english version

08-07-2017

04-02-2003

wersja polska

Prof. dr med. Edward Lenkiewicz
(M096)


Serdeczne życzenia w 80 rocznicę urodzin
ur. 7 czerwiec 1926 r.

1974 r. Wojewódzki Szpital Zespolony Olsztyn.
Doc. dr hab. med. Edward Lenkiewicz bada oczy pacjentki w biomikroskopie.


1974 r. Wojewódzki Szpital Zespolony Olsztyn.
Doc. dr hab. med. Edward Lenkiwicz (pierwszy z prawej) wraz z asystentami przeprowadza operację krioextrakcji zaćmy oka lewego.


Czerwiec 1991 r. Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II - Olsztyn.
Prof. Edward Lenkiewicz ordynator oddziału okulistycznego WSS w Olsztynie dziękuję Ojcu Świętemu
za ofiarowany w darze dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego ultrasonograf okulistyczny.


1995 r. Wojewódzki Szpital Zespolony Olsztyn. Ordynator Oddziału Okulistycznego
Prof. dr hab med. Edward Lenkiewicz oczekuje w swoim gabinecie na codzienną poranną odprawę personelu oddziału.


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net