english version

16-06-2004

07-02-2003

wersja polska

Albert Karol Herman


 


Aniela Herman
zd. Buraczyńska


Albert Karol
Herman

Albert Karol Herman urodził się dnia 19.VI.1888 roku w Żyrardowie (zobacz) - zmarł 16.I.1944 w Siedlcach. Jego rodzicami byli - Karol Ernest Rudolf Herman i Anna Marja, z domu Hildebrandt.

Ojciec Alberta, Karol przybył z Niemiec, (ze Śląska [?] - wg podania ustnego, natomiast w dostępnych notatkach dotyczących jego siostry Heleny - [zobacz poniżej], wymieniana jest miejscowość "Kalisbad" [być może Karlsbad w Nadrenii?]). Rodzina była pochodzenia szlacheckiego i miała tam majątek ziemski. Karol władał kilkoma językami. Żeby uniknąć służby wojskowej, przeniósł się do Królestwa Polskiego w okresie zakładania w Żyradowie zakładów włókienniczych i przędzalni. Nauczywszy się zawodu, pracował tam jako majster tkacki. Karol i jego rodzina byli wyznania Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) (zobacz). 

Matka Alberta, Anna była Polką, z rodziny wielo-wyznaniowej - pochodziła z Błędowa k/Warszawy, gdzie rodzina miała majątek. Ojciec Anny (dziadek Alberta) był katolikiem - pochodzenia włoskiego. Walczył i zginął w Powstaniu 1863 roku. Matka Anny (babka Alberta) była Polką, luteranką. Data i miejsce ich ślubu nie są znane. (Według ugody - ich synowie mieli być chrzczeni w kościele katolickim, a córki w "kirsze" luterańskiej)! Po upadku Powstania, majątek uległ rekwizycji, matka z czwórką dzieci została usunięta z posiadłości i przeniosła się do Żyrardowa. (Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie "Spotkania 2004 - Błędów" - zobacz >>>).

Albert został ochrzczony 23 czerwca 1888 roku w parafii augsbursko-ewangelickiej (luterańskiej) w Wiskitkach k/Żyrardowa (zobacz mapę) i później bierzmowany 5 kwietnia 1903 roku w kościele luterańskim w Żyrardowie. W 1905 roku rodzice Alberta przenieśli się wraz z dziećmi do Chełma Lubelskiego - babka Hildebrandt pozostała w Żyrardowie. Wkrótce po przeniesieniu się do Chełma - matka zmarła. Ojciec ożenił się ponownie w 1907 roku. Niedługo potem Albert wyjechał z Chełma do Rygi, gdzie podjął pracę w 1908 roku.

Ślub Alberta z Anielą Buraczyńską, która była wyznania rzymsko-katolickiego, odbył się 1.II.1909 w kościele rzymsko-katolickim w Rydze. Aniela była urodzona 17 października 1889 roku w Dubience. Rodzina mieszkała później we wsi Rogatka (zobacz) na Polesiu Lubelskim (zobacz mapę). Prawdopodobnie poznali się przed wyjazdem Alberta do Rygi?


Metryka Chrztu Alberta

Świadectwo bierzmowania Alberta

Odpis Akt ślubu Anieli i Alberta
 


0086 Wanda Wajszczuk
zd. Herman

Albert i Aniela mieli córkę Wandę , urodzoną w Rydze 2.VII.1914 roku. Prawdopodobnie wcześniej urodziła im się również córka, ale zmarła wkrótce po porodzie.  


s. Helena Albertyna
Herman

 

Albert miał trzech braci (wszyscy zmarli w dzieciństwie) i dwie siostry (los młodszej jest nieznany). Helena Albertyna urodziła się 4.V.1892 roku w Żyrardowie. Początkowo wychowywana w rodzinie luterańskiej, należała później przez większość życia do katolickiego zgromadzenia zakonnego. Zmarła 19.V.1972 roku w Klimontowie (zobacz stronę). 

 

Albert zmarł w Siedlcach w styczniu 1944 roku w wieku 55 lat. Przed śmiercią, na prośbę żony, złożył wyznanie wiary katolickiej. Pochowany jest w grobie rodzinnym w Siedlcach (http://www.wajszczuk.pl/spotkania/cmentarze.htm).

 

 

 

 

 

 

 

 Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2004
e-mail: wwajszczuk@comcast.net