english version

01-09-2012

01-09-2012

wersja polska

Narodziny Mateusza Religi (1864)

Warszawa, 17 lipca 2012


Jeszcze jeden Religa!

Serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia dla Marioli i Grzegorza (0092) z okazji narodzin 17 lipca 2012 roku ich syna, Mateusza (1864).

 


Zobacz również:


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2012
e-mail: wwajszczuk@comcast.net