english version

04-03-2007

24-01-2007

wersja polska


Zestawienie zgromadzonych informacji nt. poszczególnych członków Drzewa


<<<| Inne rodziny |

numer ID Nazwisko i imię zdjęcia teksty video wiadomości dokumenty
archiwalne
Internet
H002 Herman Aniela          
H002 Herman Albert Karol        
H003 Herman Helena        
BG001 Bieguński Józef          
BG005 Bieguński Marcin Jan          
BG006 Bieguński Jan Stanisław          
BG006 Bieguńska Joanna          
BG009 Zaborowska Zofia          
BG009 Zaborowski Stefan          
BG010 Bieguński Stanisław          
BG012 Bieguński Władysław          
BG014 Bieguński Jan Jerzy (Jr.)          
M001 Maciejczyk Stanisław          
M001 Maciejczyk Magdalena          
M002 Olszewska Bronisława          
M003 Olszewski Tomasz : 1|2|3|4        
M004 Jarosz Zofia : 1|2|3|4        
M004 Jarosz Edward          
M005 Nilsson Elżbieta          
M006 Beer Joanna          
M007 Beer Olivier          
M008 Beer Dominik          
M009 Beer Bianka          
M010 Jarosz Grzegorz          
M012 Święściak Ewa          
M012 Święściak Piotr          
M013 Jacobsson Katarzyna          
M014 Święściak Tomasz          
M015 Olszewski Ryszard :
1|2|3
         
M015 Olszewska Janina          
M016 Szugajew Anna          
M016 Szugajew Jacek          
M017 Szugajew Rafał          
M018 Szugajew Izabella          
M019 Kosko Małgorzata          
M019 Kosko Maciej          
M020 Rau Karolina        
M020 Rau Krzysztof        
M021 Kosko Janusz Ryszard          
M022 Olszewski Edmund          
M024 Puszkin Maria          
M025 Żukowska Sabina        
M025 Żukowski Bolesław          
M026 Żukowski Zdzisław            
M026 Żukowska Irena          
M027 Żukowski Wacław          
M028 Krzyżanowska Irena        
M028 Krzyżanowski Urban          
M029 Krzyżanowski Wojciech          
M029 Krzyżanowska Alicja          
M030 Krzyżanowski Lech          
M030 Krzyżanowska Hanna          
M043 Puszkin Bogdan          
M044 Żukowski Andrzej          
M047 Jacobsson Eliot          
M067 Wierzchowska Maria          
M067 Wierzchowski Euzebiusz          
M073 Krzyżanowski Daniel Adam          
M077 Maciejczyk Franciszek        
M077 Maciejczyk Stefania          
M078 Maciejczyk Zygmunt          
M078 Maciejczyk Leokadia          
M081 Maciejczyk Tadeusz        
M082 Maciejczyk Witold          
M084 Maciejewski Kalist          
M084 Maciejewska Halina          
M090 Maciejczyk Klemens          
M090 Maciejczyk Stanisława          
M091 Maciejczyk Maria          
M091 Maciejczyk Julian [1] [2]      
M096 Lenkiewicz Barbara [1] [2]        
M096 Lenkiewicz Edward          
M097 Lenkiewicz Konrad        
M097 Lenkiewicz Lidia          
M098 Lenkiewicz Piotr          
M099 Lenkiewicz Maria Anna          
M100 Lenkiewicz Tomasz          
M101 Lehman Helena          
M101 Lehman Bolesław          
M102 Żukowski Jerzy          
M102 Żukowska Janina          
M103 Żukowski Piotr Marek        
M103 Żukowska Marzanna          
M105 Beer Oskar          
M108 Żukowska Magda          
M109 Żukowska Joanna          
brak Dobraczyński Aleksander          
brak Gabryela Cieplińska          
brak Emilia Chorin          

<<<


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2007
e-mail: wwajszczuk@comcast.net