english version

22-01-2013

25-09-2012

wersja polska


Wajszczukowie w parafii Wielącza w latach 1729 - 1826

(S. Wac - powtórne przeglądy akt metrykalnych w A.P. w Lublinie)


1. Sprawozdanie #4/L/08 z dnia 25.XI.2008 (1745 - 1810)http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/ordynacja_powtorny_przeglad.htm

2. Sprawozdanie #1/L-D/09 z dnia 8.IV.2009 (1729 - 1810)http://www.wajszczuk.v.pl/polski/sprawozdania/sprawozdanie_wac.htm

3. Sprawozdanie #5/L-W/09 z dnia 10.XII.2009, lata 1729 – 1826
(wypisy poniżej)

4. Wyjaśnienia - http://www.wajszczuk.v.pl/polski/sprawozdania/wyjasnienia_wac_11_01_2010.htm

Znaleziono, zamieszkały(a) we wsi: Wysokie, Sitaniec, Hyża

(1/L-D/09) 1773 r.(?) ur. Małgorzata (1788) Wajszczukówna, z m. Wysokie (rodzice?)
(4/L/08) 15.VIII.1774, ur. Bartłomiej Wajszczuk, s. Szymona i Anny z Wysokiego
(4/L/08) 5.II.1776, ur. Apolonia Tekla Wajszczukówna, c. Szymona i Anny
(4/L/08) 17.VIII.1777, ur. Rozalia Wajszczukówna, c. Szymona i Katarzyny(?)
(4/L/08) 20.V.1779, ur. Zofia Wajszczukówna, c. Szymona i Anny
(4/L/08) 2.II. 1783, ślub Stanisława Wajszczuka z m. Wysokie z Marianna Kasprzakówną z m. Hyża
(ur. 1757-1758? – brak tych akt)
 

1. 1788

2. 17883. 1788

4. 1790

5. 1790

6. 1793

7. 1793

1793, zm. Agnieszka Wajszczuk z Wysokiego

8. 1796

9. 1796

12.II.1797, (4/L/08) - ślub Wojciecha Olejarza, l. 20, z m. Huszcza z Małgorzata zd. Wajszczuk, l. 24, z m. Wysokie

10. 1798

11. 1798

21.V. 1798, (4/L/08) - ur. Antoni Olejarz, syn Wojciecha i Małgorzaty zd. Wajszczuk z m. Huszcza, #4

12. 1799

13. 1802

1802 (4/L/08) - ur. Katarzyna Olejarz, corka Wojciecha Olejarza i Małgorzaty z d. Wajszczuk, m. Huszcza

1804 (1/L-D/09) ślub Szymona Szwendra z m. Hyża z Zofia Wajszczakową (1794?), wdową (ur. 1779?)

14. 1805

15. 1807

1807, (4/L/08) - zm. Katarzyna Olejarz, c. Wojciecha i Malgorzaty z m. Huszcza
18.X.1807, (4/L/08) - slub Blażeja Chodora, l. 24, z m. Płoskie z Rozalia Wajszczukówną, l.22, z m. Wysokie

16. 1808

1808, (1/L-D/09) - ur. Jozef (1321) Wajszczuk, (s. Stanisława?) i Anastazji zd. Rycaj, w m. Wysokie

17. 1811


 

18. 1811
 

19.XI.1813(?), (1/L-D/09) - ślub Jana Kasprzaka, l. 19 z Marianna (1349?) Wajszczukówną, l.18, z m. Wysokie, #15

19. 1820

20. 1820

21. 1822

22. 1824

23. 1824


Uwaga:
Stanisław mieszkał w Wysokiem w domu nr. 3
Syn Szczepan zamieszkał po slubie w Wysokiem w domu nr. 6
Gdzie mieszkal syn Jakub?

Wojciech Olejarz z żoną Małgorzatą zd. Wajszczuk mieszkali w m. Huszcza(?), dom #4
 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk (c) 2013
e-mail: wwajszczuk@comcast.net