english version

14-03-2013

25-09-2012

wersja polska


Poszukiwania w Lublinie

(S. Wac – Sprawozdanie, 5.IX.2012)


ŹRÓDŁA:

Internet

  1. Grzegorz Wajszczuk – (SW) - nie znaleziono go w aktach Gimnazjum #1 przy ul. Kunickiego w Lublinie – (WJW) - prawdopodobnie nastąpiła pomyłka w imionach i chodzi tu o Krzysztofa Marcina Wajszczuka (0955), ur. w 1977 r. – zdecydowano zakończyć dalsze poszukiwania. (http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/0274walenty.htm#0955)


Parafia Św. Agnieszki, Lublin

  1. Adam Wajszczuk (1885? - ?, syn Kazimierza i Marianny Pływak) – (początkowe informacje z 2011 r. od p. Krzysztofa Sprzączaka), następnie p. S. Wac uzyskał tłumaczenie kopii metryki - w aktach małżeństw Parafii Św. Agnieszki z 1903 r. znaleziono akt Nr. 5 dot. małżeństwa Adama Wajszczuka z Antoniną zd. Wozniak (1880? - ?) w jez. rosyjskim, pismo bardzo trudne do odczytania (zobacz załącznik): „Z niej wynika (e-mail z 11.V.2012), że Adam Wajszczuk przybył do Lublina do pracy, gdzie poznał swoją przyszłą żonę. Urodził się w miejscowości Złotoryja. (Być może to Złotoryja w Ziemi Drohickiej (k/Święcka i Wysokiego Mazowieckiego - zob. str. 138 [WYS], Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XIV (?). Następnie w Archiwum Państwowym w Lublinie przejrzano akta urodzin, zgonów i ślubów z lat 1903-1910 - nie znaleziono tam innych wpisów nazwiska Wajszczuk w aktach, które były dostępne tylko do 1910 r. Ich dalsze losy nie są znane.

Plan: Przegląd akt meldunkowych w Lublinie, Trześniowie i Prawiednikach. Kontakt z p. Matla.


Pochowani na Cmentarzu Komunalnym na Majdanku w Lublinie

(początkowe informacje od. p. Krzysztofa Sprzączaka) - http://www.wajszczuk.v.pl/cmentarze/lublin.htm

  1. Czesław Wajszczuk – (1908 – 1981)

  2. Anna Wajszczuk – (1906 – 1985)

(Małżeństwo? – pochowani we wspólnym grobie.)
W Biurze Kierownictwa Cmentarza Komunalnego na Majdanku uzyskano informację, że dysponentem ich grobu w Lublinie jest p. Anna Matla w Warszawie. W wyniku bezpośredniego kontaktu obiecała nadesłać do p. Waca w liście informacje o swoich rodzicach, (Czesławie i Annie?) i rodzinie. Być może, że rodzicami Czesława byli Adam i Antonina, powyżej?
Ich dalsze losy nie sa znane. Dalsze poszukiwania zależą od informacji uzyskanych od p. Matla.


Pacjenci Szpitala Miejskiego im. Jana Bożego, Lublin

(S. Wac – przegląd ksiąg szpitalnych – 20.04.2009) - http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/szpital_miejski.htm

  1. Stanisław Wajszczuk – (ur.1909?, syn Józefa i Wiktorii? Marianny)

    (Księga Główna Chorych – 1944, sygn.11, poz. 3129)


Obecne poszukiwania i nowe informacje (5.IX.2012)
: Występuje w nich Stanisław WASZCZUK (poza tym - te same dane osobowe)


Wydział Ewidencji Ludności – nie udzielono żadnych innych informacji w związku z „ochroną danych osobowych”.

