english version

04-10-2007

12-05-2007

wersja polska

Narodziny Holly Maya Gilgan (1673)

Kingston, Ont., Canada - 22 września 2007


 

Składamy najserdeczniejsze życzenia szczęśliwym Rodzicom Annette i Mattowi (0379) Gilgan z powodu narodzin córki Holly Maya (1677)

 


Zobacz również:


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2007
e-mail: wwajszczuk@comcast.net