english version

13-12-2009

12-05-2009

wersja polska


KSIĘGA ADRESOWA POLSKI - 1929
Wykaz osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.
(http://www.jewishgen.org/jri-pl/bizdir/tableofcontents.htm)


 

Informacje nadesłał nasz korespondent, kontrybutor, doradca i krytyk – Wiesław Kledzik z Gdyni:

 

1/ Woj. lubelskie, osada miejska Żółkiewka, pow. Krasnystaw, 2026 mieszkańców, lekarz Wajszczuk dr

Jest to dr Edmund Wajszczuk, urodzony w 1889 r. w Siedlcach i znajdujący się już na naszym Drzewie Genealogicznym pod # 0075 –http://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/059piotr.htm#0075

2/ Woj. warszawskie, Konstancin, wzorowe letnisko i stacja klimatyczna, gmina Skolimów – Konstancin, pow. Warszawa, 527 mieszkańców, cukiernia Wajszczuk F.

Nic nie wiemy o tej osobie, ale jest to prawdopodobnie Fryderyka Wajszczuk, żona Lucjana Wajszczuka (zobacz), w okresie międzywojennym właściciela Szkoły Tańca i Plastyki w Warszawie przy ul. Nowy Świąt 19. Jest ona wymieniona w Księgach Hipotecznych w Konstancinie k/Warszawy wraz z Lucjanem Wajszczukiem, jako współwłaścicielka (żona?) działki #112 w Konstancinie (zobacz).

Ciekawostka: niedawno skontaktował się z nami (Karol Lausz?) – odnawiając stary dom rodzinny w Choinach k/Lublina natrafił na stare etykietki do butelek wina, które wyrabiał jego dziadek oraz na kwity wystawione na nazwisko Wajszczuk w Warszawie – niestety nie było w nich imienia ani adresu odbiorcy. Być może odbiorcami byli Fryderyka i Lucjan Wajszczukowie, na użytek swojej cukierni w Konstancinie.

3/ Woj. wołyńskie, Majków wieś i gmina, pow. Równe, 1305 mieszkańców. Właściciel wiatraka w miejscowości Duliby, (należącej do gminy Majków - zbyt mała, żeby figurować jako odrębna miejscowość) – Wajszczuk A.

Po wstępnych przeglądzie literatury i poszukiwaniach w Archiwum Głównym Akt
Dawnych (AGAD) skierowano nas do Archiwum Państwowego Obwodu Rówieńskiego w Równem, Ukraina. Odpowiedz na list wysłany do tego Archiwum (zobacz) wymienia nazwisko Arseni WASZCZUK. Był on w 1936 r. właścicielem działki w Dulibach (gm. Goszczany, pow. Równe) o powierzchni 4,6 ha. – w zapisie nie ma wzmianki o wiatraku! (Prawdopodobnie wystąpił błąd w zapisie nazwiska w
Księdze Adresowej z 1929 r.)!

 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2009
e-mail: wwajszczuk@comcast.net