Wstecz/Back

Od lewej - Antoni, Maria (zd. Bieguńska), Wojciech, Edmund, Barbara i (siedzi) Danuta.
(zdjęcie zrobione w 1934 r.?)

Wstecz/Back