Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2000-2010
e-mail: wwajszczuk@comcast.net