Archiwum Ksiąg Meldunkowych dawnych Mieszkańców Lublina – znaleziono (zobacz):

Wydział Spraw Administracyjnych m. Lublin:
Zameldowani na ul. Skibińskiej 29 m. 9

Podpis – WASZCZUK

Stanisław WASZCZUK, rodzice – Józef i Marianna Łepicka, zawód – ślusarz, Miejsce pracy – Spół(dzielnia) Pracy Produkc(yjno) Usług(owa), Data i miejsce urodzenia – 14-II-1909, Przynależność państwowa – polska, Stosunek do służby wojskowej – szeregowy, Miejsce poprzedniego zamieszkania – Lublin, ul. Polna 3, na podstawie jakiego dowodu zameldowany – K(arta Rozp(oznawcza) St(arostwa) Lublin, Nr dowodu i przez kogo wydany – Nr.62063 Tc166200, z dn. 26-IX-1942, Data przybycia na zamieszkanie – 1-VII-1939, brak adnotacji o wymeldowaniu!

Karta Rejestru Mieszkańców – ul. Skibińska nr. 29 m. 9

Waszczuk Stanisław, imiona rodziców – Józef, Marianna, ur. Lublin, 14.II.1909, data zamieszkania – 1.VII.1939, ...w charakterze – gł (owny) lok(ator), dowód osobisty – Fc.166200, poprzednie miejsce zamieszkania – Lublin, Polna 3.

  1. Wacława Wajszczuk – (ur.1924?, c. Józefa i Ludwiki)

(Księga Główna Chorych – 1943, sygn. 9, poz. 2295)

(Uwaga by SW: adres – ul. Szwedzka 8 – nie było takiej, może Szewska? Do sprawdzenia w Archiwum w spisie dawnych ulic miasta). Jej dalsze losy nie są znane.

Plan: Poszukiwania w Archiwach wstecz, odnośnie jej przodków.

Obecne poszukiwania i nowe informacje: (5.IX.2012)

Wydział Ewidencji Ludności – nie udzielono żadnych innych informacji w związku z „ochroną danych osobowych”.


Obecne poszukiwania i nowe informacje: (5.IX.2012)

  1. Występuje w nich również WIKTORIA WASZCZUK (ur. 1905)

Archiwum Ksiąg Meldunkowych dawnych Mieszkańców Lublina – znaleziono (zobacz):
Wydział Spraw Administracyjnych m. Lublin: Zameldowani na ul. Skibińskiej 29 m. 9

 

Występuje w nich WIKTORIA WASZCZUK – Ziółkowska – Kapeluszna(?), rodzice – Stanisław i Antonina Kapeluszna, zawód – gospodyni domowa, data i miejsce urodzenia – 1.II.1905, Klewań, Równe, przynależność państwowa – polska, miejsce poprzedniego zamieszkania – Lublin, ul. Składowa 11, na podstawie jakiego dowodu zameldowany – K.(arta?). Rozp.(oznawcza?), St.(arostwo?) Lublin, Nr dowodu i przez kogo wydany – Nr. 61727 z dn. 23-IX-?, Tc 171.057(?), data przybycia na zamieszkanie – 27.II.1943, brak adnotacji o wymeldowaniu!

Podpis – WASZCZUK

Karta Rejestru Mieszkańców – ul Skibińska nr. 29 m. 9

Waszczuk-Ziółkowska Wiktoria, rodzice – Stanisław, Antonina Kapeluszna(?), ur. 1.II.1905, Klewań, data zamieszkania – 27.II.1943, .. w charakterze – Czł(onka rodz(iny), dowód osobisty – Fc – 171051, CO 543414 K.M.M.O. Lublin, poprzednie miejsce zamieszkania – Lublin, Składowa 11.

Podsumowanie: Stanisław Waszczuk, ur. 14.II.1909 w Lublinie przy ul. Polnej Nr. 3, z zawodu ślusarz, zmienił miejsce zamieszkania 1.VII.1939 na ul. Skibińską nr. 29 m. 9, gdzie był zameldowany jako główny lokator. Dnia 27.II.1943 zamieszkała z nim, jako członek rodziny, Wiktoria Waszczuk (żona?), urodzona 1.II.1905 r. w Klewaniu, pow. Równe, nazwisko panieńskie - Kapeluszna? Ich dalsze losy nie sa znane.
Na podstawie powyższych informacji wydaje się, że Stanisław Waszczuk i Wiktoria Waszczuk nie należą do rodziny Wajszczuków, w związku z czym postanowiono nie kontynuowac dalszych poszukiwań odnośnie tych osób.


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk (c) 2013
e-mail: wwajszczuk@comcast.net