english version

08-07-2017

17-12-2007

wersja polska

Marianna Wajszczuk 1723

Fragment wpisu w Księdze Metrykalnej Parafii Zembrów
w Archiwum Państwowym w Siedlcach


Par. Zembrow

W zbiorczej księdze zgonów jedynie w roku 1901 jest akt nr 21 o treści:

Dnia 19 lutego 1901 roku we wsi Zembrów stawił się Kacper Kur 43 lata i Józef Oksieńczuk lat 40, włościanie zamieszkali w Zembrowie i zgłosili, że w dniu 18 lutego o godzinie 6.00 wieczorem zmarła we wsi Felicjanów Marianna Wajszczuk, 88 lat, córka nieznanych rodziców. /-/ Ksiądz Eugeniusz Wojciechowski.
 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: waldemar@wajszczuk.pl