english version

01-07-2006

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie nr 5
z przeglądu ksiąg metrykalnych
z dnia 22 marca 2005


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
41. 25-02-2005 par. Sitaniec Akta urodzeń, ślubów i zgonów.

w j. polskim

nr mikrofilmu: 385593-385596

 

 

 

 

 

 

 

(1866-1867 w  j. polskim, po 1868 w j. rosyjskim)

 

1862-1865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1866-1871

 

 1. Akta nr 90 - dnia 27-05-1863 r. o godz. 21.00 urodził się Jan Bździuch - s. Jana - l. 29 i Teresy - l. 24 zd. Wajszczuk - włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Szymon Wojcieszko i Rozalia Dziubińska.
 2. Akta nr 109 - dnia 09-07-1863 r. o godz. 12.00 urodziła się Tekla Wajszczakówna - c. Walentego l. 44 i Katarzyny zd. Majdanówna - l. 40 - małżonków Wajszczuków, gospodarzy z Sitańca. Rodzice chrzestni: Stanisław Mikusiński i Tekla Plisiekiewiczowa.
 3. Akta nr 135 - dnia 07-12-1863 r. o godz. 22.00 zmarła Tekla Wajszczukówna - żyjąca 5 miesięcy - rodziców j.w.
 4. Akta nr 133 - dnia 07-09-1864 r. o godz. 22.00 urodziła się Franciszka Wajszczukówna - c. Macieja l. 36 i Tekli zd. Klein - l. 36 - gospodarzy z SItańca małżonków Wajszczuków. Rodzice chrzestni: Jan Ostapiński i Katarzyna Marczukowa.
 5. Akta nr 124 - dnia 07-09-1865 r. o godz. 20.00 urodził się Michał Bździuch - syn Jana l. 38 i Teresy zd. Wajszczuk l. 28 małżonków Bździuchów - gospodarzy z Sitańca. Rodzice chrzestni: Maciej Wajszczuk i Teofila Mikusińska.
 6. Akta nr 89 - dnia 08-12-1865 r. o godz. 21.00 - zmarła Franciszka Wajszczakówna - 1 rok mająca - córka Macieja l. 38 i Tekli zd. Klein - l. 37 - gospodarzy z Sitańca.

 

