english version

18-06-2004

28-03-2004

wersja polska

Polskie osady: Wanda (Argentyna) i Jagoda (Brazylia)


Wyjątki z książki: Teresa Kaczorowska, "W cieniu araukarii. Spotkania z Polonią brazylijską"
Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 2000, ISBN 83-05-13136-X

(zobacz - Historia początków osadnictwa polskiego w Brazylii)


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2004
e-mail: wwajszczuk@comcast.net