english version

08-07-2017

05-03-2011

wersja polska


Poszukiwania na Podlasiu


I. Przegląd ksiąg metrykalnych w Archiwach

  • Lublin – Archiwum Państwowe

  • Siedlce -  Archiwum Państwowe

1. Sprawozdania z przeglądu ksiąg metrykalnych http://www.wajszczuk.pl/polski/ksiegi_metrykalne.htm

2. Sprawozdania z przeglądu ksiąg metrykalnych wg parafii http://www.wajszczuk.pl/polski/ksiegi_metrykalne_parafie.htm

II. Przegląd ksiąg metrykalnych w Parafii Trzebieszów

1. Nowe informacje z Trzebieszowa - Barbara Miszta, 06 lutego 2007 http://www.wajszczuk.pl/polski/historia.htm

2. Komentarze - Barbara Miszta (17.IX. – 28.X.2008) na podstawie ostatniego przeglądu (2008 rok) Ksiąg Metrykalnych
Parafii Trzebieszów. 28 października 2008 –
http://www.wajszczuk.pl/polski/historia.htm#28-10-2008

3. http://www.wajszczuk.pl/polski/sprawozdania/ksiegi_trzebieszow01.htm

4. http://www.wajszczuk.pl/polski/sprawozdania/ksiegi_trzebieszow02.htm

5. http://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/tekst/trzebieszow_przyklady_zapisow.htm

6. Najnowsze odkrycia - Barbara Miszta, 2.V.2009 http://www.wajszczuk.pl/polski/historia.htm#02-05-2009


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2011
e-mail: wwajszczuk@comcast.net lub wajszczuk@onet.pl