Sygn. akt 135-141

 1. Akta nr 167 - dnia 05-11-1866 r. o godz. 9.00 urodziła się Marianna Wajszczukówna - c. Macieja i Tekli zd. Klein małżonków Wajszczuków - włościan z Wysokiego. Rodzice chrzestni: Paweł Czuba i Barbara Waskowa.
 2. Akta nr 63 - dnia 26-04-1866 r. o godz. 8.00 zmarł Michał Bździuch - życjący 8 miesięcy - syn Jana i Teresy zd. Wajszczukówna, małżonków Bździuchów, włościan z Sitańca.
 3. Akta nr 64 - dnia 27-04-1867 r. o godz. 22.00 urodziła się Katarzyna Bździuchówna c. Jana i Teresy zd. Wajszczukówna, małżonków Bździuchów włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Bartłomiej Bźdizuch i Katarzyna Ramsowa.
 4. Akta nr 13 - dnia 16-01-1868 r. o godz. 21.00 - urodziła się Katarzyna Wajszczukówna - c. Jana l. 21 i Marianny zd. Ziarkiewiczów l. 21 - małżonków Wajszczuków - włościan z Sitańca (brak aktu ślubu Jana Wajszczuka z Marianną zd. Ziarkiewiczów. Rodzice chrzestni Kazimierz Dziubiński i Marianna Majdanowa.
 5. Akta nr 75 - dnia 03-09-1868 r. - zmarła Antonina Wajczukowa - żyła 10 miesięcy (brak aktu urodzenia) - c. Antoniego Wajszczuka - l. 38 i Katarzyny zd. Pizów - l. 40 - włościan z Sitna. (Brak aktu małżeństwa Antoniego Wajczuka i Katarzyny zd. Pizów).
 6. Akta nr 124 - dnia 22-09-1869 r. - urodził się Michał Bździuch s. Jana Bździucha i Teresy zd. Ościnkówna? (być może błąd w nazwisku?) - małżonków Bździuchów - włościan z Sitańca.
 7. Akta nr 10 - dnia 20-01-1869 r. - urodziła się Katarzyna Wajszczukówna - c. Walentego i Katarzyny zd. Majdanów - małżonków Wajszczuków - włościan z Sitańca. Rodzice chrzestni: Stanisław Mikusiński i Katarzyna Góźdź.
 8. Akta nr 67 - dnia 13-05-1869 r. - urodził się Jan Wajczuk - s. Antoniego i Katarzyny zd. Pizów, małżonków Wajszczuków gospodarzy z Sitna. Rodzice chrzestni: Iwan Michałek i Antonina Michalec.
 9. Akta nr 111 - dnia 25-08-1869 r. - urodziła się Anna Wajszczukówna - c. Mikołaja - l. 23 i Anny zd. Derkierzówna - małżonków Wajszczuków - gospodarzy w Wysokim. (Brak aktu ślubu Mikołaja Wajszczuka z Anną zd. Derkierzówną). Rodzice chrzestni: Jan Kruchan i Agnieszka Bieńcowa.
 10. Akta nr 60 - dnia 25-04-1870 r. - urodził się Teofil Waszczuk s. Jana i Marianny zd. Ziarenkiewicza - małżonków Waszczuków - gospodarzy z Sitna. Rodzice chrzestni: Michał Lipiński i Gertruda Waszczuk.
 11. Akta nr 155 - dnia 20-12-1871 r. - urodził się Tomasz Bździuch s. Jana i Teresy zd. Wajszczuk - małżonków Bździuchów gospodarzy z Sitańca. Rodzice chrzestni: Józef Adamczuk i Marianna Jabłońska.
 12. Akta nr 24 - dnia 02-02-1871 r. - urodziła się Tekla Wajszczukówna c. Mikołaja i Anny zd. Darkierzówna (Darkiewiczówna) małżonków Wajszczuków - włościan z Wysokiego. Rodzice chrzestni: Jan Darkiewicz i Marianna Tarakiewiczowa.
 13. Akta nr 6 - dnia 03-01-1871 - ślub Tomasza Szewczuka z Małgorzatą Wajszczakówną - c. Macieja i Gertrudy zd. Kleinów - małżonków Wajszczuków - włościan w Wysokim (ponownie zmieniono imię Tekla na Gertruda?).

Na tym zakończono czytanie ksiąg metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej w Sitańcu znajdujących się w Archiwum Państwowym w Lublinie. Księgi metrykalne parafii Sitaniec dotyczące lat od 1872 r. przekazano do Archiwum Państwowego w Zamościu.

42. 10-03-2005 par. Wysokie k/Zamościa Akta urodzeń i małżeństw

nr mikrofilmu w j. polskim

390218-390248

1810-1825 W przejrzanych dokładnie aktach brak jest nazwiska Wajszczuk.
43. 11-03-2005 par. Wysokie k/Zamościa Akta zgonów

nr mikrofilmu w j. polskim

390249-390264

1810-1825 Nadal brak w przejrzanych aktach nazwiska Wajszczuk. Przewijały się natomiast nazwiska Wojtysiak i Wojaszek.
44. 14-03-2005 par. Wysokie k/Zamościa

Akta urodzeń, zaślubin i zgonów

nr mikrofilmu w j. polskim

390265-290281

1826-1842 W aktach przejrzanych nie natrafiono na nazwisko Wajszczuk lub zbliżone.
45. 15-03-2005 par. Wysokie k/Zamościa

Akta urodzeń, zaślubin i zgonów

nr mikrofilmu w j. polskim

290282-290297

1843-1860 Brak nazwiska Wajszczuk.

W związku z brakiem nazwiska Wajszczuk w przeszukiwanych aktach oraz po konsultacjach - przerwano dalsze poszukiwania w tej parafii.

46. 16-03-2005 par. Szczebrzeszyn     W Archiwum Państwowym w Lublinie znajdują się dwa rodzaje akt metrykalnych parafii Szczebrzeszyn:

a) Akta parafialne na mikrofilmie (sygn. 10-27) - w j. łacińskim akta urodzenia, zaślubin i zgonów z lat 1650-1842, oraz w j. polskim od roku 1810.

b) Akta urodzeń, zaślubin i zgonów Urzędu Stanu Cywilnego na mikrofilmie w j. polskimz lat 1810-1865 (sygn. 1-124)

Akta parafialne

nr mikrofilmu

386601-386609

1650-1659 Uwaga! Przeglądane akta są bardzo nieczytelne - częściowo wyblakłe, pisane prawdopodobnie gęsim piórem, litery koślawe - trudne do dokładnego odczytania, pisane przez różnych pisarzy, zależne od charakteru pióra. Stąd być może będą trudne do rozszyfrowania (...) Trudności w czytaniu (...). Z tego co dało się odczytać nie dostrzeżono nazwiska "Wajszczuk". Natomiast pojawiają się nazwiska pokrewne, które to poniżej zostaną podane.

