzcie Św. nadano imię Lucjan. Chrzestnymi rodzicami byli Stanisław Duda i Franciszka Bakon.
 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: waldemar@wajszczuk.pl