W 1670 r. podano miejscowości wchodzące w skład parafii Szczebrzeszyn. Oprócz samego Szczebrzeszyna do parafii należały: Zamość (prawdopodobnie Stary), Bodaczów, Zwierzyniec, Michałów, Czarny Stok, Surobic, Kawęczyn, Sułów, Sułówek, Dębłowice, Żórawica, Jopolica, Żrebce, Obroża, Brod, Błonie, Sczerbic, Nawroz,Wywłoka, Ligowice, Dosikowice.

W księgach z badanego okresu natrafiono na następujące nazwiska:

 1. W grudniu 1650 r. dwukrotnie pojawia się nazwisko "Waysztjuch" lub "Wajniczek" (bardzo nieczytelne). Adam i Zofia jako świadkowie (rodzice chrzestni innych osób.
 2. Dnia 22-11-1654 r. urodził się Andrzej Waszczuk (Waszczyk?) s. Bartłomieja i Reginy.
 3. W 1653 r. - urodził się Marcin Wojniczek.
 4. W 1654 r. - urodził się Jan Waszczuk (Waszczyk?).
 5. Dnia 22-08-1655 r. urodzi się Bartłomiej Woyczuk s. Wojciecha i Reginy.
 6. W 1655 r. urodziła się Marianna Wawrzyk.
 7. W 1656 r. urodził się Wajciuk (brak imienia).
 8. W 1657 r. urodziła się Małgorzata Woiniaczek.
 9. Dnia 18-04-1659 r. urodziła się Anna Waśczyk (?) c. Bartłomieja i Reginy.
47. 17-03-2005 par. Szczebrzeszyn Akta urodzin

nr mikrofilmu

386610-386619

1660-1669 Nadal brak nazwiska Wajszczuk. Akta bardzo nieczytelne - pisane czarnym atramentem "jak kura pazurem" - trudne do rozszyfrowania.

W 1663 r. urodził się Jan Wojczuk.

48. 18-03-2005 par. Szczebrzeszyn Akta urodzin

nr mikrofilmu

386620-386645

1670-1685
 1. 1678 r. - urodził się Piotr Woszczuk.
 2. 1679 r. - urodził się Wawszak (brak imienia).
 3. 1685 r. - urodził się Józef Wojcieszek.
49. 21-03-2005 par. Szczebrzeszyn

Akta metrykalne

nr mikrofilmu w j. łacińskim

386646-386680

1686-1700 Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono. Natrafiono zaś na następujące:
 1. W 1686 r. - urodziła się Anna Wojciszakowa.
 2. Dnia 17-05-1688 r. - urodził się Stanisław Waszczak s. Jana i Katarzyny.
 3. Dnia 09-06-1688 r. - urodził się Antoni Wawrzyszak s. Michała.
 4. W 1693 r. - urodziła się Zofia Wawrzyszczak.
 5. W 1697 r. - urodził się Antoni Wawrzalczak.
 6. W 1698 r. - urodził się Szymon Wawrzyszak.
 7. W 1700 r. - urodziła się Jadwiga Wawrzyszczak.
50. 22-03-2005 par. Szczebrzeszyn

Akta urodzin

nr mikrofilmu w j. łacińskim

386681-386699-710

1701-1720 Większość akt nieczytelnych, trudnych do rozszyfrowania, mimo pomocy pracowników Archiwum. Nie ma osób z nazwiskiem Wajszczuk. Natomiast pojawiają się nazwiska pokrewne.
 1. Dnia 11-03-1705 r. - urodziła się Dorota Wojcieszko - c. Fabiana i Hanny.

Należy zaznaczyć, że litery pisane w aktach są mało czytelne - znak "∫" - raz oznacza i jest czytane jako "y"- innym razem jako "s" a jeszcze indziej jako "j". Stąd też czytane brzmienia nazwisk mogą być różne i mylące. Podobnie jest z innymi literami.